نمونه قرارداد تصویربرداری ؛ نکات یک سند حقوقی کاربردی و حرفه‌ای!

-
بروزرسانی:1402/02/16
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد تصویربرداری

قرارداد تصویربرداری یک قرارداد پیمانکاری است و به کمک افرادی می‌آید که قصد دارند، این رابطه کارفرما و پیمانکار را به شکل منسجم‌تر و قانونمند‌تری ایجاد کنند. متن قرارداد تصویربرداری به شکل کاملا دقیق مطابق توافقات طرفین تکمیل می‌شود. به بیان دقیق‌تر نمونه قرارداد تصویربرداری در کشور ما، تحت حمایت ماده ۱۰ قانون مدنی است. طبق این ماده طرفین می‌توانند در قراردادهای خصوصی که میان خود منعقد می‌کنند به هر شکل که مایل باشند توافق کنند، اما این توافق نباید برخلاف اصول و مواد قانونی باشد. یکی از این اصول قانونی شرایط صحت قرارداد است. به این معنی که در زمان امضای قرارداد تصویربرداری حتما باید به چهار شرط، قصد و رضایت کامل طرفین، موضوع معین و مشروع بودن آن و صلاحیت طرفین برای امضای قرارداد توجه کرد. در زمان تنظیم متن قرارداد طرفین باید مواد مندرج در آن را به صورت کامل مطابق توافقات خود تنظیم کنند.

بنابراین هیچ یک از طرفین نمی‌تواند بندی را به طرف مقابل تحمیل کند. با توجه به این که فرم قرارداد تصویربرداری در نظر قانون گذار شکل مشخصی ندارد و با گذشت زمان و استفاده مکرر از این قرارداد، عرف جامعه شکل خاصی برای آن در نظر گرفته است، از طرفین انتظار می‌رود قرارداد خود را مطابق با آن تنظیم کنند.

طرفین در قرارداد تصویربرداری

از نظر قانونی هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی می‌توانند به عنوان کارفرما یا پیمانکار طرف قرارداد تصویربرداری واقع شوند. منظور از اشخاص حقوقی هر شرکت، موسسه یا ارگانی است که برای دستیابی به اهداف خاص تشکیل شده است. این گروه از اشخاص باید نام کاملی که با آن ثبت شده‌اند، کد اقتصادی، کد ثبتی، آدرس دقیق، شماره تماس، کد پستی و فکس خود را در متن قرارداد بنویسند. در مقابل شخص حقیقی به هر فرد عادی گفته می‌شود که در زمان تنظیم نمونه قرارداد تصویربرداری نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، نشانی، کد پستی و شماره تماس خود را وارد می‌کند.

گاهی به دلایل مختلف، اشخاص حقیقی یا حقوقی، خود به امضای قرارداد اقدام نمی‌کنند بلکه فردی به عنوان نماینده آن‌ها که سمت وکالت یا قائم مقامی آن‌ها را به عهده دارد امضای خود را در قرارداد می‌نویسد. این اشخاص باید حکمی را که نشان دهنده ادعای آن‌ها در خصوص نمایندگی و همچنین تعیین کننده میزان صلاحیت آن‌ها برای مداخله در قرارداد است را به طرف مقابل ارائه دهند. بعد از ارائه مدرک نمایندگی توسط این اشخاص، باید نام و نام خانوادگی و سمت‌شان را نیز در متن قرارداد تصویربرداری وارد کنند.

موضوع قرارداد تصویربرداری

زمانی که طرفین به عنوان کارفرما و پیمانکار نمونه قرارداد تصویربرداری را امضا می‌کنند در این بخش از قرارداد، تقاضا‌ها و انتظاراتی که کارفرما از طرف مقابل دارد را ذکر می‌کنند؛ برای مثال کارفرما تعیین می‌کند که چه تعداد تصویر و با چه کیفیت و چه اندازه‌ای باید طبق قرارداد به او تحویل داده شود.

مدت در متن قرارداد تصویر برداری

بازه‌ی زمانی که طرفین برای نمونه قرارداد تصویربرداری تعیین می‌کنند، در واقع نشان دهنده زمان شروع و پایان انجام تعهداتشان است. طبق این جمله، اگر پیمانکار نتواند به تمامی تعهداتی که برای او در قرارداد تصویربرداری نوشته شده است عمل کند، برای مثال اگر نتواند تعداد تصویر متعهد شده را تهیه کند، موظف است که کارفرما را زودتر در جریان قرار دهد. کارفرما می‌تواند زمان نمونه قرارداد تصویربرداری را تمدید کند یا آنکه طلب خسارت شود.

مبلغ

یکی از بخش‌های بسیار مهم در متن قرارداد تعیین مبلغ آن با توجه به توافقات دو طرف است. آن‌ها می‌توانند توافق کنند که وجه قرارداد به صورت نقد یا اقساط پرداخت شود. برای مثال ممکن است در نمونه قرارداد تصویربرداری توافق شود که کارفرما وجه را طی سه قسط به شماره حساب پیمانکار که در قرارداد نوشته شده است، واریز کند. توجه کنید که اگر کارفرما از چک برای پرداخت مبلغ قرارداد تصویربرداری استفاده می‌کنند، حتما شماره چک را نیز در متن وارد کنید.

وجه التزام در قرارداد تصویربرداری

ممکن است در زمان انعقاد نمونه قرارداد تصویربرداری کارفرما از پیمانکار بخواهد که وجه، چک یا سفته‌ای را به عنوان وجه التزام به صورت امانت در اختیار او قرار دهد، تا در صورتی که پیمانکار به هر یک از تعهدات خود که در قرارداد تعیین شده است عمل نکند، کارفرما حق داشته باشد آن وجه را به نفع خود استفاده کنند. برای نمونه اگر پیمانکار نتواند در زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل کند، کارفرما می‌تواند از وجه التزام استفاده کند. در صورتی که پیمانکار چک یا سفته‌ای را به عنوان وجه التزام نمونه قرارداد در اختیار کارفرما قرار می‌دهد، باید به نکات زیر توجه کند:

  1. حتما باید قید حواله کرد را خط بزند که بدین شکل از قابلیت انتقال آن جلوگیری کند.
  2. نام کارفرما باید در آن نوشته شده باشد، در غیر این صورت در وجه حامل تلقی می‌شود.
  3. به جای نوشتن تاریخ بر روی آن، باید عبارت «به عنوان وجه التزام» یادداشت شود.
  4. بهتر است پیمانکار یک کپی از چک یا سفته در نزد خود داشته باشد. ممکن است کارفرما بعد از خاتمه نمونه قرارداد تصویربرداری از تحویل اصل چک یا سفته به پیمانکار خودداری کند. در این صورت پیمانکار می‌تواند با ارائه کپی آن به مرجع قضایی اصل آن را مطالبه کند.
  5. توجه کنید که اگر وجه التزام برای پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده باشد و خسارت واقع شود، اگر طرف متضرر به مرجع قضایی مراجعه کند آن مرجع نمی‌تواند به مبلغ کمتر یا بیشتر از آنچه که در نمونه قرارداد تصویربرداری تعیین شده است حکم کند.

تعهدات طرفین در قرارداد تصویربرداری

بلافاصله بعد از امضای قرارداد، هر دو طرف قرارداد ملزم به انجام تعهدات خود هستند. اشخاصی که امضای آن‌ها در فرم قرارداد تصویربرداری نوشته شده است، خود باید آن امور را انجام دهند و نمی‌توانند آن را به فرد دیگری واگذار کنند؛ مگر اینکه امضا کننده نماینده طرف قرارداد باشد. در صورتی که هریک از طرفین به تعهدات خود در خصوص نمونه قرارداد تصویربرداری عمل نکند، طرف مقابل می‌تواند بر اساس اختیارات قانونی خود عمل کند؛ برای مثال می‌تواند طلب خسارت کند یا نمونه قرارداد تصویربرداری را از اعتبار خارج کند. تعهدات طرفین تنها در صورتی دیگر الزام‌آور نخواهد بود که یا قرارداد تصویربرداری از اعتبار خارج شده باشد یا آن که طرفی که تعهد به نفع او نوشته شده است از آن صرف نظر کند.

تعهدات کارفرما

شخصی که به عنوان کارفرما، قرارداد را امضا می‌کند، ملزم به انجام اموری است. برای مثال:

  1. پرداخت به موقع وجه قرارداد و پرداخت هزینه‌های مربوط به قرارداد.
  2. اگر کارفرما محلی را برای انجام تعهدات پیمانکار تعیین کرده باشد و او را متعهد کرده باشد که برای تصویربرداری در آن محل حاضر شود باید ایمنی و بهداشت محیط را نیز تامین کند. البته بیمه پیمانکار به عهده کارفرما نخواهد بود.

تعهدات پیمانکار

از جمله تعهداتی که برای این شخص به موجب امضای قرارداد تصویربرداری در نظر گرفته می‌شود را مرور می‌کنیم:

  1. حضور و ترک به موقع محلی که برای تصویربرداری در اختیار او قرار گرفته است.
  2. استفاده از هر تعداد نیروی ماهر که برای انجام تعهدات لازم است.
  3. حفظ محرمانگی تصاویر. به این معنی که زمانی که پیمانکار تصاویر مورد نیاز کارفرما را تهیه می‌کند، به هیچ وجه حق انتشار آن‌ها یا انتقال آن‌ها به شخص ثالث را ندارد. این انتقال ممکن است در قالب فلش، پست الکترونیک یا سایر روش‌های دیگر انجام شود. به هر شکل در این صورت کارفرما حق دارد که از او شکایت کرده و طلب خسارت کند.

پیشنهاد ما

برای تهیه یک فرم قرارداد مطابق با شرایط اختصاصی خودتان، به شما خدمات تنظیم قرارداد سفارشی را پیشنهاد میکنیم. با استفاده از این سرویس، می‌توانید مسئولیت نگارش قراردادی که در نظر دارید را به تیم حقوقی رکلا بسپارید.

بدون شک دریافت مشاوره و راهنمایی از متخصصان در حوزه قرارداد نویسی، به بسیاری از سوالات حقوقی و قانونی شما پاسخ می‌دهد. سرویس خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا این امکان را برای شما ایجاد کرده است که بتوانید به سهولت و در کمترین بازه زمانی ممکن، با مشاوران حقوقی و وکلای مجرب ارتباط بگیرید و از آن‌ها راهنمایی بخواهید.

نمونه قرارداد پیمانکاری

این نمونه قرارداد، فرم خام و عمومی از قرارداد پیمانکاری است که برای اجرای پروژه‌های پیمانی توسط یک تیم یا گروه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نمونه قرارداد پیمانکاری
دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری تک نفره

هر زمان که اجرای پروژه خاصی را به یک شخص حقیقی می‌سپارید، می‌توانید با او یک قرارداد پیمان انفرادی امضا کنید.

نمونه قرارداد پیمانکاری تک نفره
دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری تک نفره
فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات