نمونه قرارداد قالب بندی ساختمان در انواع قالب بندی چوبی و سقف کامپوزیت

-
بروزرسانی:1400/11/09
زمان مطالعه: 6 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد قالب بندی

قالب بندی یکی از مراحل مهم‌ در ساخت و ساز ساختمان‌های بتنی به شمار می‌رود. قالب کمک می‌کند که بتن شکل پیدا کند و سفت شود. امروزه در صنعت ساختمان سازی ، از قالب بندی‌های مختلفی استفاده می‌کنند و قالب بندی‌ها بر اساس نوع مصالح مورد استفاده، به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. به طور کلی، فرآیند ساخت قالب، یک فرآیند تخصصی و نیازمند مهارت است. به همین دلیل نمونه قرارداد قالب سازی ، میان اشخاص تنظیم و به موجب آن انجام قالب بندی به متخصصان سپرده می‌شود. این مسئله که چرا تنظیم و انعقاد این قرارداد برای قالب بندی و ساخت ساختمان دارای اهمیت است، در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

امضای قرارداد قالب بندی بتن ساختمان ؛ مهمترین اقدام پیش از شروع عملیات

همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، فرآیند قالب بندی، از بخش‌های مهم ساخت یک ساختمان بتنی است. به این صورت که در عملیات ساخت و ساز، ابتدا باید قالب بندی صورت گیرد و سپس بتن ریزی کنند. فرآیند قالب بندی به تخصص و مهارت نیاز دارد و باید توسط اشخاصی همانند بتن ریز، نجار یا نجار قالب انجام شود. در واقع متخصصان این حوزه، قالب بندی ساختمان را به نحوی انجام می‌دهند که قالب تحمل وزن بتن را داشته باشد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که واگذاری انجام این عمل به اشخاص متخصص، از ورود هر گونه هزینه اضافی یا ضرر جلوگیری می‌کند.

در این خصوص، تنظیم قرارداد قالب بندی ، یکی از پیش نیازهای اصلی در انجام عملیات قالب بندی است. این قرارداد که میان اشخاص و به منظور ساخت یا انجام پروسه قالب بندی منعقد می‌شود، چهارچوب حاکم بر انجام این پروژه را در بر می‌گیرد. با توجه به تعریف بالا از این قرارداد، باید بیان داشت که ماهیت این قرارداد در دسته انواع قرارداد پیمانکاری قرار می‌گیرد زیرا به موجب این قرارداد، انجام پروژه‌، تحت یک سری شرایط مورد توافق به متخصصان سپرده می‌شود. بنابراین با عنایت به ماهیت پیمانی این قرارداد، شخص متقاضی انجام قالب بندی، به عنوان کارفرما و شخص انجام دهنده آن، به عنوان پیمانکار خواهد بود.

بررسی چند سوال قانونی درباره نمونه قرارداد پیمانکاری قالب بندی ساختمان

به طور کلی باید خاطر نشان کرد که هیچ یک از مواد قانونی موجود در نظام حقوقی حاکم بر قراردادها، نمونه قرارداد قالب بندی ساختمان را به طور مستقیم مورد اشاره قرار نداده‌اند. دلیل اصلی این مسئله، بعد نامعین این قرارداد است. قراردادهای نامعین، در نظام حقوقی حاکم بر قراردادها، از عنوان و قواعد خاصی برخوردار نیستند. حال ممکن است که این سوال برای شما مطرح شود که طرفین این قرارداد، باید با توجه به چه احکامی این قرارداد را منعقد کنند؟ آیا طرفین در انتخاب چهارچوب حاکم بر این قرارداد آزادی عمل دارند؟ آیا می‌توان هر چهارچوب قانونی را برای تنظیم این قرارداد به کار گرفت؟

برای پاسخ باید بیان کرد که اگرچه این قرارداد، دارای ماهیتی نامعین است اما نامعین بودن آن به معنای بی چهارچوب بودن قرارداد نیست. در این قرارداد، اراده کارفرما و پیمانکار، تعیین کننده شرایط حاکم بر قرارداد است. در این خصوص ماده 10 قانون مدنی بیان می‌کند که قراردادهای خصوصی میان امضا کنندگان آن قرارداد نافذ خواهد بود. بنابراین می‌توان به رسمیت و جایگاه اراده و توافق جمعی کارفرما و پیمانکار در تنظیم قرارداد قالب بندی پی برد.

حال آیا قانونگذار با توجه به بعد نامعین نمونه قرارداد قالب بندی بتن ساختمان ، برای اراده طرفین آن محدودیتی قائل شده است؟ بله. رسمیت و شناسایی اراده کارفرما و پیمانکار در تنظیم این قرارداد، به معنای بی حد و حصر بودن اراده آن‌ها نیست. بلکه ماده 10 قانون مدنی بیان می‌کند که اراده طرفین تا جایی در تعیین شرایط اعتبار دارد که طرفین، شرایط حاکم بر قرارداد را بر اساس موازین قانونی انتخاب کنند. به همین ترتیب، در نظر گرفتن شرایط نامشروع برای این قرارداد، اعتبار قرارداد را خدشه دار می‌کند.

شرایط عمومی پیمان در نمونه قرارداد قالب بندی ساختمان با اشخاص خصوصی و دولتی

قالب بندی یا ساخت قالب برای ساختمان‌های بتنی، پیچیدگی‌های زیادی دارد. این پیچیدگی‌ها نیز بر اساس حجم کاری در پروژه ساختمانی شدت پیدا می‌کنند. ورود اراده کارفرما و پیمانکار برای تعیین شرایط حاکم بر قرارداد در چنین پروژه‌هایی به خوبی حیطه تعهدات طرفین و آثار قرارداد را مشخص نمی‌کند. در این مواقع اشخاص می‌توانند برای تنظیم روابط پیمانی خود، از سایر چهارچوب‌های حقوقی بهره ببرند. یکی از این چهارچوب‌ها، شرایط عمومی پیمان است.

شرایط عمومی پیمان، مجموعه‌ای از اصول و احکام است که تعهدات کارفرما و پیمانکار را در قراردادهای پیمانکاری بیان می‌کند. به این مسئله توجه داشته باشید که تعیین شرایط عمومی پیمان، به عنوان قانون ناظر بر قرارداد کار قالب بندی ، میان اشخاص خصوصی اختیاری است اما زمانی که اشخاص دولتی، طرف این قرارداد واقع می‌شوند، انتخاب شرایط عمومی پیمان اجباری خواهد بود.

پیمانکار اصلی و دست دوم در قرارداد اجرای قالب بندی

همانطور که بیان شد، در این قرارداد پیمانکار آن شخصی است بر اساس انتظارات کارفرما و نیز با توجه به اصول تخصصی، فرآیند قالب بندی ساختمان را انجام می‌دهد. در این نوع قرارداد، ممکن است شما با دو نوع پیمانکار روبرو شوید:

  1. پیمانکار اصلی: پیمانکار اصلی یا عمومی، پیمانکاری است که به طور مستقیم، نمونه قرارداد پیمانکاری قالب بندی ساختمان را امضا می‌کند. به عبارت دیگر پیمانکار اصلی، طرف اصلی شما در این قرارداد خواهد بود.
  2. پیمانکار دست دوم: پیمانکار دست دوم یا پیمانکار جز، شخصی است که در راستای تعهدات پیمانکار اصلی، برخی از جوانب تخصصی عملیات قالب سازی را بر عهده می‌گیرد. به عبارت دیگر می‌توان بیان داشت که این نوع پیمانکار تعهد دارد که برخی از جوانب تخصصی انجام پروژه را طی انعقاد یک قرارداد پیمانکاری با پیمانکار اصلی انجام دهد.

اصلی‌ترین وظایفی که کارفرما در این قرارداد به عهده دارد؟

یکی از اصلی‌ترین وظایف کارفرما در نمونه قرارداد قالب سازی ، تعیین دامنه پروژه قالب بندی است. به عبارت دیگر، کارفرما در این قرارداد تعهد دارد کلیه انتظارات خود در خصوص قالب سازی ساختمان را برای پیمانکار اصلی شرح دهد. البته این حالت نیز امکان پذیر است که دامنه قالب سازی، در متن قرارداد آن مورد اشاره قرار نگیرد. در این موارد، پیمانکار موظف است که بر اساس عرف صنف کاری خود عمل کند. در چنین حالتی، امکان طرح هر گونه ادعای احتمالی علیه نتیجه کار پیمانکار، از کارفرما سلب می‌شود.

از سوی دیگر، کارفرما تعهد دارد که هزینه قالب بندی ساختمان را به پیمانکار اصلی پرداخت کند. این وظیفه کارفرما، از ماهیت معوض این قرارداد ناشی می‌شود. برای پرداخت مبلغ قالب بندی ساختمان، بهتر است که نحوه پرداخت نیز در متن قرارداد مشخص شود. نحوه پرداخت مبلغ قالب بندی می‌تواند بر اساس فازهای زمانی پروژه صورت گیرد. به طور کلی به شما توصیه می‌کنیم که در این قرارداد، کل مبلغ قرارداد را به صورت یکجا پرداخت نکنید.

به یاد داشته باشیم:

انجام هر پروژه را با تنظیم قرارداد اختصاصی آغاز کنید. این کار موجب می‌شود که در همان ابتدای همکاری تمام شروط، تعهدات و مسئولیت‌هایی که در نظر دارید را بیان کنید. به این ترتیب، هم خودتان و هم طرف مقابل، از شرایطی که پیش می‌آید، آگاه خواهید بود.

ممکن است که در خصوص این قرارداد یا این شیوه از توافق، اطلاعات حقوقی دقیقی نداشته باشید. در این مواقع، مناسب‌ترین اقدام استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی است که توسط تیم حقوقی رکلا ارائه می‌شود. برای بهره برداری از این خدمات، کافی است که با زدن روی لینک، درخواستتان را ثبت کنید تا در بازه زمانی که معین خواهید کرد، با شما ارتباط بگیریم.

فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات