انتقال مالکیت اراضی کشاورزی با امضای مبایعه نامه زمین کشاورزی

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1400/12/11
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
مبایعه نامه زمین کشاورزی

مبایعه نامه زمین کشاورزی یک سند قانونی، معتبر و لازم الاجرا است که برای خرید و فروش و نقل و انتقال مالکیت اراضی مورد معامله تنظیم می‌شود. مبایعه نامه در صورتی از اعتبار و سندیت قانونی لازم برخوردار می‌شود که توسط طرفین معامله تایید و امضا شده باشد. تمامی شرایط مورد توافق طرفین معامله باید در مبایعه نامه قید شود. شرایط اجرای مبایعه نامه به وسیله توافق میان طرفین معامله مشخص می‌شود. طرفین معامله باید شرایط اجرای نمونه متن مبایعه نامه زمین کشاورزی را با توجه به ضوابط و مقررات قانونی تعیین کنند. این سند قانونی، یکی از انواع مبایعه نامه است.

عدم رعایت برخی شرایط قانونی باعث باطل شدن مبایعه نامه مربوط به نقل و انتقال مالکیت اراضی می‌شود. در این نوشته قصد داریم که نکات قانونی مربوط به خرید و فروش زمین کشاورزی و شرایط تنظیم و فسخ موافقت نامه مربوط به آن را بررسی کنیم. این مبایعه نامه در واقع برای قرارداد خرید زمین زراعی تنظیم و اجرا می‌شود. خواندن آن مقاله را نیز به شما پیشنهاد می‌کنیم.

رعایت کدام شرایط و ضوابط قانونی در نمونه مبایعه نامه زمین کشاورزی الزامی است؟

بَیع نام حقوقی و فقهی موافقت نامه‌ای است که میان طرفین معامله و در هنگام نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول تنظیم می‌شود. شرایط مربوط به تنظیم و امضای قرارداد بیع زمین در مواد 338 الی 463 قانون مدنی مشخص شده است. مطابق با اصول و ضوابط فصل بیع قانون مدنی، نمونه مبایعه نامه فروش زمین کشاورزی در واقع سند مکتوبی است که میان طرفین معامله تنظیم و امضا می‌شود. بنابراین، طرفین نمونه مبایعه نامه خرید زمین کشاورزی نیز باید آن را مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در فصل بیع قانون مدنی تنظیم و امضا کنند.

همانگونه که در مطالب قبلی نیز توضیح دادیم شرایط اجرای نمونه مبایعه نامه خرید زمین کشاورزی به وسیله توافق‌ها و مذاکرات طرفین معامله مشخص می‌شود. لازم به ذکر است که طرفین معامله باید شرایط اجرای موافقت نامه مربوط به نقل و انتقال اراضی را مطابق با ضوابط و شرایط آمره مقرر در قانون مدنی تنظیم کنند. شرایط و ضوابط آمره فصل بیع قانون مدنی، لازم الاجرا هستند. بنابراین عدم رعایت شرایط و ضوابط آمره فصل بیع قانون مدنی باعث باطل و بی‌اثر شدن موافقت نامه مربوط به نقل و انتقال اراضی می‌شود. طرفین معامله می‌توانند برخلاف شرایط و ضوابط تکمیلی مقرر در قانون مدنی با یکدیگر توافق کنند. شرایط و ضوابط تکمیلی بیع در صورتی لازم الاجرا هستند که طرفین معامله برخلاف آن‌ها با یکدیگر توافق نکرده باشند.

امضای نمونه مبایعه نامه زمین کشاورزی باعث ایجاد کدام آثار و الزامات قانونی می‌شود؟

نمونه فرم مبایعه نامه زمین کشاورزی یک ماهیت حقوقی تَملیکی محسوب می‌شود. انتقال مالکیت مهم‌ترین اثر ماهیت‌های حقوقی تَمیلکی است. مهم‌ترین اثر این موافقت نامه نیز انتقال مالکیت اراضی مورد معامله از انتقال دهنده به انتقال گیرنده است. به محض امضا و تکمیل متن مبایعه نامه فروش زمین کشاورزی ، مالکیت اراضی مورد معامله به انتقال گیرنده منتقل می‌شود.

الزام به تحویل اراضی مورد معامله از دیگر الزامات قانونی مهم است که در اثر تکمیل و امضای فرم خام مبایعه نامه زمین کشاورزی برای انتقال دهنده ایجاد می‌شود. انتقال دهنده باید مورد معامله را مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در فرم خام مبایعه نامه زمین به انتقال گیرنده تحویل بدهد.

الزام به پرداخت بهای اراضی مورد نظر، از دیگر الزامات قانونی است که به موجب امضای متن مبایعه نامه فروش زمین کشاورزی برای انتقال گیرنده ایجاد می‌شود. انتقال گیرنده باید بهای اراضی مورد معامله را مطابق با شرایط و تاریخ مقرر در مبایعه نامه به انتقال دهنده پرداخت کند.

مطابق با قانون مدنی شرایط و نحوه پرداخت مبلغ نمونه مبایعه نامه زمین کشاورزی چگونه است؟

مبلغ این مبایعه نامه در واقع همان بهایی است که انتقال گیرنده باید بابت اراضی مورد معامله به انتقال گیرنده پرداخت کند. قانونگذار تعیین بهای اراضی مورد معامله را به اراده انتقال گیرنده و انتقال دهنده واگذار کرده است. بنابراین، انتقال گیرنده و انتقال دهنده با توافق یکدیگر باید بهای اراضی مورد معامله را تعیین کنند.

انتقال گیرنده موظف است که بهای اراضی مورد معامله را به صورت نقدی و هم زمان با تنظیم و امضای مبایعه نامه پرداخت کند اما قانونگذار به طرفین معامله اجازه داده است که در خصوص پرداخت اقساطی و نسیه بهای اراضی نیز با یکدیگر توافق کنند. انتقال گیرنده باید بهای اراضی مورد معامله را مطابق با تاریخ و شرایط مقرر در موافقت نامه مربوط به نقل و انتقال مالکیت آن‌ها پرداخت کند.

در حقوق مدنی 4 روش برای پرداخت بهای اراضی مورد معامله مشخص شده است:

  1. نقدی: در این روش، انتقال گیرنده بهای اراضی مورد معامله را نقداً و هم زمان با امضای موافقت نامه مربوط به نقل و انتقال مالکیت آن‌ها پرداخت می‌کند؛
  2. نسیه: انتقال گیرنده بهای اراضی مورد معامله را با تاخیر و پس از تحویل گرفتن آن‌ها پرداخت می‌کند؛
  3. سَلَم: انتقال گیرنده بهای اراضی مورد معامله را پیش از تحویل گرفتن آن‌ها پرداخت می‌کند؛
  4. کالی به کالی: انتقال گیرنده بهای اراضی مورد نظر را با تاخیر پرداخت می‌کند. در این روش انتقال دهنده نیز اراضی مورد معامله را همراه با تاخیر به انتقال گیرنده تحویل می‌دهد.

آیا امضای نمونه مبایعه نامه زمین کشاورزی باعث ایجاد تعهدات غیر مالی برای طرفین معامله می‌شود؟

امضا و تکمیل نمونه فرم مبایعه نامه زمین کشاورزی باعث ایجاد تعهداتی قانونی برای طرفین معامله می‌شود. مهم‌ترین تعهد قانونی انتقال دهنده ، تحویل اراضی مورد معامله به انتقال گیرنده است. پرداخت بهای ارضی مورد معامله نیز مهمترین تعهد قانونی است که به موجب امضای نمونه متن مبایعه نامه زمین کشاورزی برعهده انتقال گیرنده گذاشته می‌شود.

طرفین معامله می‌توانند در خصوص جزئیات مربوط به اجرای نمونه مبایعه نامه زمین کشاورزی نیز با یکدیگر توافق کنند. تعهدات فرعی این موافقت نامه در واقع همان جزئیاتی است که طرفین معامله درباره اجرای آن‌ها با یکدیگر به توافق رسیده‌اند.

موضوع تعهدات اصلی و فرعی طرفین معامله می‌تواند مالی یا غیر مالی باشد. طرفین معامله ملزم به اجرای تمام تعهدات اصلی، فرعی، مالی و غیر مالی مشخص شده در موافقت نامه مربوط به نقل و انتقال مالکیت اراضی مورد معامله هستند.

آیا تعیین وجه التزام در نمونه مبایعه نامه زمین کشاورزی الزامی است؟

التزام به معنای پایبندی و متعهد شدن است. وجه التزام، مبلغی است که در مبایعه نامه به عنوان جریمه تعیین می‌شود. هر یک از طرفین معامله که به تعهدات خودش عمل نکرد باید مبلغ وجه التزام را به عنوان جریمه پرداخت کند.

تعیین وجه التزام در نمونه مبایعه نامه فروش زمین کشاورزی الزامی نیست اما طرفین معامله می‌توانند در خصوص تعیین و پرداخت آن با یکدیگر به توافق برسند. اگر طرفین معامله درخصوص پرداخت وجه التزام با یکدیگر به توافق رسیدند باید مبلغ و شرایط پرداخت آن را نیز مشخص کنند. در ادامه شرایط و موارد پرداخت وجه التزام از سوی طرفین معامله را بررسی می‌کنیم:

موارد پرداخت وجه التزام از سوی انتقال دهنده:

انتقال دهنده زمین کشاورزی در موارد زیر ملزم به پرداخت وجه التزام می‌شود:

  1. اول: انتقال دهنده، اراضی مورد معامله را با تاخیر و پس از سپری شدن مدت و تاریخ مورد توافق در موافقت نامه به انتقال گیرنده تحویل بدهد؛
  2. دوم: انتقال دهنده از تحویل اراضی مورد معامله به انتقال گیرنده خودداری کند؛
  3. سوم: انتقال دهنده به سایر تعهدات مالی و غیر مالی خودش عمل نکرده باشد.

موارد پرداخت وجه التزام از سوی انتقال گیرنده:

انتقال گیرنده نیز در موارد زیر ملزم به پراخت وجه التزام مورد توافق در مبایعه نامه می‌شود:

  1. اول: انتقال گیرنده بهای ارضی مورد معامله را با تاخیر و پس از سپری شدن تاریخ و مدت مقرر در موافقت نامه مربوط به نقل و انتقال مالکیت آن‌ها پرداخت کند؛
  2. دوم: انتقال گیرنده از پرداخت بهای زمی کشاورزی امتناع کند؛
  3. سوم: انتقال گیرنده به سایر تعهدات مالی و غیر مالی خودش عمل نکرده باشد.

یک توصیه کاربردی

برای انجام این معامله و تنظیم مبایعه نامه مروبط به آن، لازم است که از اشخاص متخصص در این حوزه کمک بگیرید تا معامله شما بدون اشکال و به صورت صحیح برقرار شود. تنظیم قرارداد اختصاصی و ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی از جمله خدماتی است که توسط تیم حقوقی رکلا ارائه می‌شوند. شما با ثبت درخواست و برقراری ارتباط با کارشناسان مجرب، این امکان را دارید که مبایعه نامه مورد نظر خود را در اختیار بگیرید و سوالات و ابهامات ذهنی خود را از کارشناسان جویا شوید.

متن کامل قرارداد

متن کامل قرارداد را از طریق زدن بر روی تصویر زیر تهیه کنید.

نمونه قرارداد فروش زمین کشاورزی
دریافت قرارداد
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات