نمونه قرارداد فروش کارخانه ؛ قراردادی برای افزایش سرمایه و دارایی!

-
بروزرسانی:1402/10/04
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد فروش کارخانه

قرارداد فروش کارخانه یک نوع از انواع مهم قراردادهای فروش است. کارخانه‌ها به عنوان بازوی اصلی تولید هرکشور محسوب می‌شود و اقبال به آن‌ها با توجه به سود قابل توجهی که در نتیجه فروش محصولات به دست می‌آید، غیر قابل انکار است. علاوه بر راهکارهایی مانند قرارداد شراکت کارخانه و قرارداد اجاره کارخانه ، فروش کارخانه نیز، راهی برای انتقال مالکیت کارخانه به شخص دیگر است. بنابراین، در اینجا قصد داریم، مهمترین نکات قرارداد فروش کارخانه را برای شما مرور کنیم.

اهمیت این موضوع

تنظیم قرارداد فروش در واقع به این معنی نیست که چه چیزی را خریداری کنید بلکه به این معنی است که چگونه عقدی را انجام دهید که از حمایت‌های قانونی برخوردار شوید یعنی:

  1. تنظیم قراردادی بهتر و کارآمدتر جهت جلوگیری از ضرر و زیان هریک از طرفین
  2. قرارداد بیع، عقدی است که طرفین امکان فسخ آن را به راحتی و بدون رضایت طرف مقابل ندارند ( قرارداد لازم )، مگر در مواردی که قانون تعیین کرده یا در صورت توافق دو طرف به فسخ قرارداد (اقاله) که در این صورت، امکان فسخ وجود دارد. البته عقدی که با توافق طرفین فسخ می‌شود نباید مخالف حقوق دیگر افراد یا منافع عمومی باشد. قرارداد فروش کارخانه نیز که از زیر شاخه‌های عقد بیع به حساب می آید کاملاً تابع این قوانین خواهد‌بود.

قرارداد فروش کارخانه در قانون

این قرارداد از عقودی است که کاملاً در نظام حقوقی ایران شناخته شده و قواعد و مقرراتی به منظور صحت انجام آن پیش‌بینی شده است برای مثال یک نمونه قرارداد فروش کارخانه باید شامل مواردی چون موضوع قرارداد، مدت و مهلت تحویل بها و طرز پرداخت و غیره شود. ضمن اینکه توجه کنید صحت قرارداد نیز نیازمند رعایت شرایط اساسی معامله است.

برای درک بهتر بحث حاضر در نظر بگیرید که قصد داریم یک نمونه قرارداد فروش کارخانه را تنظیم کنیم؛ حال قدم به قدم برای درک بهتر اصطلاحات و در نهایت مفهوم این قرارداد پیش خواهیم رفت.

نکات‌ مهم قبل از تنظیم نمونه قرارداد فروش کارخانه

دقت کنید که قبل از انجام مقدمات بیع، تحقیقات لازم را در خصوص مبیع انجام دهید. در ادامه به دو مورد اشاره می‌شود:

کسب اطلاع از مشاعی یا مفروز بودن مال

اگر کارخانه مال مشاعی باشد، فروش آن به شخص غریبه، نیازمند اجازه و رضایت تمامی مالکان آن است و یک مالک نمی‌تواند به تنهایی بدون رضایت دیگر مالکان تمامی مبیع را به فروش برساند.

کسب آگاهی نسبی از وضعیت مالی کارخانه

هرگاه مشخص شود که معامله به قصد فرار از دین و به صورت صوری انجام شده است، معامله باطل است. طلبکار می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد و دلائل خود را اقامه کند (که مدیون برای فرار از دِین، قصد فروش اموال خود را دارد) و دادگاه می‌تواند دستور دهد که توقیف اموال مدیون به میزان بدهی انجام شود.

نمونه قرارداد فروش کارخانه

نکات مهم در نمونه قرارداد فروش کارخانه

در این بخش، به نکات مهم این قرارداد اشاره می‌کنیم. قرارداد مهمی که با بخش تولید کشور در تماس مستقیم است.

نوع قرارداد فروش کارخانه

قرارداد فروش کارخانه عقدی الزام آور است که امکان فسخ یک جانبه آن وجود ندارد (عقد بیع عقدی لازم است نه جایز) بنابراین فسخ تنها در صورتی ممکن است که امکان قانونی باشد یا اینکه دو طرف با رضایت و توافق عقد را تمام کنند.

از سویی دیگر قرارداد بیع ، عقدی است که در قانون، شکل و شیوه انعقاد آن کاملاً توضیح داده شده است (عقد معین) ؛ هرچند طرفین می‌توانند برمبنای توافق و تراضی باهم عقد را ایجاد کنند اما نباید این تراضی برخلاف قوانین کلی باشد. بنابراین قرارداد فروش کارخانه به پیروی از عقد معین، شکل و شیوه‌ مشخصی دارد که در قانون کاملاً ذکر شده است.

مطابق با ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد. زمانی که توافق حاصل شده و متن قرارداد به امضای طرفین رسیده باشد بین طرفین قرارداد و قائم مقام آن‌ها الزام آور است، مگر اینکه با رضایت طرفین یا با علت قانونی فسخ شود.

توجه داشته باشید که این قرارداد باید بطور کامل تابع قوانین بیع باشد زیرا فروش تنها از طریق عقد بیع امکان پذیر است و سایر عقود مانند عقد رهن یا عقد اجاره این امکان را نخواهند داشت.

نکته دیگر که باید در بحث این نمونه قرارداد به آن توجه کرد این است که قرارداد فروش کارخانه ، تابع قوانین بیع اموال غیر منقول است. اموال غیر‌منقول به اموالی گفته می‌شود که جا به جایی آن باعث خرابی و نقص بر مال شود.

بحث بیع در تنظیم نمونه قرار‌داد فروش کارخانه

توجه داشته باشید بیع چیزی که معامله آن قانوناً ممنوع است یا چیزی که مالیت یا منفعت عقلانی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تحویل و تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری، خودش قادر به دستیابی باشد. این نکته در خصوص نمونه قرارداد فروش کارخانه نیز مانند سایر عقود بیع وجود خواهد بود.

نکات حقوقی تسلیم کارخانه

مطابق ماده 367 قانون مدنی تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.

چنانکه در مواد فوق گفته شد در نمونه قرارداد فروش کارخانه باید شیوه تسلیم مبیع به خریدار کاملا مشخص شود.

طبق ماده قانونی بالا، تسلیم زمانی انجام می‌شود که مبیع (کارخانه) تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگرچه مشتری، هنوز آن را تصرف نکرده باشد؛ یعنی اگر در قرارداد گفته شده باشد که در تاریخی خاص و به شکل خاص، فروشنده مبیع را در اختیار خریدار قرار می‌دهد و فروشنده به تعهدات درج شده در فرم قرارداد فروش کارخانه عمل کند و مشتری آن را تحویل بگیرد، تسلیم انجام شده است حتی اگر مشتری از مبیع استفاده نکرده و منفعتی به دست نیاورد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه اگر در متن قرارداد فروش کارخانه زمان خاصی را برای تحویل کارخانه به خریدار در نظر گرفته باشید شرایط تسلیم ملک در موعد مقرر شرط است نه در زمان عقد.

اهمیت نگارش تعهدات طرفین در این قرارداد

یک ماده از متن نمونه قرارداد فروش کارخانه ، به شرح تعهدات طرفین اختصاص داده می‌شود. معمولا در این ماده از قرارداد، شروط و تعهداتی که دو طرف برای انجام این معامله باید رعایت کنند را می‌نویسند. مسلم است که اجرای دقیق این تعهدات اهمیت زیادی دارند زیرا می‌توانند شروطی باشند که در صورت رعایت نکردن آن‌ها، معامله فسخ شود. برای مثال، شروط و تعهداتی درباره زمان و چگونگی تسلیم کارخانه به خریدار یا در خصوص شیوه پرداخت حق الزحمه به فروشنده یا موارد دیگری از این قبیل که با توجه به نظر هر یک از طرفین تعهد و با در نظر گرفتن توافقات نهایی میان طرفین در قرارداد بیان می‌شوند، از تعهدات مهمی هستند که هر دو طرف قرارداد باید به آن‌ها متعهد باشند.

پیشنهاد ما

نوشتن و آماده کردن متن یک قرارداد مکتوب، اقدامی است که باید حتما برای انجام این معامله در نظر داشته باشید. تهیه این قرارداد اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا توافقات و شروط مورد نظر شما باید به صورت مکتوب در متن قرارداد ثبت شود. برای این منظور می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد خود را به تیم حقوقی رکلا بسپارید. علاوه براین، این امکان نیز وجود وارد که با ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ، در خصوص موضوع این توافق با مشاوران حقوقی و وکلای مجموعه گفتگو داشته باشید.

دانلود نمونه قرارداد فروش کارخانه (نقدی)

ممکن است کارخانه در مقابل دریافت ارزش و مبلغ نقدی آن به خریدار فروخته شود. اگر وضعیت معامله شما نیز اینگونه است از این قرارداد استفاده کنید.

نمونه قرارداد فروش کارخانه (نقدی)
دانلود نمونه قرارداد فروش کارخانه (نقدی)

دانلود نمونه قرارداد فروش اقساطی کارخانه

اگر کارخانه در مقابل پرداخت چند مرحله‌ای پول، معامله می‌شود می‌توانید این قرارداد را بین خودتان امضا کنید.

نمونه قرارداد فروش اقساطی کارخانه
دانلود نمونه قرارداد فروش اقساطی کارخانه
فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات