برای تنظیم صحیح قرارداد ساخت قالب تزریق پلاستیک چه اقداماتی لازم است؟

قرارداد ساخت قالب تزریق پلاستیک

استفاده از قالب تزریق پلاستیک، روشی است که امروزه در زمینه تولید انبوه و گسترده پلاستیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، با توجه به مصرف بالای تولیدات پلاستیکی در زندگی روزمره افراد، استفاده از قالب تزریق پلاستیک، موجبات تولید قطعات پلاستیکی را در کم‌ترین زمان ممکن فراهم می‌کند. در این میان، ساخت قالب‌های تزریق، توسط اشخاص متخصص و با استفاده از دستگاه‌های تخصصی صورت می‌گیرد. شما می‌توانید با سفارش ساخت قالب پلاستیک مورد نظر خود به اشخاص متخصص، قالب خود را تهیه کنید. نمونه قرارداد ساخت قالب تزریق پلاستیک ، قراردادی است که به همین منظور میان شخص متقاضی و شخص متخصص تنظیم و امضا می‌شود. در ادامه این مقاله، این قرارداد را مورد بررسی قرار می‌دهیم و نکات ضروری آن را خاطر نشان خواهیم کرد.

ماهیت اصلی نمونه قرارداد ساخت قالب تزریق پلاستیک به چه صورت است؟

همانطور که اشاره شد، فرآیند ساخت قالب تزریق پلاستیک، یک امر تخصصی و مستلزم دانش و مهارت خاص خود است. در این میان، اشخاص می‌توانند در صورت نیاز به چنین قالب‌هایی، ساخت آن را به اشخاص متخصص این حوزه بسپارند. بنابراین می‌توان بیان کرد قراردادی که برای سفارش ساخت قالب تزریق پلاستیک منعقد می‌شود، دارای ماهیت پیمانکاری است زیرا شخص متقاضی باید در ازای ساخت قالب پلاستیک، به سازنده آن مبلغ معینی را بپردازد و در مقابل، شخص سازنده نیز موظف می‌شود که قالب‌ها را در یک بازه زمانی مشخص به سفارش دهنده آن تحویل دهد.

بنابراین به موجب قرارداد ساخت قالب پلاستیک ، شخص سفارش دهنده ساخت قالب به عنوان کارفرما و شخص سازنده آن به عنوان پیمانکار محسوب می‌شود و قرارداد حاضر در گروه انواع قرارداد پیمانکاری قرار می‌گیرد.

چه نظامی، بر تنظیم و انعقاد نمونه قرارداد ساخت قالب تزریق پلاستیک نظارت دارد؟

در راستای تعیین نظام حاکم بر این قرارداد، ابتدا باید معین یا نامعین بودن آن را مشخص کرد. به طور کلی قراردادهای معین، عقودی هستند که در نظام حقوقی حاکم بر قراردادها، تحت عناوین خاصی مطرح شده‌اند و چهارچوب مخصوص به خود را دارند. از سوی دیگر قراردادهای نامعین، قراردادهایی هستند که در حوزه انواع قرارداد، مورد اشاره قرار نگرفته‌اند و در نتیجه قواعد خاصی بر آن‌ها نظارت ندارند.

در خصوص قرارداد ساخت قالب پلاستیک باید در نظر داشت که بعد پیمانکاری آن، این قرارداد را در حوزه قراردادهای نامعین قرار می‌دهد. بنابراین قرارداد حاضر در زمان تنظیم و انعقاد از نظام خاصی پیروی نمی‌کند. به طور کلی این قرارداد، بر اساس اراده منعقد کنندگان آن‌ شکل می‌گیرد. به این معنا که اراده و توافق کارفرما و پیمانکار، در تعیین شرایط حاکم بر قرارداد حاکمیت دارد. این مسئله، از ماده 10 قانون مدنی نتیجه گیری می‌شود که در آن حاکمیت اراده اشخاص در قراردادهای خصوصی به رسمیت شناخته شده است.

علاوه بر آن، ماده 10 قانون مدنی نیز شرایطی را در خصوص صحت حاکمیت اراده اشخاص در تعیین چهارچوب حاکم بر نمونه قرارداد ساخت قالب تزریق پلاستیک در نظر می‌گیرد. به این صورت که در تعیین شرایط حاکم بر این قرارداد، طرفین وظیفه دارند اصول شرعی و قانونی را مورد رعایت قرار دهند. در صورت عدم رعایت این شرط، اعتبار قراردادی که منعقد شده است با مشکل روبرو خواهد شد.

آیا شرایط عمومی پیمان، برای نمونه قرارداد ساخت قالب تزریق پلاستیک قابل اجرا است؟

به طور کلی شرایط عمومی پیمان، مجموعه اصولی برای تعیین جزئیات حاکم بر روابط پیمانکاری و تعیین حدود مسئولیت کارفرما و پیمانکار در برابر یکدیگر است. در خصوص قرارداد ساخت قالب پلاستیک ، کارفرما و پیمانکار قادرند که این اصول را برای تعیین شرایط قرارداد فی ما بین خود در نظر بگیرند. البته در نظر گرفتن شرایط عمومی پیمان برای این قرارداد، در زمان‌هایی مناسب است که پروژه موضوع قرارداد بسیار گسترده باشد.

دامنه پروژه به چه نحو مشخص می‌شود؟

منظور از تعیین دامنه پروژه ساخت قالب تزریق پلاستیک، تعیین کم و کیف ساخت قالب است. در نمونه قرارداد ساخت قالب تزریق پلاستیک ، کافرما یا همان شخص سفارش دهنده، مسئولیت تعیین این دامنه را بر عهده دارد. به این صورت که او باید فرمول و نقشه ساخت و جنس قالب پلاستیک را برای پیمانکار مشخص کند.

البته این حالت ممکن است که کارفرما، دامنه ساخت قالب را در متن قرارداد تعیین نکند. حال سوال این است که در چنین مواقعی، پروژه بر چه اساسی انجام خواهد شد؟ در پاسخ باید بیان کرد که در این موارد پیمانکار وظیفه دارد که بر اساس هدف کلی کارفرما، ساخت قالب را به صورت عرفی پیش ببرد. به بیانی دیگر، پیمانکار باید بر اساس رویه معمولِ صنف کاری خود، ساخت قالب تزریق پلاستیک را انجام دهد. اگر پیمانکار مراحل ساخت قالب پلاستیک را بر اساس عرف اجرا کند، حق طرح هر گونه ادعا علیه نتیجه نهایی کار از کارفرما گرفته می‌شود.

نمونه قرارداد ساخت قالب تزریق پلاستیک و تعهدات طرفین آن

همانطور که در قسمت‌های قبلی مورد اشاره قرار گرفت، اولین وظیفه کارفرما به موجب این قرارداد، تعیین دامنه پروژه ساخت قالب است. از سوی دیگر، این تعهد برای کارفرما در نظر گرفته می‌شود که مبلغ ساخت قالب، تزریق پلاستیک را بر اساس شرایط مورد توافق به پیمانکار پرداخت کند زیرا این قرارداد، دارای ماهیتی معوض است و باید هزینه‌ و مبالغ لازم جهت ساخت قالب به پیمانکار پرداخت گردد.

در مقابل، پیمانکار در این قرارداد موظف است که فرآیند ساخت قالب‌های تزریق پلاستیک را مطابق با انتظارات کارفرما پیش ببرد. در این زمینه، او باید کلیه استانداردهای فنی و تخصصی حرفه خود را مورد اجرا قرار دهد. اگر پیمانکار در این پروژه، از نیروی سایر اشخاص تحت روابط استخدامی بهره ببرد، موظف است که تمامی حقوق و مزایای آن‌ها را بر اساس قانون بپردازد. برای مثال، پیمانکار تعهد دارد که حق بیمه کارگران خویش را در مواعد مقرر پرداخت کند. در نهایت این مسئله قابل توجه است که پیمانکار، در برابر اعمال کارگران خود در مقابل کارفرما مسئولیت دارد.

شرایط خاتمه این قرارداد، شامل چه مواردی می‌شود؟

در ابتدا باید توجه داشت که نمونه قرارداد ساخت قالب تزریق پلاستیک ، یک قرارداد لازم است. به این معنی که طرفین قادر نخواهند بود که این قرارداد را در هر زمانی به اتمام برسانند. بلکه خاتمه این قرارداد، دارای شرایط خاصی است. ماده 219 قانون مدنی، شرایط خاتمه یک قرارداد لازم را در بر می‌گیرد. مطابق با این ماده، خاتمه قرارداد حاضر، تنها به دو صورت اقاله و فسخ امکان دارد. اقاله، حالتی است که تحت آن کارفرما و پیمانکار، به صورت جمعی بر خاتمه قرارداد توافق می‌کنند و فسخ به معنای رخداد علل یا عوامل قانونی خاتمه دهنده یک قرارداد است.

به یاد داشته باشید:

به یاد داشته باشید که در قراردادهای پیمانی و به خصوص در شرایطی که شما انجام پروژه خاص یا تولید یک محصول را به شخصی می‌سپارید، تنظیم قرارداد اختصاصی اقدامی مناسب است. برای این منظور به شما پیشنهاد می‌کنیم که حتما برای در اختیار داشتن این قرارداد مطابق با خواست و نظر خود اقدام کنید.

علاوه براین، پیشنهاد می‌کنیم که در خصوص هر اقدام یا قراردادی که انجام می‌دهید، حتما با مشاوران حقوقی یا وکلای پایه یک دادگستری گفتگو و مذاکره داشته باشید. انجام این مشاوره، در کسب آگاهی دقیق برای شما مناسب خواهد بود. برای این منظور می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.

ثبت نظر یا سوال