قرارداد تدوین فیلم را بشناسید و نوع و نکات مهم آن را به طور کامل بدانید!

قرارداد تدوین فیلم

قرارداد تدوین فیلم از جمله قراردادهای مورد توجه فعالان عرصه سینما و فیلمسازی است و به عنوان یکی از انواع قرارداد پیمانکاری شناخته می‌شود. در واقع با امضای قرارداد به عنوان کارفرما این فرصت در اختیار شما قرار می‌گیرد که بتوانید فیلم‌های خود را تدوین کرده و به شکل بهتری نمایش دهید. اعتبار نمونه قرارداد تدوین فیلم به عنوان یک قرارداد پیمانکاری، ناشی از ماده ۱۰ قانون مدنی است. طبق این ماده، تمامی قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می‌شود از اعتبار قانونی برخوردار است. آن‌ها می‌توانند با یکدیگر توافق کنند که مواد مندرج در نمونه فرم قرارداد تدوین فیلم به چه شکلی نوشته شود. اما این مواد تا جایی از اعتبار قانونی برخوردار هستند که چهارچوب قانونی را رعایت کنند.

به عبارت دیگر اگر توافقی که صورت می‌گیرد یکی از اصول و مواد قانونی را در نظر نگرفته باشد، قانون نیز به آن اعتبار نمی‌دهد. برای مثال یکی از شروط اساسی صحت قراردادها اهلیت طرفین است. به این معنی که اشخاصی که این قرارداد را امضا می‌کنند حتما باید از نظر قانونی صلاحیت امضای قرارداد را داشته باشند.

با توجه به نوع این قرارداد، شکل انجام و تشریفات انجام آن در نزد قانون گذار تعریف شده نیست اما با توجه به اینکه چندین و چند نمونه از این قرارداد امضا شده است، در عرف یک شکل منسجم به خود گرفته و از طرفین انتظار می‌رود در زمان تنظیم متن آن به این نکات توجه کنند.

طرفین قرارداد تدوین فیلم

با توجه به اینکه نمونه قرارداد تدوین فیلم یک قرارداد پیمانکاری به حساب می‌آید، یک طرف قرارداد کارفرما و طرف دیگر پیمانکار نام خواهد داشت. پیمانکار شخصی است که در ازای دریافت مبلغ معین از کارفرما به انجام امور مشخص می‌پردازد و کارفرما شخصی است که امور مشخصی را از او مطالبه می‌کند. با توجه به این تعاریف، هم کارفرما و هم پیمانکار می‌توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.

منظور از شخص حقوقی مجموعه‌ای از شرکت‌ها، ادارات، موسسات و سایر سازمان‌هایی است که برای دستیابی به اهداف مشخص تشکیل می‌شوند. این اشخاص در زمان تکمیل نمونه قرارداد تدوین فیلم حتما باید نام کاملی که با آن ثبت شده‌اند، کد ثبتی، کد اقتصادی، نشانی، کد پستی، شماره تماس و فکس خود را وارد کنند. اشخاص حقیقی یا طبیعی در علم حقوق به معنی افراد عادی است که برای تنظیم نمونه قرارداد تدوین فیلم ، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، نشانی، کد پستی، شماره تماس، ایمیل و فکس خود را وارد می‌کنند. گاهی به دلایل مختلف، اشخاص حقیقی یا حقوقی از نمایندگان خود می‌خواهند که به جای آن‌ها نمونه قرارداد تدوین فیلم را امضا کند. در این صورت نام و نام خانوادگی و سمت نماینده نیز در متن قرارداد نوشته می‌شود.

فرم قرارداد تدوین فیلم

بررسی صلاحیت در قرارداد تدوین فیلم

اشخاصی که طرف قرارداد واقع می‌شوند حتما باید دارای صلاحیت لازم برای امضای این قرارداد باشند. برای بررسی صلاحیت این اشخاص می‌توانید به روش‌های زیر اقدام کنید:

  1. برای بررسی صلاحیت شخص حقوقی و بررسی حق امضا اشخاصی که به نمایندگی از آن‌ها قرارداد را امضا می‌کنند، می‌توانید آخرین نسخه روزنامه رسمی آن شرکت یا سازمان را مطالعه کنید.
  2. افرادی که به نمایندگی هریک از طرفین، قرارداد را امضا می‌کنند، می‌توانند وکیل و قائم مقام آن‌ها باشند. برای بررسی صحت ادعای آن‌ها در خصوص نمایندگی، حکم‌شان را بررسی کنید. ضمن اینکه بررسی کنید دامنه صلاحیت آن‌ها حتما مربوط به امضای نمونه قرارداد تدوین فیلم باشد. حدود صلاحیت آن‌ها را هم مورد مطالعه قرار دهید. برای مثال مطمئن شوید که آیا می‌توانند وجه معامله را دریافت کنند؟ آیا می‌توانند از جانب خود، شرطی را در نمونه فرم قرارداد تدوین فیلم ذکر کنند؟

تعیین تعداد نسخه‌ها

با توجه به سکوت قانون گذار در خصوص تعداد نسخه‌های لازم، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر هر تعداد نسخه لازم باشد تهیه کنند. توجه کنید که لازم است هر دو طرف چه پیمانکار و کارفرما نسخه اصلی از قرارداد داشته باشند. در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگاه یا داوری، نسخه کپی قرارداد اعتباری نخواهد داشت و در نتیجه، حتی اگر حق نیز با آن شخص باشد، از رسیدن به حقوق خود محروم خواهد شد یا به سختی به آن دست پیدا خواهد کرد. در خصوص تنظیم نسخه‌های نمونه قرارداد تدوین فیلم به چند نکته مهم توجه کنید:

  1. تمام نسخه‌ها باید با عبارات یکسان نوشته شده باشند. در آن‌ها ذکر کنید که تمامی نسخه‌ها متحدالشکل هستند و از اعتبار یکسانی برخوردارند.
  2. شماره صفحات حتما به صورت چاپ شده نوشته شود. بهتر است که شماره را به صورت جز از کل وارد کنید، برای مثال صفحه ۱ از ۸.
  3. هر تعداد نسخه که از نمونه قرارداد تدوین فیلم تهیه می‌شود حتما با امضا و اثر انگشت طرفین رسمیت و اعتبار خواهد داشت.

طرفین این حق را دارند که قرارداد را به صورت شفاهی یا کتبی و در سند رسمی یا دست نویس تنظیم کنند. در صورتی که نمونه قرارداد تدوین فیلم را به صورت شفاهی تنظیم می‌کنید، می‌توانید از طریق شهادت شهود یا سایر مستندات، ادعاهای خود را درخصوص آن اثبات کنید. اگر از قرارداد دست نویس استفاده شده است، می‌توانید برای اعتبار بیشتر قرارداد، از دو شاهد بخواهید که آن را امضا کند. حتما باید دو فرد عاقل و بالغ باشند و کپی کارت ملی آن‌ها به قرارداد پیوست شود. ضمنا فراموش نکنید که نام و نام خانوادگی آن‌ها را در متن قرارداد تدوین فیلم وارد کنید. سند رسمی تنها با حضور ماموران ثبت یا با ثبت در دفتر اسناد ایجاد می‌شود.

ثبت نظر یا سوال