نمونه قرارداد پیمانکاری سرویس ایاب و ذهاب را با آگاهی بیشتری امضا کنیم!

نویسنده:سما سلیمانی
-
بروزرسانی:1401/06/07
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد ایاب و ذهاب

یکی از انواع قرارداد خرید خدمت یا پیمانکاری، قرارداد ایاب و ذهاب است. شرکت‌ها، کارخانه‌ها، ادارات و موسسات مختلف، به ویژه آن‌هایی که کمی با شهر فاصله دارند، برای رفت و آمد و حضور به موقع کارکنانشان در شرکت، نیازمند این قرارداد هستند. سرویس رفت و آمد نوعی خدمات و امتیاز است که از جانب مدیران شرکت‌ها برای کارمندانشان در نظر گرفته می‌شود. اجرای این برنامه، علاوه بر تسهیل حضور کارکنان در شرکت، موجب نظم دهی و نظارت بیشتر کارفرما به کارکنانش می‌شود و در رسیدگی به روند کار تاثیرات مثبتی خواهد داشت.

یکی دیگر از مواردی که نمونه قرارداد پیمانکاری ایاب و ذهاب بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، مربوط به سرویس مدارس است. به طور معمول مدیران مدارس در ابتدای سال تحصیلی، نمونه قرارداد پیمانکاری سرویس ایاب و ذهاب تنظیم می‌کنند. به طور کلی به جز در موارد خاص، در سایر موارد، اجباری برای سرویس رفت و آمد کارمندان و کارکنان وجود ندارد. مدارس، آموزشگاه‌ها، شرکت و کارخانه‌ها و به طور کلی هر سازمان دیگری که تمایل به ارائه خدمات رفت و آمد به کارمندانش دارد، از این نمونه قرارداد استفاده می‌کند.

نمونه قرارداد ایاب و ذهاب چگونه قراردادی است؟

نمونه قرارداد سرویس ایاب ذهاب ، قراردادی است که میان مدیران شرکت، مدارس، دانشگاه‌ها، موسسات و… با رانندگان تنظیم می‌شود. براساس این قرارداد، راننده مسئولیت رفت و آمد را به عهده می‌گیرد. راننده باید براساس ساعت کاری که مورد نظر کارفرما است عمل کند و پیش از شروع ساعت کاری مقدمات حضور اشخاص را مهیا کند و در انتهای ساعت کاری، آن‌ها را به خانه‌هایشان یا به مبدا حرکت، برگردانند. متن قرارداد به صورت مکتوب تنظیم می‌شود.

با امضای طرفین، قرارداد به یک سند معتبر و قانونی تبدیل می‌شود. این قرارداد به صورت برابر از حقوق طرفین قرارداد حمایت و محافظت می‌کند و در صورت بروز مشکل یا اختلاف می‌توان در مراجع قانونی و شورای حل اختلاف به آن استناد کرد. این قرارداد، حاوی اطلاعات کاملی درباره طرفین است و آن‌ها را بدون ابهام معرفی می‌کند. در متن قرارداد درباره چگونگی انجام این مسئولیت، شروط و تعهدات طرفین، ساعت کاری، مبلغ توافق شده، مدت ارائه خدمات، شرایط فسخ و موارد مهم دیگری توضیح داده می‌شود.

انواع قرارداد

در دسته بندی این قرارداد، مهمترین ملاک نوع کاربری و شرایط هر سازمان و شرکت است. در ادامه به مواردی از انواع قرارداد اشاره می‌کنیم و درباره آن‌ها صحبت می‌کنیم.

فرم قرارداد سرویس ایاب و ذهاب مدرسه

فرم قرارداد سرویس ایاب و ذهاب مدرسه ، قراردادی است که مدیر با راننده یا پیمانکار امضا می‌کند و در آن، درباره چگونگی انجام کار و حدود اختیارات و مسئولیت‌های طرفین صحبت می‌شود. علاوه بر مدرسه، والدین دانش آموزان نیز می‌توانند به صورت شخصی و با مسئولیت خودشان، از این قرارداد استفاده کنند. ساعت کاری این قرارداد، مطابق با آغاز و پایان ساعت کار مدرسه است. نمونه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان از جمله قراردادهایی است که لازم است بخش تعهدات و شروط آن به دقت تنظیم شود. زیرا طیف سنی دانش آموزان متغیر است و مسئولیت سنگینی را به همراه دارد.

قرارداد ایاب و ذهاب دانشجویان

مجموعه دانشگاهی به دلیل گستردگی و مسافت زیادی که میان واحدها و ساختمان‌های آن ایجاد می‌شود، معمولا از سرویس ایاب ذهاب و اتوبوس‌ استفاده می‌کند. دانشگاه ارائه این خدمات به دانشجویان را به پیمانکار مناسبی می‌سپارد و پیمانکار موظف است براساس درخواست دانشگاه، در فاصله‌های زمانی تعیین شده، مقدمات مرتبط با جا به جایی دانشجویان و رفت و آمد آن‌ها را فراهم کند.

قرارداد سرویس ایاب و ذهاب

نمونه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب شرکت ها

قرارداد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت‌ها و کارخانه‌ها یا به عبارت بهتر، نمونه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل ، قراردادی است که سازمان برای تسهیل رفت و آمد پرسنل از آن استفاده می‌کند. توافقات لازم درباره ساعت کاری، تعهدات، شروط و مبلغ مورد نظر، برای اجرای این خدمات به صورت مستقیم با مسئولین و مدیران شرکت مرتبط است. قرارداد ایاب و ذهاب کارکنان برای شرکت‌ها اجباری نیست. تنظیم این قرارداد و ارائه این تسهیلات به کارکنان براساس نظر و توافق مدیر شرکت است و بابت این خدمات وجهی از حقوق پرسنل کاسته نمی‌شود. از طرفی، استفاده از این خدمات نیز اجباری نیست.

نمونه قرارداد ایاب ذهاب از نگاه قانون

این قرارداد نوعی از قرارداد پیمانکاری است. در این قرارداد پیمانکار می‌پذیرد که خدماتی را به اشخاص مورد نظر کارفرما ارائه دهد. نمونه قرارداد پیمانکاری سرویس ایاب و ذهاب یا به طور کلی قراردادهای پیمانکاری با توجه به قانون مدنی تنظیم می‌شوند. قرارداد پیمانکاری جز عقود نامعین قانون مدنی است. زیرا در قانون مدنی به طور صریح و با اشاره مستقیم درباره آن صحبت نشده است. بنابراین تعیین حدود قرارداد و شرایط اجرای آن به توافق طرفین وابسته است. ماده 10 قانون مدنی، نوشتن قرارداد به شکل‌های مختلف را بدون مانع می‌داند و حکم به آزادی قراردادها به شرط رعایت قانون می‌دهد. به این معنی که شما می‌توانید به شرط رعایت اصول قانون و عرف جامعه، انواع نمونه قرارداد سرویس ایاب ذهاب را تنظیم کنید.

جایز یا لازم بودن نمونه قرارداد ایاب و ذهاب

از نگاه قانون مدنی، این قرارداد از آن جهت که یک قرارداد پیمانکاری است، جز عقود لازم محسوب می‌شود. لازم بودن این قرارداد به این معنی است که طرفین قرارداد موظف هستند که تا پایان مدت تعیین شده، در قرارداد باقی بمانند. طرفین نمی‌توانند به یک باره قرارداد را تمام کنند یا یک جانبه قرارداد را فسخ کنند. موضوع قرارداد باید اجرا شود و مسئولیت اجرای آن به عهده پیمانکار خواهد بود.

ساعت کاری قرارداد

لازم است در متن قرارداد به صورت دقیق، ساعت حرکت در مبدا و مقصد سرویس مشخص شود. این ساعت براساس سفارش کارفرما و ساعت کاری مجموعه تعیین می‌شود. بنابراین پیمانکار باید تعهد کند که تداخلی در ارائه خدمات ایجاد نشود. زیرا دیرکرد در اجرای ساعت کاری موجب به هم ریختگی سازمان می‌شود.

نشانی دقیق مبدا و مقصد

مبدا حرکت سرویس می‌تواند از منطقه خاصی باشد یا ممکن است مانند سرویس مدارس، مبدا از محل اقامت دانش آموز باشد. مقصد نهایی نیز همیشه موسسه یا شرکت و مدرسه مورد نظر است. در این بخش از قرارداد، مبدا و مقصد نهایی به دقت مشخص می‌شود. در نمونه قرارداد پیمانکاری ایاب و ذهاب که با مدرسه و دانش آموزان تنظیم می‌شود، راننده تعهد دارد که از ورود دانش آموز کم سن به خانه یا مدرسه مطمئن شود.

مبلغ قرارداد در نمونه قرارداد ایاب و ذهاب

تعیین مبلغ و هزینه‌ای که برای انجام خدمات رفت و آمد گرفته می‌شود براساس مبلغ تعیین شده در هر گروه صنفی مشخص می‌شود. برای مثال حق الزحمه سرویس مدارس، زیر نظر اداره آموزش و پرورش و گروه صنفی سرویس‌های مدارس تعیین می‌شود. در سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز توافق کارفرما و پیمانکار ملاک تعیین مبلغ قرارداد است.

تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار

پیمانکار موظف است که پیش از شروع به کار، مبلغی معادل 5 درصد از کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین حسن انجام کار و تعهدات، به صورت ضمانت بانکی به کارفرما بدهد. در انتهای قرارداد این ضمانت به پیمانکار برگردانده می‌شود. ضمانت بانکی می‌تواند به صورت چک یا سفته باشد و طرفین این امکان را دارند که با توافق یکدیگر مبلغی بیشتر یا کمتر از 5 درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین در نظر بگیرند.

مالیات قرارداد

به طور کلی پرداخت مالیات به عهده پیمانکار است. البته این قرارداد به خودی خود دارای مالیات نیست. بلکه هر گروه شغلی موظف به پرداخت مالیات مربوط به شغل خودش است. برای مثال مالک اتوبوس هر ساله باید مالیات مربوط به انوبوس خود را بپردازد که این مالیات هر ساله رقم متفاوتی است. این مالیات ارتباطی با کارفرما ندارد.

حق بیمه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب

حق بیمه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب به عهده پیمانکار است. به طور کلی کارفرما صرفا موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده برای اجرای خدمات ایاب و ذهاب به پیمانکار است. پیمانکار باید به پرسنل خود یعنی رانندگانی که مسئولیت ایاب و ذهاب را به عهده می‌گیرند حق الزحمه بپردازد و آن‌ها را بیمه کند. در زمینه بیمه رانندگان، مسئولیت کلی به عهده پیمانکار است.

پیشنهاد ما

در این مقاله، در خصوص ابعاد مختلف قرارداد بحث شد. شما می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد خود را به ما بسپارید. برای ثبت درخواست تنظیم قرارداد یا ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی روی لینک‌های نارنجی رنگ قبل بزنید. تیم حقوقی رکلا به عنوان مرجع تخصصی تنظیم قرارداد محسوب می‌شود و تمام تمرکز ما بر روی امور مرتبط با قراردادها است.

قرارداد سرویس ایاب و ذهاب

روی تصویر زیر بزنید و این نمونه قرارداد را دریافت کنید.

نمونه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب
دانلود نمونه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب
سما سلیمانی
«سما» کارشناس کنترل کیفیت محتوا در تیم تحریریه رکلا، روانشناس و مولف مباحث مرتبط با امور قراردادها و به صورت روزانه و مستقیم با کاربران رکلا در حال گفتگو و رایزنی است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات