قرارداد فروش اجناس مغازه ؛ وسایل و لوازم را با چه قراردادی بفروشیم؟

-
بروزرسانی:1403/02/02
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد فروش اجناس مغازه

قرارداد فروش اجناس مغازه ، یک قرارداد مهم است که برای خرید و فروش اجناس موجود در یک مغازه تنظیم و منعقد می‌شود. این قرارداد ،‌ جزئیات حاکم بر چنین معامله‌ای را در بر می‌گیرد و روابط خریداران و فروشندگان را قاعده‌مند می‌کند. انعقاد قرارداد حاضر، یکی از مهم‌ترین مواردی است که شما باید در زمان فروش اجناس مغازه مد نظر قرار دهید. به همین خاطر سعی داریم در این مقاله،‌ برخی از مهم‌ترین نکات را در خصوص این قرارداد و نحوه تنظیم آن مورد اشاره قرار دهیم.

در نظام حقوقی قراردادها، این قرارداد را می‌توانیم در دسته انواع قرارداد بیع کالا قرار دهیم.

آیا انعقاد این قرارداد برای معامله اجناس مغازه ضروری است؟

توجه داشته باشید که وقوع اختلاف در هر معامله‌ای احتمال دارد. در خصوص معامله اجناس مغازه نیز این چالش یافت می‌شود. در این موارد با داشتن نمونه قرارداد فروش اجناس مغازه ، قادر خواهید بود که با سهولت بیشتری مسائل خود را حل و فصل کنید زیرا این قرارداد به خوبی بر کلیه حقوق و تعهدات خریدار و فروشنده تاکید می‌ورزد. این موضوع سبب می‌شود که بتوان به این قرارداد به عنوان یک سند اتکا کرد. به این صوت که شما می‌توانید با استناد به آثار این قرارداد، حقوق خود را احقاق کنید. همچنین در صورت نیاز، ‌این قرارداد در محاکم صالح قابل ارائه خواهد بود.

این قرارداد نه تنها برای کالاهای آماده در مغازه، که حتی برای اجناسی که تولید می‌کنید نیز کاربرد دارد. شما می‌توانید اجناس تولیدی خود در مغازه را با قرارداد فروش کالای تولیدی به مشتریان بفروشید.

با امضای نمونه قرارداد فروش اجناس مغازه ، چه تغییراتی در حدود روابط اشخاص ایجاد می‌شود؟

پس از امضای نمونه قرارداد فروش وسایل مغازه ، تغییراتی در روابط طرفین این قرارداد ایجاد خواهد شد. توجه داشته باشید که هدف اصلی از انعقاد این قرارداد، انتقال مالکیت است. به همین ترتیب اگر این قرارداد به نحو صحیح منعقد شود، خریدار مالک اجناس موجود در مغازه خواهد شد. در مقابل، فروشنده نیز مالکیت مبلغ این کالا و اجناس را به دست خواهد آورد.

با این تفسیر، بر اثر عقد این قرارداد،‌ هر یک از خریدار و فروشنده،‌ تعهداتی را بر عهده می‌گیرند. مهم‌ترین تعهدی که بر فروشنده بار می‌شود،‌ تسلیم کالاهای موجود در مغازه است. در مقابل، این تعهد برای خریدار ایجاد خواهد شد که مبلغ قرارداد را بر اساس توافقات موجود به فروشنده پرداخت کند. در صورت خودداری طرفین از اجرای این تعهدات، آثاری بر اعمال آن‌ها مترتب می‌شود.

این قرارداد، با عنایت به کدام مواد قانونی تنظیم می‌شود؟

نمونه قرارداد فروش اجناس مغازه ، به عنوان یک قرارداد معین شناخته می‌شود. بنابراین در نظام حقوقی حاکم بر قراردادها،‌ چهارچوب خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. به طور کلی، با توجه به آنچه که در قسمت قبل بیان شد، این قرارداد به عنوان یک مبایعه نامه یا عقد بیع در نظر گرفته می‌شود زیرا در این قرارداد،‌ مالکیت اجناس موجود در مغازه، با پرداخت مبلغی مشخص، از فروشنده به خریدار منتقل خواهد شد.

در نظام حقوقی حاکم بر قراردادها، مواد ۳۳۸ الی۴۶۵ قانون مدنی، شرایط صحت انواع قرارداد بیع را تعیین و تکلیف می‌کنند. بنابراین شما نیز باید در زمان تنظیم قرارداد فروش لوازم مغازه ، کلیه احکام مندرج در این مواد را رعایت کنید. در غیر این صورت،‌ قرارداد شما از درجه اعتبار خارج خواهد شد.

نمونه قرارداد فروش اجناس مغازه و توجه خاص به قواعد آمره در زمان تنظیم

همان طور که بیان شد، نمونه قرارداد خرید وسایل مغازه از چهارچوب حقوقی خاصی پیروی می‌کند. این چهارچوب که تحت مواد ۳۳۸ الی ۴۶۵ قانون مدنی مورد اشاره قرار می‌گیرد،‌ دربردارنده دو نوع قواعد است. از این قواعد، ‌با نام قواعد آمرانه و قواعد تکمیلی یاد می‌شود.

قواعد آمرانه:

قواعد آمرانه، از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند. به این صورت که شما باید حتما این قواعد را در زمان تنظیم نمونه قرارداد خرید وسایل مغازه رعایت کنید. در غیر این صورت، قرارداد شما اساسا با مشکل روبرو خواهد شد زیرا این دسته از قواعد، با هدف تنظیم منافع و نظم عمومی ایجاد شده‌اند و اشخاص قادر نخواهند بود در قراردادهای خود، این قواعد را نادیده بگیرند. برای مثال، در انواع عقد بیع، تعهد فروشنده مبنی بر تسلیم مورد معامله،‌ از قواعد آمرانه است. در این زمینه،‌ هر نوع توافق خلاف این قاعده،‌ قرارداد شما را با مشکل روبرو می‌کند.

قواعد تکمیلی:

در مقابل قواعد آمرانه بیع، قواعد تکمیلی مورد توجه قرار می‌گیرند. قواعد تکمیلی، قواعدی هستند که با هدف تکمیل کنندگی قواعد آمرانه مقرر شده‌اند. بنابراین توافق خلاف این دسته از قواعد در متن قرارداد فروش وسایل مغازه ، مشکلی را برای قرارداد به وجود نمی‌آورد. برای مثال،‌ در نظام حقوقی حاکم بر بیع، اصل بر تسلیم مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد است. حال اگر خریدار و فروشنده بر اساس توافق، زمان اجرای این تعهد را به زمانی غیر از زمان انعقاد قرارداد موکول کنند،‌ اعتبار قرارداد خدشه دار نخواهد شد.

نمونه قرارداد فروش اجناس مغازه و ماده ۱۰ قانون مدنی

به طور کلی، ‌آیا این امکان وجود دارد که خریدار و فروشنده،‌ شرایطی را بر حسب ماده 10 قانون مدنی برای قرارداد خرید اجناس مغازه در نظر بگیرند؟ در پاسخ به این سوال باید بیان کرد که تحت شرایطی، این امکان برای طرفین وجود دارد. ابتدا باید اشاره داشت که این ماده، به اعتبار توافقات اشخاص در قراردادهای خصوصی اشاره دارد. در این راستا، این امکان برای خریدار و فروشنده وجود دارد که در خصوص مواردی که تحت مواد ۳۳۸ الی ۴۶۵ قانون مدنی تعیین و تکلیف نشده‌اند،‌ شرایطی را بر اساس توافقات خود در نظر بگیرند.

البته حدود اراده خریدار و فروشنده در چنین مواقعی،‌ بی حد و حصر نیست. در این زمینه، آن‌ها موظف هستند که موازین شرعی و قانونی را مورد نظر قرار دهند. توجه به اصول مذکور، در صحت یا عدم صحت توافقات نقش دارد.

نمونه قرارداد فروش اجناس مغازه و ماهیت رضایی آن

نمونه قرارداد فروش وسایل مغازه ، ‌یک قرارداد رضایی است. به این معنا که انعقاد این قرارداد، به طی کردن تشریفات نیاز ندارد. برای مثال،‌ برای معامله اجناس یک مغازه، به تنظیم سند رسمی نیاز نیست. اصلی‌ترین شرط صحت این قرارداد،‌ رضایت خریدار و فروشنده است. به نوعی که به محض تحقق رضایت آن‌ها مبنی بر انجام معامله، این قرارداد شکل می‌گیرد و تعهدات ناشی از آن بر طرفین بار خواهد شد.

در این راستا، کسب اطمینان از صحت رضایت خریدار و فروشنده، دارای نقش اساسی در اعتبار یا عدم اعتبار این قرارداد است. بنابراین اگر خریدار و فروشنده این قرارداد را بر اساس اکراه یا اجبار امضا کرده باشند، قرارداد منعقد شده آن‌ها با مشکل روبرو می‌شود.

مرجع حل و فصل اختلاف قرارداد را انتخاب کنید!

به این منظور، شما باید از میان دو مرجع داوری یا دادگاه، یکی را بر حسب توافق برای قرارداد خود در نظر بگیرید. عدم تعیین این مراجع در متن قرارداد، مسیر رسیدگی به دعاوی خریدار و فروشنده را دشوار می‌کند. علاوه بر آن در این مواقع، دادگاه، صالح به رسیدگی خواهد بود. به طور کلی، تعیین داور به عنوان مرجع صالح قرارداد، دارای مزایای بیشتری نسبت به انتخاب دادگاه است. البته باید توجه داشت که انتخاب روش داوری، نیازمند دانش و آگاهی حقوقی خواهد بود.

اهمیت تعیین ضمانت اجرا برای این قرارداد

تعیین ضمانت‌ یا تضمین برای اجرای تعهدات قراردادی،‌ در واقع مکانیزمی است که از وقوع دیرکرد یا کوتاهی در انجام مسئولیت‌های قراردادی، جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، در نظر گرفتن چنین تدابیری در قرارداد، سبب می‌شود که در صورت بروز خسارات ناشی از دیرکرد، امکان جبران آن‌ها وجود داشته باشد.

ضمانت اجرا، ‌معمولا در قالب جریمه نقدی تعیین می‌شود. برای مثال، اگر یکی از طرفین این قرارداد، اجرای تعهدات خود را با تاخیر انجام دهد یا در انجام آن تعهد کوتاهی کند و این اقدام موجب بروز خسارت برای طرف دیگر شود، شخص خاطی به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت متعهد خواهد شد.

سوالاتمان درباره این قرارداد را از چه کسی بپرسیم؟

تعداد زیادی از صاحبان مغازه و به خصوص عمده فروشان ، برای معامله اجناس خود به سند یا نوشته‌ای نیاز دارند که معامله را به صورت مکتوب ثبت کند. از طرف دیگر، خریداران نیز تمایل دارند که برای اثبات مالکیت خود بر اجناس و لوازمی که تهیه می‌کنند، سند یا نوشته‌ای داشته باشند. در این مقاله درباره اهمیت تنظیم قرارداد و قواعد مربوط به آن تا حدودی توضیح دادیم. در اینجا پیشنهاد می‌کنیم که اگر تمایل به تنظیم این قرارداد دارید، از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی سایت رکلا بهره ببرید. با این حال، از بحث تنظیم قرارداد که بگذریم، مهمترین دغدغه طرفین این قرارداد، سوالاتی است که درباره حقوق قانونی خود دارند.

برای طرفین این قرارداد مهم است که درباره حقوقی که از آن برخوردار هستند، اطلاعاتی داشته باشند و سوالات خود در خصوص ابعاد مختلف این قرارداد را از اشخاص متخصص جویا شوند. برای این منظور بهترین اقدام، بهره برداری از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی خواهد بود.

قرارداد واگذاری اقساطی اجناس مغازه

قرارداد واگذاری اقساطی اجناس مغازه، یک شیوه متداول برای معامله انواع اجناس در مغازه است. اگر به این صورت اجناسی را می‌فروشید یا آن‌ها را خریداری می‌کنید، این نمونه قرارداد را دریافت کنید.

نمونه قرارداد واگذاری اقساطی اجناس مغازه
دریافت نمونه قرارداد واگذاری اقساطی اجناس مغازه

قرارداد واگذاری اجناس مغازه (نقدی)

معامله اجناس مغازه با شرایط پرداخت نقدی را می‌توانید با امضای این قرارداد میان خریدار و فروشنده، عملی کنید.

نمونه قرارداد واگذاری اجناس مغازه (نقدی)
دانلود نمونه قرارداد واگذاری اجناس مغازه (نقدی)
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات