نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی و شروط مهم اعتبار قرارداد جعاله انجام امور ثبتی

قرارداد جعاله امور ثبتی

قرارداد جعاله امور ثبتی یک نوع قرارداد جعاله در قانون مدنی است. این قرارداد جز قراردادهای جُعاله قرار می‌گیرد. قانون مدنی در فصل هفتم در ماده‌هایی درباره قراردادهای جعاله صحبت کرده و به جعاله اشاره مستقیم داشته اشت، به همین دلیل نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی در گروه قراردادهای معین قرار می‌گیرد.

ممکن است شما درگیر کارهای ثبتی شده باشید و نیاز داشته باشید که مدتی را به طور مکرر به امور ثبتی بپردازید. اگر تا به حال با انواع خدمات ثبتی مثل ثبت حد و مرز و مشخصات املاک، پیگیری و ثبت معاملات رسمی، دریافت استانداردها، تنظیم سندهای رسمی، ثبت ادارات و شرکت‌ها و اختراعات و همچنین ثبت علائم تجاری و بسیاری دیگر از این موارد سر و کار داشته‌اید، بدون شک می‌دانید که پیگیری و به انجام رساندن این قبیل کارها به چه اندازه زمانبر است. پیگیری کارهای اداری و به خصوص پیگیری و اجرای امور ثبتی از کارهایی هستند که نیازمند حضور فعال و صرف زمان برای به نتیجه رسیدن هستند.

ممکن است شما مشغله زیادی داشته باشید یا نیاز داشته باشید که همزمان در جای دیگری حضور داشته باشید یا ممکن است کسالت داشته باشید ولی برایتان مهم باشد که امور ثبتی حتما در زمان مقرر انجام شوند یا به هر دلیل دیگری شرایطش را نداشته باشید که انجام امور ثبتی خود را پیگیری کنید. در این زمان است که نیاز پیدا می‌کنید از شخص دیگری که بتواند این کار را برای شما انجام دهد استفاده کنید. برای اینکار به قراردادی نیاز دارید که حدود این پیمان کاری را مشخص کند. این قرارداد، نمونه قرارداد جعاله انجام امور ثبتی است.

تعریف نمونه قرارداد جعاله انجام امور ثبتی

این قرارداد زمانی استفاده می‌شود که شما بخواهید انجام امور ثبتی خود را به شخصی واگذار کنید و آن شخص در ازای دریافت مبلغی به عنوان حق الزحمه، کار مورد نظر شما را پیگیری کرده و به انجام برساند.

ماده 561 قانون مدنی جعاله را اینگونه تعریف می‌کند:

«جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.»

براساس این تعریف، نمونه قرارداد انجام امور ثبتی از قراردادهای خصوصی است که میان دو طرف برقرار می‌شود. این که انجام دهنده کار یا کننده کار معین یا غیر معین باشد، تفاوتی ندارد.

نمونه قرارداد جعاله انجام امور ثبتی یک قرارداد جایز است. یه این معنی که طرفین قرارداد می‌توانند هر زمان که بخواهند از قرارداد خارج شوند. در این قرارداد انجام دهنده کار که به اصطلاح عامل گفته می‌شود، با توجه به خواسته‌ای که از او می‌شود، اقدام به پیگیری امور ثبتی و انجام و عملی کردن آن‌ها می‌کند.

هر قرارداد جعاله برای ایجاد شدن، باید سه رکن اصلی داشته باشد. در ادامه به شرح و توضیح دقیق سه رکن اصلی می‌پردازیم.

ارکان اصلی جعاله در نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی

برای نوشتن نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی سه رکن اصلی جعاله باید حضور داشته باشد. این سه رکن عبارتند از : جاعل، عامل، جعل یا ( اجرت). ماده 562 قانون مدنی نیز در این باره توضیح داده است.

«در جعاله ملتزم را جاعل، طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند».

1- جاعل

جاعل در نمونه قرارداد انجام امور ثبتی آن شخصی است که درخواست دارد شخص دیگر کارهای ثبتی او را به عهده بگیرد و انجام دهد. ایشان طرف اول قرارداد است و موظف می‌شود در ازای انجام شدن امور ثبتی مورد نظرش، به طرف دوم یا همان عامل قرارداد، حق الزحمه یا مزد را بپردازد. جاعل در سپردن امور ثبتی‌اش به شخص عامل باید عاقل و بالغ باشد. همچنین از نظر قانونی اشکالی در درخواست ثبتی و موارد خاص قانونی آن وجود نداشته باشد. همچنین جاعل باید به اموال و دارایی خود دسترسی داشته و اجازه تصرف در آن‌ها را داشته باشد.

2- عامل

عامل در نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی ، آن شخصی است که می‌پذیرد امور ثبتی درخواست کننده را انجام دهد. ماده 561 قانون مدنی می‌گوید معین یا غیر معین بودن این شخص مهم نیست. همچنین شرط خاصی برای عامل شدن وجود ندارد. مگر زمانی که برای انجام یک سری امور ثبتی نیاز به تخصص و دانش خاصی باشد. به هر حال پیگیری و انجام امور ثبتی به آگاهی و دانش این کار نیازمند است. شخصی که می‌پذیرد عامل باشد، باید حتما کار را انجام دهد تا مستحق دریافت حق الزحمه و دستمزدش شود. بنابراین تنها شرطی که برای عامل وجود دارد، این است که عامل توانایی انجام کار را داشته باشد.

3- جُعل

بدون شک، همه‌ی قراردادها زمانی برقرار می‌شوند که برای طرفین سودی حاصل کنند. سود نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی برای جاعل، انجام شدن کار و امور ثبتی مورد نظرش است و سود عامل در این قرارداد، حق الزحمه و مزدی است که دریافت می‌کند. این مزد یا حق الزحمه را جُعل می‌گویند.

شرایط انجام نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی

قانون مدنی نیز در ماده 570 می‌گوید:

«جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.»

براساس این تعریف موضوع در این قرارداد باید مشروع و عقلانی باشد.

انواع نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی

نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی از جهت نوع عاملی که آن را انجام می‌دهد به دو دسته تقسیم می‌شود.

  1. نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی عام : در این قرارداد برای شخص جاعل اهمیتی ندارد که چه کسی انجام امور ثبتی را به دست می‌گیرد و تنها برایش مهم است که کار مورد نظرش به انجام برسد.
  2. نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی خاص ( قرارداد جعاله خاص ) : در این نوع قرارداد برای جاعل مهم است که چه کسی به عنوان عامل در قرارداد حضور خواهد داشت. برای مثال شرایطی را برای انجام دهنده کار در نظر می‌گیرد. این شرایط می‌تواند سطح تحصیلات یا سابقه یا هر شرط دیگری باشد که جاعل مشخص می‌کند. در این شرایط، عقد قرارداد زمانی صحیح است که عامل مشخصات و ویژگی مورد نظر جاعل را داشته باشد.

البته این تقسیمات و این شرایط برای عامل، کاملا به توافقات طرفین بستگی دارد. ولی لازم است که پیش از عقد قرارداد، طرفین به این توافق رسیده باشند.

نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی از نگاه قانون

نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی قراردادی صحیح است، زیرا که قانون مدنی به طور خاص در فصل هفتم درباره جُعل و قرارداد جُعاله صحبت کرده است.

نمونه قرارداد جعاله انجام امور ثبتی

نحوه نوشتن نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی

احتمالا تا اینجای مطلب با قراردادهای جعاله و به طور خاص با نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی آشنا شده‌اید. شاید کنجکاو شده باشید درباره محتوای این قرارداد اطلاعاتی کسب کنید. در ادامه به شرح یک این قرارداد می‌پردازیم:

عنوان

پرونده مشکل ثبتی شما، همان دلیل اصلی ایجاد این قرارداد و موضوع قرارداد است. در بخش عنوان باید به صورت مختصر به کار مورد نظر اشاره شود. این عبارت مختصر به صورت کلی درباره محتوای قرارداد شما صحبت می‌کند.

اطلاعات و مشخصات در نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی

لازم است اطلاعات و مشخصات طرفین در این بخش از قرارداد ثبت و نوشته شود. در ابتدا مشخصات و اطلاعات جاعل به عنوان طرف اول نوشته می‌شود. بعد از جاعل، مشخصات عامل نیز باید در این بخش ثبت شود. لازم است اطلاعاتی مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره ملی، آدرس دقیق محل اقامت، کد پستی و شماره تماس او، در قرارداد ثبت شود. البته اگر اشخاص حاضر در قرارداد حقیقی باشند نوشتن این اطلاعات صحیح خواهد بود. اگر اشخاص حاضر در قرارداد اشخاص حقوقی باشند، لازم است که اطلاعاتی مانند نام شرکت، شماره ثبت، کد اقتصادی، نشانی دقیق محل شرکت، تلفن، نام نماینده و سمت نماینده در قرارداد ثبت شود.

مورد جعاله در نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی

موضوع قرارداد مهمترین بخش از قرارداد است. زیرا مشخص می‌کند که هدف از قرارداد چه چیزی است و طرفین به چه دلیلی با هم توافق کرده‌اند. پیگیری و ثبت معاملات رسمی، دریافت استانداردها، تنظیم سندهای رسمی، ثبت ادارات و شرکت‌ها و اختراعات یا ثبت علائم تجاری، هر کدام که مد نظر شما باشد، باید در این بخش به آن اشاره کنید و به طور دقیق درباره موردی که قرار است به ثبت برسد، توضیح دهید تا موضوع قرارداد به صورت صریح و روشن مشخص شود.

حق الجعاله و نحوه پرداخت آن در نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی

حق الجعاله همان مزدی است که عامل در ازای انجام کار از جاعل دریافت می‌کند. لازم است که میزان این مبلغ مشخص شده باشد و در متن قرارداد ثبت شود. قانون مدنی در ماده 567 می‌گوید:

«عامل وقتی مستحق جُعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.»

براساس این ماده از قانون مدنی، حق الجعاله زمانی پرداخت می‌شود که مورد اجاره انجام شده باشد و امور مورد نظر به ثبت رسیده باشد.

حق الجعاله می‌تواند هر چیزی باشد که طرفین نسبت به پرداخت آن توافق کرده‌اند. در اکثر مواقع، اینطور مشاهده می‌شود که حق الزحمه را وجه نقد در نظر می‌گیرند اما انتخاب وجه نقد به این معنی نیست که حق الزحمه دیگری را نمی‌توان برای قرارداد تعریف کرد. در این قبیل روابط و در این نوع قراردادها، گاهی طرفین اینطور توافق می‌کنند که جاعل در ازای کاری که عامل انجام می‌دهد، کار دیگری برای او انجام دهد یا اینکه جاعل را متعهد می‌کنند که مالکیت ملک یا زمینی را به عامل منتقل کند. همانطور که مشاهده می‌کنید، محدودیتی برای تعیین حق الجعاله وجود ندارد و طرفین می‌توانند نسبت به چگونگی پرداخت آن با یکدیگر توافق داشته باشند.

مدت نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی

در این بخش از قرارداد مدت دقیق انجام قرارداد نوشته می‌شود. عامل باید در بازه زمانی مشخص شده به عنوان مدت قرارداد، مورد جعاله، یا همان موضوع قرارداد را انجام داده و امور مورد نظر جاعل را به ثبت برساند. دراین بخش از قرارداد، تاریخ دقیق روز و ماه و سال شروع و اتمام قرارداد نوشته می‌شود.

شرایط و تعهدات طرفین در نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی

به نسبت قرارداد ایجاد شده، تعهدات و وظایفی برای طرفین قرارداد ایجاد می‌شود. با امضای قرارداد، طرفین موظف به انجام تعهدات خود می‌شوند. همچنین ممکن است طرفین شروط خاصی داشته باشند. این شروط نیز در این بخش از قرارداد نوشته می‌شود.

وجه التزام در نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی

این بخش از قرارداد، به این دلیل نوشته می‌شود که اگر عامل نتواند در زمان و مدت مشخص، مورد جعاله را به انجام برساند و آن را ثبت کند، جریمه و خسارتی به‌عهده او باشد. در این بخش مشخص می‌شود که به ازای هر روز دیرکرد در انجام مورد جعاله، عامل چه مقداری باید بابت جریمه بپردازد. البته با احتساب دیر کرد، می‌توان آن مبلغ را از حق الزحمه عامل کم کرد.

مرجع حل اختلاف

شما می‌توانید در این بخش، داوری را برای رسیدگی به اختلاف و شکایات احتمالی انتخاب کنید. انتخاب داور باید با توافق و رضایت طرفین صورت بگیرد. در زمان بروز اختلاف و مشکل، طرفین می‌توانند به داور مراجعه کنند.

فسخ نمونه قرارداد جعاله امور ثبتی

ماده ۵۶۵ قانون مدنی در باب فسخ جعاله می‌گوید:

«جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل ‌رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.»

براساس این ماده، شخص عامل تنها زمانی حق الزحمه و مزد دریافت خواهد کرد که کار را به اتمام رسانده باشد و جاعل نیز اگر در وسط قرارداد، آن را فسخ کند مجبور است که اجرت المثل عامل را بپردازد.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد جعاله خود را به ما بسپارید. برای ثبت درخواست تنظیم قرارداد روی لینک قبل بزنید. ضمن آنکه می‌توانید درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ثبت کنید تا با شما تماس بگیریم.

ثبت نظر یا سوال