شروع دوره و ارائه آموزش‌های کاربردی با امضای نمونه قرارداد ثبت نام کلاس

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/05/01
زمان مطالعه: 6 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد ثبت نام

کسب آموزش و تخصص یکی از امور اجتناب ناپذیر زندگی در دنیای امروز است. افراد برای کسب تخصص باید به آموزشگاه بروند و آموزش ببینند. آموشگاه‌‌های فنی و حرفه‌ای زیادی در سراسر کشور به هنرجویان خود به صورت تخصصی آموزش می‌دهند. از طرف دیگر، امروزه شرکت در کلاس‌های آموزشی ریاضی، زبان و دیگر دروس با استقبال بسیار زیاد دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور رو به رو شده است. هنرجویان برای شرکت در دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای باید در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای نام نویسی کنند. دانش آموزان و داوطلبان کنکور نیز برای شرکت در کلاس‌های درسی و کنکور، باید در آموزشگاه‌ها نام نویسی کنند. نمونه قرارداد ثبت نام کلاس ، قراردادی است که باید در هنگام نام نویسی هنرجو تنظیم شود.

طرفین این قرارداد، به ترتیب مدیر آموزشگاه برگزار کننده کلاس‌های آموزشی و هنرجو هستند. مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌ها نیز با برگزاری کلاس‌های مختلف به کودکان آموزش می‌دهند و آن‌ها را برای ورود به دبستان آماده می‌کنند. در هنگام نام نویسی کودکان در پیش دبستانی و مهدکودک نیز از این قرارداد استفاده می‌شود. در این حالت، طرفین این قرارداد ولی دانش آموز و مدیر مهدکودک هستند. قراردادی که در هنگام نام نویسی در کلاس‌های آموزشی، مهد کودک و پیش دبستانی امضا می‌شود باید مطابق با اصول و موازین قانونی تنظیم شده باشد. در این نوشتار نکات و شرایط قانونی، قراردادی که باید در هنگام ثبت نام در کلاس‌های آموزش، مهد کودک و پیش دبستانی تنظیم شود را بررسی می‌کنیم.

این قرارداد به شیوه‌های متعددی انجام می‌شود. برای مثال اگر به ورزش شنا علاقه‌ داشته باشید، می‌توانید برای حضور در کلاس‌های آموزشی آن، قرارداد آموزش شنا را امضا کنید.

ضوابط مقرر در قانون مدنی درباره نمونه قرارداد ثبت نام کلاس

قراردادها هنگامی تنظیم می‌شوند که دو یا چند شخص نسبت به انجام کار، انتقال مالکیت یا هر موضوع دیگری با یکدیگر توافق کرده باشند. قراردادها در یک دسته بندی کلی به قراردادهای معین و نامعین تقسیم می‌شوند. قراردادهای معین تعداد انگشت شماری دارند. شرایط تنظیم و امضای قراردادهای معین در قوانین ایران مشخص شده است. از طرف دیگر، قراردادهای نامعین تعداد نامحدود و بی‌شماری دارند زیرا در راستای گسترش روابط میان اشخاص تنظیم می‌شوند. قانونگذار در ماده 10 قانون مدنی، تنظیم و امضای قراردادهای نامعین را اجازه داده است. به همین دلیل، قراردادهای نامعین باید مطابق با ماده 10 و 190 قانون مدنی تنظیم و امضا شوند.

قانون گذار، ماده 10 قانون مدنی را با هدف حمایت از اصل آزادی قراردادها تصویب کرده است. مطابق با این ماده، اشخاص می‌توانند در زمینه هر موضوع قانونی و مشروعی که مخالف با نظم عمومی جامعه نباشد با یکدیگر توافق کنند.

قراردادی که برای نام نویسی در شرکت‌های آموزشی تنظیم و امضا می‌شود نیز یک قرارداد نامعین است. هنرجو و مدیر آموزشگاه باید این قرارداد را مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم و امضا کنند. به همین ترتیب، قرارداد ثبت نام مهدکودک نیز قراردادی نامعین است و باید مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم و امضا شود.

قانون گذار شرایط اساسی و بنیادین تنظیم و امضای تمام قراردادهای معین و نامعین را در ماده 190 قانون مدنی مشخص کرده است. مدیر آموزشگاه و هنرجو نیز باید این قرارداد را مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در ماده 190 قانون مدنی تتظیم و امضا کنند. نمونه قرارداد ثبت نام پیش دبستانی نیز با توجه به شرایط و ضوابط مقرر در مواد 190 و 10 قانون مدنی تنظیم و امضا می‌شود.

مبلغ نمونه قرارداد ثبت نام کلاس چگونه مشخص می‌شود؟

مبلغ این قرارداد در واقع همان شهریه‌ای است که هنرجو باید برای شرکت در کلاس‌های آموزشی پرداخت کند. مدیر آموزشگاه پیش از تنظیم و امضای این قرارداد، شهریه برگزاری کلاس‌ها را مشخص کرده است. مدیر آموزشگاه باید مبلغ شهریه را براساس شیوه‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مربوط به اخذ شهریه، تعیین کند. شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اخذ و استرداد شهریه از سوی مراجع قانونی صادر می‌شوند و لازم الاجرا هستند.

مدیر آموزشگاه و هنرجو در هنگام تنظیم و امضای این قرارداد می‌توانند در خصوص پرداخت نقدی یا اقساطی شهریه دوره آموزشی با یکدیگر توافق کنند. هنرجو باید شهریه دوره آموزشی را مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد بپردازد.

مدیر پیش دبستانی نیز مبلغ شهریه را پیش از تنظیم و امضای نمونه قرارداد ثبت نام پیش دبستانی ، تعیین کرده است. آموزشگاه‌ها باید مبلغ شهریه را با توجه به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از مراجع قانونی مشخص کنند. بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع قانونی، لازم الاجرا هستد. علی‌الاصول والدین کودک باید مبلغ شهریه پیش دبستانی را به صورت نقدی پرداخت کنند اما مدیر پیش دبستانی و ولی کودک می‌توانند در خصوص پرداخت نقدی یا اقساطی شهریه نیز با یکدیگر توافق کنند.

تعداد جلسات آموزشی و بازه زمانی شروع و پایان قرارداد

مدت این قرارداد، بازه زمانی مشخصی است که برای برگزاری جلسات آموزشی در نظر گرفته می‌شود. بازه زمانی قرارداد به وسیله توافق میان هنرجو و مدیر آموزشگاه تعیین خواهد شد. در واقع هنرجو و مدیر آموزشگاه باید مدت این قرارداد را با توجه به تعداد جلسات آموزشی تعیین کنند. طرفین قرارداد در مذاکرات ابتدایی درباره تعداد جلسات آموزشی که در طول دوره برگزار می‌شود و مدت هر جلسه توافق می‌کنند.

برای مثال، مدیر آموزشگاه و هنرجو با یکدیگر توافق می‌کنند که این قرارداد برای یک دوره آموزشی سه ماهه تنظیم می‌شود. در این مثال، مدیر آموزشگاه و هنرجو باید تعداد جلسات آموزشی و مدت برگزاری هر یک از آن‌ها را نیز مشخص کنند. مانند اینکه مدیر آموزشگاه و هنرجو با یکدیگر توافق می‌کنند که در طول این دوره سه ماهه، 20 جلسه برگزار می‌شود و مدت هرجلسه آموزشی نیز یک ساعت است. مدت قرارداد ثبت نام مهدکودک نیز به وسیله توافق میان ولی کودک و مدیر پیش دبستانی مشخص می‌شود.

آیا نمونه قرارداد ثبت نام کلاس قابل فسخ است؟

مطابق با اصول و موازین حقوقی، قراردادی که برای نام نویسی در کلاس‌های آموزشی، تنظیم و امضا می‌شود، یک قرارداد لازم و غیر قابل انحلال است. بنابراین، مدیر آموزشگاه و هنرجو پس از آنکه نمونه قرارداد ثبت نام کلاس را امضا کردند دیگر حق انحلال و برهم زدن آن را ندارند. فسخ به معنای انحلال قرارداد به وسیله اراده یکی از طرفین آن است. طرفین قرارداد می‌توانند شرایط فسخ آن را به نفع خودشان پیش بینی کنند. لازم است که مدیر آموزشگاه و هنرجو، هم در خصوص تعیین شرایط فسخ این قرارداد و هم درباره نحوه استراد شهریه کلاس‌ها تعیین تکلیف کنند. برای مثال، مدیر آموزشگاه در هنگام نوشتن قرارداد قید می‌کند که؛ اگر هنرجو نمونه قرارداد ثبت نام کلاس را فسخ کرد، صرفاً 50 درصد از مبلغ شهریه به او بازگردانده می‌شود.

مدیر مهد کودک و ولی کودک نیز در هنگام تنظیم و امضای قرارداد ثبت نام مهدکودک می‌توانند شرایط فسخ آن را به نفع خودشان تعیین کنند. مدیر پیش دبستانی و ولی کودک که برای تعیین شرایط فسخ این قرارداد با یکدیگر توافق کرده‌اند باید در خصوص نحوه استرداد مبلغ شهریه نیز با یکدیگر توافق کنند. برای مثال، مدیر مهد کودک در این قرارداد قید می‌کند که اگر ولی کودک، این قرارداد را فسخ کند به هیچ وجه تمام یا قسمتی از مبلغ شهریه به او بازگردانده نمی‌شود.

تعهدات طرفین نمونه قرارداد ثبت نام کلاس چگونه مشخص می‌شود؟

طرفین نمونه قرارداد ثبت نام کلاس ، آموزشگاه و هنرجو هستند. به موجب تنظیم و امضای این قرارداد، وظایف و تکالیفی برای هر کدام از هنرجو و مدیر آموزشگاه تعریف می‌شود. تعهدات این قرارداد در واقع همان وظایف و تکالیفی هستند که به موجب امضای آن بر عهده طرفین قرار می‌گیرند. به این ترتیب، هنرجو و مدیر آموزشگاه به موجب امضای این قرارداد می‌پذیرند که به تعهدات مقرر در آن عمل کنند.

برای مثال، در قرارداد قید شده است که هنرجو باید به صورت منظم در کلاس‌های آموزشی حاضر شود. بنابراین، هنرجو به وسیله امضای این قرارداد می‌پذیرد که به صورت منظم در کلاس‌های آموزشی حضور پیدا کند.

تعهدات نمونه قرارداد ثبت نام پیش دبستانی نیز به وسیله توافق میان مدیر پیش دبستانی و ولی کودک مشخص می‌شود. ولی کودک و مدیر پیش دبستانی به موجب امضای این قرارداد، می‌پذیرند که تمام تعهدات مندرج در آن را اجرا کنند.

سریع‌ترین اقدام برای تنظیم این قرارداد

برای برگزاری کلاس‌های مختلف، به خصوص کلاس‌های آموزشی، توافق و رضایت هر دو طرف قرارداد و همچنین تعهدات و شروط قابل پیگیری توسط آن‌ها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به همین روی، مناسب است که قرارداد به گونه‌ای تنظیم شود که جنبه‌های مختلف این رابطه کاری را در بر بگیرد. برای این منظور ابتدا لازم است که از ماهیت این قرارداد به خوبی آگاه باشید و در ادامه، باید تنظیم آن را به یک شخص متخصص بسپارید.

مواردی که ذکر شد، با استفاده از خدمات تنظیم قرارداد و همچنین خدمات مشاوره حقوقی تلفنی به سهولت امکان پذیر خواهد بود. شما می‌توانید برای بهره برداری از این خدمات، درخواستتان را ثبت کنید تا کارشناسان و وکلای مجموعه حقوقی رکلا در اسرع وقت با شما ارتباط برقرار کنند.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات