قرارداد تعمیر ماشین ، توافق برای نگهداری از انواع ماشین آلات سنگین و تعمیر خودرو

-
بروزرسانی:1400/12/18
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد تعمیر ماشین

برای دریافت خدمات تخصصی در زمینه تعمیر ماشین از جمله خودرو یا ماشین آلات سنگین، شما باید به اشخاص متخصص در این حوزه مراجعه کنید. علاوه براین، لازم است که قراردادی نیز در این زمینه تنظیم شود. این قرارداد ، قرارداد تعمیر ماشین خواهد بود و کلیه ابعاد حقوقی و فنی فرایند تعمیر ماشین را در بر می‌گیرد. باید توجه داشت که شما باید در زمان تنظیم و انعقاد موافقت نامه حاضر، نکات حقوقی لازم را در نظر بگیرید. توجه به این نکات، در اعتبار قرارداد شما نقش موثری دارد. در این راستا سعی داریم که در این مقاله، مهم‌ترین نکات قرارداد تعمیر خودرو و ماشین آلات را موشکافی کنیم. این قرارداد یکی از انواع قرارداد پیمانکاری است.

چرا باید برای انجام چنین تعمیراتی، قرارداد تعمیر ماشین را امضا کنیم؟

همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، این موافقت نامه شاخص‌ترین ابعاد تعمیر ماشین را شامل می‌شود. بنابراین شما با آرامش خاطر بیشتری می‌توانید انجام تعمیرات لازم را به اشخاص دیگر بسپارید. شاید این سوال برای شما نیز مطرح شده باشد که نمونه شفاهی این قرارداد با نمونه کتبی آن چه تفاوتی دارد؟ در پاسخ باید بیان کرد که اگرچه نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری ماشین آلات به صورت شفاهی دربردانده آثاری است و تعهداتی را برای طرفین آن ایجاد می‌کند اما نمونه کتبی این موافقت نامه برای شما مستندتر خواهد بود زیرا نمونه کتبی این موافقت نامه، به صورت مستحکم فرایند پروژه و تعهدات طرفین را مورد تاکید قرار می‌دهد.

در نتیجه می‌توان بیان کرد که موافقت نامه کتبی مزبور، مانند یک سند قانونی به شمار می‌رود. بنابراین برای شما این امکان وجود دارد که در مواقع مورد نیاز، به این موافقت نامه و آثار ناشی از آن اتکا کنید. همچنین باید اشاره داشت که شما می‌توانید نمونه کتبی این موافقت نامه را در محاکم صالح قانونی ارائه دهید. در صورتی که در نمونه‌های شفاهی، امکان استناد به تعهدات و اظهارات شفاهی، چالش‌های بسیار زیادی را برای شما ایجاد می‌کند. برای مثال امر اثبات حقوق و تعهدات، از دشوارترین مسائل موجود در نمونه‌های شفاهی است. علاوه بر آن، امکان فراموش شدگی یا تحریف وظایف در این نوع موافقت نامه‌‎ها بسیار زیاد خواهد بود.

قرارداد تعمیر ماشین آلات سنگین، چه جایگاهی در نظام حقوقی حاکم بر موافقت نامه‌ها دارد؟

تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین، یک فرایند تخصصی است. در اغلب موارد، شما نمی‌توانید برای انجام چنین تعمیراتی اقدام کنید. بنابراین برای دریافت این خدمات، باید به مراکز تخصصی مراجعه شود. در این راستا، قراردادی که برای دریافت خدمات در زمینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین مورد نظر شما منعقد می‌شود، ماهیتی پیمانکاری دارد. به موجب انعقاد موافقت نامه حاضر، شما امر تعمیر و نگهداری را به اشخاص متخصص و ماهر می‌سپارید و در ازای دریافت خدمات، مبلغی که توافق کرده‌اید را به آن‌ها پرداخت می‌کنید. بنابراین متقاضی دریافت خدمات مزبور به عنوان کارفرما و شخص یا اشخاص ارائه دهنده این خدمات به عنوان پیمانکار خوانده می‌شوند.

چرا نمونه قرارداد تعمیر ماشین آلات سنگین ، بر اساس اراده کارفرما و پیمانکار تنظیم می‌شود؟

دلیلی اصلی این امر، ماهیت نامعین قرارداد تعمیر ماشین آلات سنگین است. نامعین بود در این زمینه به چه معنا است؟ در نظام حقوقی حاکم بر قراردادها، نوعی از موافقت نامه‌ها یافت می‌شوند که در قانون از عنوان و چهارچوب خاصی برخوردار نیستند. این موافقت نامه‌ها در مقابل عقود معین قرار می‌گیرند. شما برای تنظیم انواع عقود معین باید از کلیه احکام مقرر در قانون تبعیت کنید. در غیر این صورت موافقت نامه تنظیم شده شما از اعتبار لازم برخوردار نخواهد شد. در صورتی که در خصوص موافقت نامه‌های نامعین، هیچ الزامی در این خصوص وجود ندارد زیرا هیچ احکام خاصی در مورد این قراردادها یافت نمی‌شود.

ماده 10 قانون مدنی در خصوص قراردادهای نامعین شرایطی را مطرح می‌کند. به موجب این ماده، شرایط حاکم بر موافقت نامه‌های نامعین بر اساس اراده طرفین تعیین خواهد شد. در نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری ماشین آلات نیز این کارفرما و پیمانکار هستند که شرایط حاکم بر توافقات فی ما بین خود را تعیین می‌کنند اما باید خاطر نشان کرد که اراده آن‌ها در این زمینه، بی حد و حصر نیست زیرا ماده 10 قانون مدنی بیان می‌کند که برای اعتبار پیدا کردن چنین موافقت نامه‌هایی، طرفین باید کلیه اصول قانونی لازم را مورد توجه قرار دهند. در غیر این صورت، قرارداد معتبر نخواهد بود.

مهم‌ترین تعهد کارفرما در این موافقت نامه

یکی از مهم‌ترین تعهداتی که کارفرما در قرارداد تعمیر ماشین آلات سنگین بر عهده دارد، پرداخت حق الزحمه پیمانکار است. بنابراین شما باید مبلغی را در اینباره مورد توافق قرار دهید. علاوه بر آن ما به شما توصیه می‌کنیم که نحوه پرداخت این مبلغ را نیز تعیین کنید.

به موجب قرارداد تعمیر ماشین ، پیمانکار موظف به انجام چه اموری خواهد شد؟

پس از عقد این موافقت نامه، پیمانکار متعهد می‌شود تعمیر و نگهداری ماشین یا ماشین آلات موضوع قرارداد را انجام دهد. در این خصوص او باید این امور را در مهلت مقرر در موافقت نامه به اتمام برساند و به کارفرما تحویل دهد. پیمانکار موظف است که کلیه مراحل تعمیر و نگهداری ماشین آلات را بر اساس استانداردهای فنی و اصول مراقبتی لازم انجام دهد. در غیر این صورت این امکان برای کارفرما ایجاد می‌شود که علیه اقدامات نامتعارف پیمانکار طرح ادعا کند و در مقابل، پیمانکار باید خسارات کارفرما را به طور تمام و کمال جبران کند.

برخی از موارد، این امکان وجود دارد که پیمانکار برای انجام قرارداد تعمیر ماشین آلات سنگین ، از نیروی کار شخص یا اشخاصی تحت روابط استخدامی بهره ببرد. در این مواقع پیمانکار موظف است کلیه حقوق و مزایای مطرح شده در قانون کار را به اشخاص مزبور پرداخت کند. از سوی دیگر ایشان متعهد است حق بیمه این اشخاص را به نحو مقرر در قانون تامین اجتماعی بپردازد. در غیر این صورت پیمانکار مسئولیت تمامی این تخلفات را برعهده خواهد داشت.

تعیین دقیق فازهای اجرایی موضوع قرارداد تعمیر ماشین آلات سنگین چه تاثیری در کارایی موافقت نامه خواهد داشت؟

در قراردادهای پیمانکاری، بحث زمان اتمام موضوع موافقت نامه از سوی پیمانکار، یکی از موارد مهم و چالش برانگیز است. به این بیان که برای وقوع تاخیر در این امر، احتمال بسیار زیادی وجود دارد. در این میان شما باید تدابیری را در متن موافقت نامه خود مورد سنجش دهید که تا حد ممکن از وقوع این دیرکردها بکاهد.

یکی از اقدامات کاربردی در چنین مواقعی، فاز بندی پروژه است. به این بیان که شما با توافق طرف مقابل خود، امر تعمیر و نگهداری ماشین آلات موضوع قرارداد را به مراحلی تقسیم خواهید کرد و برای هر مرحله، بازه زمانی را پیش بینی می‌کنید. علاوه بر آن شما قادرید که عملیات پرداخت حق الزحمه پیمانکار را نیز بر همین اساس انجام دهید.

اگر پیمانکار موضوع قرارداد را در مهلت مقرر انجام ندهد، چه اقدامی انجام دهیم؟

در این مواقع شما با در نظر گرفتن ضمانت اجرا در متن نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری ماشین آلات ، می‌توانید تا حد ممکن با وقوع دیرکرد در انجام پروژه مقابله کنید. البته ضمانت اجرا تنها برای پیمانکار قابل تصور نیستند. بلکه شما می‌توانید برای کارفرما نیز ضمانت اجرا در نظر بگیرید. در اغلب موارد، ضمانت اجرا در قالب جریمه نقدی خواهد بود. در این راستا شما باید در زمان تنظیم موافقت نامه خود، مبلغی را به عنوان جریمه نقدی تعیین کنید. متعاقب آن در صورت وقوع تاخیر در حیطه وظایف طرفین، شخص متخلف مکلف می‌شود که مبلغ مقرر را پرداخت کند.

قرارداد مدنظر خود را به سهولت در اختیار بگیرید!

اگر می‌خواهید در سریع‌ترین زمان ممکن و به سهولت قراردادی در اختیار داشته باشید که حاوی تمام شروط و تعهداتی باشد که در نظر دارید، به شما استفاده از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی را پیشنهاد می‌کنیم. با استفاده از این خدمات، می‌توانید با تیم حقوقی رکلا ارتباط بگیرید و مسئولیت تنظیم قرارداد خود را به ما بسپارید. تیم حقوقی رکلا تلاش می‌کند که شروط و تعهدات مورد نظر شما با توجه به مواد قانونی، در متن قرارداد اعمال شود و برای آن‌ها ضمانت‌ اجرای مناسبی نیز در نظر گرفته شود.

همچنین از دیگر خدماتی که می‌توانید از آن بهره مند شوید، خدمات مشاوره حقوقی تلفنی است. با دریافت مشاوره حقوقی، می‌توانید با اشخاص متخصص و کارشناسان مجرب ارتباط بگیرید و سوالات خود را مطرح کنید. شما با دریافت خدمات مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، در زمان و هزینه صرفه جویی خواهید کرد و این شیوه از خدمات، صرفه اقتصادی و زمانی شما را نیز در نظر گرفته است.

فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات