کامل‌ترین تعریف از قرارداد نیلینگ را در اینجا بخوانید!

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1400/11/23
زمان مطالعه: 6 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد نیلینگ

قرارداد نیلینگ یک قرارداد مهم و پرکاربرد است. اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیازمند خاک برداری است. نیلینگ یا میخکوبی یکی از روش‌های پایدار سازی گود و سازه‌های نگهبان در برابر رانش خاک است. در تعداد زیادی از پروژه‌های عمرانی برای پایدارسازی گود و سازه‌های نگهبان از روش نیلینگ استفاده می‌کنند. پیمانکار نیلینگ به شخصی گفته می‌شود که مسئولیت طراحی و اجرای نیلینگ به او سپرده شده است. پیمانکاری که طراحی و اجرای پروژه‌ نیلینگ را بر عهده می‌گیرد، ممکن است که یک شرکت عمرانی یا یک اکیپ باشد. طراحی و اجرای نیلنگ باید با دقت زیادی انجام شود.

هرگونه اشتباه و کم کاری در طراحی و اجرای نیلینگ می‌تواند باعث کاهش کیفیت سازه و به خطر افتادن جان چندین انسان شود. پیمانکاری که طراحی و اجرای پروژه‌های نیلینگ را بر عهده می‌گیرد باید در این زمینه از مهارت، تخصص و تجربه کافی برخوردار باشد. شخصی که می‌خواهد طراحی و اجرای نیلینگ را به یک پیمانکار بسپارد باید با او نمونه قرارداد نیلینگ تنظیم کند.

این قرارداد باید به امضای کارفرما و مجری پروژه نیلینگ برسد. مجری پروژه نیلینگ، این قرارداد را به عنوان پیمانکار امضا می‌کند. مسئولیت طراحی و اجرای پروژه نیلینگ پس از تنظیم و امضای این قرارداد بر عهده مجری پروژه قرار می‌گیرد. در این مقاله قصد داریم که رابطه حقوقی میان کارفرما و مجری پروژه نیلینگ را بررسی کنیم. همچنین در این مقاله، نکات قانونی قرارداد میان کارفرما و مجری پروژه نیلینگ را نیز بررسی خواهیم کرد. این قرارداد در واقع یک قرارداد پیمانکاری است.

نمونه قرارداد نیلینگ معین است یا نامعین؟

قراردادهایی که اشخاص با توافق یکدیگر تنظیم و امضا می‌کنند در یک دسته بندی کلی به قراردادهای معین و قراردادهای نامعین تقسیم می‌شوند.

قراردادهای معین تعداد محدودی دارند. قراردادهای معین در مجموعه قوانین ایران تعریف شده‌اند. این قراردادها باید مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در قانون مربوط به خودشان تنظیم شوند زیرا شرایط تنظیم و امضای آن‌ها در مجموعه قوانین ایران مشخص شده است.

قراردادهای نامعین تعداد نامحدود و بی‌شماری دارند. قراردادهای نامعین در اثر گسترش روابط میان اشخاص جامعه به وجود آمده‌اند. تعریف قراردادهای نامعین و شرایط تنظیم و امضای آن‌ها در مجموعه قوانین ایران مشخص نشده است. عقود نامعین باید مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم شود. قراردادهای پیمانکاری یکی از انواع قراردادهای نامعین هستند که برای انجام پروژه‌های پیمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نمونه قرارداد پیمانکاری نیلینگ نیز یک قرارداد نامعین است. بنابراین کارفرما و مجری پروژه نیلینگ باید این قرارداد را مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم و امضا کنند.

شرایط اصلی تنظیم و امضای تمام قراردادها اعم از معین و نامعین در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده است. کارفرما و مجری پروژه باید نمونه قرارداد پیمانکاری نیلینگ را مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در ماده 190 قانون مدنی تنظیم و امضا کنند.

میزان حق الزحمه مجری پروژه در نمونه قرارداد نیلینگ

مبلغ نمونه قرارداد نیلینگ در واقع همان حق الزحمه‎‌ای است که کارفرما باید به مجری پروژه نیلینگ پرداخت کند. حق الزحمه مجری پروژه نیلینگ، میزان مشخصی ندارد. بنابراین مجری پروژه نیلینگ و کارفرما باید با موافقت یکدیگر مبلغ حق الزحمه را مشخص کنند.

نحوه پرداخت حق الزحمه نیز باید به وسیله توافق میان کارفرما و مجری پروژه مشخص شود. علی‌الاصول، حق الزحمه مجری پروژه نیلینگ باید به صورت نقدی پرداخت شود اما کارفرما و مجری پروژه نیلینگ می‌توانند در خصوص پرداخت اقساطی حق الزحمه نیز با یکدیگر توافق کنند.

کارفرما باید حق الزحمه مجری پروژه نیلینگ را مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد پرداخت کند. ممکن است که کارفرما، حق الزحمه مجری پروژه نیلینگ را مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در متن قرارداد پرداخت نکند. در این حالت، مجری پروژه نیلینگ می‌تواند برعلیه کارفرما در مراجع قضایی طرح دعوا کند.

مراجع قضایی در صورتی کارفرما را ملزم به پرداخت حق الزحمه مجری پروژه نیلینگ می‌کنند که او به تمام تعهدات و وظایف قراردادی خودش عمل کرده باشد.

نکته: منظور از تعهدات قراردادی، وظایف و تکالیفی است که به موجب امضای این قرارداد برعهده مجری پروژه نیلینگ قرار می‌گیرد.

تعهدات قراردادی طرفین در نمونه قرارداد نیلینگ

تعهدات نمونه قرارداد اجرای نیلینگ در واقع، وظایف و تکالیفی است که به موجب امضای آن، برعهده کارفرما و مجری پروژه قرار می‌گیرد.

اصلی‌ترین تعهد مجری پروژه، طراحی و اجرای نیلینگ است. پرداخت حق الزحمه مجری پروژه نیز مهم‌ترین تعهدی است که به موجب تنظیم و امضای نمونه قرارداد اجرای نیلینگ برعهده کارفرما قرار می‌گیرد.

تعهدات فرعی این قرارداد نیز موضوعاتی فرعی در راستای طراحی و اجرای نیلینگ هستند که کارفرما و مجری پروژه درباره انجام آن‌ها با یکدیگر توافق کرده‌اند.

موضوع تعهدات اصلی و فرعی کارفرما و مجری پروژه می‌تواند مالی یا غیر مالی باشد.

کارفرما و مجری پروژه باید تمامی تعهدات مالی، غیر مالی، اصلی و فرعی که به موجب امضای این قرارداد بر عهده آن‌ها گذاشته شده است را به نحو احسن انجام دهند.

ممکن است که مجری پروژه نیلینگ به صورت عامدانه و بدون آنکه دلیل موجهی داشته باشد از انجام تعهدات خودش خودداری کند یا آنکه آن‌ها را با تاخیر انجام دهد. در این حالت، کارفرما می‌تواند برعلیه مجری پروژه طرح دعوا کند و الزام قانونی او را نسبت به انجام تعهدات پروژه نیلینگ بخواهد. اگر الزام قانونی مجری پروژه امکان پذیر نباشد باید خسارت و هزینه انجام تعهداتی که مجری پروژه از اجرای آن‌ها خودداری کرده است از او گرفته شود.

در موردی که کارفرما از انجام تعهدات قراردادی خودش خودداری کرده است نیز مجری پروژه نیلینگ می‌تواند بر علیه او (کارفرما) طرح دعوا کند.

آیا کارفرما و مجری پروژه در این قرارداد از حق حبس برخوردار هستند؟

در بند قبلی این مقاله نیز توضیح دادیم که به موجب امضای این قرارداد، تعدادی تعهد اصلی و فرعی بر عهده کارفرما و مجری پروژه قرار می‌گیرد. همچین گفتیم که کارفرما و مجری پروژه نیلینگ باید مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد به تعهدات خودشان عمل کنند.

قراردادی که برای طراحی و اجرای پروژه نیلینگ تنظیم و امضا می‌شود یک قرارداد مٌعَوَض است.

مجری پروژه در عوض طراحی و اجرای نیلینگ باید حق الزحمه دریافت کند. کارفرما نیز در ازای حق الزحمه‌ای که به مجری پروژه می‌دهد از نتیجه کار او بهره‌مند می‌شود. نتیجه کار مجری پروژه، طراحی و اجرای کامل و بی عیب و نقص نیلینگ است.

اشخاصی که قراردادهای معوض را امضا می‌کنند از یک حق قانونی به نام حق حبس برخوردار می‌شوند. طرفین یک قرارداد معوض به استناد حق حبس می‌توانند از انجام تعهدات قراردادی خودشان خودداری کنند. برای روشن‌تر شدن موضوع در ادامه حق حبس هر یک از کارفرما و مجری پروژه نیلینگ را بررسی می‌کنیم:

  1. حق حبس کارفرمای پروژه نیلینگ: کارفرما به استناد حق حبس خودش می‌تواند تا زمانی که مجری پروژه به تعهدات خودش عمل نکرده است از پرداخت حق الزحمه او (مجری پروژه) خودداری کند.
  2. حق حبس مجری پروژه نیلینگ: مجری پروژه نیز به استناد حق حبس می‌تواند تا زمانی که کارفرما، حق الزحمه او را پرداخت نکرده است از انجام تعهدات قراردادی خودش خودداری کند.

چگونه این قرارداد را تنظیم کنیم؟

اگر تمایل دارید که نمونه‌ای از این قرارداد برای شما تنظیم شود، می‌توانید بدون محدودیت و در هر زمان از شبانه روز، درخواستتان را در بخش تنظیم قرارداد اختصاصی ثبت کنید. بعد از ثبت درخواست، مشاوران حقوقی و وکلای مجموعه رکلا با شما ارتباط می‌گیرند و به درخواست شما رسیدگی خواهد شد.

تنظیم قرارداد به این شیوه، این شرایط را ایجاد می‌کند که بتوانید شرایط و تعهدات خاصی که در نظر دارید را در متن قرارداد اعمال کنید. علاوه براین، کارشناس حقوقی که تنظیم قرارداد را به عهده می‌گیرد، شما را در انتخاب شروط مناسب یاری خواهد کرد. همچنین اگر بخواهید که در خصوص این قرارداد با کارشناسان حقوقی مجرب گفتگو کنید، خدمات مشاوره حقوقی تلفنی برای شما کاربردی خواهد بود.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات