نمونه قرارداد فروش جرثقیل ؛ یک قرارداد مهم در حوزه ساخت!

-
بروزرسانی:1402/01/14
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد خرید جرثقیل

قرارداد خرید جرثقیل یکی از انواع قرارداد خرید کالا است. این قرارداد برای کسانی که در صنعت حمل و نقل و صنعت ساختمان سازی فعالیت می‌کنند به عنوان یک قرارداد کاربردی محسوب می‌شود. جرثقیل‌ها برای جابجایی اجسامی به کار می‌روند که فراتر از قدرت آدمی است مثل سازه‌های عظیم. در نتیجه با توجه به اهمیت بالای جرثقیل‌ها در دنیای امروز، در ادامه مطلب برای نوشتن قرارداد خرید جرثقیل به شما کمک خواهیم کرد و نکاتی حقوقی را بازگو خواهیم نمود.

نوع نمونه قرارداد خرید جرثقیل

قرارداد خرید جرثقیل تابع مقررات حاکم بر عقد بیع است. در این نوع از عقود، تمامی توافقات و تعهدات بین دو طرف به طور کامل الزام‌آور است؛ البته گاهی ممکن است افراد قرارداد را به نمایندگی از اشخاص دیگر امضا کنند یا تعهدی نیز به نفع شخص ثالثی در متن نمونه قرارداد خرید جرثقیل قید کنند.

اگر شما به نمایندگی از شرکت یا ادارات قراردادی را امضا می‌کنید، حتما نام و سمت خود را در متن نمونه قرارداد خرید جرثقیل بنویسید و اگر به نمایندگی از افراد این عمل را انجام می‌دهید، ذکر نام شما و اثبات نمایندگی کافی است.

نحوه تنظیم نمونه قرارداد خرید جرثقیل

در هنگام تنظیم قرارداد خرید جرثقیل نکات زیر را به دقت و طبق توافق طرفین و با رعایت مواد قانونی در نظر داشته باشید:

مشخصات طرفین قرارداد فروش جرثقیل

در هنگام نوشتن این قرارداد، ذکر مشخصاتی که سبب احراز هویت طرفین معامله می‌شود الزامی است. در این قسمت نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس محل سکونت و کد پستی را بنویسید. اگر طرفین یا یکی از آن‌ها شخص حقوقی است نام شرکت، شماره ثبت، کد اقتصادی، نشانی، تلفن، نام نماینده و سمت ایشان در قرارداد نوشته شود.

موضوع قرارداد خرید جرثقیل

در این قسمت، مشخصات دقیق جرثقیلی که معامله می‌شود را بنویسید. توجه کنید که فروشنده حتما باید در زمان تحویل مبیع همان جرثقیل را تحویل خریدار دهد که در این قسمت، مشخصات آن نوشته شده است در غیر این صورت، معامله را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این بخش از قرارداد خرید جرثقیل به معنی تعهد فروشنده در مقابل خریدار محسوب می‌شود. برای مثال اگر قبل از تحویل جرثقیل به خریدار، وسیله خراب شود و آسیب ببیند خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند.

قرارداد فروش جرثقیل

ثمن و پرداخت آن در نمونه قرارداد خرید جرثقیل

این قسمت از قرارداد خرید و فروش نیز همانند بخش قبلی اهمیت بسیار بالایی دارد، زیرا به منزله تعهد خریدار در مقابل فروشنده است. وجه معامله قرارداد خرید جرثقیل باید به طور کامل مطابق آنچه که در متن قید شده است به فروشنده پرداخت شود.

ممکن است شما برای پرداخت یا دریافت وجه معامله از روش‌های گوناگونی مانند پرداخت وجه نقد، چک عادی و چک بین بانکی استفاده کنید. توجه کنید حتما روش پرداخت را در قرارداد خرید جرثقیل بنویسید و اطلاعات تکمیلی را ذکر کنید. برای مثال اگر روش پرداخت به صورت اقساطی با چک بین بانکی است حتما شماره چک، تاریخ و مبلغ را بنویسید.

اگر معامله منعقد شود و خریدار به هر دلیل از پرداخت ثمن امتناع کند فروشنده می‌تواند جرثقیل را به او تحویل ندهد یا آن را پس بگیرد.

شروط و تعهدات

در این قسمت، هر یک از طرفین می‌توانند انجام دادن یا انجام ندادن عملی را از طرف مقابل درخواست کنند. به شرط آنکه مشروع باشد، قابل انجام باشد و سود و فایده داشته باشد. اگر طرف مقابل از انجام آن خودداری کند کسی که تعهد به نفع او شده است می‌تواند طلب خسارت کند یا قرارداد را فسخ کند. شرطی که در نمونه قرارداد خرید جرثقیل نوشته می‌شود باید به گونه‌ای باشد که مانع استفاده خریدار از جرثقیل یا مانع بهره مندی فروشنده از وجه معامله نباشد. تعهدات و شروط می‌تواند به نفع خود اشخاص طرف معامله و شخص ثالث باشد.

اختیارات فسخ در قرارداد خرید جرثقیل

گاهی اشخاص می‌توانند بر مبنا اختیاراتی که قانون گذار به آن‌ها داده است قرارداد خرید جرثقیل را فسخ کنند. برای مثال هریک از طرفین می‌توانند در همان لحظه و تا قبل از آن که حاضران متفرق شوند، معامله را فسخ کنند. به این حق، خیار مجلس گفته می‌شود. از طرف دیگر، هر یک از طرفین یا شخص ثالث می‌تواند تقاضا کند که برای او طی مدت معین، اختیار فسخ قرارداد فروش جرثقیل وجود داشته باشد. به این اختیار نیز، شرط خیار گفته می‌شود.

زمان شروع اختیارات طرفین را در عقد بنویسید در غیر این صورت، مدت آن اختیارات از زمان شروع عقد محاسبه می‌شود.

مرجع حل اختلاف و تعداد نسخه

بهتر است طرفین در زمان نوشتن قرارداد، مرجعی توافقی را جهت حل مسائل و مشکلات احتمالی تعیین کنند. نام آن مرجع در متن قرارداد نوشته می‌شود و طرفین در زمان بروز اختلاف پیرامون قرارداد فروش جرثقیل به آن مرجع مراجعه می‌کنند. در صورت عدم تعیین مرجع از طرف آن‌ها، دادگاه، صالح به رسیدگی خواهد بود. توجه کنید که اگر طرفین در مورد خسارت احتمالی به توافق رسیده باشند و در قرارداد، آن مبلغ را ذکر کنند، مرجع حل اختلاف نمی‌تواند مبلغ بیشتری را تعیین کند.

جهت تعیین تعداد نسخه‌های قرارداد عدد خاصی مشخص نشده است، اما نکته مهم و قابل توجه، ضرورت واحد بودن متن تمام نسخه‌ها است. متن قرارداد در تمامی نسخه‌ها باید کاملا مشابه یکدیگر باشد و در پایان نسخه‌ها، عبارت «تمام نسخه‌ها متحدالشکل و یکسان است» را بنویسید. توصیه می‌کنیم یک نسخه بیشتر از تعداد طرفین قرارداد آماده کنید که در زمان ایجاد اختلاف، به مرجع حل اختلاف قرارداد داده شود.

نکات تکمیلی در مورد قرارداد خرید جرثقیل

خریدار جرثقیل موظف است مبلغ تعهد شده را در همان محلی که قرارداد امضا شده است به خریدار تحویل دهد، مگر اینکه ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد.

طبق اختیاراتی که خریدار به موجب قانون دارد، اگر متوجه شود که جرثقیل معیوب است می‌تواند معامله را فسخ کند یا طلب خسارت کند و مبیع را به همان شکل بپذیرد.

اگر جرثقیل متعلق به چند مالک است، امضای تمام آ‌ن‌ها جهت صحت معامله لازم است، در غیر این صورت به دلیل اینکه جرثقیل مال مشاع به حساب می‌آید معامله غیر نافذ و فاقد اثر حقوقی خواهد بود اما اگر جرثقیل متعلق به یک نفر باشد، امضا او جهت صحت معامله صحیح و کافی است.

اگر مشخص شود که فروشنده در زمان امضای قرارداد خرید جرثقیل ، قصد فریب خریدار را داشته است، خریدار پس از اطلاع از این موضوع، مختار است که فورا قرارداد را فسخ کند (اختیار تدلیس).

بیع چیزی که خرید و فروش آن ممنوع است یا فروشنده نمی‌تواند آن را به هر دلیلی در اختیار خریدار قرار دهد یا آن مال نامشروع محسوب شود، باطل اعلام شده است.

تسلیم مبیع به خریدار زمانی انجام شده است که آن مبیع به طور کامل در اختیار خریدار باشد، حتی اگر خریدار از آن استفاده نکند و برای او منفعتی حاصل نشود.

اگر طرفین معامله زمان مشخصی را جهت تسلیم جرثقیل در نظر بگیرند، قدرت تسلیم مبیع از فروشنده به خریدار در زمان تعیین شده شرط است و زمان امضا قرارداد ملاک قرار نمی‌گیرد.

بعد از انعقاد قرارداد، طرفین می‌توانند با توافق و تراضی یکدیگر قرارداد را بهم بزنند، در این صورت دیگر الزامی برای عمل کردن به تعهدات وجود نخواهد داشت.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد خود را به ما بسپارید. خدمات تنظیم قرارداد یکی از انواع مهم خدمات مجموعه حقوقی رکلا است. شما می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز برخوردار شوید. برای ثبت هریک از درخواست‌های اشاره شده، روی لینک آن بزنید.

قرارداد فروش جرثقیل (نقدی)

این نمونه قرارداد را از اینجا بگیرید!

نمونه قرارداد فروش جرثقیل (نقدی)
دانلود نمونه قرارداد فروش جرثقیل (نقدی)

قرارداد فروش اقساطی جرثقیل

این نمونه قرارداد معامله چرثقیل به صورت اقساطی را ممکن می‌سازد. با زدن روی تصویر زیر، آن را تهیه کنید.

نمونه قرارداد فروش اقساطی جرثقیل
دانلود نمونه قرارداد فروش اقساطی جرثقیل
فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات