مبایعه نامه خانه چیست؟ (هر آنچه که برای تنظیم و اجرای این سند ضروری است!)

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/03/25
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
مبایعه نامه خانه

اشخاصی که به عنوان خریدار و فروشنده در خصوص معامله یک خانه با یکدیگر توافق می‌کنند باید سند معتبری در دست داشته باشند که توافق میان آن‌ها را به اثبات برساند. مبایعه نامه خانه ، سند معتبری است که از توافق میان طرفین معامله حکایت می‌کند. خریدار و فروشنده به واسطه امضای این سند، رضایت و اراده خودشان نسبت به معامله خانه و نقل و انتقال مالکیت آن را اعلام می‌کنند. بنابراین، مبایعه نامه‌ای که برای معامله خانه تنظیم می‌شود، در صورتی معتبر خواهد بود که مفاد آن به تایید و امضای خریدار و فروشنده رسیده باشد. در چنین شرایطی امضای این سند باعث انتقال مالکیت خانه مورد معامله به خریدار می‌شود.

تعیین برخی از شرایط و ضوابط اجرای این سند به اراده و تصمیم مشترک طرفین معامله واگذار شده و برخی دیگر را قانونگذار مشخص کرده است. بنابراین، طرفین معامله باید شرایط تنظیم و اجرای این سند را به واسطه توافق یکدیگر و با توجه به اصول و ضوابط قانون مدنی مشخص کنند.

در این مقاله با شرایط تنظیم مبایعه نامه‌ای که برای معامله خانه تنظیم شده است و همچنین با نحوه اجرای آن آشنا می‌شویم. با مطالعه این مقاله می‌توانید یک مبایعه نامه صحیح و قانونی را از مبایعه نامه‌ای که شرایط صحت معامله در آن رعایت نشده است، تشخیص دهید و با مراحل صحیح انجام این معامله آشنا شوید.

ممکن است این سند انتقال مالکیت را با نام قرارداد بیع خانه (روی لینک بزنید) بشناسید. درباره این عنوان نیز می‌توانید در یک مقاله مستقل، اطلاعات کاربردی و مفیدی را مطالعه کنید.

مبایعه نامه خانه چیست؟ بررسی انواع آن

بِیع نام یکی از عقود اسلامی است که یکی از فصول قانون مدنی کشور ما نیز به آن اختصاص پیدا می‌کند. در واقع، قرارداد بیع یک توافق معتبر شفاهی یا کتبی است که به واسطه توافق و امضای خریدار و فروشنده تحقق پیدا خواهد کرد. مبایعه نامه به موافقت نامه مکتوبی گفته می‌شود که بر تحقق بیع دلالت می‌کند و نشان دهنده توافق میان خریدار و فروشنده است. مبایعه نامه خانه روستایی نیز سندی است که برای معامله خانه در روستا تنظیم می‌شود و به امضای خریدار و فروشنده می‌رسد.

علاوه براین نمونه مبایعه نامه خانه ویلایی نیز می‌تواند به صورت عادی یا رسمی تنظیم شود. این سند، هنگامی به صورت عادی تنظیم می‌شود که به امضای طرفین معامله برسد اما در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد اما مبایعه نامه رسمی، علاوه بر اینکه توسط طرفین معامله امضا می‌شود، در دفاتر اسناد رسمی نیز به ثبت می‌رسد. مبایعه نامه عادی یک سند معتبر است اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که قانونگذار، ثبت رسمی سندی که برای انتقال مالکیت اموال غیر منقول تنظیم می‌شود را ضروری دانسته است. بنابراین، بهتر است که طرفین معامله در هنگام تنظیم و امضای نمونه مبایعه نامه خانه ویلایی ، تاریخی را برای ثبت رسمی آن در نظر بگیرند.

شرایط لازم برای طرفین معامله جهت امضای نمونه مبایعه نامه خانه ویلایی

معامله، یک عمل حقوقی است زیرا باعث انتقال مالکیت خانه مورد نظر به خریدار می‌شود. مبایعه نامه نیز سندی است که برای انجام این عمل حقوقی تنظیم خواهد شد. بنابراین، اشخاصی می‌توانند مبایعه نامه خانه روستایی را به عنوان خریدار و فروشنده امضا کنند که از شرایط قانونی لازم برای انجام اعمال حقوقی برخوردار باشند. بلوغ، عقل و رشد از جمله شرایطی هستند که اشخاص برای انجام اعمال حقوقی باید از آن‌ها برخوردار باشند. بنابراین، شخصی می‌تواند مبایعه نامه خانه روستایی را به عنوان خریدار یا فروشنده امضا کند که بالغ، عاقل و رشید باشند.

جزئیات توصیفی شرایط لازم برای معامله

بالغ به فردی گفته می‌شود که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد. سن 18 سالگی در رویه قانونی و قضایی کشور ما به عنوان سن رشد در نظر گرفته می‌شود. بنابراین افراد کمتر از 18 سال، رشید محسوب نخواهند شد و به همین دلیل، برای امضای مبایعه نامه از شرایط لازم برخوردار نیستند. عاقل نیز به فردی گفته می‌شود که قوای ادراکی و فکری او کاملا سالم باشد. در اصطلاح قانون مدنی به اشخاصی که نا بالغ، غیر رشید و مجنون هستند، محجور گفته می‌شود. اداره اموال و دارایی‌های اشخاص محجور به ولی یا قیم آن‌ها سپرده شده است. بنابراین، ولی و قیم اشخاص محجور به نمایندگی از آن‌ها می‌توانند مبایعه نامه خانه را تحت عنوان خریدار یا فروشنده امضا کنند.

همچنین، شخصی می‌تواند این سند را به عنوان فروشنده امضا کند که مالک خانه مورد معامله باشد. مبایعه نامه‌ای که شخص دیگری غیر از مالک خانه، آن را به عنوان فروشنده امضا کرده، یک سند غیر نافذ است و باعث انتقال مالکیت خانه مورد معامله به خریدار نخواهد شد.

لازم به ذکر است که وکیل منصوب از سوی خریدار یا فروشنده نیز به نمایندگی از آن‌ها می‌تواند این سند را امضا کند.

بهای مال مورد معامله و جزئیات پرداخت آن در مبایعه نامه خانه را چگونه تعیین کنیم؟

مبایعه نامه‌ای که برای نقل و انتقال مالکیت خانه تنظیم شده یک سند معاوضی است. معاوضی بودن مبایعه نامه خانه به این معنا است که مالکیت مال مورد معامله در عوض پرداخت بهای آن به فروشنده منتقل می‌شود. بنابراین مبایعه نامه در صورتی صحیح و کامل است که مبلغ دقیق بهای خانه مورد معامله در آن قید شده باشد. همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که عدم تعیین دقیق بهای خانه مورد معامله می‌تواند باعث بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده شود.

مبلغ قطعی که به عنوان بهای خانه مورد معامله در نظر گرفته می‌شود باید براساس توافق میان خریدار و فروشنده و با توجه به نرخ بازار تعیین شده باشد.

اصل بر پرداخت بهای نقدی

اصل بر پرداخت نقدی بهای مورد معامله است. بنابراین، خریدار باید بهای خانه‌ای که معامله کرده است را به صورت نقدی و پس از امضای مبایعه نامه پرداخت کند. به همین دلیل، خریدار در صورتی می‌تواند بهای خانه مورد معامله را به صورت نسیه یا اقساطی پرداخت کند که فروشنده با این موضوع موافقت کرده باشد. فروشنده نیز برای ضمانت پرداخت به موقع بهای خانه می‌تواند تضمین‌هایی مانند چک یا سفته ضمانت را از خریدار بگیرد. در نظر داشته باشید که تمام این موارد را در هنگام نوشتن و قولنامه خانه به صورت مکتوب در مبایعه نامه ذکر کنید.

حق حبس در مبایعه نامه خانه به چه معنا است؟

در ابتدا باید بگوییم که طرفین یک سند معاوضی به واسطه امضای آن از حق حبس برخوردار می‌شوند. همچنین، امضای این سند باعث ایجاد تعهداتی برای هر یک از طرفین معامله خواهد شد. از سوی دیگر، حق حبس به طرفین معامله امکان می‌دهد که به تعهدات خودشان عمل نکنند. برای روشن‌تر شدن این موضوع، در ادامه حق حبس هر یک از طرفین معامله را بررسی می‌کنیم.

  1. حق حبس خریدار در این معامله: خریدار به واسطه امضای سند متعهد می‌شود که بهای مال مورد معامله را در تاریخ مقرر به فروشنده پرداخت کند. از سوی دیگر، خریدار تا زمانی که خانه مورد معامله را تحویل نگرفته است، با استناد به حق حبس می‌تواند از پرداخت بهای آن خودداری کند؛
  2. حق حبس فروشنده خانه: شخصی که این سند را به عنوان فروشنده امضا کرده است، متعهد می‌شود که خانه مورد معامله را به خریدار تحوبل بدهد. فروشنده نیز با استناد به حق حبس می‌تواند تا زمانی که بهای مال مورد معامله به او پرداخت نشده است از تحویل خانه به خریدار خودداری کند.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که حق حبس، یکی از حقوق قابل اسقاط است. بنابراین، طرفین معامله در هنگام امضای مبایعه نامه یا پس از آن می‌توانند حق حبس که به واسطه امضای قرارداد خرید خانه برای آن‌ها به وجود آمده است را ساقط کنند.

برای نوشتن و امضای این سند در نظر داشته باشید

تنظیم دقیق و اصولی مبایعه نامه بسیار دارای اهمیت است. افزایش احتمال بروز اختلاف میان طرفین معامله، یکی از مهمترین پیامدهایی است که عدم تنظیم دقیق و اصولی مبایعه نامه به همراه خواهد داشت. همچنین، مبایعه نامه در صورتی از اعتبار و سندیت قانونی برخوردار می‌شود که مطابق با فصل بیع قانون مدنی تنظیم شده باشد. بنابراین، تنظیم مبایعه نامه، کاری کاملا تخصصی است و باید به کارشناسان حقوق مدنی سپرده شود.

خدمات تنظیم قرارداد رکلا، این امکان را برای شما فراهم کرده است که مبایعه نامه مربوط به معامله اموال منقول و غیر منقول خود را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.

همچنین برای آشنایی با شرایط و ضوابط تنظیم مبایعه نامه می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا استفاده کنید.

قرارداد فروش آپارتمان (نقدی)

معامله و توافق برای خرید و فروش یک آپارتمان، با این نمونه قرارداد ممکن می‌شود. برای دریافت آن، اینجا بزنید.

نمونه قرارداد فروش آپارتمان
دانلود نمونه قرارداد فروش آپارتمان

نمونه قرارداد خانه (نقدی)

برای تهیه یک مبایعه نامه نقدی برای خانه، روی تصویر زیر بزنید.

نمونه قرارداد خانه
دانلود نمونه قرارداد خانه
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات