نقش بانک و طرفین قرارداد در امضا و اجرای موضوع قرارداد انتقال وام بانکی

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1400/11/28
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد انتقال وام

وام در واقع پول، ملک، کالا یا هر نوع مال دیگری است که از جانب وام دهنده به وام گیرنده پرداخت می‌شود. پرداخت وام تاریخچه‌ای طولاتی دارد و از دیرباز در بین مردم و به خصوص در روابط میان تجار رایج بوده است. هم اکنون نیز پرداخت وام از جانب موسسات مالی نقش بسیار مهمی در برطرف کردن مشکلات مالی دارد. حق دریافت وام از بانک یک حق مالی و قابل انتقال است و به همین دلیل افرادی که از این حق برخوردار هستند می‌توانند با تنظیم و امضای نمونه قرارداد انتقال وام این حق خود را به دیگران منتقل کنند.

اخذ وام از بانک نیازمند سپری شدن مراحل قانونی و وثیقه‌های سنگین است به طوری که افراد بسیاری زیادی در شرایط اضطراری قادر به دریافت وام از بانک نیستند. نمونه قرارداد انتقال وام بانکی به عنوان یک گزینه مناسب پیش روی کسانی است که نیاز فوری به وام یا قصد انتقال وام خود را دارند.

شما باید به این نکته توجه کنید که انتقال وام کار چندان ساده‌ای نیست و نکات قانونی و حقوقی خاصی دارد و در صورتی که به قوانین آن آگاه نباشید ممکن است در دام افراد کلاهبردار و شیاد گرفتار شوید.

بدون شک اخذ وام نیست مانند هر اقدام دیگری، با دریافت مشاوره‌های هدفمند، به شیوه کارآمدتری اجرا می‌شود. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌کنیم حتما درباره قرارداد مشاوره اخذ وام نیز مطالعه کنید. همچنین این امکان نیز وجود دارد که با استفاده از قرارداد جعاله وام ، مسئولیت انجام امور ابتدایی اخذ وام را به شخص دیگری بسپارید. مطالعه این مقاله‌ها می‌تواند برای شما کاربردی و مفید باشد.

نمونه قرارداد انتقال وام چیست ؟

نمونه قرارداد انتقال وام بانکی ؛ یک عمل حقوقی دو جانبه است که به وسیله توافق میان انتقال دهنده و انتقال گیرنده وام تنظیم و امضا می‌شود. اثر این قرارداد انتقال مالکیت حق وام به انتقال گیرنده است اما باید به این نکته توجه کنید که توافق میان انتقال دهنده و انتقال گیرنده و امضای قرارداد به تنهایی برای انتقال وام کافی نیست بلکه رعایت دستورالعمل‌های بانک مربوطه و کسب نظر موافق بانک نیز الزامی است.

انتقال وام به معنای امروزی آن، در چند دهه اخیر رایج شده و از سوی دیگر قانون مدنی ایران در سال 1307 به تصویب رسیده است و در آن زمان نظام بانکداری اسلامی و وام به معنای کنونی آن موضوعیت چندانی نداشت، بنابراین در قانون مدنی ایران از این قرارداد و شرایط آن بحثی به میان نیامده است اما مطابق با فتاوای مراجع تقلید شیعه و نظام حقوقی ایران، قراردادی که برای انتقال وام تنظیم و امضا می‌شود کاملاً قانونی و مشروع است.

انواع نمونه قرارداد انتقال وام

همانطور که در مطالب بالا نیز گفتیم، قراردادی که میان انتقال گیرنده و انتقال دهنده وام تنظیم و امضا می‌شود یک عمل حقوقی قانونی و مشروع است. این قرارداد می‌تواند به عنوان یک قرارداد خصوصی و مطابق با ماده 10 قانون مدنی یا به صورت عقد صلح و مطابق با مواد قانونی مربوط به این عقد تنظیم و امضا بشود. در ادامه نحوه انتقال وام در قالب هر یک از این قراردادها را توضیح می‌دهیم؛

تنظیم قرارداد با استناد به ماده 10 قانون مدنی

ماده 10 قانون مدنی ایران بیانگر اصل آزادی قراردادها است، یعنی؛ اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌توانند در خصوص هر موضوعی با یکدیگر قرارداد تنظیم کنند. قراردادهای خصوصی میان افراد، لازم الاجرا هستند و مورد حمایت قانون گذار قرار می‌گیرند البته تا زمانی که موضوع این قرارداد و هدف از تنظیم آن امری غیرمشروع، غیر قانونی و مخالف با نظم عمومی جامعه نباشد.

نمونه قرارداد انتقال وام بانکی کاملاً مشروع و قانونی است البته در صورتی که مطابق با آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های بانکی و سایر قوانین لازم الاجرای ایران تنظیم و امضا شده باشد. بنابراین انتقال دهنده و انتقال گیرنده می‌توانند، نمونه قرارداد انتقال وام بانکی را به عنوان یک قرارداد خصوصی و مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم و امضا کنند.

شرایط نمونه قرارداد انتقال وام با تبعیت از ماده 10 قانون مدنی

شرایط و قواعد حاکم بر نمونه قرارداد انتقال وام که به صورت ماده 10 تنظیم و امضا شده است؛ با توافق انتقال دهنده و انتقال گیرنده وام تعیین خواهد شد اما شرایط این قرارداد نباید مخالف با قوانین آمره ایران، مقررات شرعی اسلام و نظم عمومی جامعه باشد.

همچنین لازم به ذکر است که انتقال دهنده و انتقال گیرنده وام، باید قبل از تنظیم و امضای متن قرارداد انتقال وام موافقت بانک مربوطه را نیز جلب کنند و همچنین لازم است که در هنگام تنظیم قرارداد، آیین نامه‌ها و دستور العمل‌های بانک مربوطه را نیز در نظر بگیرند.

نمونه قرارداد انتقال وام به صورت صلح

صُلح در لغت به معنی سازش و توافق آمده و عقد صلح نیز یک عمل حقوقی است که به وسیله توافق میان دو یا چند شخص امضا و ایجاد می‌شود. عقد صلح در مواد 752 الی 770 قانون مدنی پیش بینی شده است. اشخاص می‌توانند در باره موضوعات مختلفی مانند انتقال مالکیت، انتقال منافع و دیگر موضوعات با یکدیگر صلح کنند. بنابراین عقد صلح موضوع خاصی ندارد و اشخاص می‌توانند در خصوص موارد مختلف با یکدیگر مذاکره و صلح نامه تنظیم کنند. البته موضوع قرارداد صلح نباید غیر قانونی، غیر مشروع یا مخالف با نظم عمومی جامعه باشد. ماده 754 قانون مدنی نیز بر این موضوع تأکید و قید کرده که؛ تمامی قراردادهای صلح نافذ و معتبر هستند مگر در مواردی که موضوع آن‌ها غیر قانونی یا غیر مشروع باشد.

مطابق با فتاوای مراجع تقلید و نظام حقوقی ایران، انتقال وام یک موضوع کاملاٌ مشروع و قانونی است و به همین دلیل می‌تواند در قالب عقد صلح و تنظیم صلح نامه منتقل شود.

بنابراین شما می‌توانید با تنظیم صلح نامه نسبت به انتقال قانونی وام اقدام کنید.

طرفین نمونه قرارداد انتقال وام به صورت صلح

این قرارداد به وسیله توافق انتقال دهنده و انتقال گیرنده وام تنظیم و امضا می‌شود و اثر قانونی آن نیز انتقال مالکیت وام به انتقال گیرنده است.

مطابق با ماده 753 قانون مدنی، طرفین عقد صلح باید در هنگام امضا و ایجاد آن از اهلیت قانونی و اختیار تصرف در اموال خود برخوردار باشند. بنابراین:

  1. افراد نابالغ، غیر رشید و کسانی که دچار زوال عقلی شده‌اند از اهلیت قانونی لازم برای تنظیم و امضای این قرارداد برخوردار نیستند.
  2. اشخاصی که حکم ورشکستگی آن‌ها از سوی دادگاه صادر شده است نیز نمی‌توانند به عنوان انتقال دهنده یا انتقال گیرنده این قرارداد را امضا کنند زیرا اشخاص ورشکسته از امضا و ایجاد قراردادهای مالی و تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و وام نیز یک حق مالی است و قرارداد انتقال آن نیز یک قرارداد مالی محسوب می‌شود.

موضوع نمونه قرارداد انتقال وام به صورت صلح

موضوع صلح نامه، وامی است که متعلق به انتقال دهنده است و در اثر تنظیم صلح نامه مالکیت آن به انتقال گیرنده منتقل می‌شود.

مطابق با ماده 762 قانون مدنی، اشتباه در مورد صلح باعث باطل شدن آن می‌شود بنابراین انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید وام موضوع صلح نامه را به صورت دقیق و با ذکر جزئیات معین کنند زیرا ممکن است که انتقال دهنده از چندین حق وام در بانک برخوردار باشد.

انتقال دهنده باید با کمال صداقت نوع وام موضوع صلح نامه و شرایط آن را برای انتقال گیرنده مشخص کند. اگر بعد از تنظیم صلح نامه مشخص شود که انتقال دهنده درباره نوع وام یا شرایط آن دروغ گفته است؛ انتقال دهنده با استناد به خیار تدلیس می‌توانند آن را فسخ کند.

اگر وام موضوع صلح نامه به دلایلی منتفی شود، صلح نامه نیز باطل خواهد شد. مانند اینکه بعد از تنظیم صلح نامه، موسسه مالی وام دهنده ورشکسته و منحل شود.

اهمیت حضور یک راهنما و مشاور متخصص

بدون شک اجرای موضوع این قرارداد نیاز به انجام امور مشخصی از جانب انتقال دهنده و انتقال گیرنده دارد و بی توجهی به موارد حقوقی و قانونی مربوط به آن، ممکن است خسارات و مشکلاتی را برای طرفین ایجاد کند. به همین دلیل، لازم است این مساله را در نظر داشته باشید که بدون کسب آگاهی و اطمینان از قانونی بودن اقدامی که انجام می‌دهید، قراردادی را امضا نکنید. برای اطمینان از اقدامات مربوط به این قرارداد، با مشاوران حقوقی ارتباط برقرار کنید. برای این منظور می‌توانید هر ساعت از شبانه روز، درخواست مشاوره حقوقی تلفنی خود را ثبت کنید.

در این میان، ممکن است که طرفین شروطی برای یکدیگر داشته باشند و بخواهند آن شروط و تعهدات را به صورت مکتوب در یک قرارداد بنویسند. برای این منظور خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی برای شما مناسب خواهد بود.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات