نمونه قرارداد جعاله انجام کار و جزئیات مهم متن قرارداد جعاله کاری

نویسنده:سما سلیمانی
-
بروزرسانی:1401/10/04
زمان مطالعه: 12 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد جعاله انجام کار

قرارداد جعاله انجام کار یکی از انواع قرارداد جعاله است که بر اساس قانون مدنی و حکم شرع و دین میان دو طرف برقرار می‌شود.

قرارداد جعاله کاری قراردادی است که میان کسی که کاری، پروژه‌ای، برنامه‌ای یا موضوعی برای انجام دارد و کسی که متعهد می‌شود آن کار را برایش انجام دهد تنظیم می‌شود. در این میان، دستمزد و حق الزحمه‌ای به شخصی که عامل است و کار را انجام می‌دهد پرداخت می‌شود.

نمونه قرارداد جعاله کاری از قراردادهای بسیار پراستفاده و کاربردی در قانون مدنی است. نمونه قرارداد جعاله کار عقدی جایز است. به این معنی که طرفین اگر بخواهند می‌توانند از قرارداد خارج شوند. ولی حق الزحمه زمانی پرداخت می‌شود که کار به اتمام رسیده باشد. البته قوانین و شرایطی نیز وجود دارد که از ضایع شدن حقوق طرفین جلوگیری می‌کند. در ادامه به توضیح بیشتر درباره این قرارداد می‌پردازیم.

قرارداد جعاله انجام کار چیست؟

در جواب به این سوال ابتدا باید به طور دقیق بدانیم که جعاله چیست؟

جعاله مزدی در ازای انجام کار یا منفعتی در برابر عوض است. به این معنی که شخصی، با شخص دیگر برای انجام کارش قرارداد می‌نویسد. جعاله در لغت به معنی اجرت و دستمزد است. در تعریف فقهی جعاله نیز آمده است که جعاله، ملتزم شدن جاعل به دادن عوض است در قبال عملی که حلال و مقصود عقلاء است. قانون مدنی نیز در ماده 561 می‌گوید:

«جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.»

ارکان اصلی جعاله در فرم قرارداد جعاله کار

در فرم قرارداد جعاله کار باید به موضوع جعاله و ارکان آن توجه کرد. جعاله دارای سه رُکن است. برای تنظیم این قرارداد نیز این سه رکن مورد توجه قرار می‌گیرد و قرارداد با توجه به این سه رکن نوشته می‌شود. این سه عبارتند از: جاعل ، عامل و جُعاله .

همچنین ماده 562 قانون مدنی نیز این ارکان را اینگونه معرفی کرده است:

«در جعاله ملتزم را جاعل، طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.»

در ادامه به توضیح مفصل‌تری می‌پردازیم. این سه رکن برای نوشتن متن قرارداد جعاله انجام کار لازم و ضروری هستند. بنابراین بهتر است آن‌ها را بشناسیم.

جاعل کیست؟

کسی که انجام کاری را درخواست می‌کند جاعل است. این کار می‌تواند از کار کوچکی مثل انتقال یک بسته از جایی به جای دیگر باشد تا انجام کارهایی مثل کارگزاری، خرید، فروش، ساخت و ساز یا حتی پیدا کردن گمشده و هر نوع خدمات دیگری که خلاف قانون و شرع نباشد. جاعل باید بالغ و عاقل باشد. همچنین اجازه و حق تصرف در اموالش را داشته باشد. همچنین جاعل باید با اراده خود، قرارداد را امضا کند و زور و اجباری برای اینکار نداشته باشد.

عامل کیست؟

او شخصی است که کار درخواست شده از طرف جاعل را پذیرفته و انجام می‌دهد. عامل می‌تواند یک شخص یا بیشتر باشد. می‌تواند شخص معین یا نامعین باشد. شروطی که برای جاعل وجود دارد، برای عامل وجود ندارد. فقه، شرط لازم را توانایی عامل برای انجام کار می‌داند. بنابراین، عامل می‌تواند کودک هم باشد. اما کودکی که به سن تمییز رسیده باشد. قانون مدنی با توجه به ماده 564، در این زمینه علم اجمالی را کافی می‌داند.

جُعل چیست؟

همان اجرت، دستمزد و حق الزحمه‌ای است که عامل در ازای انجام کار از جاعل می‌گیرد.

گفتیم که فرم قرارداد جعاله کار بر پایه این سه رکن برقرار می‌شود. اما صرفاً حضور این سه رکن کافی نیست و باید این سه رکن دارای شرایطی باشند تا قرارداد صحیح باشد.

شرایط عمل موضوع نمونه قرارداد جعاله کاری

همانطور که گفتیم برای آن‌ که در موضوع و عملی که قرارداد جعاله انجام کار برای آن تنظیم می‌شود، خطایی نباشد. قانون مدنی نیز به این مورد اشاره کرده‌ است و ماده 570 می‌گوید:

«جعاله بر عمل نامشروع یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.»

ساده‌تر بگوییم؟!

بر اساس این ماده از قانون مدنی و با توجه به فقه باید به موارد ایراد در جعاله‌ای که قرارداد جعاله انجام کار برای آن تنظیم می‌شود، اشاره کنیم. در ادامه به ذکر این موارد می‌پردازیم:

  1. این قرارداد برای عمل نامشروع باطل است. موضوع و عمل جعاله نباید خلاف شرع و قانون باشد. مثلاً قرارداد جعاله برای جابه جایی مواد مخدر غیر قانونی است.
  2. هدف از این قرارداد باید منطقی باشد. برای همین است که قرارداد جعاله انجام کار برای کارهای بیهوده و پوچ باطل است. اگر هدف منطقی و معقولی برای قرارداد جعاله کاری وجود نداشته باشد، قرارداد باطل است. برای مثال ممکن است شخصی برای شیطنت قرار بگذارد که در ازای انجام یک کار سخت، ملبغی را به عامل آن می‌پردازد. کارهای خطرناکی مثل پرش از جای مرتفع یا هر نوع دیگر یا ممکن است که شخصی شرط کند در صورت شمردن یک مشت خاکشیر یا حفر کردن بی دلیل چاله‌ای به عمق 6 متر ، مبلغی را به عمل کننده می‌پردازد. قانون و شرع این کار را خلاف و مغایر با ارزش‌ها می‌داند و آن را نوعی شرط بندی به حساب می‌آورد که شرعاً حرام است. قرارداد در این موضوعات باطل است.
  3. اگر عملی مورد نظر باشد که انجام آن برای خود شخص جاعل واجب و ضروری است، نمی‌شود برای آن از قرارداد جعاله استفاده کرد. اعمال واجبی مانند خواندن نماز یا گرفتن روزه یا واجبات دیگر، تنها به عهده‌ خود شخص است و قرارداد جعاله کاری در این زمینه باطل است.

انواع جعاله در نمونه قرارداد جعاله کاری

جعاله در نمونه قرارداد جعاله کاری به دو دسته تقسیم می‌شود:

  1. قرارداد جعاله خاص
  2. قرارداد جعاله عام

جعاله خاص

این نوع از جعاله، مربوط به مواردی است که جاعل یا درخواست کننده انجام کار، تنها از اشخاص خاصی بخواهد که آن عمل یا کار را انجام دهند. برای مثال جاعل از یک هنرمند صنایع دستی، با تحصیلات مرتبط که در زمینه صنایع دستی شهر همدان سابقه کار دارد، می‌خواهد که چیزی برایش بسازد. در اینجا عامل یا عمل کننده باید دارای شرایط فوق باشد. در غیر این صورت جاعل این قرارداد را نمی‌پذیرد. یا ممکن است جاعل تنها بخواهد که فرزندان و نزدیکان و اطرافیانش آن عمل را انجام دهند.

در مجموع، جعاله خاص زمانی است که جاعل گروه هدف خاصی را به عنوان عامل یا عمل کننده در نظر داشته باشد.

جعاله عام

این نوع جعاله، ممنوعیت در تعیین و انتخاب عامل ندارد. هدف جاعل در جعاله عام رسیدن به قصد و هدف نهایی و انجام آن کار و پروژه است. برای ایشان فرقی نمی‌کند که چه کسی آن را انجام دهد و فقط می‌خواهد که کار انجام شود. در واقع، آنچه که در این نوع از قرارداد اهمیت بیشتری دارد، انجام شدن کار است. بدون آنکه انجام دهنده آن اهمیت داشته باشد.

دانستن این تقسیم از جعاله، ما را در تنظیم متن قرارداد جعاله انجام کار هدایت می‌کند.

قرارداد جعاله انجام کار از نگاه قانون

این قرارداد از نظر قانون مدنی پذیرفته شده و موجه است و یکی از انواع قراردادهایی است که با توجه به قانون مدنی نوشته و تنظیم می‌شود. فصل هفتم قانون مدنی در مورد جعاله است که از ماده 561 تا 570 درباره جعاله صحبت کرده است. بنابراین قرارداد جعاله انجام کار از نظر قانونی موجه و جایز است و ایرادی در عقد آن وجود ندارد.

فرم قرارداد جعاله کار

نحوه نوشتن و تنظیم قرارداد جعاله انجام کار

در ادامه به شرح یک نمونه قرارداد جعاله انجام کار می‌پردازیم و نحوه نوشتن قرارداد را توضیح خواهیم داد:

مشخصات و اطلاعات طرفین در قرارداد جعاله انجام کار

طرفین این قرارداد جاعل و عامل هستند. درخواست کننده انجام کار و کسی که انجام آن را می‌پذیرد. در این بخش باید اطلاعات و مشخصات کامل این دو شخص نوشته شود. طرف اول قرارداد را با عنوان جاعل مشخص می‌کنیم و اطلاعاتی مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره ملی، آدرس دقیق محل اقامت، کد پستی و شماره تماس او را در این بخش می‌نویسیم. برای طرف دوم نیز همین کار انجام می‌شود. طرف دوم را با عنوان عامل مشخص می‌کنیم و همین اطلاعات را نیز برای او می‌نویسیم. اگر در جریان قرارداد، جاعل یا عامل، شخص حقوقی باشد، باید اطلاعاتی مانند نام شرکت، شماره ثبت، کد اقتصادی، نشانی دقیق محل شرکت، تلفن، نام نماینده و سمت نماینده را بنویسیم.

مورد جعاله در قرارداد جعاله انجام کار

مورد جعاله همان عملی است که قرار است انجام شود. همان کاری که جاعل خواستار آن است و عامل می‎‌پذیرد که آن را در ازای دریافت حق الزحمه انجام دهد. در این بخش از قرارداد درباره آن عمل و آن خواسته جاعل توضیح داده می‌شود و مشخص می‌شود که دقیقا چه کاری باید انجام شود.

حق الجعاله در قرارداد جعاله انجام کار

حق الجعاله همان اجرت و مزدی است که عامل در ازای انجام کار از جاعل می‌گیرد. به حق الجعاله، حق العمل یا مزد نیز گفته می‌شود. اگر جعاله در مورد پیدا کردن گمشده‌ای باشد، این مزد را پاداش می‌نامند. این گمشده می‌تواند آدم یا مال مشخصی باشد. در ماده 563 قانون مدنی مورد جُعل صحبت شده است.

نحوه پرداخت حق الجعاله در قرارداد جعاله انجام کار

حق الزحمه زمانی پرداخت می‌شود که کار به اتمام رسیده باشد و جاعل نتیجه را ببیند یا در اختیار داشته باشد.

ماده 567 قانون مدنی نیز در این باره می‌گوید:

«عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.»

مدت قرارداد جعاله انجام کار

در این بخش از قرارداد، مدت قرارداد جعاله انجام کار نوشته می‌شود. با اشاره به تاریخ دقیق روز و ماه و سال، مشخص می‌شود که تاریخ دقیق شروع و پایان قرارداد، در چه بازه زمانی است.

تعهدات طرفین در قرارداد جعاله انجام کار

بنا به نوع کاری که قرار است انجام شود، تعهداتی میان طرفین شکل می‌گیرد. لازم است این تعهدات و مسئولیت‌ها در این بخش از قرارداد نوشته شود.

شرایط قرارداد جعاله انجام کار

اگر برای انجام کار شرایط خاصی وجود داشته باشد، این شرایط در این بخش از قرارداد نوشته می‌شود. برای مثال در ادامه به چند شرط اشاره می‌کنیم. البته این بخش باید با توجه به جریان قرارداد و مورد جعاله تعیین شود و به توافق طرفین قرارداد برسد.

  1. هزینه‌هایی که برای خرید مواد اولیه، لوازم کار، دستمزد و مزایای کارگران و حق بیمه و غیره پرداخت می‌شود، به عهده عامل است.
  2. هر یک از طرفین حق رجوع از این جعاله را مادامی که عمل به اتمام نرسیده یا قبل از شروع به عمل دارد ولی اگر جاعل در اثنای عمل رجوع کند باید اجرت المثل عمل عامل را نسبت به عملی که انجام داده است بدهد.
  3. عامل در صورت انجام کار در مدت مشخص شده مستحق دریافت حق الزحمه است.

وجه التزام در قرارداد جعاله انجام کار

در این بخش عامل را مجبور می‌کنیم که در مدت مشخص شده در قرارداد، کار را به اتمام برساند. اگر کار در زمان مشخص به اتمام نرسید، طبق نوشته‌ای که در قرارداد داریم، به ازای هر روز تاخیر مبلغی را بابت جریمه باید بپردازد یا از حق الجعاله‌ او کاسته می‌شود.

بنابراین، وجه التزام در واقع تعیین جریمه یا خسارت برای تاخیر در انجام موضوع قرارداد یا عدم انجام آن است. لازم است که میزان این جریمه با صراحت و به حروف و رقم در متن قرارداد نوشته شود. شما می‌توانید مشخص کنید که در ازای هر روز تاخیر، دقیقا چه مبلغی باید بابت جریمه پرداخت شود. نوشتن این موارد به شما کمک می‌کند که در صورت بروز مشکل، به راحتی بتوانید با استناد به قرارداد، جریمه را محاسبه کنید.

ما در یک مقاله به صورت اختصاصی درباره وجه التزام قراردادی و شروط مربوط به آن توضیح داده‌ایم. با زدن روی عبارت آن در این جمله، می‌توانید به صفحه اختصاصی مقاله وارد شوید و آن را بخوانید.

فسخ قرارداد در قرارداد جعاله انجام کار

اگر جاعل قرارداد را فسخ کند باید به میزان کاری که عامل کرده است، حق الزحمه او را بپردازد. در ماده ۵۶۵ قانون مدنی نیز اشاره شده است:

«جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل ‌رجوع کند باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.»

مرجع حل اختلاف در قرارداد جعاله انجام کار

می‌توانید در این بخش از قرارداد، برای اختلافات و مشکلاتی که احتمال دارد پیش بیاید، شخصی را به عنوان داور انتخاب کنید. این شخص یا یک مرجع حقوقی و فقهی یا یک مشاور حقوقی و وکیل است. مشخصات داور در این بخش نوشته می‌شود تا در صورت بروز اختلاف به او رجوع شود.

پیشنهاد ما

می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد جعاله خود را به ما بسپارید. برای ثبت درخواست تنظیم قرارداد یا درخواست مشاوره حقوقی تلفنی روی لینک‌های قبل بزنید. از طرف دیگر، تیم حقوقی رکلا به عنوان مرجع تخصصی قراردادها، این قرارداد مهم را تنظیم کرده است. روی تصویر زیر بزنید و وارد توضیحات این قرارداد شوید.

متن کامل قرارداد

برای دریافت قرارداد، باید روی تصویر زیر بزنید!

نمونه قرارداد جعاله انجام کار
دریافت قرارداد!
سما سلیمانی
«سما» کارشناس کنترل کیفیت محتوا در تیم تحریریه رکلا، روانشناس و مولف مباحث مرتبط با امور قراردادها و به صورت روزانه و مستقیم با کاربران رکلا در حال گفتگو و رایزنی است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(7 نظر)
account_circle
مرسده
thumb_up_alt
سلام. متن قراردادی جهت انجام یک سری فعالیت‌های اداری جهت اخذ مجوزات از طرف یک شخص با دیگری نیاز دارم که در این میان، چک‌هایی به صورت امانت جهت حق الزحمه و هزینه‌های مرتبط پرداخت میشه.
22:26
25 آبان 1399
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. وقت بخیر. در این خصوص باید از «قرارداد جعاله انجام کار» استفاده کنید که توسط مشاوران ارشد حقوقی ما تنظیم شده است. لطفا در منو، روی بخش «نمونه قرارداد» کلیک کنید و سپس روی دسته بندی «جعاله» بزنید و وارد توضیحات این قرارداد شوید.
17:00
22 آذر 1399
account_circle
شهرکی
thumb_up_alt
یه قرارداد جعاله نیاز دارم جهت ملک با وکیلم که تمامی شرایط و حق و حقوق طرفین لحاظ شود و راه‌های جلوگیری از هر گونه سواستفاده از وکالت مشخص باشد. به انضمام مدت وکالت و پیگیری وکیل و هر چه که باید در قرارداد باشد. چقدر هزینه دارد؟ چقدر زمان تنظیم قرارداد هست؟
00:15
23 آبان 1400
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
جناب آقای شهرکی عزیز؛ درخواست شما را در بخش تنظیم قرارداد ثبت کردیم. همکاران ما در دپارتمان تنظیم قرارداد با شما تماس می‌گیرند و شرایط همکاری را با شما مطرح خواهیم کرد.
16:01
23 آبان 1400
account_circle
شهرام نصيري
thumb_up_alt
سلام. قرارداد جعاله‌اي منعقد كرده‌ام ولي عامل در بازه زماني قرارداد كار را انجام نداده و بخشي از وجه قرارداد رو دريافت كرده. در اين حالت كه مدت قرارداد تمام شده قرارداد چه حالتي دارد؟ ممنون.
22:00
24 بهمن 1400
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. اگر خارج از مدت اعتبار قرارداد، کار را انجام داده است در این صورت تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق وجوه با مرجع حل اختلاف قرارداد است. اما چیزی که مشخص است آن است که مطابق با مفاد قرارداد عمل نخواهد شد مگر آنکه در متن قرارداد، در خصوص این حالت، راه حل ارائه شده باشد.
20:19
25 بهمن 1400
account_circle
مهدی
thumb_up_alt
سلام. آیا قراردادهای پیمانکاری که از طریق برگزاری مناقصه از طرف کارفرما (عمدتا دستگاه‌های دولتی) به پیمانکاران واگذار می‌شوند عقد جعاله محسوب خواهند شد؟
21:17
09 شهریور 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
ماهیت این قراردادها بر اساس ماده 10 قانون مدنی ایران و آزادی اراده مذکور در آن مشخص می‌شود. در واقع آنچه بیش از هر چیز به ماهیت این قراردادها، اعتبار می‌بخشد، ماده 10 قانون مدنی است و به نظر ما از مصادیق قراردادهای خصوصی نامعین و موضوعی مجزا از قراردادهای جعاله محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، قراردادهای پیمانکاری و قرارداد جعاله، دو عقد با ماهیت مجزا محسوب می‌شوند اگرچه ممکن است آثار مشابهی داشته باشند و این آثار مشابه ممکن است بین هر دو عقد معین یا نامعین دیگر نیز در موارد متعدد رویت شود.
17:35
11 شهریور 1402
account_circle
سیروس نصیری
thumb_up_alt
سلام اگر قرارداد جعاله سه سال پیش تنظیم شده باشد و هیچ کاری انجام نشده باشد آیا این قرارداد پابرجاست؟
05:21
17 آبان 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
باید متن قرارداد را بررسی کنیم. اما اگر مدت قرارداد به پایان رسیده باشد قرارداد خاتمه یافته محسوب می‌شود. به بیان دیگر، قرارداد شما با پایان یافتن مدت آن، حتی اگر هیچ کاری انجام نشده باشد از اعتبار برخوردار نخواهد بود. اما اگر مدت نداشته باشد لازم است سایر مفاد قرارداد بررسی و سپس اظهار نظر شود.
18:40
17 آبان 1402
account_circle
مریم رحیمی
thumb_up_alt
سلام. یک قرارداد جعاله وکالت بابت اثبات مالکیت و خلع ید می‌خوام تنظیم کنم. لطف می‌کنید بگید چقدر هزینه‌اش می‌شه؟
19:09
20 آبان 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. وقت بخیر. درخواست شما برای تنظیم قرارداد توسط همکاران من در دپارتمان تنظیم قرارداد رکلا ثبت شد. همکارانم در اسرع وقت با شما تماس خواهند داشت تا توضیحات و انتظارات شما از مفاد این قرارداد را دریافت کنند و مطابق با انتظارات شما نسبت به نگارش قرارداد اقدام کنیم.
18:35
22 آبان 1402
account_circle
محمدرضا منصوری
thumb_up_alt
من وارث یک نفر هستم که ایشان اموال و املاکی به نام خود و به صورت صوری به نام افراد دیگر و اموال و املاکی دارد که من اطلاعی ندارم می‌خواهم با فردی قرارداد جهانی تنظیم کنم تا نسبت به شناسایی و پیگیری آن‌ها به من کمک کند حتی بتواند وکیل بگیرد این موارد را از pdf کدام نمونه قرارداد شما می‌توانم استفاده کنم یکی را خریداری کرده‌ام ولی منظورم را نمی‌رساند.
15:40
26 اردیبهشت 1403
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
شما باید برای چنین مواردی، نسبت به تنظیم قرارداد اختصاصی اقدام کنید. در نظر داشته باشید که ممکن است این اقدام، به نوعی ورود به حریم خصوصی اشخاص دیگر نیز محسوب شود لذا باید با احتیاط کامل و با رعایت کلیه قوانین و مقررات نسبت به تنظیم یک قرارداد قانونی اقدام شود.
11:47
27 اردیبهشت 1403