نمونه قرارداد اسکلت بتنی ساختمان و نکات تنظیم متن قرارداد دستمزدی اسکلت بتنی

قرارداد اسکلت بتنی

قرارداد اسکلت بتنی از انواع قراردادهای پیمانکاری و مربوط به کار ساخت و ساز ساختمان است. این قرارداد مهم، از قراردادهای پر استفاده و کاربردی در زمینه فعالیت‌های ساخت و ساز است. این قرارداد را نمونه قرارداد دستمزدی اسکلت بتنی نیز می‌نامند. زیرا هدف از این قرارداد انجام شدن اسکلت ساختمان و رشد روند ساخت و ساز است.

در این قرارداد، کارفرما خواهان انجام شدن کار یا پروژه اسکلت ساختمان است، بنابراین این کار را به پیمانکاری که به صورت تخصصی تجربه آن را دارد می‌سپارد. بدون شک پیمانکار یا انجام دهنده کار، عملیات مورد نظر را در ازای دریافت پول انجام می‌دهد. به همین دلیل است که به این قرارداد نمونه قرارداد اجرای اسکلت بتنی دستمزدی می‌گویند. امروزه قراردادهای پیمانکاری جایگاه ویژه‌ای در معاملات و کارهای مردم باز کرده‌اند. به غیر از این قرارداد ، انواع دیگری از قراردادهای پیمانکاری هستند که مورد استفاده افراد فعال در ساخت و ساز قرار می‌گیرند.

این قرارداد به چه معناست؟

ساختمان‌هایی که در ساخت آن‌ها به خصوص در قسمت ستون‌ها و شاه‌ تیر‌ها و پی، از بتن یا بتن آرمه استفاده می‌شود را ساختمان یا سازه بتنی می‌نامند. اسکلت ساختمان از بتن است و می‌تواند فشاری که روی دیوار باربر وجود دارد را تحمل کند. این بخش از ساختمان سازی، عملیاتی معمول در ساخت و ساز است. این عملیات را به پیمانکار متخصص و ماهر در این کار می‌سپارند و برای این ارتباط کاری، از نمونه قرارداد ساخت اسکلت بتنی استفاده می‌کنند. این قرارداد، از قراردادهای کاربردی است که میان کارفرماها و پیمانکاران مختلف تنظیم می‌شود. به موجب این قرارداد، طرف کارفرما خواهان انجام شدن عملیات اسکلت بتنی ساختمان است.

از طرفی پیمانکار می‌پذیرد در ازای دریافت حق الزحمه، پروژه مورد نظر کارفرما را انجام دهد. از آنجایی که امکان ایجاد سوء تفاهم، تخلف در وعده و انجام وظایف وجود دارد، لازم است که سند معتبری وجود داشته باشد که در آن به چگونگی انجام کار اشاره شده باشد و ویژگی‌ها و شرایط خاص قرارداد در آن توضیح داده شده باشد. این سند معتبر با تنظیم و نوشتن نمونه قرارداد اسکلت بتنی با مصالح و بی مصالح یا هر قراردادی با این محتوا و عنوان میسر می‌شود.

فرم قرارداد پیمانکاری اسکلت بتنی از نگاه قانون

برای بررسی این قرارداد از نگاه قانون، باید به ماده‌های قانون مدنی رجوع کنیم. زیرا فرم خام قرارداد اسکلت بتنی یکی از انواع قراردادهای پیمانکاری است. قرارداد پیمانکاری نیز براساس قانون مدنی نوشته و تنظیم می‌شود. تنظیم فرم قرارداد اجرای اسکلت بتنی براساس ماده 10 قانون مدنی موجه است. ماده 10 قانون مدنی، ماده‌ای است که از آزادی قراردادهای خصوصی صحبت می‌کند. فرم قرارداد اسکلت بتنی نیز می‌تواند در حیطه این ماده قانونی قرار بگیرد.

ماده 10 قانون مدنی می‌گوید با توافق و رضایت طرفین، هر قراردادی امکان تنظیم شدن دارد. بنابراین این قرارداد با شرایط خاص می‌تواند تنظیم شود. برای مثال هیچ ایرادی در تنظیم نمونه قرارداد اجرای اسکلت بتنی با مصالح یا قرارداد اجرای اسکلت بتنی بدون مصالح وجود ندارد به شرط اینکه هر دو نوع قرارداد، مطابق با قانون و شرع باشند. نکته مهم همین است. شرط اصلی ماده 10 قانون مدنی برای آزادی قراردادها، این است که قراردادهای مورد نظر با رعایت کامل قانون و شرع تنظیم شده باشد. بنابراین این قرارداد، با شرط رعایت قانون و شرع کاملاً موجه است و ایرادی در تنظیم آن وجود ندارد.

این قرارداد، چه نوع عقدی است؟

این قرارداد یک عقد نامعین است. اما در تنظیم آن، قواعد و اصول و امتیازاتی وجود دارد. این قرارداد، از قراردادهای پیمانکاری است و جز قراردادهای لازم قرار می‌گیرد. به این معنی که طرفین قرارداد، هر زمان که بخواهند اجازه خروج از قرارداد را ندارند و درباره به انجام رساندن آن مسئولند. زمانی که می‌گوییم این قرارداد یک عقد لازم است، یعنی باید حتماً انجام شود و فسخ آن فقط تحت شرایط خاص امکان پذیر است.

نمونه قرارداد اسکلت بتنی ساختمان

قرارداد مدیریت پیمان اسکلت بتنی چیست؟

بگذارید یک مثال بزنیم. برای مثال در ساخت و سازهای بزرگ که نیاز به قراردادهای پیمانکاری متعدد برای انجام عملیات ساخت است، از قرارداد مدیریت پیمان استفاده می‌شود. برای مثال، کارفرمایی در نظر دارد که یک مجتمع بسازد. برای ساخت این مجتمع بدون شک به پیمانکاری برای ساخت اسکلت‌های بتنی نیاز دارد. این نیاز را با تنظیم یک نمونه قرارداد دستمزدی اسکلت بتنی مهیا می‌کند. اما صرفاً تنظیم قرارداد با پیمانکار کافی نیست. کارفرما می‌خواهد در طول مدت کار روی کار آن پیمانکار و پیمانکاران دیگر نظارت داشته باشد، ولی وقت کافی را ندارد. در این زمان با شخص دیگری قرارداد مدیریت پیمان اسکلت بتنی می‌نویسد. به این معنی که این شخص سوم، بر روند کار پیمانکار ساخت اسکلت بتنی نظارت می‌کند.

نحوه نوشتن متن این قرارداد

برای نوشتن متن این قرارداد لازم است که از محتوای این قرارداد و نحوه تنظیم آن و به طور کلی جزئیات این قرارداد آگاهی داشته باشید. آگاهی از این محتوا و مفاد قرارداد به شما کمک می‌کند که بهتر بتوانید برای امضای این قرارداد، تصمیم بگیرید یا اگر قراردادی را برای امضا به شما دادند، بتوانید به خوبی آن را مطالعه کنید و از حقوق و خود آگاه باشید. در ادامه به شرح برخی از نکات قرارداد می‌پردازیم.

اطلاعات و مشخصات طرفین در قرارداد اسکلت بتنی ساختمان

یکی از بخش‌های بسیار مهم در این قرارداد، بخش اطلاعات و مشخصات طرفین است که در متن قرارداد، دقیقاً بعد از عنوان نوشته می‌شود. در این بخش از قرارداد، مشخصات و اطلاعات اشخاص حاضر با جزئیات کامل نوشته می‌شود. اگر اشخاص حاضر در قرارداد اشخاص حقیقی باشند، اطلاعاتی مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، آدرس دقیق محل اقامت، کد پستی و شماره تماس آن‌ها در نمونه قرارداد ساخت اسکلت بتنی نوشته می‌شود.

اگر اشخاص حاضر در قرارداد، شرکت‌ها، سازمان‌ها یا به طور کلی، اشخاص حقوقی باشند، اطلاعاتی مانند نام شرکت، شماره ثبت، کد اقتصادی، نشانی دقیق محل شرکت، تلفن، نام نماینده و سمت نماینده در قرارداد نوشته می‌شود.

موضوع قرارداد

انجام عملیات ساخت اسکلت‌ها و عملی کردن آن روی ساختمان، موضوع اصلی است. در این بخش اشاره می‌شود که موضوع اصلی، انجام و اجرای کامل اسکلت‌های ساختمان مورد نظر است. لازم است که در قرارداد، آدرس دقیق ساختمان مورد نظر نوشته شود. در این قرارداد توضیح داده می‌شود که اسکلت ساختمان شامل برش، خم آرماتور، قالب بندی و بتن ریزی ستون‌ها و سقف‌ها است. این بخش، باعث به وجود آمدن دو نوع از قرارداد می‎‌شود و تفاوت‌ها مربوط به تجهیز وسایل مورد نیاز و تهیه مصالح است. در این زمان دو حالت ایجاد می‌شود:

قرارداد اجرای اسکلت بتنی با مصالح

در این نوع از قرارداد، پیمانکار تمامی مصالح مورد نیاز کارفرما را در سریع‌ترین زمان ممکن تهیه می‌کند. درواقع وظیفه تهیه مصالح مورد نیز به عهده پیمانکار است.

قرارداد اجرای اسکلت بتنی بدون مصالح

در این نوع از قرارداد، پیمانکار هیچ وظیفه‌ای در خصوص تهیه مصالح ساختمان ندارد.

مشخصات فنی در قرارداد اسکلت بتنی

مشخصات فنی و ویژگی‌های مورد نظر کارفرما برای ساخت اسکلت بتنی در این قسمت از قرارداد اسکلت بتنی نوشته می‌شود. این مشخصات نقشه‌ای برای پیمانکار است که براساس آن اقدام به عملی کردن ساخت اسکلت ساختمان کند. مشخصات فنی یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین بخش‌های یک نمونه قرارداد آرماتوربندی اسکلت بتنی است.

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

از نکات مهم قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی(دستمزدی) ، تعیین مبلغ مورد نظر برای قرارداد و نحوه پرداخت آن است. در این بخش مبلغ کلی تعیین شده و به حروف و رقم صحیح نوشته می‌شوند. در زمینه نحوه پرداخت آن نیز، پیمانکار باید با شرایطی که تعیین شده است عمل کند. شروطی مانند:

  • صورت وضعیت‌ها به صورت ماهانه تهیه شوند و بعد از تایید کارفرما پرداخت دستمزد انجام شود.
  • بعد از اتمام کار، کارفرما تا 15 فرصت دارد که مبلغ مورد نظر را به پیمانکار پرداخت کند.
  • کارفرما در ابتدا 10 درصد از مبلغ نهایی را به عنوان ضمانت حسن انجام کار نزد خود نگه می‌دارد.

نحوه تهیه مصالح در قرارداد اسکلت بتنی

همانطور که پیش‌تر گفتیم، با توجه به تهیه شدن یا نشدن مصالح، قرارداد اسکلت بتنی به دو دسته تقسیم می‌شود:

  1. نمونه قرارداد اجرای اسکلت بتنی با مصالح
  2. قرارداد اجرای اسکلت بتنی بدون مصالح

اگر کارفرما تهیه مصالح را به‌عهده بگیرد، موظف می‌شود در سریع‌ترین زمان، مصالح را تهیه کند و در اختیار پیمانکار قرار دهد.

پیمانکار موظف است که در حفظ و نگه‌داری مصالح بکوشد. زیرا اگر خسارت، ضرر و زیانی صورت بگیرد، باید آن را بپردازد.

ضمن آنکه بسیاری از شروط و موارد دیگر که در خصوص این موضوع وجود دارد در این بخش از قرارداد اسکلت بتنی نوشته می‌شود.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد پیمانکاری خود را به ما بسپارید. برای این کار، روی اینجا بزنید.

ثبت نظر یا سوال