قرارداد تعمیر دستگاه ؛ نگهداری تاور کرین و تعمیرات لیفتراک در این قرارداد

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1400/12/17
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد تعمیر دستگاه

در کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی دستگاه‌ها همواره در حال فرسوده شدن هستند. بنابراین تعمیرات دستگاه‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل توجه در صنایع تولیدی است. اشخاصی که در زمینه صنایع غذایی فعالیت می‌کنند، باید برنامه زمانبندی مشخصی برای تعمیر و نگهداری دستگاه‌های تولیدی داشته باشند. خرابی‌های غیر قابل پیش بینی دستگاه‌ها یا قطعات آن‌ها باعث تحمیل هزینه زیادی به صاحبان صنایع می‌شود. همچنین خرابی یک دستگاه باعث ایجاد اختلال در کارکرد آن خواهد شد. این نکته نیز بسیار دارای اهمیت است که خرابی دستگاه‌های یک کارخانه یا کارگاه می‌تواند باعث به خطر افتادن امنیت و سلامت کارگرانی شود که در آنجا حضور دارند. تعمیرات دستگاه‌های صنعتی، کاری تخصصی است و باید به مراکز یا افرادی سپرده شود که در این زمینه از مهارت کافی برخوردار هستند. قرارداد تعمیر دستگاه یک ماهیت حقوقی دو جانبه است که به وسیله توافق میان صاحب دستگاه و تعمیرکار تحقق پیدا می‌کند.

این قرارداد در واقع یک سند معتبر است که براساس توافقات میان طرفین ایجاد می‌شود. به همین دلیل باید تمام موضوعات مورد توافق طرفین در این قرارداد نوشته شود. در ادامه این نوشته قصد داریم که نکات قانونی مربوط به این قرارداد و نحوه تنظیم آن را بررسی کنیم.

در هنگام تنظیم قرارداد تعمیر دستگاه باید به کدام یک از ماده‌های قانونی توجه کنیم؟

قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه یک قرارداد پیمانکاری و نامعین است. شرایط تنظیم و امضای قراردادهای نامعین در قانون مشخص نشده است. به همین دلیل، تعیین شرایط اجرای قراردادهای نامعین به اراده طرفین آن‌ها واگذار می‌شود. توافق نامه‌های نامعین باید براساس ماده 10 و 190 قانون مدنی تنظیم شوند. ماده 10 قانون مدنی در راستای حمایت از اصل آزادی قراردادها به تصویب رسیده است. به موجب این ماده، اشخاص می‌توانند در خصوص هر موضوع قانونی و مشروعی که بر خلاف نظم عمومی جامعه نباشد با یکدیگر به توافق برسند. شرایط اساسی تنظیم و امضای تمام توافق نامه‌های میان اشخاص نیز در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده است. بنابراین، نمونه قرارداد تعمیرات لیفتراک در صورتی معتبر و نافذ است که مطابق با ماده 10 و همراه با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم شده باشد.

قرارداد تعمیر دستگاه برای جلوگیری از بروز اختلاف میان طرفین، باید حاوی چه مفادی باشد؟

قرارداد تعمیر لیفتراک پس از آنکه توسط طرفین امضا شد در حکم سند معتبر و لازم الاجرایی است که توافق میان آن‌ها را به اثبات می‌رساند. به همین دلیل تمام جزئیات و موضوعات مورد توافق صاحب دستگاه و تعمیر کار باید در این سند نوشته شود. مهم‌ترین مطالبی که در این توافق نامه باید به آن‌ها پرداخته شود، عبارت است از:

  1. مشخصات هویتی و اطلاعات طرفین (آدرس، شماره تلفن و دیگر موارد)؛
  2. موضوع پروژه پیمانکاری و نحوه انجام آن؛
  3. مدت تکمیل و تحویل پروژه،
  4. حق الزحمه پیمانکار، شرایط و تاریخ پرداخت آن؛
  5. تعهدات و شرایط اصلی و فرعی طرفین،
  6. وثیقه‌ها و تضمین‌ها؛
  7. مرجع حل اختلاف میان طرفین؛
  8. تعداد نسخه‌های توافق نامه.

لازم به ذکر است که این توافق نامه باید در سه نسخه تنظیم شود. یکی از نسخه‌های این توافق نامه به کارفرما و دیگری به پیمانکار داده می‌شود. طرفین این توافق نامه باید نسخه سوم آن را به مرجع حل اختلاف تقدیم کنند. نسخه‌هایی که از این توافق نامه تهیه می‌شوند در صورتی معتبر و قانونی هستند که توسط کارفرما و پیمانکار امضا شده باشند. مفاد و شکل ظاهری تمام نسخه‌های این توافق نامه نیز باید یکسان باشند.

آیا قانون گذار نحوه تعیین مبلغ قرارداد تعمیر دستگاه را مشخص کرده است؟

منظور از مبلغ در واقع همان حق ‌الزحمه‌ای است که بابت خدمات تعمیر کار باید به او پرداخت شود. قانون گذار تعیین مبلغ قراردادهای پیمانکاری و شرایط پرداخت آن را به اراده طرفین واگذار کرده است. بنابراین طرفین قرارداد تعمیر لیفتراک با توافق یکدیگر باید مبلغ حق الزحمه، تاریخ و شرایط پرداخت آن را مشخص کنند. قاعدتاً، صاحب دستگاه باید حق الزحمه تعمیر کار را به صورت نقدی و پس از امضای این توافق نامه پرداخت کند اما قانون گذار به طرفین توافق نامه‌های پیمانکاری اجازه داده است که در خصوص پرداخت اقساطی یا نسیه حق الزحمه نیز با یکدیگر توافق کنند.

آیا مدت قرارداد تعمیر دستگاه ، قابل تمدید است؟

مدت این توافق نامه بازه زمانی مشخصی است که برای تعمیر و نگهداری دستگاه در نظر گرفته می‌شود. قانون گذار تعیین مدت توافق نامه‌های پیمانکاری را به اراده طرفین آن‌ها واگذار کرده است. بنابراین مدت قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه باید به وسیله توافق میان طرفین آن تعیین شود.

همچنین، قانون گذار برای تمدید مدت توافق نامه‌های پیمانکاری اجازه داده است. بنابراین طرفین نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری تاور کرین با توافق یکدیگر می‌توانند مدت آن را تمدید کنند. تعمیر کار باید کارهای مربوط به اصلاح و نگهداری از دستگاه را مطابق با تاریخ مورد توافق در نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری تاور کرین انجام بدهد.

آیا تعیین تعهدات اصلی و فرعی قرارداد تعمیر دستگاه به اراده طرفین آن است؟

امضای نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری تاور کرین باعث ایجاد تعهداتی فرعی و اصلی برای طرفین آن می‌شود. قانون گذار تعیین تعهدات اصلی و فرعی توافق نامه‌های پیمانکاری را به اراده طرفین آن‌ها واگذار کرده است. بنابراین، تعهدات اصلی و فرعی متن قرارداد تعمیر دستگاه باید به وسیله اراده طرفین آن مشخص شود. تعهد اصلی پیمانکار، تعمیر و نگهداری دستگاه‌های مشخص شده در توافق نامه است. پرداخت حق الزحمه پیمانکار نیز اصلی‌ترین تعهدی است که به موجب تنظیم و امضای این توافق نامه برای کارفرما به وجود می‌آید.

طرفین قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه می‌توانند در خصوص جزئیات مربوط به اجرای آن نیز با یکدیگر توافق کنند. بنابراین، منظور از تعهدات فرعی در واقع همان جزئیاتی است که طرفین درباره اجرای آن‌ها با یکدیگر توافق کرده‌اند. ممکن است موضوع تعهدات اصلی و فرعی طرفین قرارداد، مالی یا غیر مالی باشد. طرفین به موجب امضای این توافق نامه می‌پذیرند که به تمام تعهدات اصلی و فرعی خودشان عمل کنند.

آیا اخذ تضمین می‌تواند راه حل مناسبی برای ضمانت حسن اجرای تعهدات تعیین شده باشد؟

قانون گذار اخذ تضمین را در توافق نامه‌های پیمانکاری الزامی ندانسته و تعیین آن را به اراده طرفین واگذار کرده است. در ابتدا باید توضیح دهیم که تضمین یک وجه نقد و غیر نقد است که طرفین قرارداد در راستای ضمانت حسن اجرای تعهدات، از یکدیگر می‌گیرند. در اغلب موارد، کارفرما از پیمانکار تضمین می‌گیرد اما پیمانکار نیز می‌تواند در راستای ضمانت حسن اجرای تعهدات توافق نامه از کارفرما تضمین بگیرند.

اگر طرفین نمونه قرارداد تعمیرات لیفتراک در خصوص اخذ تضمین با یکدیگر توافق کردند باید مبلغ و شرایط پرداخت آن را نیز تعیین کنند. معمولاً، طرفین توافق نامه‌های پیمانکاری به وسیله اسناد تعهدآور بانکی از یکدیگر تضمین می‌گیرند. لازم به ذکر است که منظور از اسناد تعهدآور بانکی، اوراق بهاداری مانند چک و سفته است.

تنظیم فوری قرارداد

با توجه به اهمیت تنظیم قرارداد و توجه به این مساله که در اختیار داشتن سند و مدرکی معتبر برای اثبات وجود روابط کاری میان طرفین، ضروری است؛ صاحبان پروژه و کارفرمایان برای شروع همکاری با اشخاص متخصص یا حتی کارگران ساده، قرارداد امضا می‌کنند. تنظیم قرارداد به شما این امکان را می‌دهد که شروط، تعهدات و مسئولیت‌های هر کدام از طرفین را به صورت مکتوب ثبت کنید و از این مساله اطمینان داشته باشید که هر گونه تخلف یا مشکل را می‌توانید با استناد به متن قرارداد پیگیری کنید. برای دسترسی فوری و آسان به قراردادی که در نظر دارید، لازم است که مسئولیت تنظیم آن را به مشاوران حقوقی و وکلای مجرب بسپارید.

تیم حقوقی رکلا، با ارائه خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی ، در تلاش است که درخواست‌های تنظیم قرارداد شما را در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری کند. همچنین در مواقعی، طرفین قرارداد نیاز دارند که در خصوص روابطی که به واسطه قرارداد برقرار می‌شود و حقوقی که از آن برخوردار هستند، با مشاوران حقوقی مجرب گفتگو کنند. برای این منظور نیز، خدمات مشاوره حقوقی تلفنی برای شما کاربردی خواهد بود.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات