نمونه قرارداد فنس کشی و جزئیاتی در خصوص نحوه تنظیم متن قرارداد عملیات فنس کشی

قرارداد فنس کشی

قرارداد فنس کشی از انواع قراردادهای پیمانکاری است. قراردادهای پیمانکاری جایگاه ویژه‌ای در کسب و کار امروزه باز کرده‌اند. این قرارداد از قراردادهای پر استفاده و کاربردی است. افرادی که می‌خواهند به نوعی امنیت خانه ، ملک، زمین، باغ یا هر ساختمان و ملک دیگری را تامین کنند، اقدام به نصب فنس می‌کنند. نصب فنس اقدامی بسیار کاربردی است که اشخاص برای تعیین حد و مرز رفت و آمد و برای امنیت از آن استفاده می‌کنند. فرم قرارداد فنس کشی را می‌توان برای نصب فنس ساختمان، زمین، تعیین مرز و غیره… استفاده کرد. موضوع نمونه قرارداد عملیات فنس کشی به خواسته کارفرما بستگی دارد و متن قرارداد با توجه به این موضوع و نیاز و خواسته کارفرما نوشته می‌شود.

نمونه قرارداد عملیات فنس کشی چیست؟

همانطور که گفته شد، نمونه قرارداد فنس کشی قراردادی است که موضوع اصلی آن نصب فنس مکان‌های مختلف است. فرم قرارداد فنس کشی براساس قانون مدنی نوشته می‌شود. قانون مدنی اجازه تنظیم قراردادهای پیمانکاری را داده ‌است و فرم قرارداد فنس کشی نیز می‌تواند نوعی از قرارداد پیمانکاری باشد. براساس نمونه قرارداد عملیات فنس کشی ، عمل فنس کشی از طرف کارفرما به پیمانکار یا شخص انجام دهنده کار، سپرده می‌شود. آن شخص نیز موظف می‌شود که در مدت مشخص و با دستور العملی که خواست و نظر کافرما است، عملیات فنس کشی را انجام دهد. در مقابل، کارفرما نیز با توافقی که از پیش با پیمانکار داشته است، مبلغی را به عنوان حق الزحمه پیمانکار می‌پردازد و متعهد می‌شود که ابزار و شرایط را برای انجام کار فنس کشی در اختیار پیمانکار قرار دهد.

نمونه قرارداد فنس کشی از نگاه قانون

ماده 10 قانون مدنی می‌گوید:

«قراردادهای خصوصی نسبت به اشخاصی که آن‌ها را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

براساس این ماده از قانون مدنی، که معروف به حکم آزادی قراردادها است، عقد و تنظیم نمونه قرارداد فنس کشی به شرط رعایت قانون موجه است و ایرادی ندارد.

این نمونه قرارداد، یک سند معتبر قانونی است. اگر زمانی اختلاف یا مشکلی میان طرفین ایجاد شود، برای اثبات حق، طرفین می‌توانند قرارداد را به عنوان یک سند به دادگاه و مراجع قضایی ارائه کنند. در این سند قانونی تمامی حقوق و تعهدات طرفین قرارداد نوشته شده است و طرفین متعهد می‌شوند که مانند این قرارداد عمل کنند. یکی از ملزومات نوشتن و تنظیم فرم قرارداد فنس کشی این است که سندی قانونی در دست طرفین باشد.

نحوه تنظیم متن قرارداد فنس کشی

برای آنکه بتوانید یک نمونه متن قرارداد فنس کشی را تنظیم کنید یا برای آنکه با این قرارداد بیشتر آشنا شوید که بتوانید قبل از امضای آن با آگاهی بیشتری مفاد و ماده‌های آن را بخوانید، لازم است که با نحوه نوشتن و تنظیم یک نمونه قرارداد عملیات فنس کشی آشنا شوید. در ادامه به شرح متن قرارداد فنس کشی می‌پردازیم و درباره مواد آن و نحوه نوشتن آن توضیح می‌دهیم.

عنوان در نمونه قرارداد فنس کشی

اولین بخشی که در این قرارداد یا هرقرارداد دیگری نوشته می‌شود، عنوان است. عنوان یک عبارت کوتاه است. اما این عبارت باید دربرگیرنده محتوای کلی قرارداد باشد و مشخص کند که این قرارداد به طور دقیق برای نصب فنس چه جایی تنظیم شده است. بعد از عنوان، اولین ماده قرارداد، اطلاعات و مشخصات طرفین است.

نمونه قرارداد فنس کشی

اطلاعات و مشخصات طرفین

در هر قراردادی لازم است که اطلاعات و مشخصات طرفین ذکر شود. در این بخش از متن قرارداد ابتدا مشخصات و اطلاعات طرف اول قرارداد که کارفرمای قرارداد محسوب می‌شود، در قسمتی که مربوط به اطلاعات کارفرما است نوشته‌ می‌شود. اطلاعاتی مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، آدرس دقیق محل اقامت، کد پستی و شماره تماس کارفرما باید در این بخش از قرارداد ثبت شود. در ادامه همانطور که این اطلاعات برای کارفرما نوشته می‌شود، اطلاعات و مشخصات پیمانکار نیز در طرف دوم قرارداد ثبت می‌شود.

ثبت این اطلاعات زمانی که اشخاص حاضر در قرارداد، اشخاص حقیقی باشند، مناسب است. اما اگر اشخاص حاضر در قرارداد، اشخاص حقوقی باشند، لازم است که اطلاعاتی مانند نام شرکت، شماره ثبت، کد اقتصادی، نشانی دقیق محل شرکت، تلفن، نام نماینده و سمت نماینده آن‌ها را در متن ثبت کنیم. از آنجایی که این قرارداد بعد از عقد و امضا، به یک سند معتبر قانونی تبدیل می‌شود، دقت در تنظیم آن و نوشتن اطلاعات اشخاص حاضر در آن بسیار مهم است. زیرا که اگر زمانی اختلافی ایجاد شد و قرارداد به دادگاه تسلیم شد، مرجع حل اختلاف با جزئیات نوشته شده در این بخش، اشخاص حاضر در قرارداد را پیدا می‌کند و نسبت به خطای رخ داده حکم می‌دهد.

موضوع نمونه قرارداد فنس کشی چیست؟

موضوع این نمونه قرارداد انجام کلیه عملیات نصب فنس است. در این بخش از قرارداد باید به طور دقیق و واضح بیان شود که کارفرما دقیقاً به دنبال چه چیزی است. قصد نصب فنس چه متراژی را دارد و می‌خواهد که عملیات در کجا انجام شود. حتی لازم است به نوع فنس و شیوه انجام آن نیز اشاره شود تا از میان انواع فنس کشی، به اشتباه طریقه‌ای که مورد نیاز کارفرما نیست، انجام نشود. باید مشخص شود که کارفرما در قرارداد حاضر به طور دقیق چه چیزی را انتظار دارد؟ و هدف از ایجاد این قرارداد انجام چه کاری است؟

با توجه به اطلاعات کاملی که در این بخش از قرارداد داده می‌شود، پیمانکار به خوبی آگاه می‌شود که کارفرما به دنبال چیست و خودش در انتهای کار، چه چیزی باید تحویل بدهد. اگر عملیات نصب دارای مراحل مختلفی بود، باید در این بخش از قرارداد این عملیات به طور کامل و با اشاره به هر مرحله شرح داده شده و انجام شود.

اسناد، مدارک و مشخصات فنی

به تمامی اسناد و مدارکی که در جریان قرارداد به آن نیاز است، در این بخش از قرارداد اشاره می‌شود. اسناد و مدارکی مانند:

  1. قرارداد حاضر
  2. مشخصات فنی اختصاصی که توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌شود.
  3. مشخصات فنی عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که پیمانکار باید از مفاد و محتوای آن آن مطلع می باشد تا بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد.
  4. جدول پیشرفت فیزیکی و برآورد تقریبی مقادیر کار
  5. استعلام بهاء
  6. برنامه ریزی پیشرفت کار و دستور کارها و صورتمجلس‌ها و موافقت نامه‌ها
  7. و…

این اطلاعات و اطلاعاتی از این قبیل، اسناد و مدارکی هستند که در متن قرارداد فنس کشی نوشته می‌شود. در ادامه کار و در فرآیند انجام عملیات فنس کشی، انجام کار باید براساس این اطلاعات و مدارک فنی باشد. در حقیقت اسناد و مدارک و مشخصات فنی ، باعث آسانتر شدن کار می‌شود. پیمانکار با معیار و اندازه‌ها و قوانین مشخص در این مدارک اقدام به انجام کار می‌کند.

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن در قرارداد فنس کشی

یکی از موضوعات مهم هر قراردادی، مبلغ حق الزحمه‌ای است که طرفین برای قرارداد در نظر می‌گیرند. در عملیات فنس کشی، کارفرما انجام کار را به پیمانکار می‌سپارد و متعهد می‌شود که در ازای انجام کار به او حق الزحمه‌ای بپردازد. این حق الزحمه با توافق طرفین قرارداد یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود.

نحوه پرداخت نیز به توافق آن‌ها بستگی دارد. ممکن است توافق کرده باشند که بعد از اتمام کار، مبلغ قرارداد به پیمانکار پرداخت شود یا ممکن است که برای پرداختی‌ها مراحلی در نظر گرفته باشند و در مراحل مختلف کار، به پیمانکار پرداخت صورت بگیرد. اگر قرارداد عملیات فنس کشی نیازمند هزینه‌ای برای تهیه ابزار و لوازم برای شروع به کار باشد، این هزینه را یا کارفرما می‌پردازد و از همان ابتدا، ابزار مورد نیاز را در اختیار پیمانکار می‌گذارد یا ممکن است که از پیمانکار بخواهد که ابزار و لوازم را تهیه کند و در انتها، علاوه بر حق الزحمه، مبلغ هزینه شده برای ابزار را نیز به او پرداخت می‌کند. در مجموع، تمامی موارد ذکر شده باید با توافق طرفین قرارداد باشد.

حل اختلاف در نمونه قرارداد فنس کشی

طرفین قرارداد می‌توانند با توافق یکدیگر، شخص یا مرجعی را به عنوان داور انتخاب کنند تا در زمان بروز اختلاف و مشکل، برای حل اختلاف نزد او بروند. شخص داور در این زمان میان آن‌ها قضاوت می‌کند و حکم می‌دهد. این حکم از نظر قانونی دارای اعتبار است. انتخاب داور پروسه رسیدگی به شکایت را آسانتر می‌کند.

توصیه می‌کنیم

توصیه می‌کنیم به هیچ وجه بدون امضای یک قرارداد مکتوب، پروژه‌ای را نپذیرید و از انجام توافقات شفاهی در این خصوص بپرهیزید. در نظر داشته باشید که برای در اختیار داشتن مدرک معتبری از توافقاتی که میان شما برقرار شده است، باید حتما یک قرارداد مکتوب تهیه و میان طرفین امضا کنید. برای این منظور پیشنهاد ما به شما استفاده از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی است. روی لینک بزنید و به صفحه اختصاصی آن وارد شوید.

همچنین این امکان را دارید که برای یافتن پاسخ سوالات حقوقی خود، از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز بهره ببرید.

ثبت نظر یا سوال