نمونه قرارداد بتن ریزی ساختمان یا نمونه قرارداد پیمانکاری بتن ساختمان و نکات مهم آن!

نویسنده:سما سلیمانی
-
بروزرسانی:1401/05/26
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد بتن ریزی ساختمان

قرارداد بتن ریزی ساختمان یکی از انواع قرارداد پیمانکاری است و از قراردادهای مهم در ساخت و ساز محسوب می‌شود. بتن‌ریزی، از مراحل اساسی و مهم در اجرای پروژه ساخت و ساز بنا است. بتن‌ریزی ارتباط مستقیم با استحکام و مقاومت بنا دارد. زمانی که بتن‌ریزی و پی‌ریزی به خوبی انجام شده باشد، می‌توانیم ادعا کنیم که بنا یا ساختمان از استحکام خوبی برخوردار است و در مقابل حوادث غیر منتظره مقاوم‌تر خواهد بود. سازندگانی که دغدغه ایمنی ساختمان را دارند، باید اجرای مرحله‌ بتن‌ریزی و پی‌ریزی را جدی بگیرند و با دقت بیشتری بر انجام این مرحله نظارت داشته باشند.

برای انجام بهتر بتن ریزی، بهترین کار این است که کارفرما با پیمانکاری متخصص، ماهر و باتجربه، نمونه قرارداد پیمانکاری بتن ریزی تنظیم کند و اجرای بتن ریزی را به صورت پیمانکاری به او بسپارد. در واقع نمونه قرارداد پیمانکاری بتن ساختمان ، هم باعث افزایش سرعت و روند اجرای پروژه می‌شود، هم با وجود پیمانکاری ماهر و باتجربه، کیفیت بهتری از بتن ریزی را ارائه می‌دهد.

نمونه قرارداد بتن ریزی ساختمان چیست؟

نمونه قرارداد بتون ریزی ساختمان ، متن مکتوبی است که میان کارفرما و پیمانکار تنظیم می‌شود. کارفرما در این قرارداد، شخصی است که تقاضای بتن ریزی یا پی ریزی برای ساختمان مشخص را دارد و پیمانکار نیز شخصی است که می‌پذیرد پروژه بتن‌ریزی را انجام دهد. این ارتباط در برابر پرداخت مبلغ معینی به عنوان حق الزحمه شکل می‌گیرد.

در قرارداد ، درباره چگونگی انجام پروژه و اجرای بتن‌ریزی توضیح داده می‌شود. نمونه قرارداد بتن ریزی ساختمان ، یک سند معتبر قانونی است که حافظ حقوق شما است و در مراجع قانونی و دادگاه قابل استناد خواهد بود. فرم خام قرارداد بتن ریزی همان متنی است که شما با شرایط خودتان و نوع کار و شرایط انجام پروژه، آن را تنظیم می‌کنید. نمونه قرارداد پیمانکاری بتن ریزی توضیح می‌دهد که بایدها و نبایدهای قرارداد چیست، قرارداد چگونه باید اجرا شود و طرفین چه حقوق و تعهداتی نسبت به یکدیگر و نسبت به قرارداد دارند.

انواع این قرارداد

عمل پی ریزی و بتن ریزی، در مجموع تفاوت زیادی با هم ندارند. چیزی که باعث می‌شود انواع مختلفی از نمونه قرارداد بتون ریزی ساختمان ایجاد شود، تنوع و تفاوت در مکان بتن ریزی است. برای مثال:

 1. نمونه قرارداد بتن ریزی محوطه
 2. نمونه قرارداد بتن ریزی کف
 3. نمونه قرارداد بتن ریزی سقف

در این قراردادها تفاوت کار بستگی به تفاوت در مکانی دارد که بتن‌ریزی در آن‌جا انجام می‌شود. اما در مجموع همه این‌ قراردادها، قراردادهای پیمانکاری هستند که براساس قانون مدنی تنظیم می‌شوند.

نمونه قرارداد بتن ریزی ساختمان از نگاه قانون

فرم خام قرارداد بتن ریزی براساس قانون مدنی تنظیم می‌شود. برای صحت این قرارداد می‌‌توانیم به ماده 10 قانون مدنی استناد کنیم. براساس این ماده می‌توانیم انواع نمونه قرارداد پیمانکاری بتن ساختمان را تنظیم کنیم و تنها شرطی که لازم است این است که در زمان نوشتن قرارداد ، قانون رعایت شود و متن قرارداد مخالف صریح قوانین نباشد. نمونه قرارداد بتن ریزی ساختمان یک قرارداد لازم است. به این معنا که کارفرما و پیمانکار باید تا انتهای زمان قرارداد به آن متعهد باشند و برای اجرای موضوع قرارداد تلاش کنند. لازم بودن نمونه قرارداد پیمانکاری بتن ساختمان ، برای طرفین قرارداد نوعی تضمین محسوب می‌شود. طرفین خیالشان آسوده است که امکان فسخ یک طرفه قرارداد وجود ندارد و پیمانکار موظف است موضوع قرارداد را انجام دهد.

نمونه قرارداد پیمانکاری بتن ریزی

اهمیت تنظیم نمونه قرارداد بتون ریزی ساختمان

اهمیت و لزوم تنظیم قرارداد برای همه بسیار مشهود است. طرفین برای آنکه سندی قانونی از پیمان خود داشته باشند، ملزم به تنظیم قرارداد هستند. اما تنظیم نمونه قرارداد پیمانکاری بتن ریزی ، از آن جهت که یک قرارداد پیمانکاری است، اهمیت و لزوم بیشتری دارد. این الزام به مساله نامعین بودن قرارداد پیمانکاری مربوط است. همانطور که گفتیم، قرارداد پیمانکاری براساس قانون مدنی نوشته می‌شود، ولی در متن قانون مدنی مستقیماً به پیمانکاری اشاره نشده است.

قانون مدنی فقط قراردادهایی را که به طور مستقیم درباره آن صحبت کرده باشد را عقد معین می‌داند. زیرا درباره چگونگی انجام آن در ماده‌های دیگر توضیح داده است. قرارداد پیمانکاری در متن قانون مدنی نیامده است. قراردادهایی مانند نمونه قرارداد بتن ریزی ساختمان ، یک قرارداد خصوصی در نظر گرفته می‌شود و طرفین باید با توافق یکدیگر، حدود و ماده‌های آن را تنظیم کنند و ملاک عمل، توافق طرفین است. بنابراین ضروری است که برای پیمانکاری‌ها قرارداد تنظیم شود تا طرفین از چگونگی اجرای قرارداد آگاه شوند.

هزینه مصالح و مواد برای نمونه قرارداد بتن ریزی ساختمان

نمونه قرارداد پیمانکاری بتن ساختمان را می‌توان با مصالح و بدون مصالح تنظیم کرد.

نمونه قرارداد پیمانکاری بتن ساختمان با مصالح به این صورت است که وظیفه تهیه مصالح و مواد مورد نیاز برای اجرای عملیات بتن‌ریزی نیز به عهده پیمانکار قرار می‌گیرد. در این شرایط، پیمانکار باید در ابتدا، مصالح و مواد را تهیه کند. البته کارفرما موظف است که هزینه مصالح و موارد را به پیمانکار بپردازد. پیمانکار می‌تواند با ارائه کاغذ خرید و فاکتور به کارفرما، مبلغ هزینه شده برای تامین مصالح را از او بگیرد.

نمونه قرارداد بتون ریزی ساختمان بدون مصالح به این صورت است که کارفرما خودش مسئولیت تهیه و خرید مواد اولیه و مصالح را به عهده می‌گیرد و مصالح را در اختیار پیمانکار می‌گذارد. در این شرایط پیمانکار فقط موظف به اجرای قرارداد و انجام عملیات بتن ریزی است. مزیت این نوع قرارداد این است که کارفرما به صورت مستقیم، روی کیفیت و قیمت مصالحی که خریداری می‌شود، نظارت دارد.

تعهدات پیمانکار در اجرای نمونه قرارداد بتن ریزی ساختمان

در این قسمت، بخشی از تعهدات پیمانکار را که می‌توانید در قرارداد خود از آن‌ها استفاده کنید، مرور می‌کنیم:

 1. پیمانکار باید در زمان مشخص شده برای شروع قرارداد، کار را شروع کند و از تاخیر بپرهیزد.
 2. پیمانکار اجازه ندارد بدون اطلاع و اجازه کارفرما، پروژه را به شخص دیگری بسپارد. (البته به شرط آنکه در متن قرارداد چنین چیزی نوشته شود.)
 3. پرداخت دستمزد و مزایای کارگران با پیمانکار است و کارگران به استخدام پیمانکار درمی‌آیند.
 4. پیمانکار باید در مدت قرارداد، بتن ریزی را تمام کند.
 5. اگر پیمانکار مصالح را تهیه می‌کند، مصالح باید کیفیت مطلوب را دارا باشند.
 6. پیمانکار باید هر روز لیست کارگران خود را به کارفرما تحویل دهد.
 7. پیمانکار موظف است ایمنی کارگران و پرسنل خود را فراهم کند.
 8. پیمانکار باید برای علت عدم پیشرفت پروژه توضیح کافی بدهد.
 9. پیمانکار بدون اجازه کارفرما نباید پروژه را تعطیل کند.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد خود را به ما بسپارید. برای ثبت درخواست تنظیم قرارداد اینجا بزنید. بعد از ثبت درخواست، تیم حقوقی رکلا در اسرع وقت با شما ارتباط می‌گیرند و می‌توانید در خصوص نوشتن اختصاصی این قرارداد با مشاوران و وکلای مجموعه گفتگو کنید.

علاوه براین، مسلم است که نوشتن و امضای هر قرارداد دارای شرایط حقوقی و قانونی خاصی است که برای انجام یک توافق با کیفیت، بهتر است درباره آن شرایط اطلاعات کافی کسب کنید. برای کسب اطلاعات حقوقی مرتبط با این قرارداد، این امکان را دارید که درخواست مشاوره حقوقی تلفنی خود را ثبت کنید. بعد از ثبت درخواست، مشاوران حقوقی رکلا در بازه زمانی معین شده با شما تماس می‌گیرند.

دانلود نمونه قرارداد بتن ریزی (متری با مصالح)

جدیدترین نسخه قانونی از این قرارداد را تنظیم کرده‌ایم. شما می‌توانید با زدن بر روی تصویر زیر، وارد صفحه توضیحات این قرارداد شوید.

نمونه قرارداد بتن ریزی (متری با مصالح)
دانلود نمونه قرارداد بتن ریزی (متری با مصالح)
سما سلیمانی
«سما» کارشناس کنترل کیفیت محتوا در تیم تحریریه رکلا، روانشناس، کارشناس حقوقی و مولف مباحث مرتبط با امور قراردادها و به صورت روزانه و مستقیم با کاربران رکلا در حال گفتگو و رایزنی است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات