نمونه قرارداد خرید پله برقی و تفاوت مهم آن با نمونه قرارداد سرویس و نگهداری پله برقی

-
بروزرسانی:1402/03/09
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد پله برقی

با توجه به افزایش رشد ساختمان‌های چند طبقه و آپارتمان‌ها، قرارداد پله برقی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر افزایش بیماری‌هایی مثل مشکلات زانو یا دیسک کمر و به طور کلی سایر محدودیت‌هایی که افراد برای استفاده از پله‌های عادی دارند، قسمت عمده‌ای از دلایل اشخاص برای تنظیم نمونه قرارداد سرویس و نگهداری پله برقی و آسانسور است. نمونه قرارداد خرید پله برقی در قانون مدنی کشور ما، یکی از انواع قرارداد خرید کالا به حساب می‌آید. بنابراین طریقه شکل گیری و پایان یافتن آن قرارداد نیز کاملا مطابق مواد قانون مدنی انجام می‌شود.

این قرارداد با رضایت کامل دو طرف شکل می‌گیرد، به این معنا که هیچ یک از طرفین نمی‌توانند بندی را به طرف مقابل تحمیل کند یا او را مجبور به امضای قرارداد پله برقی کند. هر دو طرف به محض امضای قرارداد، ملزم به انجام تعهدات خود هستند. ضمن اینکه فروشنده مالک وجه و خریدار مالک پله برقی خواهد شد.

قانون گذار الزامی تعیین نکرده است که حتما نمونه قرارداد خرید پله برقی در اسناد رسمی تنظیم شود و می‌تواند به صورت دستنویس نیز باشد. ضمن این که اشخاص می‌توانند آن معامله را به صورت شفاهی یا کتبی ایجاد کنند. اگر نمونه قرارداد پله برقی را به صورت شفاهی تنظیم می‌کنید، برای اثبات ادعای خود می‌توانید از شهود و مستندات استفاده کنید. در صورت استفاده از قرارداد کتبی به صورت دست نوشته نیز بهتر است که از دو شاهد بخواهید قرارداد را امضا کنند و حتما کپی کارت ملی آن‌ها را به قرارداد پیوست کنید و نام و نام خانوادگی آن‌ها را در متن قرارداد بنویسید.

موضوع این قرارداد را چطور بنویسم؟

موضوعی که برای این قرارداد تعیین می‌شود حتما باید متناسب با قصد و اراده طرفینی ‌باشد که آن را ایجاد کرده‌اند. فروشنده موظف است پله برقی را دقیقا مطابق با خواسته و مشخصاتی که خریدار ذکر کرده است به او تحویل دهد. بنابراین بهتر است که پله در زمان تنظیم این قرارداد موجود و معین باشد. اگر به هر دلیلی حاضر نباشد، فروشنده موظف است سایر ویژگی‌ها و اوصاف آن را برای خریدار بازگو کند. اگر بعد از تحویل آن، خریدار متوجه شود با چیزی که فروشنده توصیف کرده متفاوت است، می‌تواند پله برقی را به او پس دهد یا آن را به همان شکلی که هست بپذیرد یا او را ملزم به تحویل پله برقی مورد نظر کند.

موضوع مهم دیگر مبلغی است که طرفین برای قرارداد ذکر می‌کنند. آن‌ها می‌توانند آن را به صورت نقد یا اقساط تعیین کنند. اگر پرداخت مبلغ قرارداد را به صورت نقد تعیین می‌کنید، حتما مبلغ کل، تاریخ و نحوه پرداخت مانند وجه نقد یا استفاده از کارت خوان را در قرارداد بنویسید. در حالت دیگر طرفین می‌توانند با یکدیگر توافق کنند که مبلغ نمونه قرارداد پله برقی به صورت اقساط پرداخت شود. در این صورت تعداد اقساط، مبلغ هر قسط، تاریخ پرداخت و در صورت استفاده از چک، شماره‌ی آن چک را نیز در قرارداد پله برقی بنویسید.

خریدار موظف است که به تعهد خود در مقابل پرداخت وجه، به موقع عمل کند. در این صورت فروشنده می‌تواند با او در متن قرارداد پله برقی توافق کند که در ازای دیرکرد پرداخت هر قسط، مبلغی را به عنوان جریمه پرداخت کند. برای مثال فروشنده می‌تواند به عنوان وجه التزام در قرارداد بنویسد که اگر پرداخت قسط، دو روز تاخیر داشته باشد، صد هزار تومان جریمه به مجموع مبلغ قرارداد اضافه می‌شود.

تعهدات فروشنده و خریدار

بخش دیگر که در نمونه قرارداد پله برقی اهمیت بالایی دارد، تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر است.

از جمله تعهدات خریدار در مقابل فروشنده این است که موظف به پرداخت وجه قرارداد خواهد بود. در این صورت اگر از پرداخت وجه خودداری کند، فروشنده می‌تواند بنا بر شرایط، پله را به او تحویل ندهد یا آن را از او پس بگیرد یا از مرجع قضایی بخواهد که خریدار را ملزم به پرداخت وجه کند یا می‌تواند قرارداد پله برقی را فسخ کند.

از تعهدات فروشنده نیز می‌توانیم به لزوم سالم بودن موضوع قرارداد یعنی پله اشاره کنیم. در این صورت اگر پله برقی معیوب باشد و به خریدار اطلاع داده نشود، خریدار بعد از آگاهی، می‌تواند پله برقی را به او پس بدهد یا از او بخواهد که خسارت را پرداخت کند و پله برقی را به همان شکل بپذیرد. فروشنده حق فریب دادن خریدار را ندارد. در صورت انجام این عمل، با توجه به خیار تدلیس که در قانون برای خریدار در نظر گرفته شده است، او می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

از طرف دیگر، اگر طرفین در قرارداد، تاریخی را برای تحویل پله و وجه تعیین نکرده باشند و سه روز از امضای قرارداد گذشته باشد و پله و وجه تحویل داده نشده باشد، فروشنده می‌تواند قرارداد پله برقی را فسخ کند. از جمله اختیاراتی که قانون گذار برای هر دو طرف در نظر گرفته است، این امر مهم است که اگر نمونه قرارداد پله برقی امضا شده باشد و هیچ یک از حاضران در جلسه، محل را ترک نکرده باشد، هر یک از طرفین در صورت پشیمانی می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

قرارداد تعمیر و نگهداری پله برقی

ممکن است قصد طرفین قرارداد، انجام عمل خرید و فروش پله نباشد، بلکه یکی از طرفین بخواهد به صورت پیمانکار نمونه قرارداد سرویس و نگهداری پله برقی را با کارفرما امضا کند. در این خصوص در بند بعدی توضیح خواهیم داد:

در صورتی که کارفرما بخواهد با پیمانکار قرارداد تعمیر و نگهداری پله برقی امضا کند، موظف است بندهای دیگری را نیز در قرارداد بنویسد. مانند تاریخ شروع انجام تعهدات. طرفین می‌توانند در قرارداد پیمانکاری به جای وجه التزام، سفته یا چک را به عنوان ضمانت حسن انجام کار تعیین کنند. در صورتی که به عنوان کارفرما نمونه قرارداد سرویس و نگهداری پله برقی را امضا می‌کنید، حتما باید به طور دقیق محل انجام پروژه را برای پیمانکار مشخص کنید. در غیر این صورت اگر پیمانکار محل دیگری را به عنوان محل انجام پروژه تصور کند یا پله برقی را در محل دیگری تحویل دهد، مسئولیت آن به عهده کارفرما است.

سایر تفاوت‌های قرارداد خرید با قرارداد تعمیر و نگهداری پله برقی

در بخشی که طرفین مدت زمانی را برای اعتبار قرارداد تعمیر و نگهداری پله برقی تعیین می‌کنند، اگر پیمانکار نتواند تعهدات خود را در طی آن مدت انجام دهد، می‌تواند از کارفرما تقاضا کند که زمان بیشتری را به او بدهد. البته کارفرما می‌تواند با این درخواست مخالفت کند. پیمانکار موظف است کلیه قطعات مربوط به پله برقی را با توجه به درخواست و نیازهای کارفرما تامین کند، برای مثال اگر کارفرما تعیین کرده باشد که قطعات باید از خارج از کشور وارد شود و پیمانکار به هر دلیل مثلا به دلیل ممنوعیت ورود آن قطعات به داخل کشور، نتواند آن‌ها را تامین کند، موظف است که این امر را به اطلاع کارفرما برساند.

بحث مهم دیگر در نمونه قرارداد سرویس و نگهداری پله برقی بیمه پیمانکار است، که در قرارداد حتما باید به این نکته نیز توجه شود. نکته دیگر در قرارداد پیمانکاری تعداد نیروهای با تجربه‌ای است که پیمانکار بر اساس نیاز از آن‌ها استفاده می‌کنند. پرداخت حق الزحمه پیمانکار نیز به عهده کارفرما است. پیمانکار می‌تواند سایر هزینه‌های قرارداد تعمیر و نگهداری را نیز به دو صورت با کارفرما تسویه کند:

  1. هزینه را به مبلغ کل قرارداد اضافه کند.
  2. یا اینکه آن‌ها را به صورت پیش فاکتور با کارفرما تسویه کند.

قرارداد تعمیر و نگهداری پله برقی به دلایلی مانند انحلال شرکت پیمانکار، توقیف کارگاه و سایر عوامل دیگر، از اعتبار خارج می‌شود.

تعداد نسخه‌های قرارداد و مرجع حل اختلاف آن

از نکات مثبت مشترک در نمونه قرارداد خرید و فروش و قرارداد پیمانکاری پله برقی، تعداد نسخه‌ها و مراجع قضاوت آن‌ها است. طرفین قرارداد تعمیر و نگهداری پله برقی نیز مانند قرارداد خرید آن، می‌توانند هر تعداد نسخه که توافق کرده‌اند از قرارداد تهیه کنند.

در هر دو قرارداد، طرفین می‌توانند مرجعی را به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین کنند تا در صورت بروز اختلاف با مراجعه به آن مرجع، به اختلاف پیش آمده را رسیدگی شود. پیشنهاد رکلا برای تعیین مرجع حل اختلاف در نمونه قرارداد پله برقی ، اشاره به شرط داوری است زیرا در صورت مراجعه به داوری طی ۶ ماه به اعتراض شما رسیدگی خواهد شد. گاهی طرفین به هر دلیل از ذکر مرجع حل اختلاف در نمونه قرارداد و پله برقی امتناع می‌کنند. در این مواقع مراجع صالح برای حل اختلاف یکی از سه دادگاه زیر خواهند بود:

  1. دادگاه محل امضای نمونه قرارداد خرید پله برقی؛
  2. دادگاه محل انجام تعهدات؛
  3. دادگاه محل اقامت شخصی که دعوا علیه او مطرح می‌شود (خوانده).

پیشنهاد می‌کنیم

پیشنهاد می‌کنیم بدون امضا قرارداد، هیچ پروژه‌ای را نپذیرید. شما می‌توانید با توجه به توافقاتی که در نظر دارید و همچنین با توجه به شروطی که برای اجرای پروژه تعیین کرده‌اید، قرارداد اختصاصی خود را داشته باشید. برای این منظور، به شما خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی را پیشنهاد می‌کنیم. علاوه براین، شما این امکان را نیز خواهید داشت که برای رفع ابهامات خود در خصوص نکات حقوقی و قانونی، از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید.

فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات