نمونه قرارداد کارگران کارواش ؛ قراردادی برای استخدام قانونی کارگر!

قرارداد کارگر کارواش

در این مقاله، قرارداد کارگر کارواش را بررسی می‌کنیم. این قرارداد، یک نوع قرارداد کار است. با توجه به این که ساعات کاری این کار انعطاف پذیر و چرخشی بوده و امکان نیمه وقت بودن یا پاره وقت بودن آن نیز وجود دارد، مورد توجه اشخاصی است که می‌خواهند شغل دوم داشته باشند یا به هر دلیل نمی‌توانند تمام مدت در محل کار خود حاضر باشند. برای مثال این نمونه قرارداد کارگر کارواش می‌تواند مورد توجه تعداد زیادی از دانشجویان واقع شود. قرارداد کارگر کارواش از قانون کار تبعیت کرده و بر همین مبنا، طرفین آن کارفرما و کارگر نامیده می‌شوند.

در این قانون بایدها و نبایدهایی برای نمونه قرارداد کارگران کارواش تعیین شده است که توافق بر خلاف آن‌ها نیز امکان پذیر نیست. توجه کنید که قانون کار از جمله قوانین الزام آور است؛ به این معنی که حتی اگر درباره مسئله‌ای نیز سکوت شود یا توافق خلاف با مواد قانونی انجام شود، باید در نهایت طبق قانون کار رفتار کنید. قرارداد با کارگر کارواش در قانون و در نظر قانون گذار شکل مشخص و روش انجام خاص خود را دارد و بر همین اساس از بخش‌های گوناگونی تشکیل شده است که در ادامه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

موضوع قرارداد کارگر کارواش

در قرارداد، کارفرما باید به طور دقیق مشخص کند که چه انتظاراتی از کارگر دارد. این بخش تا حدود زیادی تعهدات کارگر را مشخص می‌کند. برای مثال کارفرما در قرارداد استخدام مشخص می‌کند که کارگر چه وظایفی را باید در چه مدتی انجام دهد.

حقوق

میزان حق الزحمه‌ای‌ که کارفرما به کارگر پرداخت می‌کند نیز از موضوعات بسیار مهمی است که در نمونه قرارداد کار کارواش نوشته می‌شود. کارفرما می‌تواند با کارگر توافق کند که حقوق او را به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه پرداخت کند. حتما شماره حساب کارگر را در متن نمونه قرارداد کارگران کارواش بنویسید. کارفرما حق ندارد مبلغی کمتر از آنچه که توسط مرجع مربوطه در وزارت تعیین می‌شود به کارگر پرداخت کند.

مدت قرارداد کارگر کارواش

اعتبار قرارداد کار کارواش از زمانی که هر دو طرف در قالب کارگر و کارفرما رابطه خود را شروع می‌کند، آغاز می‌شود و خاتمه‌ی آن نیز در این قسمت از قرارداد کاری نوشته می‌شود. هیچ یک از طرفین حق ندارد که زودتر از مدتی که در این قرارداد نوشته شده است به کار خود پایان دهد و قرارداد را از اعتبار خارج کند. البته یک استثنا دارد آن هم زمانی است که نمونه قرارداد کارگر کارواش به صورت آزمایشی منعقد شده است. در این صورت هر یک از طرفین می‌تواند بدون اطلاع قبلی آن را از اعتبار خارج کند و دیگر به تعهدات خود عمل نکند.

در این صورت اگر کارگر قرارداد کارگران کارواش را از اعتبار خارج کرده است، تنها مستحق دریافت میزان حقوق تا آن زمان خواهد بود و اگر قرارداد با کارگر کارواش از سوی کارفرما از اعتبار خارج شود، کارفرما موظف است تمامی مبلغ قرارداد را تا پایان مدت آن به کارگر پرداخت کند. مدت نمونه قرارداد کارگر کارواش می‌تواند به صورت موقت یا دائمی باشد. در هر صورت کارفرما نمی‌تواند بدون اطلاع به کارگر و جلب رضایت او آن را از دائمی به موقت یا بالعکس تغییر دهد.

قرارداد کارگران کارواش

ضمانت حسن انجام کار در قرارداد کارگران کارواش

کارفرما می‌تواند از کارگری که متن قرارداد را امضا می‌کند، بخواهد وجه نقد، چک یا سفته را به عنوان ضمانت انجام کار در نزد او به امانت بگذارد. ضمانت حسن انجام کار در واقع به این معنی است که اگر کارگر نتواند به تعهدات خود عمل کند، کارفرما می‌تواند آن را به نفع خود استفاده کند. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که اگر کارگر از چک یا سفته استفاده می‌کند حتما باید به نکات زیر توجه کند:

  1. برای اینکه چک یا سفته غیرقابل انتقال شود قید حواله کرد را خط بزند.
  2. اگر می‌خواهد چک یا سفته در وجه حامل تلقی نشود، حتما باید نام کارفرما را در آن بنویسد.
  3. به جای درج تاریخ، عبارت «به عنوان حسن انجام کار» را بنویسد و همچنین می‌توانید این عبارت را در پشت صفحه نیز وارد کند.
  4. یک کپی از آن تهیه کنند تا در صورتی که در زمان مقرر، کارفرما از تحویل آن خودداری کرد، با مراجعه به مرجع قضایی بخواهد که اصل آن چک یا سفته به او بازگردانده شود.

تعهدات در قرارداد کارگر کارواش

اموری که کارفرما و کارگر در زمان امضای نمونه قرارداد کار کارواش ، به آن متعهد می‌شوند بسیار مهم و لازم الاجرا است:

تعهدات کارفرما

از مهمترین وظایف کارفرما مربوط به پرداخت هزینه قرارداد کارگر کارواش است. او موظف است حقوق کارگر را در زمان مقرر پرداخت کند. همچنین باید حقوق به میزانی باشد که در آن بند توافق شده است مگر اینکه بابت وامی که کارگر گرفته است، اقساط آن را از حقوق کارگر برداشت کند. کارفرما نمی‌تواند از کارگر بخواهد که زمانی را اضافه‌تر از آنچه که توسط قانون کار تعیین شده در کارواش بماند و فعالیت کند. طبق قانون کار، حداکثر فعالیت روزانه هر کارگر ۸ ساعت در روز یا ۴۴ ساعت در هفته است. بنابراین کارفرما می‌تواند از کارگر بخواهد که یک روز را پنج ساعت و روز دیگر ۱۲ ساعت در کارواش حضور داشته باشد.

از دیگر تعهدات مهم کارفرمایان در خصوص تامین ایمنی و بهداشت محیط است. کارگر باید یک روز در هفته استراحت داشته باشد. آن روز طبق قانون کار می‌تواند جمعه یا روز دیگری باشد که در قرارداد کارگر کارواش نوشته شده است. همچنین کارفرما موظف است در دو صورت به کارگر سه روز مرخصی با حقوق بدهد:

  1. در صورت ازدواج دائم.
  2. در صورتی که یکی از اعضای خانواده کارگر فوت کند.

کارفرما حق ندارد بر اساس تفاوت‌های فرهنگی، نژادی و قومی به دو کارگر که کار یکسانی را انجام می‌دهند حقوق متفاوتی پرداخت کنند.

تعهدات کارگر

با توجه به آنچه که در موضوع قرارداد نوشته می‌شود، بخش زیادی از تعهدات کارگر مشخص می‌شود. برای مثال مشخص می‌شود که کارگر باید در کدام کارواش فعالیت کند. از دیگر تعهدات کارگر حضور به موقع در محل کار است. او موظف است امور مربوطه را به طور دقیق و صحیح انجام دهد. اگر خسارتی از جانب او به کارواش وارد شود، مسئول پرداخت آن خسارت خواهد بود. کسی که این قرارداد را امضا می‌کند شخصا متعهد به انجام وظیفه خواهد بود. بنابراین نمی‌تواند وظایف خود را به عهده فرد دیگری بگذارد.

پیشنهادی که ما داریم

تیم حقوقی رکلا این قرارداد کامل را تنظیم کرده است. همین حالا روی تصویری که در زیر قرار دارد بزنید و آن را دریافت کنید. ضمن آنکه می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره مند شوید.

قرارداد کارگر کارواش

همین حالا روی تصویر زیر بزنید و وارد توضیحات این قرارداد شوید.

نمونه قرارداد کارگر کارواش
دانلود قرارداد

ثبت نظر یا سوال