فرم قرارداد استخدام فروشنده را با لحاظ چه نکاتی بنویسیم؟! + نمونه قرارداد

-
بروزرسانی:1401/11/17
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد استخدام فروشنده

قرارداد استخدام فروشنده یکی از انواع قرارداد کار است و از قراردادهای جذاب در حوزه اشتغال به حساب می‌آید. با توجه به این که امکان تمام وقت یا پاره وقت بودن حضور در آن محل نیز وجود دارد، تمامی اقشار از جمله دانشجویان می‌توانند برای امضای این قرارداد با رئیس مربوطه اقدام کنند. نمونه فرم قرارداد استخدام فروشنده تابع قوانین کار است، بنابراین در این مقاله منظور از قانون استخدام همان قانون کار است که طرفین به هیچ عنوان نمی‌توانند بر خلاف آن با یکدیگر توافق کنند. زمانی که تصمیم به تنظیم قرارداد استخدام فروشنده گرفته می‌شود قانون گذار شکل و فرم خاصی به طرفین ارائه می‌دهد که موارد زیر را شامل می‌شود.

جایگاه قانونی قرارداد استخدام فروشنده

قرارداد استخدام فروشنده به طور کامل تابع قانون استخدام و تامین اجتماعی است. به شکلی که حتی توافق بر خلاف آن نیز نافذ و دارای اثر نخواهد بود. برای مثال ممکن است دو طرف توافق کنند که فروشنده بیمه نشود و در مقابل، حقوق بالاتری دریافت کند. در این صورت اگر پس از مدتی فروشنده به اداره کار مراجعه و در این خصوص شکایت کند، آن مرجع، حق را به او خواهد داد. بنابراین قوانین و مواد مندرج در آن برای هر دو طرف الزام آور است و باید رعایت شود. در بعضی شرایط ممکن است که مقام مافوق هیچ مزایایی را در قرارداد برای فروشنده تعیین نکند. در این صورت باز هم تمام آن مزایایی که در قانون‌های مرتبط تعیین شده است به قوت خود باقی هستند و سکوت طرفین در قرارداد به معنی نقض آن‌ها نخواهد بود.

شروط مکمل در قرارداد استخدام فروشنده

ممکن است زمانی که شما یک قرارداد استخدام فروشنده را تنظیم می‌کنید، دو شرط را نیز به عنوان شروط مهم در متن آن درج کنید. یکی از این شروط، شرط حفظ محرمانگی اطلاعات است. یعنی زمانی که فروشنده در آن محل مشغول به انجام امور مربوطه شد نمی‌تواند و حق ندارد اسرار و سایر امور مرتبط را در نزد اشخاص دیگر بازگو کند. این شرط بیشتر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و بوتیک‌های چند شعبه کاربرد دارد. مقام مافوق می‌تواند به عنوان ضمانت این شرط، جریمه مشخصی قرار دهد. برای مثال می‌تواند تعیین کند که اگر این شرط از طرف نیروی کار رعایت نشود حق اخراج او را خواهد داشت. البته گاهی در قرارداد مجزا که به آن قرارداد محرمانگی اطلاعات گفته می‌شود، در مورد محرمانگی صحبت می‌شود و به قرارداد استخدام پیوست خواهد شد.

دومین شرط، شرط عدم رقابت است. ممکن است نیروی مشغول به فعالیت، پس از مدتی استعفا دهد و مشابه همان کسب و کار را راه اندازی کند و با استفاده از همان شیوه‌های شغل سابق خود، جلب مشتری و بازاریابی را انجام دهد. به همین دلیل رییس می‌تواند در زمان تنظیم نمونه قرارداد استخدام فروشنده شرط عدم رقابت تعیین کند. به موجب این شرط نیروی استخدامی تا مدت‌ها نمی‌توانند کسب و کار مشابه را راه اندازی کند. در این مورد هم، مثل حالت قبل، می‌توانید قرارداد عدم رقابت را به صورت مجزا تنظیم کنید و به قرارداد اصلی پیوست شود.

مدت قرارداد استخدام فروشنده

زمانی که طرفین تصمیم به تنظیم نمونه قرارداد استخدام فروشنده می‌گیرند باید تعیین کننده که فروشنده تا چه زمانی می‌تواند در آنجا مشغول باشد. توجه کنید زمان تعیین شده به هیچ وجه قابل تغییر نیست. برای مثال اگر کارفرما یک قرارداد استخدام فروشنده به صورت دائمی تنظیم کرده است، به هیچ عنوان نمی‌تواند بدون جلب رضایت فرد، آن را به قرارداد کار موقت تغییر دهد. همچنین هر دو طرف موظفند تا آخرین مهلت تعیین شده در قرارداد به تعهدات خود عمل کنند. در غیر این صورت طرف مقابل می‌تواند به مرجع حل اختلاف رجوع کند. در خصوص این قرارداد، اداره کار مرجع رسیدگی به اختلافات خواهد بود و آرای صادر شده در آنجا برای هر دو طرف الزام‌آور است.

قرارداد آزمایشی در این خصوص یک استثنا به حساب می‌آید. به این معنی که اگر یک نمونه قرارداد استخدام فروشنده به صورت آزمایشی تنظیم شده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند بدون اطلاع قبلی آن را از اعتبار خارج کند و به تعهدات خود عمل نکند. توجه کنید اگر این قرارداد از طرف فروشنده پایان یابد، مستحق دریافت حقوق و مزایای زمانی است که به فعالیت مشغول بوده است و اگر مقام مافوق (کارفرما) به آن خاتمه دهد، باید کل مبلغ تعهد شده در قرارداد را بپردازد.

شیفت مستخدم

با توجه به این که امکان دارد قرارداد تمام وقت یا پاره وقت باشد، باید این نکته نیز به طور دقیق در متن قرارداد مشخص شود. توجه کنید شیفت فعالیت در شب مطابق قانون استخدامی حقوق بیشتری را دریافت خواهد کرد. این نکته در خصوص فروشگاه‌های زنجیره‌ای شبانه روزی اهمیت بسیار زیادی دارد. مقام مسئول نمی‌تواند انجام فعالیت بیشتری را از نیروی خود درخواست کند، مگر آن که رضایت او را جلب کند و به ازای آن مدت، حقوق بیشتری را به او پرداخت نماید.

تعهدات در این قرارداد به چه صورت است؟

به موجب امضای نمونه قرارداد استخدام فروشنده، هر یک از دو طرف ملزم به انجام اموری می‌شوند که از آن به عنوان تعهدات طرفین یاد می‌شود و در صورت کوتاهی از آن‌ها طرف مقابل می‌تواند به مرجع حل اختلاف شکایت کند.

تعهدات فروشنده در قرارداد

ممکن است در متن قرارداد استخدام فروشنده به برخی از تعهدات اشاره شده باشد و برخی دیگر را مسئول مربوطه به صورت تلویحی به نیروی کار اطلاع دهد. به هر حال، موارد زیر از جمله تعهداتی است که برای فروشنده در نظر می‌گیرند:

  1. حضور و ترک به موقع محل کار.
  2. بازاریابی مناسب برای حداکثر فروش.
  3. راهنمایی خریداران با رفتار متناسب و برخورد خوب.
  4. ظاهر آراسته

حقوق، مزایا و مرخصی

مبلغ حقوقی که طرفین برای نمونه قرارداد استخدام فروشنده تعیین می‌کنند به هیچ عنوان نباید کمتر از مبلغ تعیین شده از طرف شورای عالی کار باشد. این شورا هر ساله تشکیل شده و متناسب با تورم و مسائل دیگر حداقل حقوق را تعیین می‌کند. مقام مافوق موظف است در دو صورت، سه روز مرخصی با حقوق به فروشنده بدهد: اول در صورتی که فروشنده ازدواج دائم کند و دوم در صورت فوت یکی از اعضای خانواده او. یک روز استراحت در هفته نیز باید برای فروشنده در نظر گرفته شود. آن روز می‌تواند مطابق معمول، روز جمعه یا مطابق با توافق طرفین، در روز دیگری از هفته باشد.

اگر اجرای قرارداد استخدام فروشنده به دلیل شکایت مدیر از ایشان تعلیق شود و مرجع مربوطه حکم بر علیه فروشنده صادر نکند، کارفرمای شاکی موظف است تا زمان صدور رای، مبلغی از حقوق او را برای تامین نیازهای مالی خانواده ایشان پرداخت کند.

به عنوان مثال و در مورد حقوق و مزایای کار، به کادر قرمز رنگ تصویر زیر توجه کنید. این تصویر، بخشی از قرارداد کار موقت است که در بانک نمونه قرارداد رکلا قرار دارد.

قرارداد استخدام فروشنده

تعداد نسخه‌های قرارداد و شهود

تعداد نسخه‌های قرارداد استخدام فروشنده نیز از موارد مهم است. ۴ نسخه از آن قرارداد باید تهیه شود که یکی از نسخه‌ها به فروشنده، دیگری به مسئول، مورد سوم به شورای اسلامی مرتبط و آخرین نسخه به اداره کار محل تحویل داده می‌شود. توجه کنید که تمام نسخه‌ها باید متحدالشکل باشد و از عبارت‌های کاملا یکسان برای تکمیل آن‌ها استفاده شده باشد. در صورتی که طرفین، قرارداد استخدام فروشنده را به صورت دستی تنظیم می‌کنند می‌توانند برای استحکام قرارداد خود از حضور شاهد استفاده کنند. نام شاهدان را در متن ذکر کنید و کپی کارت ملی آن‌ها را به قرارداد استخدام فروشنده پیوست کنید. برای جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی، تمامی برگه‌های نمونه قرارداد استخدام فروشنده باید توسط دو طرف امضا شود.

پیشنهاد ما

تیم حقوقی رکلا قرارداد استخدام را برای استخدام فروشنده مغازه و فروشنده پوشاک تنظیم کرده است. روی تصاویر زیر بزنید و وارد صفحه توضیحات این قراردادهای کاربردی شوید. به این ترتیب، این امکان را خواهید داشت که قرارداد مورد نیاز خود را به سهولت دریافت کنید.

شما همچنین می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز بهره ببرید. برای این منظور روی لینک قبل بزنید و درخواست مشاوره خود را ثبت کنید.

در مواردی که تمایل داشته باشید قرارداد مطابق با نظر و توافق شما و با توجه به شروطی که در نظر دارید نوشته شود، خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی برایتان کاربردی خواهد بود.

قرارداد فروشنده پوشاک

به کارگیری یک فروشنده برای فروش پوشاک، به امضای این قرارداد نیاز دارد.

نمونه قرارداد فروشنده پوشاک
دانلود نمونه قرارداد فروشنده پوشاک

قرارداد فروشنده مغازه

فروشنده مغازه خود را با امضای این قرارداد استخدام کنید.

نمونه قرارداد فروشنده مغازه
دانلود نمونه قرارداد فروشنده مغازه
فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات