شرایط قانونی چگونگی انتقال قطعی مالکیت باغ با امضای یک مبایعه نامه باغ کامل

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/03/26
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
مبایعه نامه باغ

مبایعه نامه یک سندی عادی است که خریدار و فروشنده به وسیله تنظیم آن درباره نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله با یکدیگر توافق می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت، مبایعه نامه سندی است که توافق طرفین معامله در آن ثبت و ضبط می‌شود. مبایعه نامه‌ در صورتی معتبر است که توسط طرفین معامله تایید و امضا شده باشد. مبایعه نامه‌ای که توسط خریدار و فروشنده تایید و امضا شده، سندی معتبر خواهد بود و باعث انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار می‌شود. رعایت آن دسته از ضوابط و اصول قانونی که آمره و لازم الاجرا هستند نیز از دیگر شرایط اعتبار و صحت این سند است. به این ترتیب و با توجه به تعاریفی که بیان کردیم، نمونه مبایعه نامه باغ نیز سندی عادی و معتبر است که میان خریدار و فروشنده تنظیم و امضا می‌شود.

تنظیم و امضای این سند، نشان می‌دهد که خریدار و فروشنده در خصوص انتقال مالکیت باغ با یکدیگر به توافق رسیده‌اند. این سند باید به صورتی تنظیم شود که باعث کاهش احتمال بروز اختلاف میان طرفین معامله شود. به همین دلیل، می‌توان گفت که تنظیم این سند به دقت و توجهی همه جانبه نیاز دارد. هدف ما از نگارش این مقاله، آشنایی با شرایط تنظیم و نحوه اجرای مبایعه نامه‌ای است که برای معامله باغ نوشته می‌شود.

فروشنده و خریدار در نمونه مبایعه نامه باغ باید چه شرایطی داشته باشند؟

فرم خام مبایعه نامه باغ صرفاً یک نوشته است که هیچگونه اثر و الزام قانونی ندارد. قرارداد بیع در صورتی از اعتبار و آثار قانونی برخوردار می‌شود که طرفین معامله در خصوص امضا و ایجاد آن با یکدیگر به توافق رسیده باشند. به همین دلیل در هنگام تنظیم این سند باید مشخصات طرفین معامله مشخص شود. عدم تعیین خریدار یا فروشنده باعث باطل شدن معامله و بی اعتبار شدن این سند خواهد شد.

شخصی می‌تواند این سند را به عنوان فروشنده امضا کند که مالک باغ مورد معامله باشد. لازم به ذکر است که مالک باغ می‌تواند برای امضای مبایعه نامه به شخص دیگر وکالت بدهد. در این حالت، وکیل نیز می‌تواند مبایعه نامه را به نمایندگی از مالک باغ امضا کند. از سوی دیگر، اشخاص نابالغ، غیر رشید و مجنون، نمی‌توانند این سند را به عنوان فروشنده امضا کنند؛ حتی در صورتی که مالک قانونی باغ مورد معامله باشند. در اصطلاح حقوقی به اشخاصی که مجنون، غیر رشید و نابالغ محسوب می‌شوند، محجور می‌گویند. مسئولیت اداره اموال و دارایی‌های اشخاص محجور بر عهده ولی یا قیم آن‌ها است. بنابراین، اگر مصلحت و منافع مالی و غیر مالی محجور رعایت شده باشد، ولی یا قیم می‌تواند فرم خام مبایعه نامه باغ را به نمایندگی از محجور امضا کند.

همچنین، اشخاص ورشکسته نیز نمی‌توانند این سند را به عنوان خریدار یا فروشنده امضا کنند؛ حتی اگر مالک قانونی باغ مورد معامله باشند. به عبارت دیگر، شخصی که دادگاه حکم ورشکستگی او را صادر کرده است، از تصرف در تمام اموال و دارایی‌های خود و انجام هر نوع معامله‌ ممنوع می‌شود.

تعیین بها یا مبلغ مال مورد معامله در نمونه مبایعه نامه باغ

در اصطلاح قانون مدنی به بهایی که خریدار باید بابت مال مورد معامله پرداخت کند، ثَمَن می‌گویند. قانونگذار در خصوص نحوه تعیین بهای مال مورد معامله سکوت می‌کند و تصمیم درباره آن را به اراده خریدار و فروشنده واگذار کرده است. بنابراین، مبلغی که در فرم خام مبایعه نامه باغ ، به عنوان ثمن مال مورد معامله نوشته می‌شود، باید به واسطه توافق میان خریدار و فروشنده تعیین شده باشد.

قانونگذار، اصل را بر پرداخت نقدی بهای مال مورد معامله قرار می‌دهد. بنابراین، پرداخت نسیه یا اقساطی بهای مال مورد معامله در صورتی امکان پذیر می‌شود که فروشنده با این موضوع موافقت کرده باشد.

مورد معامله در متن نمونه مبایعه نامه باغ یعنی چه؟

یکی از موضوعات مهمی که در هنگام تنظیم و امضای متن مبایعه نامه باغ باید درباره آن تعیین تکلیف شود، تعیین دقیق و بدون ابهام مورد معامله است. عدم تعیین دقیق مورد معامله می‌تواند باعث بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده یا باطل شدن این سند شود.

منظور از مورد معامله، مالی است که مالکیت آن به واسطه امضای این سند به خریدار منتقل می‌شود. مورد معامله در نمونه مبایعه نامه باغ ، همان باغی است که خریدار و فروشنده در خصوص نقل و انتقال مالکیت آن با یکدیگر توافق کرده‌اند.

مشخصات ثبتی، حدود اربعه، مساحت، امکانات، نوع کاربری و متعلقات باغ از جمله مواردی هستند که در هنگام تنظیم قرارداد فروش باغ باید درباره آن‌‎ها تعیین تکلیف شود. ممکن است که باغ‌های مجاور در باغ مورد معامله دارای حق آب یا حق ارتفاق باشند. در این حالت باید در مبایعه نامه به حق ارتفاق یا حق آبی که سایرین در باغ مورد معامله دارند نیز اشاره شود و درباره آن توضیح دهند.

علاوه بر مواردی که بیان شد، باغی که مالکیت آن متعلق به دو یا چند شخص است نیز می‌تواند به واسطه امضای این سند مورد معامله قرار بگیرد.

چگونگی ایجاد حق حبس برای طرفین نمونه مبایعه نامه باغ

نمونه مبایعه نامه باغ ، یک قرارداد لازم الاجرا است و امضای آن باعث ایجاد تعهدات و مسئولیت‌هایی برای هر یک از طرفین معامله می‌شود. از سوی دیگر، معامله باغ یک عمل حقوقی معاوضی است. یعنی مالکیت مال مورد معامله در عوض پرداخت بهای آن به خریدار منتقل می‌شود. امضای اعمال حقوقی معاوضی برای طرفین آن حق حبس ایجاد می‌کند. حق حبس که به واسطه امضای این سند برای طرفین معامله ایجاد می‌شود به آن‌ها امکان می‌دهد که اجرای تعهدات خودشان را به تاخیر بیندازند. در ادامه، حق حبس هر یک از طرفین نمونه مبایعه نامه باغ را بررسی می‌کنیم.

  1. حق حبس خریدار در مبایعه نامه باغ: خریدار به واسطه امضای این سند متعهد می‌شود که بهای باغ مورد معامله را در تاریخ مشخصی به فروشنده پرداخت کند. از سوی دیگر، خریدار با استناد به حق حبس می‌تواند پرداخت بهای باغ را تا زمان تحویل گرفتن آن به تاخیر بیندازد. به عبارت دیگر، خریدار با استناد به حق حبس می‌تواند تا زمانی که باغ را تحویل نگرفته است از پرداخت بهای آن خودداری کند.
  2. استناد به حق حبس از سوی فروشنده: فروشنده باغ با استناد به حق حبس می‌تواند تا زمانی که بهای باغ مورد معامله به او پرداخت نشده است از تخلیه و تحویل آن خودداری کند.

نکته مهم در رابطه با شرایط استناد به حق حبس

حق حبس یکی از حقوق قابل اسقاط است. بنابراین طرفین معامله در زمان امضای متن مبایعه نامه باغ می‌توانند حق حبس خود را ساقط کنند.

باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که حق حبس در صورتی قابل استناد است که خریدار و فروشنده، مدت مشخصی را برای تحویل باغ مورد معامله یا پرداخت بهای آن در نظر نگرفته باشند.

چگونگی حل اختلاف میان طرفین نمونه مبایعه نامه باغ

اگر طرفین مبایعه نامه موفق به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خود نشوند باید به مراجع قضایی مراجعه کنند. رسیدگی به اختلافات ناشی از تنظیم و اجرای متن مبایعه نامه باغ در صلاحیت دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف است.

همچنین طرفین معامله در هنگام تنظیم قرارداد بیع باغ می‌توانند فردی را به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین کنند. در این حالت، داور مرضی الطرفین اختلافات ناشی از تنظیم و اجرای این سند را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و برای حل و فصل آن، رای صادر می‌کند.

توصیه حقوقی رکلا

مبایعه نامه سندی معتبر است که توافق میان طرفین معامله را به اثبات می‌رساند. تنظیم دقیق متن مبایعه نامه بسیار دارای اهمیت است. سهل انگاری در تنظیم دقیق مبایعه نامه و عدم نوشتن صحیح آن می‌تواند باعث بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده و همچنین باطل شدن معامله شود. بهتر است که تنظیم مبایعه نامه به افرادی سپرده شود که به قانون مدنی و قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط تسلط کافی دارند.

خدمات تنظیم قرارداد رکلا این امکان را برای شما فراهم می‌کند که مبایعه نامه مورد نظر خود را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.

از طرف دیگر برای آشنایی با شرایط قانونی تنظیم و اجرای مبایعه نامه نیز می‌توانید از خدمات تخصصی مشاوره‌ای در بخش مشاوره حقوقی تلفنی رکلا استفاده کنید.

قولنامه باغ

خریدار و فروشنده برای نهایی و مکتوب کردن توافقات خود در خصوص معامله باغ، از این مبایعه نامه استفاده می‌کنند.

نمونه قولنامه باغ
دانلود نمونه قولنامه باغ
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات