نمونه قرارداد جعاله شهرداری و شرایط مهم اعتبار قرارداد جعاله انجام امور شهرداری چیست؟

نویسنده:سما سلیمانی
-
بروزرسانی:1401/09/29
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد جعاله شهرداری

قرارداد جعاله شهرداری قراردادی است که از طریق آن کارهای اداری و پیگیری‌های لازم مربوط به امور شهرداری، انجام می‌شود. اگر به دنبال اخذ مجوز باشید یا تجربه اخذ مجوز برای ساخت و ساز و تغییر کاربری و در مجموع امور مربوط به شهرداری را داشته باشید، می‌دانید که انجام این امور کمی وقت گیر است و نیازمند پیگیری پیوسته و فعال است تا کار به نتیجه برسد.

ممکن است شخصی که نیاز دارد برای انجام کار خاصی، اموری را در شهرداری پیگیری کند، وقت کافی برای حضور و انجام این کار نداشته باشد. ممکن است انجام کارهای دفتری و اداری برایش سخت باشد یا به هر دلیل دیگری بخواهد که شخص دیگری به جای او این کارها را انجام داده و این امور را پیگیری کند و به نتیجه برساند. برای این کار، شخص درخواست کننده باید به شخص انجام دهنده کار متعهد ‌شود که مبلغی را به عنوان حق الزحمه می‌بپردازد. در این زمان است که می‌توانیم بگوییم از نمونه قرارداد جعاله انجام امور شهرداری استفاده شده است. این قرارداد از قراردادهای پر استفاده و بسیار کاربردی در زمینه پیگیری و انجام امور شهرداری است.

نمونه قرارداد جعاله انجام امور شهرداری چیست؟

این قرارداد یک نوع قرارداد خصوصی محسوب می‌شود و با توجه به ماده‌های قانون مدنی و فقه نوشته و تنظیم می‌شود. فرم قرارداد جعاله شهرداری قراردادی است که به وسیله آن، شخصی به عنوان انجام دهنده کار، انجام امور مربوط به شهرداری را که از طرف شخص دیگر درخواست شده است انجام می‌دهد و در ازای انجام این کار، مبلغی را به عنوان حق الزحمه دریافت می‌کند.

نمونه قرارداد جعاله شهرداری قراردادی جایز است. به این معنی که طرفین قرارداد هر زمان که بخواهند می‌توانند از آن خارج شوند. البته قوانین و شرایطی نیز وجود دارد که از ضایع شدن حقوق طرفین جلوگیری می‌کند. در تعریف فقهی جعاله آمده است که «جعاله، ملتزم شدن جاعل به دادن عوض است در قبال عملی که حلال و مقصود عقلاء است.» قانون مدنی نیز در ماده 561 می‌گوید:

«جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.»

براساس این ماده، نمونه قرارداد جعاله انجام امور شهرداری به خوبی تعریف می‌شود. برای نوشتن این قرارداد و قراردادهایی که به صورت جعاله برقرار می‌شود، لازم است که سه رکن اصلی جعاله حضور داشته باشد.

سه رکن اصلی جعاله در نمونه قرارداد جعاله انجام امور شهرداری

لازم است که برای تنظیم و نوشتن متن قرارداد جعاله شهرداری سه رکن اصلی عقد جعاله حضور داشته باشند. ماده 562 قانون مدنی این سه رکن را اینگونه تعریف کرده است:

«در جعاله ملتزم را جاعل، طرف را عامل و اجرت را جُعل می‌گویند.»

براساس این ماده، نوشتن متن قرارداد جعاله انجام امور شهرداری نیازمند حضور سه رکن جاعل، عامل و جُعل است. در ادامه این سه رکن را توضیح خواهیم داد.

جاعل در فرم قرارداد جعاله شهرداری کیست؟

در متن قرارداد جعاله شهرداری جاعل کسی است که کار یا مسئله خاصی دارد که برای انجام آن حتماً باید به شهرداری مراجعه شود ولی خودش توانایی و وقت انجام این کار را ندارد. جاعل درخواست کننده است. خواهان این است که شخصی را پیدا کند که امور مورد نظرش را برایش انجام بدهد و در ازای آن، مزد و اجرت دریافت کند. جاعل باید عاقل و بالغ باشد. همچنین باید حق تصرف در اموالش را داشته باشد. همچنین در زمینه کاری که در شهرداری دارد، مثل اخذ مجوز، تهیه نقشه و محاسبات، تغییر کاربری و… صاحب امتیاز باشد و در ابتدا، خودش اجازه انجام این امور را داشته باشد تا بتواند انجام آن را به دیگری بسپارد.

عامل در متن قرارداد جعاله انجام امور شهرداری

عامل شخصی است که می‌پذیرد کار مورد نظر جاعل را انجام دهد. در حقیقت عامل، کننده کار است. بنا به تعریف عقد جعاله که در ماده 561 قانون مدنی آمده است، عامل می‌تواند معین یا نامعین باشد و ایرادی در آن نیست. برای عامل شرط خاصی وجود ندارد. فقه می‌گوید که عامل باید به سن تمییز رسیده باشد. عامل تنها کافی است که توانایی انجام کار را داشته باشد. زیرا قرارداد جعاله بر هدف و قصد نهایی انجام کار متمرکز است و او برای دریافت حق الزحمه باید حتما کار را به اتمام برساند. قانون مدنی با توجه به ماده 564 نیز در این زمینه، علم اجمالی به نوع کار را کافی می‌داند.

جُعل در نمونه قرارداد جعاله انجام امور شهرداری

همان اجرت، دستمزد و حق الزحمه‌ای است که عامل در ازای انجام امور و کارهای مربوط به شهرداری دریافت می‌کند. بعد از تعیین سه رکن اصلی نمونه قرارداد جعاله شهرداری مورد دیگری که در این قرارداد بسیار اهمیت دارد، موضوع قرارداد است. یا به بیان دیگر کاری که قرارداد است انجام شود.

نمونه قرارداد جعاله شهرداری

شرایط کار موضوع قرارداد جعاله

قانون مدنی نیز به این مورد اشاره کرده‌ است و ماده 570 می‌گوید:

«جعاله بر عمل نامشروع یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.»

براساس این ماده قانون مدنی و فقه، در انجام موضوع کار قرارداد باید به سه شرط توجه کرد:

  1. قرارداد جعاله برای عمل نامشروع باطل است. موضوع و عمل جُعاله نباید خلاف شرع و قانون باشد.
  2. هدف از قرارداد باید منطقی باشد. به همین دلیل است که نمونه قرارداد جعاله انجام امور شهرداری برای انجام کارهای پوچ و بیهوده باطل است. اگر هدف منطقی و معقولی برای قرارداد جعاله کاری وجود نداشته باشد، قرارداد باطل است.
  3. اگر کار مورد نظر جاعل بر خود شخص جاعل واجب و ضروری است، نمی‌شود برای آن از قرارداد جعاله شهرداری استفاده کرد و تنظیم این قرارداد در این شرایط باطل است و فایده‌ای ندارد.

انواع نمونه قرارداد جعاله شهرداری چگونه است؟

در این بخش، انواع قرارداد جعاله انجام امور شهرداری را از نظر نوع عامل بررسی می‌کنیم.

جعاله خاص

در این نمونه از قرارداد جعاله، جاعل، شخص خاصی را به عنوان عامل در نظر دارد و خواهان آن است که با آن شخص عقد جعاله برقرار شود. ممکن است جاعل فقط بخواهد که عامل از بستگان و خانواده‌ او باشد. در این صورت که برای جاعل مهم است چه شخصی جعاله را انجام می‌دهد و شخص عامل از طرف جاعل شناخته شده و معرفی شده است، باید از نمونه قرارداد جعاله شهرداری به صورت جعاله خاص استفاده شود.

جعاله عام

در این نمونه قرارداد جعاله، جاعل تنها به رسیدن به هدف و مقصود نهایی فکر می‌کند. برای جاعل مهم نیست که عامل چه شخصی باشد و برای انتخاب عامل شرط خاصی ندارد. تنها این مساله برایش دارای اهمیت است که در سریع‌ترین زمان، امور شهرداری پیگیری شده و انجام شود. در این زمان است که از نمونه قرارداد جعاله شهرداری به صورت عام استفاده می‌کنیم.

نمونه قرارداد جعاله شهرداری از دیدگاه قانون

این قرارداد، از نظر قانون مدنی جایز و موجه است و با توجه به قانون مدنی نوشته و تنظیم می‌شود. فصل هفتم قانون مدنی در باب جعاله است که از ماده 561 تا 570 درباره جعاله صحبت کرده است. به دلیل اشاره مستقیم قانون مدنی به عقد جعاله، این قرارداد از انواع عقد‌های معین است.

وجه التزام در نمونه قرارداد جعاله شهرداری

لازم است که در نمونه قرارداد جعاله شهرداری ، بخشی به عنوان وجه التزام بنویسیم. در این بخش توضیح داده می‌شود که اگر عامل در زمان مشخص و در مدت معین در قرارداد، نتواند امور شهرداری سپرده شده را به اتمام برساند، به ازای هر روز تاخیر موظف می‌شود جریمه‌ای بپردازد. این جریمه یا از عامل دریافت می‌شود یا از دستمزد مشخص شده، کاسته خواهد شد.

مرجع حل اختلاف در نمونه قرارداد جعاله شهرداری

در این بخش از نمونه قرارداد جعاله شهرداری می‌توانید داور مشخص کنید. این داور مرجع حل اختلاف قرارداد است. اگر در جریان قرارداد، بین عامل و جاعل اختلافی ایجاد شود یا مشکلی پیش بیاید، طرفین می‌توانند به داور مراجعه کند تا او میانشان حکم دهد. لازم است که در ابتدا این مرجع با توافق طرفین انتخاب شده باشد.

فسخ قرارداد در نمونه قرارداد جعاله شهرداری

ماده ۵۶۵ قانون مدنی در باب فسخ جعاله می‌گوید جعاله تعهدی جائز است و مادامی که عمل به اتمام نرسیده باشد، هر یک از طرفین میتوانند از آن رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل ‌رجوع کند، باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد. براساس این ماده، در فسخ نمونه قرارداد جعاله شهرداری باید به قابل تجزیه بودن و غیر قابل تجزیه بودن مورد جعاله توجه کرد.

پیشنهاد ما

تیم حقوقی رُکلا، قرارداد جعاله انجام کار را تنظیم کرده است. این قرارداد را می‌توانید در بانک قرارداد رکلا جستجو و تهیه کنید.

شما همچنین می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد خود را به ما بسپارید. برای ثبت درخواست تنظیم قرارداد روی لینک بزنید و به صفحه اختصاصی آن وارد شوید. در این صفحه مشخصات و اطلاعاتی مختصر از قراردادی که به آن نیاز دارید را ثبت می‌کنید. دپارتمان حقوقی رکلا برای دریافت اطلاعات بیشتر و پیگیری فرآیند تنظیم قرارداد، با شما ارتباط می‌گیرد.

خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز، از دیگر سرویس‌هایی است که می‌توانید به منظور کسب اطلاعات حقوقی بیشتر و گفتگو با مشاوران حقوقی و وکلای مجرب از آن بهره ببرید.

قرارداد جعاله انجام کار

برای دریافت این قرارداد روی اینجا بزنید!

نمونه قرارداد جعاله انجام کار
همین حالا اینجا بزنید!

قرارداد کارگزاری اخذ پایان کار ساختمان

اگر مسئولیت اخذ پایان کار ساختمان خود را به یک کارگزار می‌سپارید، این قرارداد را با او امضا کنید.

نمونه قرارداد کارگزاری اخذ پایان کار ساختمان
دانلود نمونه قرارداد کارگزاری اخذ پایان کار ساختمان
سما سلیمانی
«سما» کارشناس کنترل کیفیت محتوا در تیم تحریریه رکلا، روانشناس و مولف مباحث مرتبط با امور قراردادها و به صورت روزانه و مستقیم با کاربران رکلا در حال گفتگو و رایزنی است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(1 نظر)
account_circle
احسان مینو
thumb_up_alt

نمونه قرارداد جعاله بسیار عالی هست
بسیار دقیق نوشته شده
ممنونم

00:30
26 مهر 1399
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها

خواهش می‌کنیم. خوشحالیم که قرارداد، نظر شما رو جلب کرده و پاسخ گوی انتظار شما است.

00:40
26 مهر 1399