نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات و بررسی نکات مهم تعهدات طرفین قرارداد!

مدت زمان مطالعه 8 دقیقه
قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات

قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات به عنوان یکی از انواع قرارداد مشاوره ، مورد توجه شرکت‌هایی است که قصد دارند سیستم نرم‌افزاری خود را راه اندازی کنند یا آن را ارتقا دهند یا مشکلات و باگ‌ها و حفره‌های آن را برطرف کنند. با امضای نمونه قرارداد فناوری اطلاعات می‌توانید به شکل امن، سیستم‌های شرکت خود را ارتقا دهید یا با درخواست از مشاور و توافق با او، سایر فعالیت‌های مرتبط را انجام دهید. متن پیش رو به کارفرما و مشاور اطلاعاتی را خواهد داد که بتوانند جایگاه قانونی خود را در قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات بیابند. البته لازم است بدانیم، در برخی موارد، قرارداد جعاله مشاوره نیز کاربرد خوبی دارد.

مقدمه‌ای بر نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات

این قرارداد به جهت ارتباط کاری‌ که به دنبال دارد، تابع قانون کار و تامین اجتماعی و آیین نامه خدمات مشاور است. قرارداد میان دو طرفی منعقد می‌شود که آیین نامه خدمت مشاور، یکی را کارفرما و دیگری را مشاور می‌داند. اصطلاحات این قرارداد نیز تابع تعریفی است که قانون کار و آیین نامه خدمت مشاوره ارائه می‌دهند.

طبق قانون کار، کارگر فردی است که در مقابل دریافت وجه و دستمزد از کارفرما، تعهداتی را انجام می‌دهد. اما توجه کنید شخصی که نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات را امضا می‌کند، طبق ماده ۲ آیین نامه خدمات مشاوره به دلیل اینکه وظیفه نصب، راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری، برنامه نویسی نرم افزارهای سفارشی و طراحی شبکه‌های کامپیوتری را به عهده دارد، مشاور محسوب می‌شود. باید قرارداد با چنین شخصی نیز تابع شرایط مرتبط با مشاوران باشد. به محض انعقاد قرارداد و شروع آن، هر دو طرف ملزم به انجام تعهدات و شروطی می‌شوند که در متن نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات به عهده گرفته‌اند. کارفرما کسی است که مزد مشاور را می‌پردازد و او را ملزم به انجام امور مشخص می‌کند.

قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات چیست؟

اگر بخواهیم نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات را تعریف کنیم، می‌توانیم بگوییم که این قرارداد یک سند حقوقی است که در آن، مشخصات طرفین، تعهدات، تاریخ شروع و پایان، مبلغ قرارداد و سایر مواردی که دارای اهمیت باشند، مانند حفظ مالکیت معنوی نوشته می‌شود. به یاد داشته باشید به محض امضا، قرارداد به صورت کامل برای هر دو طرف لازم الاجرا است. نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات با امضای طرفین یا نمایندگان آن‌ها رسمیت و اعتبار پیدا می‌کند. نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات باید به طور کامل مطابق با سرفصل‌ها و مواردی تنظیم شود که عرفا و به طور قانونی، نزد مراجع قضایی پذیرفته شده است. ضمن اینکه حتما شروط قوانین کار و آیین نامه خدمات مشاوره نیز باید رعایت شود.

نمونه قرارداد فناوری اطلاعات

تعهدات در قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات

در این قسمت از نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات افراد تعیین می‌کنند که در مقابل امضای قرارداد چه چیزی را از طرف مقابل مطالبه می‌کنند. توجه کنید حتما شخصی که قرارداد را امضا می‌کند باید این تعهدات را انجام دهد نه شخص دیگر؛ برای مثال اگر کارفرما طراحی نرم افزاری برای حضور و غیاب کارکنان را از شخص مشاور درخواست می‌کند، حتما همان شخص باید آن را انجام دهد و نه شخص دیگر. در یک تقسیم بندی کلی تعهدات به دو بخش تقسیم می‌شوند:

تعهدات مشاور در قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات

فردی که به عنوان مشاور، نمونه قرارداد فناوری اطلاعات را امضا می‌کند، متعهد به انجام اموری می‌شود که کارفرما از او خواسته است. به بیان دقیقتر او موظف است وظایف خود را به طور دقیق، متناسب با آنچه که مد نظر کارفرما است، در بازه زمانی مشخص انجام دهد. اگر کارفرما از مشاور، طراحی نرم افزاری را درخواست می‌کند که برای اسناد مهم و محرمانه شرکت کارایی دارد، در این صورت مشاور متعهد است که حتما محرمانگی اسناد شرکت را حفظ کند و بعد از خاتمه قرارداد و طی آن، اسناد و اطلاعات شرکت را بازگو نکند.

حفظ حقوق مالکیت معنوی شرکت نیز از جمله تعهدات مشاور است. برای درک این نکته فرض کنید که کارفرما از مشاور خواسته است برای حضور و غیاب کارمندان برنامه‌ای را طراحی کند که از طریق پیامک به اطلاع مدیریت برسد. مشاور باید در نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات تعهد کند که برنامه را به اسم شرکت طراحی کند و بعدا نیز مدعی حقی بر مالکیت معنوی نرم افزار تولیدی نباشد.

از جمله تعهدات دیگر مشاور می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

  1. حضور به موقع در محل کار
  2. تعهد به ارزیابی نرم افزار طراحی شده و رفع اختلالات آن
  3. برآورد هزینه طراحی نرم‌افزار و اعلام آن به فرد مربوطه
  4. ارائه نظرات جهت بهبود فضای نرم‌افزارهای شرکت

تعهدات کارفرما در قرارداد فناوری اطلاعات

شخصی که به عنوان کارفرما نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات را امضا می‌کند، حتما باید به انجام تعهدات خود پایبند باشد، در غیر این صورت مشاور می‌تواند از او خسارت مطالبه کند یا از او شکایت کند. به طور کلی عمده تعهدات کارفرما در خصوص پرداخت به موقع حقوق مشاور و هزینه‌های مرتبط با قرارداد است. کارفرما باید مطابق با شرایطی حقوق را پرداخت کند که در متن نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات نوشته شده است. برای مثال طرفین می‌توانند با هم توافق کنند که حقوق به صورت هفتگی، ماهانه یا روزانه پرداخت شود. ضمن این که در قسمت بعدی نیز مبلغ حقوق مشاور به صورت کلی تعیین می‌شود و کارفرما موظف به پرداخت آن است. کارفرما باید مطابق با ساعت کاری‌ که از طرف اداره کار تعیین شده است، ساعت کاری مشاور را تعیین کند.

اگر ساعت کاری به صورت روزانه یا هفتگی تعیین می‌شود نیز نباید از ساعت تعیین شده تجاوز کند، برای مثال ساعت کار نباید از ۴۴ ساعت در هفته فراتر رود. کارفرما موظف است سایر اسناد و مدارکی که برای انجام تعهدات مشاور نیاز است، در اختیار او بگذارد. در غیر این صورت اگر نرم افزار به شکل مطلوبی طراحی نشود، مسئولیت با کارفرما خواهد بود. به خاطر داشته باشید که کارفرما به صورت کلی نمی‌تواند از افراد زیر ۱۵ سال استفاده کند، همچنین اجازه استفاده از اتباع غیر ایرانی را ندارد، مگر این که آن اتباع روادید پروانه کار داشته باشند.

کارفرما موظف است که در دو صورت به مشاور سه روز مرخصی با حقوق دهد: در صورتی که مشاوره، ازدواج دائم کند و در صورت فوت اعضای خانواده شامل همسر، پدر، مادر و فرزندان.

مرجع حل اختلاف

طرفین قرارداد می‌توانند در زمان بروز اختلاف ابتدا از طریق صلح و سازش و سپس با مراجعه به اداره کار محل، اختلاف پیش آمده را حل و فصل کند. بنابراین امکان تعیین مرجع حل اختلاف توسط طرفین وجود ندارد مگرآنکه قرارداد از کار و کارگری به قرارداد پیمانکاری تبدیل شود. یعنی روابط طرفین کارفرما و پیمانکاری باشد.

تعداد نسخه‌های نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات

قرارداد می‌تواند به صورت کتبی و شفاهی میان طرفین منعقد شود. توجه کنید که اگر قرارداد به صورت کتبی باشد، حتما باید از آن دو نسخه تهیه کنید که در اختیار طرفین قرارداد، قرار بگیرد. اگر روابط شما با مشاور به صورت استخدامی است و مشمول قانون کار می‌شود، بهتر است که چهار نسخه از قرارداد تهیه کنید که یک نسخه از نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات نزد مشاور، یک نسخه از آن نزد کارفرما، یک نسخه از آن نزد اداره کار محل و یک نسخه دیگر نیز به شورای اسلامی کار تسلیم خواهد شد.

پیشنهاد ما

فرآیند تنظیم این دسته از قراردادها، پیچیده است. لزوم توجه به تمام بخش‌های قانونی این قرارداد بر هیچکس پوشیده نیست و دقیقا به همین دلیل است که فعالان این حوزه، تمایل دارند که قرارداد آن‌ها به صورت اختصاصی تنظیم شود. برای ثبت درخواست تنظیم قرارداد ، روی همین عبارت بزنید و در صفحه‌ای که به آن وارد می‌شوید، درخواستتان را ثبت کنید.

همچنین برای دریافت مشاوره حقوقی در این خصوص نیز، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا بهره ببرید.

قرارداد مشاوره

توافق نهایی برای دریافت و ارائه خدمات مشاوره را با امضای این قرارداد مکتوب کنید.

نمونه قرارداد مشاوره
دانلود نمونه قرارداد مشاوره
فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات