قرارداد فروش سنگ کوپ به عنوان یکی از مهمترین قراردادها برای فعالان حوزه معدن

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/03/19
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد فروش سنگ کوپ

سنگ کوپ که به آن سنگ بلوک نیز گفته می‌شود، سنگی است که آن را مستقیماً از معدن استخراج می‌کنند و برای کارخانه‌های سنگ بری می‌فرستند. این سنگ در کارخانه‌های سنگ بری تراشیده می‌شود و به شکل دلخواه درمی‌آید. از سنگ کوپ برای موارد مختلفی مانند ساختمان سازی، دکوراسیون داخلی و ساخت وسایل تزئینی استفاده می‌کنند. بنابراین، می‌توان گفت که صنایع مختلفی به سنگ کوپ نیاز دارند. نمونه قرارداد فروش سنگ کوپ یک قرارداد معتبر است که با هدف معامله سنگ کوپ تنظیم و امضا می‌شود.

این قرارداد براساس شرایط و ضوابط قانون مدنی تنظیم می‌شود و باعث ایجاد تعهدات و مسئولیت‌هایی برای هر یک از طرفین آن خواهد شد. به عبارت دیگر می‌توان گفت این قرارداد در صورتی نافذ، معتبر و صحیح است که مطابق با قانون مدنی تنظیم شده باشد. شرایط اجرای این قرارداد نیز به توافق و تصمیم مشترک طرفین معامله بستگی دارد. با این حال، طرفین معامله نمی‌توانند شرایط اجرای این توافق نامه را به نحوی تعیین کنند که مخالف با شرایط و ضوابط آمره قانون مدنی باشد.

در این مقاله با شرایط و ضوابط تنظیم و اجرای قراردادی که برای معامله سنگ کوپ تنظیم شده است، آشنا می‌شویم. لازم به ذکر است که این قرارداد در چهارچوب قرارداد بیع تهیه و تنظیم خواهد شد.

چه اشخاصی می‌توانند نمونه قرارداد فروش سنگ کوپ را امضا کنند؟

در اصطلاح قانون مدنی به قراردادی که برای معامله اموال منقول و غیر منقول تنظیم می‌شود، عقد بیع می‌گویند. عقد بیع به واسطه توافق کتبی یا شفاهی میان طرفین معامله تحقق پیدا می‌کند. بنابراین، عقد شفاهی که برای معامله سنگ کوپ تنظیم می‌شود نیز یک قرارداد معتبر است. اگر طرفین قصد معامله سنگ کوپ در حجم عمده را داشته باشند، بهتر است که این قرارداد را به صورت مکتوب تنظیم کنند. این قرارداد در صورتی معتبر خواهد بود که توسط طرفین معامله امضا شده باشد. لازم به ذکر است که علاوه بر طرفین معامله، نمایندگان قانونی آن‌ها نیز می‌توانند قرارداد خرید سنگ کوپ را امضا کنند. اشخاص حقوقی نیز می‌توانند نسبت به معامله سنگ کوپ اقدام کنند و به عنوان خریدار یا فروشنده در این توافق نامه وارد شوند.

یکی از مهمترین شرایط صحت و اعتبار این توافق نامه، معلوم و مشخص بودن طرفین معامله است. بنابراین لازم خواهد بود که در این توافق نامه تمام مشخصات طرفین معامله نوشته شود. صاحبان معدن یا اشخاصی که از جانب آن‌ها اقدام به فروش سنگ کوپ می‌کنند و خریدارانی که برای انجام این معامله توافق کرده‌اند، اشخاصی خواهند بود که نام آن‌ها در قرارداد نوشته می‌شود.

شرایط تعیین مال مورد معامله در نمونه قرارداد فروش سنگ کوپ

سنگ کوپی که به واسطه امضای این توافق نامه مورد معامله قرار گرفته، ممکن است که عین معین یا کلی باشد.

سنگ کوپی به صورت عین معین مورد معامله قرار می‌گیرد که از معدن استخراج شده و در دسترس خریدار و فروشنده قرار گرفته باشد. به صورت کلی می‌توان گفت، سنگ کوپ هنگامی به صورت عین معین معامله می‌شود که خریدار و فروشنده در زمان امضای توافق نامه بتوانند مال مورد معامله را ببینند و از جزئیات آن با خبر شوند. مقدار، جنس و وصف مالی که به صورت عین معین مورد معامله قرار می‌گیرد باید در زمان امضای نمونه قرارداد فروش سنگ کوپ معلوم و مشخص باشد.

سنگ کوپ، هنگامی به صورت کلی خرید و فروش می‌شود که در زمان امضای این توافق نامه هنوز استخراج نشده یا آنکه در دسترس طرفین معامله قرار نگرفته باشد. مقدار، جنس و وصف سنگ کوپ که به صورت کلی معامله شده است باید در هنگام تنظیم و امضای این توافق نامه معلوم و مشخص باشد. معلوم نبودن مقدار، جنس و وصف مالی که به صورت کلی معامله شده است، باعث باطل شدن این توافق نامه می‌شود.

همچنین لازم به ذکر است که عدم تعیین مشخصات و اوصاف مال مورد معامله باعث بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده می‌شود. به همین دلیل، بهتر است که یکی از بندهای نمونه قرارداد فروش سنگ کوپ را به تعیین مشخصات، تعداد، اوصاف و دیگر جزئیات مهم مربوط به مال مورد معامله اختصاص بدهیم.

لازم به ذکر است که علی الاصول تامین هزینه مورد نیاز برای حمل و نقل سنگ کوپ و تحویل آن به خریدار بر عهده فروشنده است. با این حال طرفین معامله می‌توانند در خصوص پرداخت این هزینه‌ها به نحو دیگری نیز با یکدیگر توافق کنند.

تعیین بهای مال مورد معامله در نمونه قرارداد فروش سنگ کوپ و جزئیات پرداخت آن

قرارداد خرید سنگ کوپ یک قرارداد تملیکی و معاوضی است. به این معنا که مالکیت مال مورد معامله در ازای پرداخت بهای آن به خریدار منتقل می‌شود. به همین دلیل، می‌توان گفت که تعیین بهای مال مورد معامله، یکی از مهمترین شرایط صحت و اعتبار این توافق نامه است. بهایی که خریدار باید بابت مال مورد معامله پرداخت کند به توافق میان او و فروشنده بستگی دارد.

قانونگذار اصل را بر پرداخت نقدی بهای مال مورد معامله قرار می‌دهد. با این حال، طرفین معامله می‌توانند در خصوص پرداخت اقساطی یا نسیه بهای سنگ کوپ نیز با یکدیگر توافق کنند.

شخصی که به عنوان خریدار وارد معامله شده است باید بهای مال مورد معامله را مطابق با تاریخ و شرایط مقرر در نمونه قرارداد فروش سنگ کوپ پرداخت کند. همچنین خریدار و فروشنده می‌توانند تضمین‌هایی مانند چک و سفته را برای ضمانت پرداخت به موقع بهای مال مورد معامله در نظر بگیرند.

شرایط و چگونگی انحلال نمونه قرارداد فروش سنگ کوپ

نمونه قرارداد فروش سنگ کوپ یک قرارداد لازم الاجرا و غیر قابل فسخ است. به عبارت دیگر، خریدار و فروشنده پس از امضای قرارداد خرید سنگ کوپ نمی‌توانند معامله را به هم بزنند. انحلال این قرارداد در صورتی امکان پذیر می‌شود که قانونگذار اجازه داده باشد. فسخ و اقاله از موارد پیش بینی شده از سوی قانونگذار هستند که فسخ قراردادهای لازم الاجرا را امکان پذیر می‌کنند.

شرایط فسخ این معامله با توجه به قانون

فسخ قرارداد به معنای انحلال معامله به واسطه یکی از طرفین آن است. قانونگذار، شرایط و موارد فسخ معامله را در ماده 396 قانون مدنی پیش بینی کرده است. در اصطلاح حقوق مدنی به شرایط و موارد فسخ مقرر در ماده 396، خیار گفته می‌شود. به صورت کلی می‌توان گفت که خیار به معنای اختیار فسخ معامله به واسطه اراده و تصمیم یکی از طرفین است. قانونگذار در ماده 396، ده نوع خیار برای فسخ قراردادهای لازم الاجرا پیش بینی می‌کند. خیار غَبن، رؤیت، تخلف از وصف، مجلس و خیار تدلیس از مهمترین خیارات پیش بینی شده در این ماده هستند که خریدار و فروشنده می‌توانند برای فسخ معامله به آن‌ها استناد کنند. قانونگذار در قانون مدنی، شرایط تحقق و استناد به این خیارات را نیز تعیین می‌کند.

بنابراین، فسخ نمونه قرارداد فروش سنگ کوپ نیز با استناد به خیارات مقرر در ماده 396 امکان پذیر خواهد شد.

اقاله نمونه قرارداد فروش سنگ کوپ به چه معنا است؟

در اصطلاح حقوق مدنی به تراضی و توافق طرفین در خصوص انحلال یک توافق نامه لازم الاجرا، اقاله گفته می‌شود. به زبان ساده‌تر، اقاله قرارداد به معنای انحلال یک قرارداد لازم الاجرا به واسطه تراضی و توافق طرفین آن است.

بنابراین طرفین معامله با تراضی و توافق یکدیگر می‌توانند نمونه قرارداد فروش سنگ کوپ را به واسطه اقاله آن منحل کنند.

همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که اقاله و فسخ این توافق نامه باعث از بین رفتن ماهیت و اثر قانونی آن می‌شوند. بنابراین اگر خریدار و فروشنده پس از فسخ و اقاله این توافق نامه بخواهند برای بار دیگر در خصوص معامله سنگ کوپ با یکدیگر توافق کنند، باید قرارداد دیگری تنظیم و اجرا شود.

توصیه‌ای برای علاقمندان به این معامله

قرارداد مکتوبی که برای معامله سنگ کوپ تنظیم می‌شود، سندی معتبر است که توافق میان خریدار و فروشنده را به اثبات می‌رساند. تنظیم این قرارداد مزایای زیادی را به همراه خواهد داشت. یکی از مزایای تنظیم این قرارداد، کاهش احتمال بروز اختلاف میان طرفین معامله و اتلاف وقت و هزینه‌ای است که برای دادرسی و حل اختلاف به آن‌ها تحمیل می‌شود.

بهتر است که تنظیم این قرارداد به فردی سپرده شود که با قانون مدنی و نظام حقوقی حاکم بر قراردادها آشنایی کامل دارد. در این راستا خدمات تنظیم قرارداد به شما امکان می‌دهد که این قرارداد را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.

همچنین برای آشنایی با شرایط و ضوابط تنظیم و اجرای این قرارداد می‌توانید با کارشناسان حقوقی حاضر در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در تماس باشید.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات