توجه به ایمنی سازه در صنعت ساختمان سازی با قرارداد شاسی کشی

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/04/18
زمان مطالعه: 6 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد شاسی کشی

شاسه کشی یکی از مهم‌ترین اصول ایمنی و مهندسی در صنعت ساختمان سازی است که باعث افزایش مقاومت ساختمان و نمای آن می‌شود. در فرایند شاسه کشی ساختمان از متریال‌های فلزی و غیر فلزی استفاده می‌شود. نمونه قرارداد شاسی کشی یک نوع از قرارداد پیمانکاری است که با توافق میان کارفرما و پیمانکار تنظیم می‌شود. پیمانکار به موجب امضای این قرارداد، طراحی و اجرای پروژه شاسی کشی ساختمان و نمای آن را بر عهده می‌گیرد. توافقنامه‌ای که میان کارفرما و مجری پروژه تنظیم می‌شود یک قرارداد لازم الاجرا و غیر قابل انحلال خواهد بود. این توافقنامه‌ در صورتی معتبر و لازم الاجرا است که مطابق با اصول قانونی تنظیم شده باشد.

تمام جزئیات مورد توافق کارفرما و مجری پروژه باید در توافقنامه میان آن‌ها نوشته شود زیرا عدم ذکر جزئیات در توافقنامه باعث بروز اختلاف میان کارفرما و مجری پروژه می‌شود. در این مقاله می‌خواهیم رابطه حقوقی میان کارفرما و مجری پروژه را بررسی کنیم. مفاد قرارداد میان کافرما و مجری پروژه را نیز در این مقاله بررسی خواهیم کرد.

کارفرما و مجری پروژه در هنگام تنظیم نمونه قرارداد شاسی کشی نمای ساختمان باید به کدام قوانین توجه کنند؟

قراردادی که میان کارفرما و مجری پروژه تنظیم می‌شود یک قرارداد پیمانکاری است. قرارداد‌های پیمانکاری، نامعین هستند. یعنی؛ شرایط تنظیم و امضای قراردادهای پیمانکاری در قوانین ایران مشخص نشده است و ابعاد قرارداد به وسیله توافق میان کارفرما و مجری پروژه مشخص می‌شوند.

قراردادهای پیمانکاری باید مطابق با ماده 10 و 190 قانون مدنی تنظیم شود.

ماده 10 قانون مدنی با هدف حمایت از اصل آزادی قرارداد‌ها تصویب شده و به اشخاص اجازه داده است که در خصوص هر موضوع قانونی و مشروعی که برخلاف نظم عمومی جامعه نباشد با یکدیگر توافق کنند. شرایط اساسی تنظیم و امضای تمامی قراردادها نیز در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده است.

بنابراین، کارفرما و مجری پروژه باید نمونه قرارداد شاسی کشی نمای ساختمان را مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در مواد 10 و 190 قانون مدنی تنظیم و امضا کنند.

شرایط اجرای پروژه‌های پیمانکاری به وسیله توافق میان کارفرما و مجری پروژه مشخص می‌شود. بنابراین کارفرما و مجری پروژه با توافق یکدیگر باید شرایط اجرای نمونه قرارداد شاسی کشی نمای ساختمان را تعیین کنند.

آیا مدت نمونه قرارداد شاسی کشی آسانسور قابل تمدید است؟

مدت نمونه قرارداد شاسی کشی آسانسور ، بازه زمانی مشخص است که برای اجرای پروژه در نظر گرفته می‌شود. مدت اجرای پروژه به وسیله توافق میان کارفرما و مجری پروژه مشخص خواهد شد. بنابراین، کارفرما و مجری پروژه با توافق یکدیگر باید مدت اجرا و خاتمه پروژه پیمانکاری را مشخص کنند.

مجری پروژه باید پروژه ساشه کشی ساختمان را مطابق با مدت و تاریخ مورد توافق در این قرارداد تکمیل کند و به کارفرما تحویل بدهد.

مدت توافقنامه‌هایی که در راستای انجام پروژه‌های پیمانکاری تنظیم می‌شوند قابل تمدید هستند. بنابراین، کارفرما و مجری پروژه با توافق یکدیگر می‌توانند مدت توافقنامه میان خودشان را تمدید کنند.

کارفرما و مجری پروژه در هنگام تعیین تعهدات نمونه قرارداد شاسی کشی باید چه موضوعاتی را در نظر بگیرند؟

امضای توافقنامه‌های پیمانکاری باعث ایجاد وظایف و تکالیفی برای هر یک از کارفرما و مجری پروژه می‌شود. مهم‌ترین تعهد مجری پروژه، تکمیل و تحویل پروژه مطابق با شرایط و تاریخ مقرر در توافقنامه‌ای است که میان او و کارفرما تنظیم شده است.

پرداخت حق الزحمه مجری پروژه نیز مهم‎‌ترین تعهدی است که به موجب امضای توافقنامه بر عهده کارفرما قرار می‌گیرد.

کارفرما و مجری پروژه می‌توانند در خصوص جزئیات مربوط به اجرای پروژه شاسه کشی نیز با یکدیگر توافق کنند. تعهدات فرعی توافقنامه در واقع همان جزئیاتی هستند که کارفرما و مجری پروژه در خصوص انجام آن‌ها با یکدیگر توافق کرده‌اند.

قانونگذار به کارفرما و مجری پروژه اجازه داده است که در خصوص هر موضوع مشروع و قانونی که برخلاف نظم عمومی جامعه نباشد با یکدیگر توافق کنند. بنابراین، موضوع تعهدات کارفرما و مجری پروژه می‌تواند مالی یا غیر مالی باشد. کارفرما و مجری پروژه به موجب امضای توافقنامه موظف به انجام تمام تعهدات مالی و غیر مالی می‌شوند که در خصوص اجرای آن‌ها با یکدیگر به توافق رسیده‌اند.

کارفرما و مجری پروژه در هنگام تعیین مبلغ قرارداد باید چه گزینه‌هایی را در نظر بگیرند؟

مبلغ توافقنامه‌های پیمانکاری، وجه مشخصی است که به وسیله توافق میان کارفرما و مجری پروژه تعیین می‌شود. بنابراین، کارفرما و مجری پروژه باید در خصوص تعیین مبلغ اجرای پروژه با یکدیگر توافق کنند. میزان حق الزحمه و هزینه تهیه مصالح از جمله مواردی هستند که در هنگام تعیین مبلغ اجرای پروژه باید در نظر گرفته شوند.

حق الزحمه مجری پروژه، مبلغ مشخصی است که به وسیله توافق میان او و کارفرما مشخص می‌شود. علی الاصول، کارفرما باید حق الزحمه مجری پروژه را به صورت نقدی پرداخت کند اما کارفرما و مجری پروژه می‌توانند در خصوص پرداخت اقساطی حق الزحمه با یکدیگر توافق کنند. کارفرما باید حق الزحمه مجری پروژه را مطابق با شرایط و تاریخ مقرر در توافقنامه پیمانکاری پرداخت کند.

ممکن است که کارفرما از پرداخت حق الزحمه مجری پروژه خودداری کند. در این حالت، مجری پروژه می‌تواند در مراجع قضایی بر علیه کافرما طرح دعوا کند.

مراجع قضایی در صورتی کارفرما را ملزم به پرداخت حق الزحمه می‌کنند که مجری پروژه به تمام تعهدات و وظایف خودش عمل کرده باشد زیرا مجری پروژه در صورتی مستحق دریافت تمام حق الزحمه است که وظایف و تکالیف خودش را به صورت کامل انجام دهد.

پرداخت هزینه تهیه مصالح مورد نیاز برای اجرای پروژه ساشه کشی ساختمان می‌تواند بر عهده هر یک از کارفرما و مجری پروژه قرار بگیرد. کارفرما و پیمانکار با توافق یکدیگر باید در خصوص نحوه پرداخت هزینه‌های مورد نیاز برای تهیه مصالح تعیین تکلیف کنند.

آیا اخذ تضمین راهکار مناسبی برای تضمین حسن اجرای تعهدات مقرر در نمونه قرارداد آهن کشی آسانسور است؟

تضمین‌ در واقع، مبلغ نقد با غیر نقدی است که کارفرما و مجری پروژه در راستای ضمانت حسن انجام تعهدات مقرر در توافقنامه پیمانکاری از یکدیگر می‌گیرند.

تعیین تضمین در این قرارداد، الزامی نیست اما کارفرما و مجری پروژه برای مطمئن شدن از انجام کامل و به موقع تعهدات مقرر در توافقنامه پیمانکاری می‌توانند از یکدیگر تضمین بگیرند. کارفرما و مجری پروژه در راستای ضمانت حسن اجرای تعهدات مقرر در نمونه قرارداد آهن کشی آسانسور می‌توانند ضمانت‌هایی را تعیین کنند.

اگر کارفرما و مجری پروژه در خصوص اخذ تضمین با یکدیگر توافق کردند باید مبلغ و شرایط به اجرا گذاشتن آن‌ها را نیز تعیین کنند. در اغلب موارد، کارفرما و مجری پروژه در قالب اسناد تعهدآور بانکی از یکدیگر تضمین می‌گیرند. منظور از اسناد تعهد آور بانکی، اسناد لازم الاجرایی مانند چک و سفته است.

کارفرما و مجری پروژه باید مشخصات، مبلغ و شرایط به اجرا گذاشتن چک یا سفته ضمانت را در نمونه قرارداد آهن کشی آسانسور بنویسند.

چک و سفته ضمانت در حکم مال مورد امانت هستند. دارنده چک و سفته ضمانت نیز در حکم امین است و نمی‌تواند آن‌ها را بدون دلیل به اجرا بگذارد. به اجرا گذاشتن بدون دلیل چک و سفته ضمانت در حکم ارتکاب جرم خیانت در امانت است و ضمانت اجرای کیفری دارد.

کارفرما و مجری پروژه در چه مواردی ملزم به پرداخت وجه التزام مقرر در نمونه قرارداد شاسی کشی نما می‌شوند؟

التزام واژه‌ای عربی و به معنای ملزم شدن و متعهد شدن است. وجه التزام، مبلغی است که در توافقنامه به عنوان جریمه تعیین می‌شود. هریک از طرفین توافقنامه که تعهدات خودش را اجرا نکرد باید مبلغ وجه التزام را به عنوان جریمه پرداخت کند. در اصطلاح حقوق مدنی به وجه التزام، خسارت قراردادی نیز می‌گویند زیرا مبلغ وجه التزام و شرایط دریافت آن به وسیله توافق میان طرفین مشخص می‌شود.

تعیین وجه التزام الزامی نیست اما کارفرما و مجری پروژه هنگام تنظیم نمونه قرارداد شاسی کشی نما می‌توانند در خصوص اخذ وجه التزام با یکدیگر توافق کنند. اگر کارفرما و مجری پروژه در خصوص اخذ وجه التزام با یکدیگر توافق کردند باید ملبغ و شرایط دریافت آن را نیز مشخص کنند.

معمولا مجری پروژه در موارد زیر ملزم به پرداخت وجه التزام می‌شود:

  • در صورتی که پروژه را همراه با تاخیر و خارج از موعد مقرر تکمیل کند و به کارفرما تحویل بدهد؛
  • در صورتی که از اجرای پروژه خودداری کند؛
  • در صورتی که به سایر وظایف و تعهدات خودش عمل نکند.

کارفرما نیز معمولا در موارد زیر ملزم به پرداخت وجه التزام می‌شود:

  • در صورتی که از پرداخت حق الزحمه مجری پروژه خودداری کند؛
  • در صورتی که حق الزحمه مجری پروژه را به صورت کامل پرداخت نکند؛
  • در صورتی که به سایر وظایف و تعهدات خودش عمل نکند.

برای انجام موضوع این قرارداد، چگونه توافق کنیم؟

بیشترین سوالی که برای کارفرمایان و پیمانکاران در خصوص اجرای موضوع این قرارداد ایجاد می‌شود، شیوه صحیح توافقات و امضای قرارداد است. تنظیم قرارداد و در ادامه، امضای آن، علاوه بر توجه به نکات فنی و مهندسی موضوع این پروژه، باید از جهت حقوقی و قانونی نیز بررسی شود. برای این منظور مناسب‌ترین شخصی که می‌تواند به شما کمک کند، کارشناسان حقوقی و وکلای مجرب در تنظیم قرارداد هستند. تیم حقوقی رکلا این خدمات را در قالب تنظیم قرارداد اختصاصی ارائه می‌دهد که می‌توانید با ثبت درخواست، به سهولت از آن بهره ببرید.

البته به شما پیشنهاد می‌کنیم که اگر در خصوص امضای این قرارداد اطلاعات دقیقی ندارید، در ابتدا و حتی پیش از حضور در مذاکرات ابتدایی، از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات