قرارداد گروه موسیقی ؛ قراردادی جهت اجرای موسیقی در جشن‌ها و مراسمات

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/07/06
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد گروه موسیقی

انتخاب یک گروه موسیقی ماهر و با تجربه برای اجرا در مراسم و جشن‌ها می‌تواند مجلس را تحت الشعاع قرار بدهد. انتخاب گروه موسیقی برای اجرا در مجلس از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا قدرت صدای گروه و کیفیت موسیقی که توسط آن‌ها اجرا می‌شود، می‌تواند زییایی و شکوه مراسم را چندین برابر کند. گروه موسیقی و نوع و سبک موسیقی که توسط گروه اجرا می‌شود باید مناسب با نوع مراسم و موضوع آن باشد. برای مثال، موسیقی اجرا شده در جشن عروسی، بسیار متفاوت از موسیقی است که در یک جشن فرهنگی اجرا می‌شود. گروه موسیقی در صورتی می‌تواند با صاحب مراسم همکاری موثری داشته باشد که پیش از برگزاری مجالس از نوع مجلس و همچنین نسبت به انتظارات و خواسته‌های صاحب مراسم اطلاع پیدا کنند. به همین دلیل، بهتر است که قرارداد گروه موسیقی ، میان گروه موسیقی و برگزار کننده مراسم به صورت مکتوب تنظیم شود.

تنظیم این قرارداد باعث خواهد شد که گروه موسیقی و برگزار کننده مراسم، همکاری موثرتر و بهتری با یکدیگر داشته باشند. در ادامه این نوشته، مفاد قراردادی که برای همکاری میان صاحب مراسم و پروژه موسیقی تنظیم می‌شود و همچنین شرایط اجرای این قرارداد را بررسی می‌کنیم.

انواع قرارداد گروه موسیقی

گروه موسیقی به واسطه امضای این قرارداد متعهد می‌شود که در مراسم اجرا کند. مدیر گروه موسیقی می‌تواند قرارداد میان خود و صاحب مراسم را به صورت قرارداد پیمانکاری یا در قالب قرارداد جعاله تنظیم کند. در ادامه، هر یک از انواع قرارداد گروه موسیقی را به صورت مختصر بررسی می‌کنیم.

نمونه قرارداد گروه موزیک مجالس به صورت پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری به واسطه توافق میان کارفرما و پیمانکار امضا و ایجاد می‌شود. در این حالت، اعضای گروه موسیقی، نمونه فرم قرارداد گروه موزیک را به عنوان پیمانکار امضا می‌کنند. صاحب مراسم نیز این قرارداد را به عنوان کارفرما امضا خواهد کرد. این قرارداد با تبعیت از قانون مدنی تنظیم خواهد شد و طرفین می‌توانند با استناد به ماده 10 قانون مدنی، در خصوص موضوع آن با یکدیگر توافق کنند.

نمونه فرم قرارداد گروه موزیک در قالب عقد جعاله

عقد جعاله به واسطه توافق میان جاعل و عامل تنظیم می‌شود. جاعل به واسطه تنظیم این عقد، انجام کار معینی را به عامل واگذار می‌کند. عامل در ازای کاری که برای جاعل انجام می‌دهد، مستحق دریافت اجرت (جُعل) است. میزان اجرت عامل (جعل) نیز به واسطه توافق میان او و عامل تعیین می‌شود. اگر قرارداد گروه موسیقی در قالب عقد جعاله تنظیم شده باشد، در صورتی معتبر و موثر است که توسط صاحب مراسم و نماینده اعضای گروه امضا شده باشد.

در این صورت، صاحب مراسم باید عقد جعاله را به عنوان جاعل امضا کند. نماینده گروه موسیقی نیز این عقد را به عنوان عامل امضا می‌کند. اجرت گروه موسیقی (جعل)، به واسطه توافق میان نماینده گروه و صاحب مراسم مشخص می‌شود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که شرایط تنظیم و اجرای عقد جعاله در مواد 561 الی 570 قانون مدنی مشخص شده است. بنابراین می‌توان گفت، عقد جعاله‌ای که میان نماینده گروه و صاحب مراسم تنظیم شده در صورتی معتبر است که از شرایط و ضوابط مندرج در مواد فوق الذکر تبعیت کند.

معمولاً، قرارداد گروه موسیقی به صورت قرارداد پیمانکاری تنظیم می‌شود. به همین دلیل، ما مباحث آتی این مقاله را به بررسی مفاد و شرایط اجرای قرارداد پیمانکاری اختصاص می‌دهیم که میان صاحب مراسم و گروه موسیقی تنظیم شده است.

بررسی نحوه تنظیم قرارداد گروه موسیقی به صورت قرارداد پیمانکاری

همانگونه که گفتیم، قرارداد پیمانکاری به واسطه توافق میان کارفرما و پیمانکار تحقق پیدا می‌کند. پیمانکار به واسطه تنظیم این قرارداد متعهد می‌شود که کار معینی را برای کارفرما انجام بدهد. کارفرما نیز پس از امضای این قرارداد، ملزم می‌شود که حق الزحمه پیمانکار را پرداخت کند.

قراردادهای پیمانکاری، نامعین هستند زیرا قانونگذار شرایط تنظیم و اجرای این قراردادها را تعیین نکرده است. به همین دلیل مفاد و شرایط اجرای این قراردادها باید با تراضی و توافق میان طرفین آن‌ها مشخص شود. تمام قراردادهای پیمانکاری که موضوع آن‌ها، قانونی و مشروع باشد، معتبر هستند زیرا از اصل آزادی قراردادها تبعیت می‌کنند.

مفاد و همچین شرایط اجرای این توافق نامه که به صورت پیمانکاری تنظیم شده است نیز به واسطه توافق صاحب مراسم (کارفرما) و نماینده گروه (پیمانکار) مشخص می‌شود. صاحب مراسم و نماینده گروه، هنگام تنظیم این قرارداد می‌توانند در خصوص هر موضوع قانونی و مشروعی با یکدیگر توافق کنند.

بررسی مزایای تنظیم مکتوب قرارداد گروه موسیقی

در ابتدا باید بگوییم، در اصطلاح حقوقی به هر نوشته قابل استنادی که دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، سند گفته می‌شود. با توجه به این تعریف نتیجه می‌گیریم، قراردادی که توسط طرفین آن امضا شده نیز یک سند معتبر و قابل استناد است. به همین دلیل، تنظیم قرارداد مکتوب با گروه موسیقی باعث می‌شود طرفین این قرارداد، یک سند معتبر و قابل استناد در دست داشته باشند که توافق میان آن‌ها (صاحب مراسم و گروه موسیقی) را اثبات می‌کند.

همچنین، تنظیم مکتوب متن قرارداد گروه موسیقی به طرفین آن امکان می‌دهد که خواسته‌ها و انتظاراتی که از یکدیگر دارند را به صورت دقیق و جزئی مشخص کنند. به همین دلیل تنظیم مکتوب این قرارداد می‌تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش احتمال بروز اختلاف و مشاجره میان طرفین آن داشته باشد.

اهمیت این اقدام در روز اختلاف

ممکن است که گروه موسیقی و صاحب مراسم در راستای اجرای این قرارداد با یکدیگر اختلاف پیدا کنند. از دیگر مزایای تنظیم مکتوب این قرارداد، امکان استناد به آن برای حل و فصل اختلافات پیش آمده میان طرفین آن است.

با توجه به مقدمات فوق الذکر نتیجه می‌گیریم که تنظیم مکتوب نمونه قرارداد گروه موزیک مجالس، الزامی نیست اما می‌تواند مزایای متعددی را برای طرفین آن به همراه داشته باشد.

مفاد قرارداد گروه موسیقی

همانگونه که گفتیم، نسخه مکتوب این قرارداد، یک سند معتبر و قابل استناد است که صاحب مراسم و گروه موسیقی در صورت بروز اختلاف می‌توانند به آن استناد کنند. به همین دلیل، تنظیم دقیق و همه جانبه قرارداد با نماینده گروه موسیقی ، بسیار دارای اهمیت است زیرا مفاد این توافق نامه در صورتی می‌تواند مانع از بروز اختلاف میان طرفین شود یا در حل اختلافات میان آن‌ها موثر باشد که به صورت دقیق و همه جانبه تنظیم شده باشد.

در ادامه، مفاد توافق نامه‌ای که میان گروه موسیقی و صاحب مراسم تنظیم می‌شود را به صورت خلاصه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مشخص کردن طرفین

در مطالب قبلی مقاله حاضر نیز گفتیم که این توافق نامه به واسطه توافق میان صاحب مراسم و نماینده گروه موسیقی امضا و ایجاد شود. بنابراین بهتر است که اولین بخش این قرارداد به درج مشخصات و اطلاعات افرادی اختصاص پیدا کند که سند آن را امضا کرده‌اند. نام، نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر، آدرس محل اقامت و شماره تلفن صاحب مراسم و نماینده گروه موسیقی از جمله مشخصات و اطلاعاتی هستند که باید در این قسمت از توافق نامه قید شود.

موضوع قرارداد گروه موسیقی

موضوع این توافق نامه در واقع، شرح وظایف و مسئولیت‌هایی است که به واسطه امضای آن بر عهده گروه موسیقی قرار می‌گیرد. گروه موسیقی در صورتی می‌تواند وظایف خود را به نحو احسن انجام بدهد که به صورت کامل و دقیق از آن‌ها مطلع شده باشد. به همین دلیل، صاحب مراسم در قسمت موضوع قرارداد باید تمام خواسته‌ها و انتظاراتی که از گروه موسیقی دارد را شرح بدهد.

گروه موسیقی نیز باید مطابق با موارد مندرج در بخش موضوع این توافق نامه به وظایف و تکالیف خود عمل کند.

پیشنهاد گروه حقوقی رکلا

تنظیم مکتوب قرارداد می‌تواند مزایای متعددی را برای کارفرما و پیمانکار به دنبال داشته باشد. یکی از مهمترین مزایای تنظیم مکتوب قراردادهای پیمانکاری، جلوگیری از بروز اختلاف میان طرفین آن‌ها است. تنظیم مکتوب این قراردادها در صورتی مانع از بروز اختلاف میان طرفین آن می‌شود که به صورت دقیق و همه جانبه تنظیم شده باشد. تنظیم دقیق و همه جانبه پیمانکاری نیز در حوزه تخصص کارشناسان حقوقی است.

گروه حقوقی رکلا با ارائه خدماتی نظیر تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی به کارفرمایان و گروه‌های موسیقی، امکان می‌دهد که قرارداد پیمانکاری مد نظر خودشان را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات