نمونه قرارداد اجاره زمین کشاورزی و نحوه نوشتن اجاره نامه زمین کشاورزی چگونه است؟

مدت زمان مطالعه 6 دقیقه
قرارداد اجاره زمین کشاورزی

قرارداد اجاره زمین کشاورزی ، این روز‌‌ها به منبع درآمد برای افراد تبدیل شده است. این قرارداد یکی از انواع مهم اجاره نامه است. اگر شخصی هستید که زمین کشاورزی خود را اجاره می‌دهید و یا اگر شخصی هستید که زمین کشاورزی دیگری را اجاره می‌کند این قرارداد اجاره برای شما سودآور است. در هر قراردادی گاهی مشکلاتی ایجاد می‌شود. ممکن است قصد و نیت طرفین قرارداد به طور واضح برای یکدیگر مشخص نشده باشد یا شرایط، تعهدات و انتظاراتشان از هم معلوم نشده باشد و حتی گاهی مشکلاتی ایجاد می‌شود که نیاز به شکایت به مراجع ذی صلاح دارد. در این گونه موارد، داشتن یک قرارداد اجاره مکتوب، رسیگی به این شکایت ها را آسان‌تر و موجه‌تر می‌کند.

پس امروزه نوشتن قرارداد اجاره اولین و مهمترین اصل همکاری است.
در این نوشته، گاهی به جای واژه «کشاورزی» از «مزروعی» استفاده کرده‌ایم. اما تفاوتی بین این دو نوع قرارداد نیست.

اجاره دادن زمین کشاورزی

اجاره دادن زمین کشاورزی نوعی قرارداد اجاره است که میان دو شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت) تنظیم می‌شود.

اگر تمایل دارید اجاره دادن زمین کشاورزی را تجربه کنید یا می‌خواهید یک زمین مزروعی را اجاره بگیرید، قطعا لازم است چیزهایی درباره اجاره نامه زمین مزروعی ، قانون زمین کشاورزی ، احکام اجاره زمین کشاورزی ، نحوه نوشتن اجاره نامه زمین کشاورزی و تفاوت انواع زمین‌های کشاورزی بدانید.

خواندن این مطلب سوالات شما را در این زمینه پاسخ می دهد.

احکام اجاره زمین کشاورزی

اجاره نامه زمین کشاورزی ، از نظر شرایط و احکام، با سایر قراردادهای اجاره تفاوت خاصی ندارد و مانند دیگر قراردادهای اجاره است. بنابراین شامل قوانینی در زمینه تخلیه زمین کشاورزی ، مالیات اجاره زمین کشاورزی ، اجاره نامه زمین مزروعی و قوانین یکسان، در نحوه نوشتن اجاره نامه زمین کشاورزی است.

قانون زمین کشاورزی

وجود طرفین قرارداد که به اصطلاح موجر و مستاجر نامیده می‌شوند، برای اجاره نامه زمین مزروعی الزامی است.

قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر، مهم‌ترین این قوانین است.

هر دو طرف، نسبت به یکدیگر، تعهدات و مسئولیت‌هایی را به‌عهده دارند که در ادامه بیشتر دراین باره صحبت خواهیم کرد.

مالیات اجاره زمین کشاورزی

درآمد حاصل از اجاره زمین کشاورزی ، طبق قانون و مقررات مالیات املاک، مشمول مالیات می‌شود که با کسر 25% به عنوان هزینه‌های ملک صورت می‌گیرد. شخص حقوقی با حقیقی در محاسبه این مالیات، تفاوتی ندارد.

مالیات بر اجاره به عهده موجر و مالیات بر درآمد بر عهده مستاجر است.

تخلیه زمین کشاورزی

گاهی پیش می‌آید که شکایت هایی در مورد تصرف زمین های کشاورزی اجاره داده شده، مطرح شود یا به هردلیلی، طرفین قرارداد اجاره به مشکل می‌خورند و تصمیم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه زمین کشاورزی گرفته می‌شود. در این شرایط، قانون موجر و مستاجر و مقررات نوشته شده در اجاره نامه زمین های کشاورزی ، مبنای چگونگی تخلیه مستاجر است.

نحوه نوشتن قرارداد اجاره زمین

یک اجاره نامه کامل، اجاره نامه‌ای است که در آن، تمام موازین به درستی رعایت شده‌ باشد. برای این منظور نحوه نوشتن اجاره نامه زمین مزروعی و کشاورزی ، اهمیت زیادی دارد. برای نوشتن اجاره نامه به نکات زیر توجه کنید:

نحوه نوشتن اجاره نامه زمین کشاورزی

اگر می‌خواهید قرارداد اجاره زمین زراعی، معتبر باشد حتما باید کتبی تنظیم شود.

اجاره نامه‌ای که در آن شرایط و تعهدات طرفین به درستی نوشته شده باشد. توسط دو شاهد امضا شده باشد و درباره مسائلی مثل مشخصات طرفین، موضوع، اجاره بها و شرایط و تعهدات طرفین توضیح دهد.

طرفین قرارداد

طرفین قرارداد اجاره، موجر و مستاجر نامیده می‌شوند.

برای تنظیم نمونه اجاره نامه زمین مزروعی (معروف به نمونه قرارداد اجاره فارم) باید دو طرف قرارداد، شخصاً حضور داشته باشند و یا وکیل‌های آن‌ها به نیابت از هریک حاضر شوند. اجاره نامه زمین مزروعی و کشاورزی باید به صورت کتبی نوشته شود و به امضا طرفین قرارداد برسد. طرفین قرارداد باید عاقل و بالغ باشند و اگر صاحب ملک، هنوز به سن قانونی نرسیده است قرارداد اجاره نامه توسط ولی یا قیم او امضا شود.

موضوع قرارداد

بدنه اصلی اجاره نامه یا قرارداد اجاره فارم از اینجا شروع می‌شود. موضوع قرارداد یکی مهم‌ترین مسائل قرارداد است. چرا که در این بخش، به طور کامل، مال یا عملی که طرفین قرارداد متعهد به انجام آن می‌شوند، دقیق و واضح تعریف می‌شود . این عمل نباید مخالف موازین شرعی و قانونی باشد و همچنین باید ارزش اقتصادی داشته باشد. در موضوع قرارداد اجاره ، کیفیت و کمیت مال توصیف می‌شود. هر دو طرف اجاره نامه ، تعهدات و انتظارات خود را از این قرارداد به صورت واضح و شفاف بیان می‌کنند و درباره شروط خاص خود و قصد و نیت اصلی قرارداد توضیح می‌دهند.

اجاره بها زمین کشاورزی

ضروری است که درباره میزان و نحوه پرداخت اجاره بها زمین کشاورزی به صورت واضح در اجاره نامه زمین مزروعی توضیح داده می‌شود. اجاره بها زمین کشاورزی با توجه به میزان درآمدی که از کشت محصول در آن به دست می‌آید و همچنین امکاناتی که زمین و ملک برای مستاجر دارد ، مثل آب، چاه ، نوع محصول مورد کشت و غیره محاسبه می‌شود.

البته این بخش از توافق طرفین قرارداد اجاره زمین مزروعی بسیار تعیین کننده و دارای اهمیت است.

شرایط و تعهدات طرفین

در این قسمت، شرایط و تعهدات طرفین قرارداد نوشته می‌شود.

در واقع انتظارات و شرط‌های خاص هرکدام از طرفین به صورت واضح بیان می‌شود و ضمانت اجرا پیدا می‌کند.

لازم است تمام شرایط در نمونه فرم خام اجاره زمین کشاورزی نوشته شود و از توافق شفاهی پرهیز کنید.

البته در نمونه متن قرارداد ما، تمام شرایط لازم اجاره نامه زمین مزروعی ، لحاظ شده است.

به طور کلی، شما در این بخش می‌توانید تمام انتظارات خود را از طرف مقابل به صورت دقیق و بدون ابهام بیان کنید. توصیه می‌کنیم هیچ موضوعی را ناگفته باقی نگذارید.

مرجع حل اختلاف برای اختلافات آینده

اگر پس از اجاره دادن زمین کشاورزی، یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، نوبت به مرجع حل اختلاف می‌رسد. در چنین شرایطی طرف دیگر قرارداد، می‌تواند با استناد به قرارداد اجاره نامه زمین کشاورزی به شورای حل اختلاف مراجعه و دادخواست تقدیم کند. ضمن آنکه طرفین می‌توانند یک داور را به عنوان مرجع حل اختلاف قرارداد در نظر بگیرند. می‌دانیم که رسیدگی به دعاوی در دادگاه یا شورای حل اختلاف، در بازه زمانی طولانی‌تری انجام می‌شود و ممکن است به میزان قابل توجهی زمان‌بر باشد.

از طرف دیگر، داور شخص دارای صلاحیتی است که هر دو طرف با رضایت خود، او را به عنوان مرجع حل اختلاف می‌پذیرند و در متن قرارداد به نام او اشاره می‌کنند. به این ترتیب، در زمان بروز اختلاف و مشکل، طرفین می‌توانند به سهولت و به سرعت به داور مراجعه کنند. مسلم است که داور در بازه زمانی بسیار کمتری به دعوی رسیدگی می‌کند و میان طرفین رای می‌دهد.

تعداد نسخه‌های امضا شده قرارداد

لازم است دو نسخه از اجاره نامه زمین مزروعی تنظیم و امضا شود. یک نسخه در اختیار موجر و نسخه دیگر، در اختیار مستاجر قرار می‌گیرد. در نظر داشته باشید که این دو نسخه باید متحد الشکل بوده و محتوای کاملا یکسانی داشته باشند. همچنین هر کدام از قراردادها، باید الزاما توسط هر دو طرف، امضا شوند. علاوه بر موجر و مستاجر، شاهدان قرارداد اجاره نیز، باید هر دو نسخه قرارداد را امضا کنند.

نمونه های قرارداد اجاره زمین کشاورزی

نمونه اجاره نامه زمین مزروعی ، انواع مختلفی دارد.

برای مثال، نمونه قرارداد اجاره زمین کشاورزی آبی ، نمونه قرارداد اجاره باغ کشاورزی ، نمونه قرارداد اجاره زمین کشاورزی یونجه از پرکاربردترین این قراردادها است. تمام قواعد نمونه فرم خام اجاره زمین کشاورزی ، در مورد سایر انواع اجاره نامه ضروری است.

البته موضوع این قراردادها متفاوت می‌باشد.

پیشنهاد ما

تیم حقوقی رُکلا، نمونه اجاره نامه زمین کشاورزی را تنظیم کرده است. برای دانلود فرم خام قرارداد اجاره زمین زراعی و کشاورزی ، روی تصویر زیر بزنید. ضمن آنکه می‌توانید درخواست مشاوره حقوقی تلفنی یا درخواست تنظیم قرارداد ثبت کنید. رکلا به عنوان مرجع تخصصی تنظیم انواع قرارداد محسوب می‌شود و افتخار ارائه خدمات را در چند سال گذشته به کلیه ایرانیان داخل و خارج ایران در کارنامه دارد. شما نیز به جمع کاربران همراه ما بپیوندید.

یک نمونه قرارداد کامل

برای دسترسی به این نمونه قرارداد کامل، روی تصویر زیر بزنید.

نمونه قرارداد اجاره زمین کشاورزی
دانلود متن کامل قرارداد
سما سلیمانی
«سما» کارشناس کنترل کیفیت محتوا در تیم تحریریه رکلا، روانشناس، کارشناس حقوقی و مولف مباحث مرتبط با امور قراردادها و به صورت روزانه و مستقیم با کاربران رکلا در حال گفتگو و رایزنی است.