قرارداد شاطر نانوایی و توضیحاتی درباره انواع نمونه قراردادهای شاطر نانوایی!

قرارداد شاطر نانوایی

قرارداد شاطر نانوایی نمونه‌ای از قرارداد کار است که بین شاطر و شخص کارفرما یا مالک نانوایی تنظیم می‌شود. پخت و پز نان توسط شاطرها و استفاده از خدمات آن‌ها از گذشته‌های دور وجود داشته است. اگرچه در گذشته خبری از تنظیم قرارداد شاطر نانوایی نبود اما با توجه به وضعیت آن روز‌ها، همچنان یک رابطه حقوقی بین شاطر و شخص کارفرما شکل می‌گرفت. شاطرها بعد از استخدام و شروع به کار در نانوایی‌ها، از مجموعه‌ای از حقوق همچون حق مرخصی، دریافت حق الزحمه، دریافت عیدی و غیره بهره مند می‌شدند.

با وجود این اوصاف، در گذشته سیستم حقوقی و قضایی مناسبی برای رسیدگی به امور کارفرمایان و شاطران وجود نداشت. اگرچه کارفرمایان حداقل با در نظر گرفتن وجدان انسانی، حقوق شاطران و سایر کارکنان نانوایی را رعایت می‌کردند اما افرادی نیز بودند که از موقعیت سوء استفاده می‌کردند و با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جامعه، در ارائه بعضی از حقوق به کارکنان خود، کوتاهی می‌کردند.

خوشبختانه در این روزها، شاهد هستیم که قانون گذار، مجموعه‌ای از حقوق کارکنان و مستخدمین را در متن قانون در نظر گرفته است و در نتیجه کارفرمایان را موظف کرده است با در نظر گرفتن متن قانون، قرارداد شاطر نانوایی و سایر قراردادهای استخدامی را تنظیم کنند و در نتیجه تمام حقوق مستخدمین و کارکنان را در متن آن‌ها بنویسند.

اهمیت تنظیم نمونه قرارداد شاطر نانوایی

بعد از به وجود آمدن یک سیستم قضایی نوین در طول 100 سال اخیر، قانون گذار قوانینی را به تصویب رساند و در متن قوانین، به مجموعه‌ای از عقود اشاره کرد که طرفین، موظف بودند برای حفظ حقوق خود و همچنین انجام تعهدات و وظایف، آن‌ها را تنظیم کنند. این قراردادها، بیشتر از هر مساله‌ای، سعی دارند که روابط طرفین را در قالب متون قانونی قرار دهند. به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم طرفین نمونه قرارداد شاطر نانوایی وظیفه دارند قرارداد خود را بر اساس متن قانون تنظیم کنند. به عبارت دیگر رسیدن به توافقی که بر خلاف متن قانون حاکم بر این قرارداد باشد، جایز نیست و همین مساله نشان می‌دهد که سیستم قضایی نوین، قانونی کردن روابط میان افراد را در اولویت قرار داده است.

همانطور که گفتیم، تا قبل از ترویج فرهنگ قرارداد نویسی، شاطران و کارفرمایان، قراردادی بین خود تنظیم نمی‌کردند یا در نهایت، متن کوتاهی را تهیه می‌کردند و در آن، به استخدام شخص شاطر اشاره می‌شد. واضح است که نوشتن برگه که فاقد ضمانت اجرا و هرگونه اعتبار بود، نمی‌توانست ضامن اجرای تعهدات و وظایف طرفین باشد. علاوه بر این، حقوق طرفین نیز پایمال می‌شد، چرا که افراد نمی‌توانستند به یک متن قانونی و منسجم، برای احقاق حقوق خود، استناد کنند.

با در نظر گرفتن همین مسائل، امروزه شاهد هستیم که طرفین، خود را موظف می‌دانند که یک قرارداد کامل را تنظیم کنند. یک قرارداد که به تمام مسئولیت‌ها، وظایف، تعهدات و حقوق آن‌ها اشاره کرده است و البته متن قانون را به عنوان اساس روابط طرفین، در نظر می‌گیرد.

ماهیت و قوانین حاکم بر نمونه قرارداد شاطر نانوایی

در ابتدای متن خود اشاره کردیم که طرفین نمونه قرارداد شاطر نانوایی ، شخص شاطر و کارفرما هستند. با توجه به وجود یک رابطه استخدامی بین شاطر و شخص کارفرما، این قرارداد، در دسته انواع قراردادهای کاری قرار می‌گیرد. قراردادهای کار، با در نظر گرفتن متن قانون کار تنظیم می‌شوند. بنابراین امکان رسیدن به توافقی که بر خلاف متن قانون کار باشد، وجود نخواهد داشت.

علاوه بر متن قانون کار، قانون تامین اجتماعی نیز برای حمایت از شخص کارگر و تامین رفاه اجتماعی او به تصویب رسیده است که ضروری است کارفرما و شاطر، به این متن قانونی نیز توجه داشته باشند.

مهم‌ترین نکات قانون کار

مطابق ماده 7 قانون کار: «قرارداد کار عبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن، مستخدم در برابر دریافت حق الزحمه، برای مدت موقت یا مدت غیر موقت، کاری را برای کارفرما انجام می‌دهد.»

همچنین در ماده 10 این قانون به بعضی از بندهایی که باید در متن نمونه قرارداد شاطر نانوایی تعیین شوند، اشاره شده است. بر اساس این ماده، علاوه بر مشخصات طرفین، مواردی که در ادامه بیان می‌شوند نیز باید در متن قرارداد نوشته شود:

  1. نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که شخص شاطر موظف است آن را انجام دهد.
  2. حق الزحمه مورد توافق طرفین و شرایط پرداخت آن
  3. ساعات انجام کار به همراه تعطیلات تعیین شده و مرخصی‌ها
  4. نانوایی که شخص شاطر موظف است در آن کار کند.
  5. تاریخ تنظیم قرارداد
  6. مدت قرارداد

البته به این نکته توجه داشته باشید که مورد آخر، در صورتی در متن قرارداد شاطر نانوایی بیان می‌شود که کار، برای مدت معین انجام شود. بنابراین در صورتی که قرارداد به صورت دائمی تنظیم شود، ضرورتی به نوشتن این بند، در متن آن وجود ندارد.

همچنین با در نظر گرفتن ماده 11 قانون کار، طرفین نمونه قرارداد شاطر نانوایی می‌توانند با یکدیگر توافق کنند که دوره آزمایشی کار نیز در متن قرارداد پیش بینی شود. ویژگی دوره آزمایشی این است که طرفین می‌توانند بدون اعلام قبلی، آن را فسخ کنند. البته در صورتی که قطع رابطه کار از طرف مالک نانوایی یا کارفرما باشد، وظیفه دارد حقوق تمام دوره آزمایشی را به شخص شاطر پرداخت کند. اما در صورتی که این قطع رابطه، از سوی شاطر انجام شود، شخص کارفرما موظف است تنها حقوق مدت انجام کار را به او پرداخت کند. نکته مهم دیگر این است که معمولا قرارداد استخدام به صورت قرارداد کار موقت تنظیم می‎‌شود.

سایر نکات مهم قانون کار

مطابق ماده 34: «کلیه دریافت‌های قانونی که شخص مستخدم (شاطر) به اعتبار قرارداد کار دریافت می‌کند، اعم از مزد یا حقوق، کمک عایله مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی و غیره را حق السعی یا حق الزحمه می‌نامند.»

علاوه بر این بر اساس ماده 51 این قانون، ساعت کار، مدتی است که شخص مستخدم، نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار و فعالیت اقتصادی، در اختیار شخص کارفرما قرار می‌دهد. همچنین اصل بر این است که میزان ساعت کار موجود در نمونه قرارداد شاطر نانوایی ، نباید از 8 ساعت بیشتر شود. در صورتی که میزان ساعت کار، بیشتر از 8 ساعت شود، کار انجام شده توسط شاطر، مشمول مقررات مربوط به اضافه کاری است و در نتیجه کارفرما موظف است حقوق بیشتری را به شخص شاطر پرداخت کند.

شرح دقیق لازم یا جایز بودن این قرارداد

مطابق ماده 185 قانون مدنی، منظور از قرارداد لازم آن است که هیچ یک از طرفین، حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر آنکه اختیارات قانونی بر روابط طرفین صدق کند یا طرفین، به توافق برسند که عقد را اقاله کنند. با زدن روی عنوان اقاله قرارداد ، می‌توانید مقاله اختصاصی آن را در مجله حقوقی رکلا بخوانید. در این مقاله اقاله را به صورت مفصل تعریف کرده‌ایم.

در مقابل منظور از عقد جایز، عقدی است که طرفین آن هر زمانی که تمایل داشته باشند، می‌توانند برای فسخ این نوع از قرارداد، به صورت یک طرفه اقدام کنند.

نمونه قرارداد شاطر نانوایی یک عقد لازم است. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن این نکته که تعیین لازم یا جایز بودن یک عقد، به عهده شخص قانونگذار است، در صورتی که در متن قانون، به ماهیت یک عقد اشاره نشده باشد، باید اصل را بر لازم بودن عقد بگذاریم.

تعهدات شاطر در قرارداد شاطر نانوایی

تعهدات شاطر یکی از بخش‌های مهم متن قرارداد شاطر نانوایی است. در این بخش می‌توانید تمام انتظارات خودتان از شاطر را بنویسید و به عنوان تکلیف ایشان معرفی کنید. در این بخش، تمام انتظارات کارفرما از شاطر نوشته می‌شود و شاطر متعهد خواهد شد که تعهدات ذکر شده در قرارداد را انجام دهد.

برای مثال به تصویر زیر توجه کنید. این تصویر، بخشی از قرارداد شاطر نانوایی است که توسط تیم حقوقی رکلا تنظیم شده و در بخش بانک قرارداد رکلا قرار گرفته است.

نمونه قرارداد کار نانوایی

انواع قراردادهای کار

با در نظر گرفتن مواد قانون کار، این قرارداد به سه نوع تقسیم می‌شود:

  1. قرارداد کار با مدت موقت
  2. قرارداد کار با مدت غیر موقت
  3. قرارداد کار برای انجام کار معین

با در نظر گرفتن شرایط طرفین و همچنین نوع کاری که شخص مستخدم موظف است انجام دهد، یکی از انواع قراردادهای کار، بین طرفین تنظیم می‌شود.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید تنظیم قرارداد شاطر نانوایی خود را به ما بسپارید. برای تنظیم قرارداد ، می‌توانید بر روی لینک تعیین شده بزنید.

از طرف دیگر شما می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی تیم رکلا بهره مند شوید. برای ثبت درخواست مشاوره، می‌توانید بر روی لینک قبل بزنید.

ضمن آنکه تیم حقوقی رکلا قرارداد کار موقت را تنظیم کرده است. شما می‌توانید روی تصویر زیر بزنید و وارد توضیحات این قرارداد شوید.

قرارداد کار نانوایی

برای استخدام شاطر، این نمونه قرارداد مناسب است. جهت دریافت آن، روی تصویر پایین بزنید.

نمونه قرارداد کار نانوایی
دریافت نمونه قرارداد کار نانوایی

قرارداد کارگر نانوایی

با امضای این قرارداد، می‌توانید کارگران نانوایی را استخدام کنید. برای دانلود فایل کامل قرارداد، اینجا بزنید.

نمونه قرارداد کارگر نانوایی
دانلود نمونه قرارداد کارگر نانوایی
سید علی رضا زارع مویدی
سید علی رضا زارع مویدی
«سید علی رضا زارع مویدی» کارشناس حقوقی دانشگاه تهران و فعال در حوزه تالیف قراردادهای داخلی و بین المللی است. بخش قابل توجهی از مقالات موجود در مجله حقوقی رکلا، توسط ایشان نگاشته شده است.

ثبت نظر یا سوال