هبه نامه مهریه را چگونه استفاده کنیم؟ + امکان رجوع از قرارداد هبه مهریه و موارد مربوط به آن

نویسنده:سما سلیمانی
-
بروزرسانی:1402/05/22
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
هبه نامه مهریه

هبه نامه مهریه که باعث هبه مهریه می‌شود یک قرارداد مهم است که به واسطه آن، مهریه خانم به آقا بخشیده می‌شود. این قرارداد در موارد زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهریه حقی است که در نکاح برای خانم در نظر گرفته شده است. به محض اینکه صیغه ازدواج جاری شود، مهریه نیز به خانم تعلق می‌گیرد. خانم برای دریافت مهریه خود، مختار است. یعنی می‌تواند هر زمان که تمایل داشته باشد، مهریه خود را طلب کند. مرد نیز ملزم خواهد بود که مهریه خانم را بپردازید.

البته در اکثر موارد، طلب مهریه در دعاوی مربوط به درخواست طلاق مطرح می‌شود. به این صورت که خانم، برای پیگیری طلاق و سخت گیری به آقا، مهریه خود را طلب می‌کند. در بسیاری از موارد، ممکن است که خانم بخواهد با بخشش مهریه به مرد، او را به انجام طلاق راضی کند. در حقیقت چنین شرایطی نیز برای خانم امکان پذیر است که در صورت کراهت از مرد، با پرداختن چیزی به او، طلاق خود را مطالبه کند.

نمونه متن هبه نامه مهریه ، قراردادی است که در آن، شرایط انجام هبه نوشته می‌شود و طرفین شرایط و تعهدات خود را برای انجام این قرارداد، بیان می‌کنند. این قرارداد بسیار کاربردی و مهم است و لازم است که درباره آن اطلاعاتی داشته باشید. در ادامه درباره ابعاد این قرارداد، توضیحات بیشتری را بیان می‌کنیم.

هبه نامه مهریه چیست و این قرارداد، چگونه قراردادی است؟

نمونه هبه نامه مهریه در واقع یک نوع از قرارداد هبه است. با این تفاوت که در این قرارداد، موضوع اصلی، مالی است که به عنوان مهریه تعیین شده است. بنابراین، ممکن است که این مال عینی یا غیر عینی باشد و در زمان حال، حاضر باشد یا حاضر نباشد. به همین دلیل است که نمونه قرارداد هبه مهریه با توجه به موضوع قرارداد و شرایط طرفین، دارای ویژگی‌های خاصی است. برای آنکه انجام این توافق به همان صورتی که در نظر دارید انجام شود، لازم است که درباره ابعاد مختلف این قرارداد اطلاعاتی داشته باشید.

نمونه متن هبه مهریه که تاکید می‌شود حتما در محضر به ثبت برسد؛ یک توافق مکتوب است که میان زن و شوهر امضا می‌شود. ممکن است که برای این قرارداد، شرطی در نظر گرفته شده باشد یا اینکه ممکن است هبه بدون شرط و به رایگان و مجانی انجام شود.

نمونه هبه نامه مهریه یا قرارداد هدیه ، قراردادی است که به واسطه آن، مالی به رایگان و مجانی به شخص دیگری بخشیده می‌شود. این قرارداد دارای سه رکن اصلی است که با نام‌های واهب، متهب و عین موهوبه شناخته می‌شوند. همچنین براساس قانون، نمونه هبه نامه مهریه ، یک قرارداد معین است.

انواع نمونه هبه نامه مهریه

برای نوشتن قرارداد هر کدام از انواع هبه نامه ، لازم است که به ماهیت قرارداد توجه داشته باشید و محتوای قرارداد را مطابق با آن شرایط بنویسید. لازم است که متن هبه نامه مهریه را مطابق با شرایطی که در نظر دارید، تنظیم کنید. اگر بخواهیم برای هبه نامه مهریه ، انواع مشخصی را در نظر بگیریم، می‌توانیم این قرارداد را به دو نوع هبه دارای ما به ازا و هبه بدون ما به ازا تقسیم کنیم. در ادامه درباره هر کدام از انواع این قرارداد توضیح می‌دهیم:

همراه با ما به ازا

در این نوع از هبه نامه مهریه ، حتما ما به ازایی تعیین می‌شود. ممکن است ما به ازای این قرارداد، انجام یک کار باشد یا اینکه ممکن است شروط دیگری برای آن در نظر گرفته شود. این نوع از قرارداد را می‌توانیم هبه نامه مهریه همراه با شرط نیز بیان کنیم. زیرا برای انجام آن، شروطی در نظر گرفته می‌شوند که باید حتما انجام شوند تا هبه محقق شود. برای مثال، ممکن است که خانم شرط کرده باشد که در ازای دریافت حق حضانت و سرپرستی فرزندان خود، مهریه را هبه می‌کند یا اینکه ممکن است خانم شرط کرده باشد که اگر آقا او را طلاق دهد، مهریه را به او می‌بخشد.

در این شرایط، هبه دارای ما به ازا است و برای انجام شدن قرارداد، لازم است که این شرط رعایت شود. بنابراین، اگر شرط مورد نظر رعایت شود و هبه تحت آن شروط به انجام برسد، امکان بازگشت از هبه و فسخ آن وجود ندارد. برای مثال اگر مرد، خانم را طلاق دهد یا اینکه حضانت فرزندان را به خانم بسپارد، خانم در آینده، دیگر نمی‌تواند از هبه برگردد و اعلام کند که مهریه خود را می‌خواهد.

بدون ما به ازا

حالت دیگری از نمونه متن هبه مهریه ، شرایطی است که مهریه به صورت رایگان و مجانی به متهب هبه می‌شود. در این نوع از قرارداد، هیچ شرطی برای انجام هبه تعیین نمی‌شود و خانم مهریه خود را با خواست و رضایت شخصی، به مرد هبه می‌کند. در این شرایط، به این جهت که قرارداد دارای ما به ازا نیست و شرطی برای آن تعیین نشده است، امکان برگشت از هبه وجود دارد. یعنی خانم می‌تواند اعلام کند که از هبه مهریه پشیمان شده است و تمایل دارد که مهریه خود را مطالبه کند. البته این مساله اختلافی است.

آیا این توافق نامه امکان برگشت از هبه را دارد؟

زمانی که درباره نمونه متن هبه مهریه صحبت می‌شود، اولین چیزی که درباره این نوع قراردادها مورد توجه قرار می‌گیرد، مساله برگشت از هبه است. خانم‌ها تمایل دارند که نوع هبه به صورتی باشد که امکان برگشت برای آن‌ها مهیا شود و مردان نیز تمایل دارند که قرارداد به شیوه‌ای تنظیم شود که امکان برگشت از هبه وجود نداشته باشد. البته لازم است که قرارداد دقیقا مطابق با خواست و توافق طرفین انجام شود.

بنابراین اگر به صورت کلی بخواهیم درباره امکان برگشت از هبه توضیحی ارائه دهیم، اینطور باید بگوییم که به طور کلی امکان برگشت از هبه مهریه وجود دارد اما لازم است که شرایط قرارداد نیز مورد بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است که برگشت از مهریه در قرارداد هبه مهریه دارای ما به ازا و قرارداد هبه مهریه بدون ما به ازا، دارای شرایط متفاوتی است.

بازگشت از هبه در هبه نامه مهریه دارای ما به ازا

توضیح دادیم که هبه مهریه به دو شیوه انجام می‌شود. در حالتی که برای هبه مهریه، شرطی تعیین شود و اصطلاحا هبه مهریه دارای ما به ازا باشد، امکان برگشت از هبه وجود ندارد. قانون مدنی به صورت صریح بیان می‌کند که اگر هبه شما دارای ما به ازا باشد، شما نمی‌توانید اعلام کنید که از هبه مهریه پشیمان شده‌اید و قصد برگشت از هبه را دارید.

برای مثال اگر شرط کرده باشید که در ازای طلاق از شوهر، مهریه خود را به او هبه می‌کنید؛ در صورتی که از شوهر خود طلاق بگیرید، دیگر نمی‌توانید مهریه را طلب کنید. زیرا امکان برگشت از هبه نیست. ممکن است که شرط شما، اخذ حضانت و حق سرپرستی فرزندانتان باشد. در این شرایط نیز، شما شرطی را تعیین کرده‌اید که مرد آن را انجام می‌دهد. بنابراین، ما به ازا پرداخت شده است و امکان برگشت از هبه وجود ندارد.

نکته: زمانی که توافق می‌کنید که در ازای طلاق، مهریه را به مرد هبه کنید، اگر پیش از جاری شدن صیغه طلاق، یعنی پیش از انجام شدن شرط مورد نظر، اعلام کنید که از هبه برمی‌گردید و دیگر تمایلی به انجام هبه مهریه ندارید، امکان برگشت از هبه وجود دارد.

بازگشت از هبه در هبه نامه مهریه بدون ما به ازا

اگر نمونه قرارداد هبه مهریه ، بدون ما به ازا باشد، یعنی اینکه به رایگان و به صورت مجانی نوشته شود، امکان برگشت از هبه وجود دارد. در این شرایط، خانم صرفا اعلام می‌کند که مهریه خود را بخشیده است و برای انجام این قرارداد، شرطی را در نظر نمی‌گیرد. در نظر داشته باشید که شرط اصلی برای انجام این قرارداد، رضایت و خواست خانم است.

آیا برای نمونه هبه نامه مهریه ، باید پدر دختر حاضر باشد؟

به طور کلی برای انجام نمونه هبه نامه مهریه ، نیازی به اجازه پدر نیست اما احتمالا در مراجعه به محضر به شما می‌گویند که پدر خانم باید حضور داشته باشد. این اقدام به این جهت است که احتمال بروز خطا یا مشکلات آتی کاسته شود و مصلحت خانم را در نظر گرفته باشند. به این ترتیب، به صورت قانونی برای امضا نمونه هبه نامه مهریه ، به اجازه و حضور پدر خانم، نیازی نیست.

پیشنهاد ما

هبه نامه مهریه یک قرارداد بسیار پرکاربرد است. احتمالا اگر تمایل داشته باشید که مهریه خود را به شوهر خود بخشش کنید، نیاز دارید که از این قرارداد استفاده کنید. برای انجام صحیح این قرارداد، نیاز به اطلاعات و آگاهی اختصاصی در زمینه هبه دارید. شما می‌توانید با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ، با سریع‌ترین زمان و در شرایط مناسب، با یک مشاور حقوقی مجرب ارتباط بگیرید. همچنین می‌توانید تنظیم قرارداد را نیز از ما بخواهید. در کنار شما هستیم.

سما سلیمانی
«سما» کارشناس کنترل کیفیت محتوا در تیم تحریریه رکلا، روانشناس و مولف مباحث مرتبط با امور قراردادها و به صورت روزانه و مستقیم با کاربران رکلا در حال گفتگو و رایزنی است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات