قرارداد خرید و فروش نهال و نکات قانونی این نوع از قراردادهای کاربردی!

-
بروزرسانی:1402/01/29
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد خرید نهال

قرارداد خرید نهال یکی از انواع قرارداد خرید کالا است. این قرارداد نیز مانند انواع دیگر عقد بیع (قرارداد خرید و فروش) در قانون مدنی پذیرفته شده و روش انعقاد آن مشخص و تعریف شده است. در متن حاضر سعی داریم به شما کمک کنیم که چگونه قرارداد خرید و فروش نهال را تنظیم کنید.

نوع نمونه قرارداد خرید نهال

همانطور که اشاره شد، نمونه قرارداد خرید نهال از انواع قرارداد بیع به حساب می‌آید. عقد بین به کلیه عقودی گفته می‌شود که مربوط به خرید و فروش باشد. برای مثال، نمونه قرارداد خرید نهال را در نظر بگیرید. بعد از امضای آن، خریدار مالک نهال و فروشنده مالک وجه معامله می‌شود. بعد از انعقاد نمونه قرارداد خرید نهال هیچ یک از طرفین نمی‌تواند آن را به صورت یک جانبه فسخ کنند مگر در مواردی که قانون اجازه فسخ داده باشد. برای مثال، اگر خریدار به تعهداتش در خصوص پرداخت وجه عمل نکند در بعضی از مواقع قانونگذار به فروشنده اختیار فسخ داده است. گاهی افراد می‌توانند با توافق و رضایت یکدیگر نیز معامله را از اعتبار خارج کنند. در اصطلاح حقوقی، این عمل را اقاله قرارداد می‌گویند. طرفین قرارداد خرید و فروش نهال ملزم به رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد هستند.

شرایط اساسی صحت قرارداد

 1. قصد و رضایت طرفین: هر دو طرف باید از انعقاد قرارداد هدف و نیت یکسان داشته باشند. همچنین باید رضایت طرفین قرارداد به شکل کامل در زمان امضا نمونه قرارداد خرید نهال جلب شده باشد.
 2. اهلیت طرفین: دو طرف معامله باید از نظر قانونی از صلاحیت لازم برای انعقاد قرارداد برخوردار باشند.
 3. موضوع معین: در زمان انعقاد نمونه قرارداد خرید نهال، نهالی که موضوع معامله واقع شده است حتما باید وجود داشته باشد و اگر موجود نیست، وصف آن باید مطابق با واقع به اطلاع خریدار برسد.

نحوه تنظیم نمونه قرارداد خرید نهال

قرارداد خرید و فروش نهال توسط قانونگذار شکل و فرم مشخص شده‌ای دارد. بنابراین طرفین در زمان نوشتن قرارداد حتما باید نکات قانونی را در متن قرارداد خرید نهال لحاظ کنند.

مشخصات طرفین

طرفین قرارداد می‌توانند اشخاص حقیقی (افراد و انسان‌های عادی) و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، موسسات و ادارات) باشند. اگر طرف قرارداد شخص حقیقی باشد، در این قسمت از نمونه قرارداد فروش نهال نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، آدرس محل سکونت، کد پستی و شماره تماس نوشته می‌شود و اگر شخص حقوقی، طرف قرارداد است، نام شرکت یا موسسه، شماره اقتصادی، شماره ثبت، آدرس شرکت یا موسسه و شماره تماس شرکت نوشته می‌شود.

برخی مواقع افراد به نمایندگی از شخص حقیقی و حقوقی اقدام به انجام معامله می‌کند، در این صورت حتما باید نمایندگی فرد اثبات و سپس نام و نام خانوادگی و سمت او را در متن قرارداد نوشته شود. نمونه قرارداد فروش نهال بعد از انعقاد، تنها میان طرفین الزام‌آور است؛ به این معنی که هریک از طرفین باید به مواد نوشته شده در متن قرارداد پایبند باشند و به آن عمل کنند اما اگر فردی به نمایندگی از شخص دیگری نمونه قرارداد فروش نهال را امضا کند یا در متن قرارداد، تعهدی به نفع شخص دیگری نوشته شود، در این صورت نمونه قرارداد خرید نهال برای خریدار، فروشنده، قائم مقام قانونی آن‌ها و شخص ثالث که تعهد به نفع او نوشته شده است، الزام آور است.

موضوع قرارداد خرید نهال

با توجه به انواع گوناگون نهال و نژاد‌های آن، نهال مورد معامله نباید به صورت مبهم و کلی نوشته شود. بنابراین در زمان تکمیل نمونه قرارداد خرید نهال حتما نوع دقیق نهال، تعداد اصله و زمان و مکان تحویل به خریدار را بنویسید. البته معمولا مکان تحویل نهال همان محل امضای نمونه قرارداد خرید نهال است، مگر اینکه طرفین در زمان انعقاد قرارداد، محل دیگری را تعیین کرده باشند. این قسمت از نمونه قرارداد خرید نهال از تعهدات فروشنده به حساب می‌آید. بنابراین فروشنده موظف است که به طور کامل مطابق با این بند از قرارداد عمل کند.

تصور کنید که نهال مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد و فروشنده اوصاف آن را برای خریدار بیان کرده است. خریدار بعد از دریافت آن متوجه می‌شود نهالی که تحویل گرفته است ویژگی‌های دارد که با توصیف فروشنده متفاوت است. در این حالت، می‌تواند نهال را به همان شکل بپذیرد یا قرارداد را فسخ کند.‌

خریدار نهال‌ها را با رویت چند نمونه معامله می‌کند. فروشنده در زمان تحویل نهال‌ها باید تمامی اصله‌های نهال را مطابق آنچه که خریدار رویت کرده است به او تحویل دهد، در غیر اینصورت خریدار می‌تواند مطابق با اختیارات قانونی خود معامله را فسخ کند یا فروشنده را ملزم کند که تمام اصله‌ها را مطابق با نمونه تحویل دهد.

در زمان امضای نمونه قرارداد خرید نهال ، اصل بر این است که فروشنده بتواند آن‌ها را به طرف مقابل تحویل دهد اما اگر در متن قرارداد فروش نهال زمان دیگری را تعیین کرده باشند، فروشنده باید در همان زمان، قدرت تسلیم آن نهال‌ها را داشته باشد. اگر فروشنده نهال‌ها را به میل خود قبل از دریافت وجه معامله تحویل داده باشد، دیگر نمی‌تواند آن را از خریدار پس بگیرد، مگر آن که بخواهد مطابق اختیارات قانونی خود قرارداد فروش نهال را فسخ کند.

قرارداد فروش نهال

وجه معامله و نحوه پرداخت

این قسمت از نمونه قرارداد خرید نهال از جمله تعهدات خریدار در مقابل فروشنده است. بنابراین خریدار موظف است تمامی موارد نوشته شده در این بند از قرارداد را به طور کامل انجام دهد. در این بخش از قرارداد، مبلغ معامله، زمان و نحوه پرداخت اعم از نقد و اقساط و در صورت پرداخت به صورت قسط، مبلغ هر قسط، تاریخ و شماره چک (در صورت استفاده از انواع چک مثل چک بین بانکی) به طور کامل مطابق توافق طرفین نوشته می‌شود.
مطابق قانون مدنی، هزینه‌های حمل و نقل و انبارداری و سایر هزینه‌های مربوط به تحویل نهال به عهده فروشنده است و هزینه‌های پرداخت وجه معامله به عهده خریدار خواهد بود. اما طرفین می‌توانند با یکدیگر به شکل دیگری توافق کنند.

اگر خریدار از پرداخت وجه معامله ناتوان شود، فروشنده می‌تواند نهال را به او تحویل ندهد یا از او پس بگیرد. اما اگر خریدار توانایی مالی پرداخت وجه را داشته باشد و در پرداخت آن کوتاهی کند، فروشنده می‌تواند از مراجع حل اختلاف بخواهد که فروشنده را ملزم به پرداخت وجه کنند و در صورت خودداری خریدار، فروشنده می‌تواند قرارداد فروش نهال را فسخ کند.

انواع روش پرداخت مبلغ یا وجه این معامله

روش پرداخت وجه معامله به صورت کلی به سه صورت امکان پذیر است. خریدار می‌تواند با توافق فروشنده، به یکی از شیوه‌هایی که در ادامه توضیح می‌دهیم، مبلغ این قرارداد را پرداخت کند. به این صورت که:

 1. نقد: در این حالت خریدار بلافاصله بعد از امضا نمونه قرارداد خرید نهال، وجه معامله را پرداخت می‌کند؛
 2. نسیه: در این روش پرداخت، در ابتدا معامله منعقد می‌شود و خریدار مدتی بعد از انعقاد قرارداد مبلغ آن را پرداخت خواهد کرد؛
 3. سلم یا سلف: در این حالت خریدار وجه را فورا بعد از عقد قرارداد پرداخت می‌کند و مدتی بعد نهال‌های مورد معامله را تحویل می‌گیرد.

مرجع حل اختلاف قرارداد فروش نهال

قبل از نوشتن قرارداد، طرفین می‌توانند مرجعی را جهت حل اختلافات احتمالی خود تعیین کنند و آن را در این قسمت از قرارداد بنویسند. اگر اختلافی بین طرفین پیش بیاید ابتدا از طریق روش‌های مسالمت آمیز (صلح و سازش و میانجی گری) و سپس با مراجعه به مرجع حل اختلاف حل و فصل می‌شود. چنانچه طرفین مرجعی را جهت حل اختلافات خود تعیین نکرده باشند، هر یک از طرفین می‌تواند به سه مرجع برای طرح شکایت خود مراجعه کند:

 1. دادگاه محل اقامت فردی که دعوا بر علیه او مطرح می‌شود. (خریدار یا فروشنده نهال)
 2. دادگاه محل امضای قرارداد فروش نهال
 3. دادگاه محل انجام تعهدات.

اگر طرفین در قرارداد خرید نهال مبلغی را برای خسارت احتمالی تعیین کرده باشند و این خسارت رخ دهد، مرجع حل اختلاف، نمی‌تواند مبلغی کمتر یا بیشتر از آن تعیین کند.

تعداد نسخه‌های قرارداد خرید نهال

تعداد نسخه‌های قرارداد فروش نهال نیز بسته به نظر و توافق طرفین است. اما چند نکته مهم را بخاطر داشته باشید:

 1. تمامی نسخه‌ها به یک شکل تکمیل شوند.
 2. در پایان هر نسخه از قرارداد عبارت «تمامی نسخه‌ها متحدالشکل هستند» را بنویسید.
 3. شماره صفحات به صورت چاپی باشد و آن‌ها را به صورت جز از کل وارد کنید، برای مثال بنویسید: صفحه ۱ از ۳.
 4. تمامی نسخه‌ها با امضا و اثر انگشت طرفین دارای اعتبار قانونی است.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد خود را به تیم حقوقی ما بسپارید. برای ثبت درخواست تنظیم قرارداد خرید نهال روی اینجا بزنید.

برای مواردی که تمایل دارید با یک مشاور حقوقی یا وکیل مجرب گفتگو کنید، پیشنهاد ما به شما استفاده از سرویس خدمات مشاوره حقوقی تلفنی است. برای استفاده از این سرویس، در صفحه مربوط به آن درخواستتان را ثبت کنید.

قرارداد فروش نهال (نقدی)

با امضای این نمونه قرارداد، نهال‌های مورد نظر خود را معامله کنید. پرداخت وجه این قرارداد به صورت نقدی انجام می‌شود.

نمونه قرارداد فروش نهال
دانلود نمونه قرارداد فروش نهال

قرارداد فروش اقساطی نهال

خرید و فروش نهال را با استفاده از این نمونه قرارداد مکتوب کنید. شما می‌توانید برای معامله نهال، شرایط پرداخت اقساطی در نظر بگیرید.

نمونه قرارداد فروش اقساطی نهال
دانلود نمونه قرارداد فروش اقساطی نهال
فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(1 نظر)
account_circle
عبدی
thumb_up_alt
نکات مهمی که باید توی فروش درخت ۲۰ ساله زنده رعایت بشه و یک نمونه قرارداد. ممنون میشم.
13:26
23 دی 1400
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. کاربر گرامی، لطفا جهت آگاهی از نکات قانونی، از منوی سایت، روی «مشاوره حقوقی تلفنی» بزنید و جهت دریافت نمونه قرارداد، از منوی سایت، روی «نمونه قرارداد» زده شود.
20:30
24 دی 1400