قانونگذار چه زمانی قولنامه زمین مسکونی را صحیح می‌داند؟ + نحوه نوشتن قولنامه

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1400/12/14
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قولنامه زمین مسکونی

نمونه قولنامه زمین مسکونی یک سند و مدرک معتبر و لازم است که برای نقل و انتقال مالکیت اراضی تنظیم می‌شود و کاربری مسکونی دارند. این قرارداد در صورتی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود که توسط طرفین معامله امضا شده باشد. طرفین معامله باید این سند را مطابق با شرایط و ضوابط آمره قانونی تنظیم کنند زیرا قواعد آمره قانونی، لازم الاجرا هستند و عدم رعایت آن‌ها باعث باطل و غیر معتبر شدن سندی می‌شود که برای نقل و انتقال مالکیت اراضی مسکونی تنظیم شده است. همچین لازم به ذکر است که قانونگذار در قانون ثبت، شرایط و ضوابط لازم الاجرایی را برای انجام معاملات اراضی و نحوه تنظیم سند مربوط به نقل و انتقال مالکیت آن‌ها مشخص کرده است.

این سند باید با دقت به کوچکترین جزئیات مورد توافق طرفین معامله نوشته شود زیرا آن‌ها در هنگام بروز اختلاف با استناد به این سند می‌توانند در مراجع قضایی ادعاهای خودشان را به اثبات برسانند. در این نوشته قصد داریم که شرایط و نکات مربوط به فرم قولنامه زمین مسکونی و نحوه تنظیم قانونی آن را بررسی کنیم. این قولنامه، یکی از انواع مبایعه نامه است.

رعایت کدام ماده‌ها و شرایط قانونی در نمونه قولنامه زمین مسکونی الزامی است؟

بِیع، نام حقوقی پیمان نامه لازم الاجرایی است که در هنگام نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول تنظیم می‌شود. نمونه قولنامه زمین مسکونی نیز برای نقل و انتقال مالکیت اراضی تنظیم می‌شود و از شرایط مقرر در فصل بیع قانون مدنی تبعیت می‌کنند. مواد 338 الی 463 قانون مدنی به قرارداد بیع زمین اختصاص دارد. بنابراین، متن قولنامه خرید و فروش زمین مسکونی نیز باید مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در فصل بیع قانون مدنی تنظیم خواهد شد.

مفاد و شرایط اجرای متن قولنامه فروش زمین مسکونی به وسیله مذاکرات و توافق‌های میان طرفین معامله مشخص می‌شود. طرفین معامله در هنگام نوشتن قرارداد باید به شرایط و ضوابط آمره مقرر در قانون مدنی نیز توجه کنند و متن نوشتن قولنامه زمین مسکونی را مطابق آن، بنویسند البته طرفین معامله می‌توانند شرایط اجرای متن قولنامه دستی فروش زمین مسکونی را برخلاف شرایط و ضوابط تکمیلی فصل بیع قانون مدنی مشخص کنند. شرایط تکمیلی فصل بیع قانون مدنی در صورتی لازم الاجرا هستند که طرفین معامله برخلاف آن‌ها با یکدیگر توافق نکرده باشند.

آیا نمونه قولنامه دستی زمین مسکونی از اعتبار قانونی برخوردار است؟

طرفین معامله می‌توانند متن قولنامه زمین مسکونی را به صورت رسمی یا غیر رسمی تنظیم کنند.

قولنامه غیر رسمی به وسیله طرفین معامله تنظیم و امضا می‌شود. بنابراین، منظور از قولنامه دستی زمین در واقع همان نوشته‌ای است که به صورت غیر رسمی و توسط طرفین معامله برای نقل و انتقال مالکیت اراضی تنظیم می‌شود.

قولنامه‌ای که توسط بنگاه تنظیم می‌شود نیز یک سند غیر رسمی به حساب می‌آید زیرا تنظیم اسناد رسمی در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است. بنابراین، طرفین معامله برای تنظیم قولنامه رسمی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که مطابق با شرایط و ضوابط قانون ثبت، معاملات مربوط به نقل و انتقال مالکیت اموال غیر منقول باید در دفاتر اداره ثبت نوشته شوند. بنابراین، قولنامه غیر رسمی یک سند معتبر است و باعث انتقال مالکیت زمین مورد معامله به خریدار می‌شود اما خریدار در مراجع قانونی و قضایی با استناد به این سند غیر رسمی نمی‌تواند ثابت کند که مالکیت اراضی مورد معامله به او منتقل شده است.

آیا قانونگذار شرایط مربوط به تعیین مبلغ نوشته شده در متن قولنامه دستی زمین مسکونی را مشخص کرده است؟

منظور از مبلغ در واقع همان بهایی است که خریدار باید بابت اراضی مسکونی مورد معامله به فروشنده پرداخت کند. قانونگذار تعیین قیمت اموال مورد معامله را به اراده خریدار و فروشنده واگذار کرده است. بنابراین، خریدار و فروشنده با توافق یکدیگر باید بهای اراضی مورد معامله را مشخص کنند.

علی‌الاصول، خریدار باید بهای اراضی مورد معامله را به صورت نقدی و بدون تاخیر پرداخت کند اما قانونگذار به طرفین معامله اجازه داده است که در خصوص پرداخت نسیه یا قسط بندی شده زمین مسکونی نیز با یکدیگر توافق کنند. خریدار باید بهای اراضی مورد معامله را در تاریخ و شرایطی که در قرارداد خرید زمین مشخص شده است به فروشنده پرداخت کند.

آیا امضای این سند باعث ایجاد تعهداتی برای طرفین معامله می‌شود؟

در بندهای قبلی این نوشته نیز توضیح دادیم که پیمان نامه تنظیم شده میان طرفین معامله یک سند معتبر و لازم الاجرا است. امضای این سند باعث ایجاد تعهدات اصلی و فرعی برای طرفین معامله می‌شود. مهم‌ترین تعهد فروشنده این است که زمین مسکونی مورد معامله را مطابق با شرایط و تاریخ مقرر در پیمان نامه، به خریدار تحویل بدهد. خریدار نیز باید بهای زمین مسکونی را مطابق با شرایط و تاریخ مورد توافق در سند پیمان نامه به فروشنده پرداخت کند.

طرفین معامله می‌توانند در خصوص جزئیات مربوط به نقل و انتقال مالکیت اراضی و نحوه پرداخت بهای آن‌ها نیز با یکدیگر توافق کنند منظور از تعهدات فرعی در واقع همان جزئیاتی است که طرفین معامله درباره اجرای آن‌ها با یکدیگر به توافق رسیده‌اند. موضوع تعهدات اصلی و فرعی طرفین معامله می‌تواند مالی یا غیر مالی باشد.

نحوه نوشتن قولنامه دستی زمین مسکونی چگونه است؟

در مقدمه نیز از این موضوع صحبت کردیم که قولنامه یک سند معتبر است و طرفین در هنگام بروز اختلاف، با استناد به آن می‌توانند ادعاهای خودشان را به اثبات برسانند. به همین دلیل لازم است که تمام جزئیات، شرایط مورد توافق طرفین معامله و تعهدات اصلی و فرعی آن‌ها در این سند نوشته شود. بنابراین، طرفین معامله باید با روش نوشتن قولنامه زمین مسکونی که به صورت غیر رسمی تنظیم می‌شود آشنایی داشته باشد.

مهم‌ترین مواردی که طرفین معامله در هنگام تنظیم قولنامه غیر رسمی باید به آن‌ها اشاره کنند عبارتند از:

  1. مشخصات هویتی و اطلاعات خریدار؛
  2. مشخصات و اطلاعات هویتی فروشنده؛
  3. موقعیت مکانی، مساحت و نوع کاربری اراضی مورد معامله و پلاک ثبتی آن؛
  4. بهای اراضی مورد معامله، تاریخ و شرایط نحوه پرداخت آن؛
  5. تاریخ و شرایط تحویل اراضی مورد معامله به خریدار؛
  6. تعهدات و شرایط اصلی و فرعی طرفین معامله؛
  7. مرجع حل اختلاف میان طرفین معامله؛
  8. تعداد نسخه‌های سند مربوط به نقل و انتقال مالکیت اراضی مورد معامله.

نحوه نوشتن قولنامه زمین مسکونی که به صورت رسمی تنظیم شده نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در سند رسمی که برای نقل و انتقال مالکیت اراضی مورد معامله تنظیم شده است نیز باید تمام جزئیات و شرایط مورد توافق میان طرفین معامله نوشته شود.

طرفین معامله نباید پس از امضای سند غیر رسمی یا رسمی که برای نقل و انتقال مالکیت اراضی تنظیم شده است، مفاد آن را پاک یا اضافه یا تغییر دهند. پاک کردن، اضافه کردن و تغییر متن اسناد غیر رسمی و رسمی باعث تحقق عنصر مادی جرم جعل و تحریف می‌شود و مجازات کیفری مرتکب آن را به دنبال دارد.

با در نظر گرفتن این شرایط، قولنامه را امضا کنید!

اگر تصمیم به امضای قولنامه زمین مسکونی دارید، حتما دو اقدام ضروری و مهم را انجام دهید. دو اقدام مهمی که برای این معامله ضروری است، عبارتند از: دریافت مشاوره حقوقی و بررسی محتوای قولنامه‌ای که امضا می‌شود.

بدون شک تمام اشخاصی که برای معامله زمین مسکونی اقدام می‌کنند، اطلاعات حقوقی کامل و دقیقی درباره فرآیند قانونی آن ندارند. همین مساله باعث می‌شود که در مواردی شاهد بروز خسارات و زیان‌های شدیدی برای طرفین باشیم. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنیم که در ابتدا، حتما با یک مشاور حقوقی یا کارشناس متخصص در این زمینه گفتگو کنید. برای این منظور می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی تیم رکلا نیز بهره ببرید.

در ادامه و بعد از کسب آگاهی در خصوص معامله‌ای که انجام می‌دهید، پیشنهاد می‌کنیم که قولنامه اختصاصی خود را تنظیم کنید یا از متخصصان این حوزه بخواهید که قولنامه اختصاصی شما را تنظیم کنند. برای سپردن مسئولیت تنظیم قولنامه به وکلا و مشاوران حقوقی رکلا، می‌توانید به سهولت درخواست تنظیم قرارداد ثبت کنید.

قرارداد فروش زمین مسکونی

معامله خرید و فروش زمین مسکونی را با امضای این نمونه قرارداد مکتوب کنید. همین حالا روی تصویر زیر بزنید و قرارداد را از اینجا بگیرید.

نمونه قرارداد فروش زمین مسکونی
دانلود نمونه قرارداد فروش زمین مسکونی
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات