چگونه قرارداد اعطای نمایندگی لوازم خانگی را امضا کنیم؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1400/10/28
زمان مطالعه: 6 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد اعطای نمایندگی لوازم خانگی

امروزه لوازم خانگی مانند یخچال، فر و ماشین لباسشویی در تمام خانه‌ها یافت می‌شوند. در عصر جدید صنعت تولید لوازم خانگی پیشرفت زیادی کرده و متحول شده است. روزانه لوازم خانگی در انواع مختلفی تولید و عرضه می‌شوند. لوازم خانگی، زندگی انسان‌ها را آسان‌تر کرده‌ و موجب بهبود سطح تغذیه و بهداشت عمومی آن‌ها شده‌ است. کسب و کارهای مرتبط با تولید، عرضه و تعمیر لوازم خانگی، بسیار پر رونق هستند. اخذ نمایندگی لوازم خانگی و راه‌اندازی فروشگاه لوازم خانگی، یک کسب و کار پردرآمد و سودآور است. اشخاصی که تمایل به اخذ نمایندگی لوازم خانگی و راه‌اندازی فروشگاه دارند باید به صورت قانونی و اصولی وارد این حرفه شوند. نمونه قرارداد اعطای نمایندگی لوازم خانگی ، قراردادی است که در راستای اخذ نمایندگی تنظیم و امضا می‌شود.

قرارداد نمایندگی لوازم خانگی از نوع نمایندگی تجاری است و با هدف اعطا و اخذ نمایندگی میان طرفین امضا می‌شود. طرفین این قرارداد، نماینده و اعطا کننده نمایندگی هستند. کارخانه تولیدی، این قرارداد را به عنوان اعطا کننده نمایندگی امضا می‌کند. شخصی که قصد اخذ نمایندگی لوازم خانگی را دارد نیز این قرارداد را به عنوان نماینده امضا خواهد کرد. در این نوشتار نکات قانونی مربوط به قراردادهای اخذ نمایندگی لوازم خانگی و شیوه تنظیم آن‌ها را بررسی می‌کنیم. این قرارداد، یکی از انواع قرارداد اعطای نمایندگی محسوب می‌شود.

قانون درباره قرارداد اعطای نمایندگی لوازم خانگی چه می‌گوید؟

قرارداد اعطای نمایندگی لوازم خانگی ، یک قرارداد نوپیدا به حساب می‌آید. به همین دلیل، ویژگی‌های قرارداد نمایندگی و شرایط تنظیم و امضای آن در قوانین ایران مشخص نشده است. در اصطلاح حقوق مدنی گفته می‌شود که قرارداد نمایندگی لوازم خانگی ، یک قرارداد نامعین است. در واقع قرارداد مربوط به اعطای نمایندگی لوازم خانگی یک ماهیت حقوقی دو جانبه دارد که به وسیله توافق اعطا کننده نمایندگی و نماینده تحقق پیدا می‌کند.

قانونگذار، ماده 10 قانون مدنی را در راستای اصل آزادی قراردادها تصویب کرده و به موجب آن تنظیم و امضای قراردادهای نامعین را اجازه داده است. قرارداد مربوط به اعطای نمایندگی نیز یک قرارداد نامعین به حساب می‌آید و مطابق با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها تنظیم و امضا می‌شود.

شرایط عمومی و اساسی تنظیم و امضای تمام قرارداد در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده است. رعایت نکردن شرایط اساسی تنظیم و امضای قراردادها باعث عدم اعتبار آن‌ها می‌شود. رعایت شرایط و ضوابط ماده 190 قانون مدنی در قرارداد مربوط به اعطای نمایندگی نیز الزامی است.

وظایف و تکالیف نماینده و اعطا کننده نمایندگی در قرارداد اعطای نمایندگی لوازم خانگی

وظایف و تکالیف قرارداد نماینده و اعطا کننده نمایندگی لوازم خانگی به وسیله توافق میان آن‌ها مشخص می‌شود. این وظایف و تکالیف نماینده و اعطا کننده نمایندگی، تعهدات نمونه قرارداد اعطای نمایندگی لوازم خانگی را تشکیل می‌دهد. نماینده به موجب امضای قرارداد متعهد می‌شود که تمام تلاش خود را در راستای افزایش فروش لوازم خانگی به کار بگیرد. نماینده در طول مدت قرارداد باید از دستورالعمل‌های اعطا کننده نمایندگی پیروی کند. همچنین، نماینده در فعالیت‌های تجاری که انجام می‌دهد باید منافع اعطا کننده نمایندگی را نیز در نظر بگیرد.

نماینده می‌تواند متعهد به انجام تعهدات فرعی دیگری نیز شود. تعهدات فرعی نماینده نیز به وسیله توافق میان او و اعطا کننده نمایندگی مشخص خواهد شد. برای مثال، نماینده متعهد می‌شود که با دیگر برندهای تولید لوازم خانگی، قرارداد نمایندگی تنظیم و امضا نکند. وظایف و تکالیف قراردادی اعطا کننده نمایندگی لوازم خانگی نیز به وسیله توافق میان او نماینده مشخص خواهد شد. اعطا کننده نمایندگی به موجب امضای این قرارداد متعهد می‌شود که مجوز نمایندگی لوازم خانگی را به نماینده بدهد.

تعهدات فرعی اعطا کننده نمایندگی نیز با توافق میان او نماینده مشخص می‌شود. برای مثال، اعطا کننده نمایندگی متعهد می‌شود که در شهر یا کشور محل فعالیت نماینده به شخص دیگری غیر از او نمایندگی لوازم خانگی ندهد. تعهدات نماینده و اعطا کننده نمایندگی می‌تواند مالی یا غیر مالی باشد. برای مثال، پرداخت کارمزد فروش لوازم خانگی یک تعهد مالی و شرط عدم تجارت یک تعهد غیر مالی است. نماینده با پذیرفتن شرط عدم تجارت، متعهد می‌شود که در طول مدت قرارداد نمایندگی از انجام برخی فعالیت‌های تجاری خودداری کند.

در قرارداد اخذ نمایندگی لوازم خانگی ، کارمزد نماینده چگونه محاسبه می‌شود؟

نماینده به موجب امضای نمونه قرارداد اعطای نمایندگی لوازم خانگی ، مستحق دریافت کارمزد می‌شود. کارمزد نماینده و شرایط پرداخت آن به وسیله توافق میان او و اعطا کننده نمایندگی مشخص خواهد شد.

کارمزد نماینده لوازم خانگی با توجه به موارد زیر مشخص می‌شود:

  1. حق الزحمه‌ای که در اثر فروش لوازم خانگی به نماینده تعلق می‌گیرد؛
  2. حق الزحمه نماینده به وسیله توافق میان او و کارفرما مشخص خواهد شد.

حقوق نماینده به دو شکل تعیین می‌شود:

  1. به صورت مشخص: در این حالت، میزان مشخصی از مبلغ فروش لوازم خانگی به نماینده تعلق می‌گیرد. برای مثال در قرارداد نمایندگی قید می‌شود که در ازای فروش لوازم خانگی، مبلغ 80 میلیون تومان به نماینده پرداخت می‌شود. این مبلغ در واقع حق الزحمه نماینده است.
  2. به صورت درصدی: در اغلب موارد، حق الزحمه نماینده به صورت درصدی معین می‌شود. در این حالت، درصد معینی از مبلغ فروش لوازم خانگی به عنوان حق الزحمه نماینده مشخص خواهد شد. برای مثال در قرارداد نمایندگی قید می‌شود که 40 درصد از مبلغ فروش لوازم خانگی متعلق به نماینده است.
  3. هزینه‌هایی که نماینده بابت فروش لوازم خانگی و انجام تعهدات خودش متحمل شده است. این هزینه‌ها در راستای فروش لوازم خانگی و انجام تعهدات قرارداد به نماینده تحمیل می‌شود. نحوه پرداخت هزینه‌های نماینده نیز به توافق میان او و اعطا کننده نمایندگی بستگی دارد. هزینه‌های نماینده می‌تواند به صورت جداگانه یا به عنوان بخشی از کارمزد او پرداخت شود. شرایط و زمان پرداخت کارمزد نماینده نیز به وسیله توافق میان او و اعطا کننده نمایندگی مشخص خواهد شد.

تعیین مدت در قرارداد اعطای نمایندگی لوازم خانگی

مدت نمونه قرارداد اعطای نمایندگی لوازم خانگی به وسیله توافق میان نماینده و اعطا کننده نمایندگی مشخص می‌شود. مدت قرارداد نمایندگی می‌تواند چند روز تا چند سال باشد. ابتدای مدت قرارداد نمایندگی به وسیله توافق میان نماینده و اعطا کننده نمایندگی مشخص خواهد شد. ممکن است که اعطا کننده نمایندگی و نماینده در خصوص ابتدای مدت قرارداد نمایندگی با یکدیگر توافق نکرده باشند. در این حالت، تاریخ امضای قرارداد نمایندگی به عنوان ابتدای مدت آن در نظر گرفته می‌شود.

مدت این قرارداد، قابل تمدید است. نماینده و اعطا کننده نمایندگی می‌توانند قرارداد مربوط به لوازم خانگی را پیش از انقضاء مدت آن تمدید کنند. قرارداد اعطای نمایندگی فروش ، یک نوع قرارداد نمایندگی است که به بخش فروش تمرکز دارد و در این حوزه مشغول به فعالیت است. برای این قرارداد نیز مناسب است که حتما بازه زمانی قرارداد معین شود.

آیا نمونه قرارداد اعطای نمایندگی لوازم خانگی قابل فسخ است؟

مطابق با اصول حقوق مدنی، نمونه قرارداد اعطای نمایندگی لوازم خانگی یک توافق لازم و غیر قابل انحلال است. اعطا کننده و نماینده، پس از آنکه قرارداد را امضا کردند دیگر حق انحلال و بر هم زدن آن را ندارند. فسخ به عنوان یکی از موارد قانونی انحلال قرارداد نمایندگی تجاری لوازم خانگی شمرده می‌شود. فسخ در واقع به معنای انحلال یک جانبه قرارداد با اراده یکی از طرفین آن است. نماینده و اعطا کننده نمایندگی در هنگام تنظیم و امضای قرارداد می‌توانند شرایط فسخ آن را نیز پیش بینی کنند. شرایط فسخ قرارداد نمایندگی به وسیله توافق میان نماینده و اعطا کننده مشخص می‌شود.

یک پیشنهاد کاربردی

این قرارداد، از جمله قراردادهایی است که علاوه بر متقاضیان زیاد، از حساسیت بالایی نیز برخوردار است زیرا شرایط همکاری، توافقات، تعهدات و سایر موارد مهم دیگر، کاملا مطابق با این قرارداد انجام می‌شوند. به همین دلیل پیشنهاد ما در این شرایط، استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی است. بعد از آنکه به واسطه گفتگو با مشاور به اطلاعات دقیقی دست یافتید، لازم است که حتما یک قرارداد مکتوب داشته باشید. به این ترتیب، تنظیم قرارداد اختصاصی یک اقدام مناسب خواهد بود.

نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی

دسترسی به جدیدترین نسخه از فایل pdf و word این قرارداد

نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی
دانلود نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(1 نظر)
account_circle
علی رضا سرمست
thumb_up_alt
جهت اخذ نمایندگی لوازم خانگی نیاز به مشاوره دارم. چطور می‌تونم از خدمات شما استفاده کنم؟
19:26
27 فروردین 1403
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
لطفا درخواست مشاوره حقوقی خودتون رو در سایت ثبت بفرمایید تا در زمان مقرر با شما تماس بگیریم.
12:58
28 فروردین 1403