لايحه تاخيرات پيمانكار و بررسی شرایط لایحه تاخیرات مجاز پیمانکار

نویسنده:منا سبزه وند
-
بروزرسانی:1402/08/20
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
لايحه تاخيرات پيمانكار

قراردادهای پیمانکار و کارفرما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. این قراردادها برای انجام پروژه‌های عمرانی، صنعتی و موارد دیگر تنظیم می‌شوند. پیمانکار و کارفرما برای انجام پروژه مد نظر، زمان دقیقی را تعیین می‌کنند. اگر این پروژه در زمان مورد توافق، اجرا نشود، کارفرما می‌تواند علیه پیمانکار طرح دعوا کند، سپس با تنظیم لايحه تاخيرات پيمانكار از دادگاه خواستار رسیدگی به این‌ موضوع می‌شود. تاخیرات پیمانکار موجب ضرر و زیان به کارفرما و پروژه می‌شود. قاضی با بررسی لايحه تاخيرات پيمانكار چنانچه موارد مدارک و دلایل را مؤثر بداند، حکم جبران ضرر و زیان را به‌ علت تاخیرات پیمانکار صادر می‌کند.

مفهوم‌شناسی

پیمانکار به شخصی گفته می‌شود که مطابق با تخصص خود و با توجه به وسایلی که در اختیار دارد، وظیفه‌ای را به‌ عهده می‌گیرد. پیمانکار مطابق متن قرارداد ، موظف است که پروژه مورد نظر را در موعد مقرر به کارفرما تحویل دهد.

کارفرما شخصی است که برای روند هرچه بهتر و تخصصی‎ تر امور مد نظر خود، از متخصصان ماهر، استفاده می‌کند. کارفرما در مقابل پرداخت مبلغ لازم برای اجرای پروژه و در اختیار گذاشتن وسایل مورد نیاز پیمانکار، از او تقاضا می‌کند که پروژه را در زمان معین تکمیل کند و تحویل دهد.

پیمانکار و کارفرما می‌توانند شخص حقیقی (انسان) و شخص حقوقی (شرکت و موسسه) باشد.

تاخیرات تحویل پروژه

تاخیر در تحویل پروژه، یکی از مشکلات متداول و رایج در بین پیمانکاران است. گاهی مشکلات موجب می‌شود که پروژه با سرعت مدنظر کارفرما انجام نشود. نوسانات قیمت ، کمبود وسایل و ابزار مورد نیاز، کمبود نیروی انسانی، کمبود بودجه و مشکلاتی از این قبیل، می‌تواند سبب تاخیر در تحویل پروژه شود.

گاهی مواقع تاخیر در تحویل و تکمیل و اجرای پروژه می‌تواند آثار زیان‌باری برای کارفرما و مردمی که قرار است از منافع این پروژه بهره‌مند شوند، به وجود آورد. برای مثال، زمانی ‌که پیمانکار مسئولیت ساخت و تحویل یک مرکز درمانی را در روستا به ‌عهده می‌گیرد اما در موعد معین آن را تحویل نمی‌دهد، ممکن است باعث آسیب به جان مردم شود. ممکن است شخصی به دلیل فاصله تا بیمارستان، جان خود را از دست بدهد. در حالی که وجود یک مرکز درمانی و پزشک حاضر در آن، می‌توانست ناجی این شخص باشد. در این شرایط علاوه ‌بر کارفرما، مردم روستا هم می‌توانند علیه پیمانکار به‌ علت تاخیر در تحویل پروژه، طرح دعوا کنند. آن‌ها در لايحه تاخيرات پيمانكار ، درباره مشکلات موجود و تعهدات قرارداد به صورت کامل توضیح می‌دهند.

لایحه تاخیرات مجاز پیمانکار

گاهی مواقع، ممکن است تاخیر در پروژه به ‌علت دلایل موجه باشد. یعنی اتفاقی رخ دهد که سبب شده باشد تحویل پروژه با تاخیر مواجه شود. بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله ممکن است باعث تاخیر در تحویل پروژه شوند. در این حالت اگر برای تاخیر در تحویل پروژه، علیه پیمانکار طرح دعوا شده باشد، او می‌تواند لایحه تاخیرات مجاز پیمانکار را به دادگاه تحویل دهد. پیمانکار در لایحه تاخیر پروژه درباره عوامل تاخیر صحبت می‌کند و توضیحات کامل را ارائه می‌دهد. چنانچه قاضی این دلایل را موجه بداند، حکم مناسب را صادر می‌کند.

گاهی مواقع نیز ممکن است تاخیر در تحویل پروژه به‌ علت تأخیر در تأمین بودجه و وسایل توسط کارفرما باشد. در این حالت، پیمانکار باید ضمن تقدیم لایحه تاخیرات مجاز پیمانکار این‌ موضوع را در دادگاه ثابت کند. یعنی اگر تاخیر در تحویل پروژه، نتیجه عمل کارفرما باشد او نمی‌تواند پیمانکار را مقصر بداند. برای مثال، اگر کارفرما طبق قرارداد، ساخت یک پل را به پیمانکار محول کرده باشد، ولی خودش بعد از گذشت ۳ ماه از تاریخ قرارداد، بودجه و منابع لازم را برای ساخت این پل در اختیار پیمانکار قرار ندهد، نمی‌تواند علیه پیمانکار طرح دعوا کند.

نکات مهم درباره لايحه تاخيرات پيمانكار

گاهی ممکن است کارفرما به‌ علت تاخیر در تحویل پروژه توسط پیمانکار، او را جریمه کند، ولی علیه او طرح دعوا نکند. در این حالت کارفرما به پیمانکار مهلت مجدد می‌دهد، ولی میزان بودجه نهایی را کاهش می‌دهد. اگر پیمانکار در مهلت مجددی که به او داده ‌شده است، پروژه را تحویل ندهد، کارفرما در دادگاه صالح علیه او طرح دعوا می‌کند. او با تنظیم لايحه تاخيرات پيمانكار ، درباره توافقات و تعهدات هر دو طرف به طور کامل توضیح می‌دهد. قاضی پس از رسیدگی به لایحه تاخیرات پیمانکار و دلایل، مدارک و شرایط موجود حکم مناسب را صادر می‌کند.

نکته دیگر اینکه؛ کارفرما می‌تواند شخصی را به ‌عنوان ناظر بر شیوه عملکرد پیمانکار قرار دهد. البته این ‌موضوع با توافق طرفین است.

کاربرد لايحه تاخيرات پيمانكار

کارفرما موضوع پروژه را به پیمانکار واگذار می‌کند تا به طور تخصصی توسط او تکمیل شود. چنانچه پیمانکار در تاریخ تعیین شده در قرارداد، پروژه کارفرما را آماده نکند و تحویل ندهد، کارفرما می‌تواند علیه او طرح دعوی کند. کارفرما با تنظیم لايحه تاخيرات پيمانكار از قاضی تقاضا می‌کند که به این پرونده رسیدگی کند. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک، حکم مناسب را صادر می‌کند.

برای مثال: یک قرارداد پیمانکاری در رابطه با ساخت و تکمیل یک درمانگاه تخصصی شبانه‌روزی بین کارفرما و پیمانکار تنظیم می‌شود. پیمانکار در این قرارداد متعهد می‌شود که در تاریخ اول بهمن 1399 پروژه موردنظر را تحویل دهد. اما بعد از گذشت ۳ ماه از تاریخ مورد توافق، پیمانکار همچنان پروژه را تحویل نداده‌ است. در این حالت کارفرما می‌توانند علیه پیمانکار در دادگاه طرح دعوا کند. سپس با تنظیم لايحه تاخيرات پيمانكار ، درباره قرارداد پیمانکاری و توافقات بین آن‌ها به‌طور کامل توضیح دهد. اگر کارفرما بتواند با ارائه دلایل و مدارک، قاضی را قانع کند، در این‌ صورت پیمانکار به جبران ضرر و زیان محکوم می‌شود.

چه زمانی لايحه تاخيرات پيمانكار نوشته می‌شود؟

زمانی که پیمانکار به تعهدات خود عمل نکرده باشد‌ و پروژه را در زمان مقرر تحویل ندهد، باعث ورود ضرر به کارفرما می‌شود. در این شرایط، کارفرما علیه پیمانکار طرح دعوا می‌کند و با تنظیم لايحه تاخيرات پيمانكار در رابطه با پروژه توضیح می‌دهد. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک، حکم مناسب را صادر می‌کند. برای مثال: کارفرما وظیفه ساخت و تحویل یک مدرسه را به ‌عهده پیمانکار قرار می‌دهد. پیمانکار به ‌سرعت کار را شروع می‌کند اما به ‌علت برنامه‌ریزی نامناسب، این پروژه با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود و پروژه نیمه‌کاره رها می‌شود. مسلماً تحویل آن به‌ موقع انجام نخواهد شد. در این حالت کارفرما می‌تواند علیه پیمانکار طرح دعوا کند و با تنظیم لایحه، از قاضی درخواست رسیدگی کند که برای جبران ضرر و زیان پروژه تصمیم بگیرد.

در این لایحه به چه مستنداتی اشاره کنیم؟

برای نوشتن لايحه تاخيرات پيمانكار ، مهمترین نکاتی که باید اشاره شوند، اسناد، مدارک، شواهد و مستنداتی هستند که می‌توانند ادعای موضوع این لایحه را اثبات کنند. در ادامه به این اسناد و مستندات مهم اشاره می‌کنیم:

  1. قرارداد اولیه: جزییات قرارداد اولیه با شرایط و زمانبندی پروژه؛
  2. صورت‌ جلسات: ثبت و نگهداری صورت‌ جلسات مربوط به پیشرفت کار و هرگونه تغییر یا مسائلی که بر پیشروی پروژه تأثیر گذاشته باشند؛
  3. صورت وضعیت‌ها: اسناد مربوط به وضعیت فعلی پروژه، پیشرفت کار و هزینه‌ها؛
  4. گزارشات روزانه: ثبت فعالیت‌های روزانه، موانع و تأخیرات احتمالی؛
  5. مجوزهای کاری: مجوزها و مستندات مربوط به کارهای انجام شده؛
  6. مکاتبات ارسالی و دریافتی: هر نوع نامه، ایمیل یا ارتباطات رسمی میان طرفین که مرتبط با تاخیرات باشند؛
  7. دستور کار: هر تغییر یا دستوری که بر پیشرفت کار تأثیر گذاشته باشد؛
  8. پرسش‌های فنی: هرگونه سؤال یا ابهام فنی که بر طرح پروژه واقع شده باشد.

این مستندات، در تهیه لایحه تاخیرات پیمانکار اهمیت دارند و نقش مهمی در تشخیص و ثابت کردن دلایل و زمان‌ تاخیر پروژه ایفا می‌کنند.

پیشنهاد ما

لايحه تاخيرات پيمانكار یک لایحه بسیار مهم است که در شکایت‌های زیادی از طرف کارفرما و پیمانکار مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تنظیم لایحه ، در کنار شما هستیم. علاوه براین، می‌توانید برای آگاهی بیشتر از این لایحه، از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید.

منا سبزه وند
با توجه به اینکه «منا سبزه وند» کارشناس حقوقی و پژوهشگر امور حقوقی - قراردادی است، رکلا افتخار داشته است که در تیم تحریریه خود، تالیف بخشی از مقالات مهم را به ایشان محول کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات