نمونه قرارداد نقاشی اتومبیل و نمونه قرارداد صافکاری خودرو چه نکات کاربردی دارند؟

قرارداد نقاشی خودرو

قرارداد نقاشی خودرو از قراردادهایی است که صاحبان خودرو آن را به خوبی می‌شناسند. این قرارداد زیر مجموعه قرارداد پیمانکاری است. افزایش خودروها در سطح کشور و افزایش تصادفات جاده‌ای باعث شده است که این قرارداد بسیار استفاده ‌شود. با استفاده از این قرارداد، صاحب خودرو با نقاش ماشین، پیمان کاری امضا می‌کند. براساس این قرارداد، نقاش خودرو موظف می‌شود نقاشی بدنه خودرو را به عهده بگیرد و نواقص ایجاد شده را رفع کند.

در برخی موارد، برای نقاشی بدنه ماشین، از قرارداد صافکاری نیز استفاده می‌شود. اگر بدنه خودرو پارگی داشته باشد یا بر اثر ضربه‌ای که به خودرو وارد شده است قر شدگی و پستی و بلندی بر بدنه آن دیده شود، پیمانکار (استادکار) با یک قرارداد صافکاری و نقاشی ، مسئولیت نقاشی بدنه ماشین و انجام امور صافکاری را به عهده می‌گیرد. بنابراین نمونه قرارداد نقاشی خودرو گاهی با قرارداد صافکاری نیز توام خواهد شد. با این حال در ضمن بیان نکات اصلی قرارداد نقاشی بدنه خودرو ، درباره قرارداد صافکاری خودرو نیز توضیحاتی می‌دهیم. آنچه که باید به آن توجه کنید این است که فرم هر دو قرارداد به هم شبیه است.

قرارداد نقاشی اتومبیل با استناد به ماده 10

با بررسی قانون متوجه می‌شویم که قانون گذار در خصوص تنظیم این قرارداد، به ماده مشخصی اشاره نکرده است. ماده ۱۰ قانون مدنی این اجازه را داده است که قراردادهایی را براساس توافق طرفین، تنظیم کنیم. قرارداد نقاشی ماشین نیز از قراردادهایی است که برای تنظیم آن می‌توانیم توافق طرفین را در نظر بگیریم. بر اساس ماده 10 قانون مدنی، زمانی که اشخاص قصد دارند نمونه قرارداد نقاشی خودرو تنظیم کنند، باید به این مساله توجه داشته باشند که توافق آن‌ها مخالف قوانین نباشد. پس از امضای قرارداد، هر دو طرف باید به تمام مواد مندرج در قرارداد عمل کنند. در حقیقت طرفین ملزم به انجام تعهداتشان هستند.

ضمن این که هیچ یک از طرفین قرارداد، نمی‌تواند تعهدات و وظایف خود را به شخص دیگری واگذار کند، مگر آن که طرف مقابل رضایت داشته باشد. علاوه بر این فرم قرارداد صافکاری و نقاشی خودرو تا زمانی معتبر است که در چارچوب قانون باشد. به بیان ساده‌تر در صورتی که اشخاص در زمان تنظیم این قرارداد، مواد قانونی دیگر را نقض کنند و توافقی برخلاف قوانین انجام دهند، این قرارداد دیگر معتبر نخواهد بود. از جمله موادی که طرفین ملزم به رعایت آن هستند ماده ۱۹۰ قانون مدنی است.

قرارداد نقاشی ماشین و ماده ۱۹۰ قانون مدنی

این ماده قانونی به عنوان یک شرط مهم در زمان تنظیم نمونه قرارداد نقاشی خودرو محسوب می‌شود. قانون گذار در این ماده سه شرط اساسی را برای تنظیم هر قرارداد پیش‌بینی می‌کند. این سه شرط عبارتند از:

  1. قصد و رضایت کامل طرفین.
  2. شایستگی و صلاحیت قانونی آن‌ها برای امضای قرارداد (اهلیت).
  3. موضوع معینی که برای قرارداد در نظر گرفته باشند.

عنوان قرارداد نقاشی و صافکاری خودرو

عنوانی که طرفین برای قرارداد خود انتخاب می‌کنند، باید به صورت کامل بازتاب دقیقی از ماهیت اصلی قرارداد باشد. برای مثال اگر توافقات انجام شده طرفین برای انجام صافکاری یا نقاشی یا هر دو عمل با یکدیگر است، باید در عنوان هم به این موضوع اشاره شود.

طرفین قرارداد نقاشی و صافکاری و موضوع آن

اشخاصی که یک نمونه قرارداد نقاشی خودرو تنظیم می‌کنند، باید مشخصات خود را به صورت دقیق در متن قرارداد وارد کنند. علاوه بر این، صاحب خودرو نیز موظف است که مشخصات خودرو را در متن قرارداد بنویسد. با توجه به اجازه قانون گذار برای امضای نمونه قرارداد نقاشی اتومبیل توسط هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشخصاتی که طرفین در متن قرارداد می‌نویسند متفاوت خواهد بود. شخص حقیقی یا همان فرد انسانی، با مشخصاتی مانند نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، نشانی و شماره تماس معرفی می‌شود.

مدت قرارداد صافکاری و نقاشی خودرو

بازه زمانی انجام نمونه قرارداد نقاشی خودرو ، معمولا به صورت چند روز کاری تعیین می‌شود. طرفین باید در مدت تعیین شده به تعهدات قراردادی خود عمل کنند. اگر هر کدام از طرفین در انجام موضوع قرارداد کوتاهی کنند، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارسال اظهارنامه، از طریق قانونی از شخص خاطی بخواهد که تعهداتش را انجام دهد. به هر حال ممکن است با وقوع اتفاقات قهریه و غیر مترقبه، انجام امور مربوط به قرارداد با تأخیر انجام شود.

وجه قرارداد نقاشی ماشین

مبلغ قابل پرداخت به عنوان حق الزحمه صافکار و نقاش ماشین، روش پرداخت و شماره حساب، در این بخش از قرارداد نوشته می‌شود. طرفین می‌توانند توافق کنند که مبلغ به صورت نقد یا اقساط پرداخت شود. اگر وجه قرارداد صافکاری خودرو یا نقاشی به صورت اقساط باشد، باید تعداد اقساط، مبلغ هر قسط و تاریخ پرداخت آن به صورت دقیق مشخص شود.

تعهدات

اگر صافکاری و نقاشی ماشین به پیمانکار سپرده شود، صاحب خودرو موظف است مبلغ قرارداد را بر اساس توافق و طبق فاکتور پرداخت کند. در صورتی که قطعات مورد نیاز برای انجام امور مربوط به قرارداد نقاشی خودرو با افزایش قیمت مواجه شود، صاحب خودرو موظف است که مابه تفاوت آن را به طرف مقابل پرداخت کند.

البته توجه کنید که این بند به صورت کامل به توافقات میان طرفین بستگی دارد. برای مثال آن‌ها می‌توانند توافق کنند که انجام امور مربوط به این قرارداد مشمول افزایش قیمت و نوسانات بازار نشود. در این صورت مالک خودرو نیز وظیفه‌ای در خصوص پرداخت بهای بیشتر در مورد افزایش قیمت نخواهد داشت.

توجه کنید که طرفین می‌توانند در خصوص نوع رنگ و سایر ابزاری که برای انجام تعهدات قرارداد صافکاری خودرو مورد استفاده واقع می‌شود نیز با یکدیگر توافق کنند. بر این اساس، اگر نقاش نتواند آن رنگ و ابزار مورد توافق را تهیه کند، می‌تواند به مالک خودرو اطلاع دهد و از او بخواهد در این مورد، تصمیم دیگری اتخاذ کند.

مرجع حل اختلاف

زمانی که طرفین قصد دارند قرارداد صافکاری و نقاشی خودرو تنظیم کنند، بهتر است مرجعی را به عنوان مرجع حل اختلاف برای حل مسائل و اختلافات احتمالی در آینده پیش بینی کنند. با بروز اختلاف میان طرفین در خصوص این قرارداد، آن‌ها می‌توانند به مرجعی که در متن قرارداد تعیین شده است، مراجعه کنند. این مرجع می‌تواند داوری یا دادگاه باشد.

ثبت نظر یا سوال