قرارداد تضمین خرید چیست و به چه منظوری تنظیم می‌شود؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/09/09
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد تضمین خرید

قرارداد در اصطلاح قانون مدنی به معنای توافق الزام آور میان دو یا چند شخص است. قراردادها، موضوعات و انواع بی‌شمار و نامحدودی دارند. قرارداد تضمین خرید ، یکی از انواع قراردادها است که میان خریدار و فروشنده کالا و خدمات تنظیم می‌شود. خریدار به واسطه امضای این قرارداد متعهد خواهد شد که کالا یا خدمتی که فروشنده تولید و عرضه کرده است را از او خریداری کند. به صورت کلی می‌توان گفت که این قرارداد در واقع نوعی تعهد نامه لازم الاجرا است.

مفاد این قرارداد و همچنین شرایط اجرای آن به واسطه توافق میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود. همچنین این قرارداد باید به گونه‌ای تنظیم شده باشد که تمام موضوعات و شرایط مورد توافق طرفین آن را در بر بگیرد. قراردادی که به منظور تضمین خرید کالا یا محصول تنظیم شده در صورتی معتبر است که مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تنظیم شده باشد. در ادامه این نوشته، شرایط و نحوه تنظیم و اجرای قراردادی که به منظور تضمین خرید کالا و محصول تنظیم می‌شود را بررسی می‌کنیم.

نمونه قرارداد خرید تضمینی چگونه تحقق پیدا می‌کند؟

قراردادها به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا می‌کنند. قراردادی که برای خرید تضمینی تنظیم شده است نیز به واسطه توافق میان خریدار و فروشنده تحقق پیدا خواهد کرد. فروشنده به واسطه امضای این قرارداد، متعهد می‌شود که کالا یا محصولی که در آن قید شده است را تهیه کند و در دسترس خریدار قرار بدهد. خریدار نیز متعهد می‌شود، محصول یا کالایی که فروشنده تهیه کرده را با یک قیمت مشخص که به واسطه توافق میان آن‌ها معین شده است، از فروشنده بخرد.

در اصطلاح قانون مدنی به قراردادی که برای خرید و فروش اموال تنظیم شده است ، قرارداد بیع گفته می‌شود. هر قراردادی که به منظور خرید و فروش کالا و محصول تنظیم شده است از عقد بیع تبعیت می‌کند. قراردادی که به منظور پیش خرید یا پیش فروش کالا و محصول تنظیم شده نیز در صورتی معتبر است که با شرایط و ضوابط قانونی عقد بیع منافات نداشته باشد. همچنین، قراردادی که به منظور تضمین خرید محصول تنظیم شده نیز نوعی تعهد نامه است که بر وقوع عقد بیع در آینده دلالت می‌کند. به عبارت دیگر، خریدار و فروشنده به واسطه تنظیم این قرارداد متعهد می‌شوند که کالا یا خدماتی که در آینده تولید خواهد شد را به واسطه عقد بیع معامله کنند.

باید به این نکته توجه داشته باشیم، شرایط و نحوه اجرای قرارداد بیع که در آینده میان خریدار و فروشنده تنظیم می‌شود باید با مفاد و تعهدات قید شده در نمونه قرارداد خرید تضمینی مطابقت داشته باشد.

تنظیم قرارداد تضمین خرید در قالب بیع سَلَف

در ابتدا باید بگوییم که بیع سلف، یکی از انواع عقد بیع است. عقد بیع سلف در صورتی تحقق پیدا می‌کند که خریدار، بهای مال مورد معامله را به صورت نقدی پرداخت کرده باشد اما فروشنده، مال مورد معامله را همراه با تاخیر به او (خریدار) تحویل بدهد. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که عقد بیع سلف به منظور پیش خرید کالا و محصولات تنظیم می‌شود. عقد بیع سلف به واسطه توافق میان فروشنده و شخصی که محصولات و کالاها را پیش خرید کرده است، تحقق پیدا می‌کند. شرایط و نحوه تنظیم و اجرای عقد بیع سلف نیز به واسطه توافق میان خریدار و فروشنده مشخص می‌شود.

لازم به ذکر است که امضای این قرارداد، یک عمل حقوقی است. بنابراین، اشخاصی می‌توانند این قرارداد را به عنوان خریدار و فروشنده امضا کنند که از صلاحیت و شرایط لازم برای انجام اعمال حقوقی برخوردار باشند. به همین دلیل، قراردادی که فرد سفیه ، مجنون یا نابالغ به منظور تضمین خرید امضا کرده، نامعتبر و فاقد آثار قانونی است.

همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که این قرارداد، جزء قراردادهای مالی است. بنابراین، خریدار و فروشنده در صورتی می‌توانند این قرارداد را امضا کنند که اجازه دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خودشان را داشته باشند. در صورتی که خریدار یا فروشنده به واسطه حکم قانون یا در اثر رأی صادره از مراجع قضایی، نسبت به دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خودشان ممنوع شده باشند، از صلاحیت لازم برای امضای این قرارداد برخوردار نیستند.

آیا تنظیم مکتوب قرارداد تضمین خرید، الزامی است؟

قرارداد تضمین خرید محصول ، به واسطه توافق میان خریدار و فروشنده تحقق پیدا می‌کند. قانونگذار، تعیین نحوه تنظیم این قرارداد را به اراده طرفین آن واگذار کرده است. بنابراین، خریدار و فروشنده می‌توانند این قرارداد را به صورت شفاهی یا کتبی تنظیم کنند اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که تنظیم شفاهی این قرارداد می‌تواند زمینه ساز بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده شود.

از طرف دیگر، قراردادی که خریدار و فروشنده به صورت مکتوب تنظیم می‌کنند، در واقع سندی است که توافق میان آن دو را به اثبات می‌رساند. باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم، قرارداد مکتوبی که تمام شرایط و موضوعات مورد توافق خریدار و فروشنده در آن درج شده است، تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از بروز اختلاف میان آن‌ها دارد.

نحوه تعیین مبلغ در نمونه قرارداد تضمین خرید

مبلغ تعیین شده در قرارداد تضمین خرید ، همان بهایی است که خریدار باید بابت کالا و محصولات به فروشنده پرداخت کند. قانونگذار، تعیین مبلغ این قرارداد را نیز به اراده طرفین آن واگذار کرده است. به همین دلیل، خریدار و فروشنده در هنگام تنظیم این قرارداد باید قیمت کالا و محصولات را با توافق یکدیگر تعیین کنند. خریدار باید بهای کالاها و خدماتی که پیش خرید کرده است را مطابق با شرایط و تاریخ مقرر در این قرارداد به فروشنده بپردازد. در برخی از موارد، عدم پرداخت به موقع کالا یا محصولی که پیش خرید شده است، باعث خواهد شد که فروشنده از حق فسخ قرارداد برخوردار شود.

ذکر دو مثال در این خصوص

در پایان برای آشنایی بیشتر با قرارداد تضمین خرید ، در دو مثال، توضیحات بیشتری ارائه می‌دهیم:

  1. قرارداد خرید تضمینی گندم : این قرارداد به منظور پیش خرید گندم تنظیم می‌شود. خریدار به واسطه امضای این قرارداد متعهد خواهد شد که گندم‌های فروشنده را به واسطه عقد بیع از او خریداری کند. همچنین، خریدار به واسطه تنظیم قرارداد خرید تضمینی گندم می‌تواند گندم‌های که هنوز درو نشده‌اند را پیش خرید کند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که پیش خرید گندم‌های درو نشده، کاملاً قانونی است.
  2. قرارداد خرید تضمینی آب: این قرارداد به منظور تعهد به خرید پساب‌های به جا مانده از فروشنده تنظیم می‌شود. قرارداد خرید تضمینی آب نیز یک قرارداد قانونی و معتبر است که باعث ایجاد تعهداتی برای هر یک از خریدار و فروشنده می‌شود.

توصیه گروه رکلا

در اصطلاح به سندی که برای مکتوب کردن عقد بیع تنظیم می‌شود، مبایعه نامه می‌گویند. مبایعه نامه در صورتی صحیح و معتبر است که مطابق با شرایط و تشریفات قانونی عقد بیع تنظیم شده باشد. تنظیم مبایعه نامه تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده دارد. به صورت کلی می‌توان گفت که تنظیم مبایعه نامه در حوزه تخصص کارشناسان حقوقی است.

خریدار و فروشنده برای تنظیم اختصاصی مبایعه نامه توسط کارشناسان حقوقی می‌توانند از خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی رکلا استفاده کنند.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات