چرا اخذ رضایتنامه اردو از اولیا دانش آموزان الزامی است؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/07/17
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
رضایتنامه اردو

اردوی دانش آموزی در واقع نوعی گردش یا سفر کوتاه برای دانش آموزان است و برای آن‌ها کاربردهای قابل توجهی دارد زیرا این اردوها می‌توانند زمینه آموزش غیر تئوری را برای دانش آموزان فراهم کنند. به همین دلیل مدارس سعی دارند که اردوهای دانش آموزی را در انواع مختلفی برگزار کنند. اردوی علمی – آموزشی، اردوی زیارتی، اردوی سیاحتی ، اردوی امداد، اردوی تلاش و سازندگی و اردوی فرهنگی – هنری، از مهمترین اردوهایی هستند که برگزاری آن‌ها می‌تواند فواید آموزشی و تربیتی قابل توجهی برای دانش آموزان به دنبال داشته باشند. مدارس پیش از برگزاری این اردوها باید رضایت اولیاء را برای شرکت دانش آموزان در اردو جلب کنند. به عبارت دیگر، شرکت دانش آموزان در اردو منوط به کسب موافقت اولیاء آن‌ها است. رضایتنامه اردو به نوشته‌ای گفته می‌شود که ولی دانش آموز به واسطه تکمیل و امضای آن، رضایت می‌دهد که فرزندش در اردوی مدرسه شرکت کند.

با توجه به این مقدمه، صرفا دانش آموزانی می‌توانند در اردو حاضر شوند که این رضایت نامه را به مدرسه ارائه داده باشند. مدارس نمی‌توانند هیچ دانش آموزی را بدون کسب رضایت ولی او به اردو ببرند. اگر مدرسه‌ای دانش آموزان را بدون کسب رضایت اولیاء آن‌ها به اردو برده باشد، باعث ایجاد مسئولیت حقوقی و کیفری برای مسئولان مدرسه شده است. در ادامه این نوشته، مفاد و شرایط قانونی امضای رضایتنامه اردوی دانش آموزی را بررسی می‌کنیم.

مفاد رضایتنامه اردو

همانگونه که گفتیم، رضایت نامه اردو، نوشته ای است که اولیا به واسطه تکمیل و امضای آن رضایت خودشان مبنی بر شرکت دانش آموزان در اردوی مدرسه را اعلام می‌کنند. به همین دلیل، مفاد این نوشته باید به نحوی تنظیم شده باشد که مانع از بروز هر گونه اختلاف میان اولیاء دانش آموزان و مدیر مدرسه شود. در ادامه برخی از مفاد رضایتنامه اردوی دانش آموزی را ذکر می‌کنیم:

  1. نام و نام خانوادگی دانش آموز؛
  2. مقطع تحصیلی دانش آموز؛
  3. تاریخ و مدت برگزاری اردو؛
  4. مکان برگزاری اردو؛
  5. نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه؛
  6. نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز؛
  7. تاریخ امضای رضایت نامه؛
  8. هزینه شرکت دانش آموز در اردو؛
  9. وسایلی که دانش آموز برای شرکت در اردو باید به همراه داشته باشد.

رضایتنامه اردو باید توسط چه کسی امضا شود؟

سن دانش آموزان، زیر 18 سال است و به همین دلیل وظیفه سرپرستی و نگهداری از آن‌ها بر عهده پدر یا جد پدری است. در اصطلاح قانونی به پدر و جد پدری، ولی قهری گفته می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که رضایتنامه اردو در صورتی معتبر است که توسط پدر یا جد پدری دانش آموز امضا شده باشد.

ممکن است که پدر و جد پدری دانش آموز در قید حیات نباشند. در این صورت مادر دانش آموز باید رضایتنامه اردو را امضا کند.

قیم نیز به شخصی گفته می‌شود که به واسطه حکم دادگاه برای سرپرستی و نگهداری از طفل تعیین شده است. اگر پدر و جد پدری دانش آموز، فوت کرده یا از صلاحیت لازم برخوردار نباشند، قیم نیز می‌تواند رضایتنامه اردو دانش آموزی را امضا کند.

وصی به فردی گفته می‌شود که از سوی پدر یا جد پدری به منظور نگهداری و سرپرستی از طفل تعیین شده است. اگر ولی قهری (پدر و جد پدری) دانش آموز در قید حیات نباشند، فردی که به عنوان وصی از جانب آن‌ها (پدر و جد پدری) منصوب شده است نیز می‌تواند این رضایت نامه را امضا کند.

اخذ رضایتنامه اردو از کدام دانش آموزان الزامی است؟

در ابتدا باید بگوییم، تمام دانش آموزانی که سن آن‌ها کمتر از 18 سال است، هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند. بنابراین، می‌توان گفت که اخذ رضایتنامه اردو از اولیاء تمام دانش آموزان زیر 18 سال، الزامی است.

از سوی دیگر هر دانش آموزی که 18 سال او کامل شده به سن قانونی رسیده و به همین دلیل، امضای او نیز قانونی و معتبر خواهد بود. با توجه به مقدمات فوق الذکر می‌توان گفت، اگر رضایتنامه اردویی توسط دانش آموزی امضا شود که به سن 18 سال رسیده نیز معتبر است.

آیا عدم اخذ رضایتنامه اردویی از اولیاء دانش آموزان، ضمانت اجرای کیفری دارد؟

مدیر مدرسه قبل از برگزاری اردو موظف است که رضایت نامه ولی دانش آموز یا سرپرست قانونی او را اخذ کند. به همین دلیل اگر در خصوص اخذ رضایتنامه اردو از اولیاء دانش آموزان کوتاهی شده باشد، مدیر مدرسه مسئول است. البته این مسئولیت در صورتی برای مدیر مدرسه ایجاد می‌شود که یک دانش آموز در حالیکه رضایتنامه اردو دانش آموزی از ولی یا سرپرست قانونی او اخذ نشده است، در اردو شرکت کرده باشد. همچنین مدیر مدرسه پیش از برگزاری اردو باید نسبت به اخذ مجوزهای لازم از آموزش و پروش اقدام کند. برگزاری اردو بدون کسب مجوز از آموزش و پروش نیز باعث ایجاد مسئولیت برای مدیر مدرسه می‌شود.

آیا این اقدام جرم است؟

عدم اخذ رضایت نامه از اولیاء در صورتی ضمانت اجرای کیفری دارد که فردی (اعم از مسئولان مدرسه یا غیر آن‌ها) دانش آموزان را بدون اخذ رضایت از والدین و همچنین بدون اطلاع آن‌ها و به قصد ارتکاب جرم آدم ربایی به جایی ببرد. فردی که دانش آموزان را به بهانه اردو ربوده و مخفی کرده، مرتکب جرم آدم ربایی شده است. باید به این نکته توجه داشته باشیم که در این حالت، جرم آدم ربایی در صورتی به اثبات می‌رسد که قصد مجرمانه مرتکب آن به اثبات رسیده باشد. برای مثال، معلمی که دانش آموزان خود را برای مدت کوتاهی به پارک کنار مدرسه برده است را نمی‌توان به ارتکاب جرم آدم ربایی محکوم کرد. البته این معلم مرتکب تخلف اداری شده و ممکن است که به مجازات انتظامی محکوم شود.

آیا اخذ رضایتنامه اردو باعث سلب مسئولیت حقوقی از مسئولان مدرسه می‌شود؟

مسئولیت حقوقی یا مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت اشخاص در برابر جبران ضرر و زیان وارد شده به شخص دیگری است. اشخاصی مسئولیت مدنی پیدا می‌کنند که به صورت عمدی یا به واسطه سهل انگاری خود باعث ورود خسارت مالی یا آسیب جسمانی به شخص دیگری می‌شوند. قانونگذار، نحوه ایجاد مسئولیت مدنی و جبران آن را در قانون مسئولیت مدنی مشخص کرده است. مطابق با ماده 7 این قانون، ممکن است که کسی مسئولیت نگهداری از کودکی را به موجب حکم قانون یا به واسطه امضای قرارداد بر عهده بگیرد اما نسبت به نگهداری و مواظبت کردن از کودک کوتاهی کند. در این حالت، فردی که وظیفه نگهداری از کودک را بر عهده دارد، مسئول جبران خساراتی است که از جانب کودک به شخص دیگری وارد می‌شود.

وظیفه نگهداری از دانش آموزان در طول مدت برگزاری اردو بر عهده مدیر و دیگر مسئولان مدرسه است. بنابراین اگر مدیر و دیگر مسئولان مدرسه نسبت به نگهداری و مواظبت از دانش آموزان کوتاهی کرده باشند، مسئول جبران خساراتی هستند که از جانب دانش آموزان به اشخاص دیگر وارده شده است.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که اخذ رضایتنامه اردو از اولیاء دانش آموزان باعث سلب مسئولیت مدنی از مدیر و دیگر مسئولان مدرسه برای جبران خسارات وارده از جانب دانش آموزان نمی‌شود. البته این مسئولیت به صورت موقت و فقط در طول مدت برگزاری اردو بر عهده مسئولان قرار می‌گیرد و به محض اتمام شدن اردو، این مسئولیت از مسئولان مدرسه سلب خواهد شد.

خدمات گروه حقوقی رکلا

گروه رکلا، یک مرجع حقوقی تخصصی محسوب می‌شود که حوزه فعالیت‌ها و خدمات خود را به قراردادها اختصاص داده است. خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی ، از خدمات اصلی و مهم ارائه شده توسط این گروه هستند.

گروه حقوقی رکلا با ارائه این خدمات به اشخاص امکان می‌دهد که قراردادهای مورد نیاز خودشان را به صورت تخصصی و با نظارت و مشورت کارشناسان حقوقی این گروه تنظیم کنند.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات