نمونه قرارداد نمایندگی بین المللی ؛ یک قرارداد پیچیده و بسیار حرفه‌ای!

قرارداد نمایندگی بین المللی

قرارداد نمایندگی بین المللی جزء قرارداد‌‌هایی محسوب می‌شود که هدف از تنظیم آن، جذب نمایندگی در مناطق مختلف می‌باشد. برای تنظیم نمونه قرارداد نمایندگی بین المللی ، ابتدا باید عقد قرارداد نمایندگی انجام شود. البته این‌طور قرارداد‌ها، شکل مشخصی ندارند و با‌ توجه به شرایط شخص متقاضی نوشته می‌شود. در واقع در نمونه قرارداد نمایندگی بین المللی ، نمایندگی موظف است با توجه به شرایط تعیین شده، اقدام به توزیع کالاهای شرکت کرده و خدمات لازم را انجام دهد.

با توجه به افزایش روابط بین المللی اقتصادی و تجاری، انعقاد نمونه قرارداد نمایندگی بین المللی بیش از پیش به چشم می‌خورد. اشخاص(حقیقی یا حقوقی) در بسیاری از موارد لازم است؛ قرارداد‌هایی با کشور‌های خارجی منعقد کنند که در این‌گونه قرارداد‌ها توجه به مسائل حقوقی و نکات ریز آن و همچنین تنظیم اصولی آن، اهمیت فراوان دارد، چرا که در مواقع نیاز (وقوع اختلاف و مشکلات احتمالی‌) باید امکان پیگیری و طرح دعوا در شعب مختلف دادگاه‌ها (داخلی و خارجی) وجود داشته باشد. در حقیقت یک نمونه قرارداد نمایندگی بین المللی را زمانی می‌توان بین المللی دانست، که حداقل یک عضو خارجی در آن دیده شود یا به عبارتی دیگر، طرفین قرارداد هرکدام در دو کشور مختلف اقامت داشته یا محل مشخص شده برای اجرای قرارداد، محل انعقاد قرارداد یا تابعیت طرفین با یکدیگر، متفاوت باشند.

با توجه به آنچه گفته شد، در رابطه با این قرارداد، تعاریف مختلف (حقوقی و اقتصادی) به چشم می‌خورد، که در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت، قرارداد‌ی بین‌ المللی تلقی می‌شود که محل اجرا یا محل انعقاد آن در دو کشور متفاوت باشد.

قانون حاکم بر قرارداد نمایندگی بین المللی

معاملاتی که بر اساس این قرارداد انجام می‌شود، در واقع تحت قوانین بین المللی قرارداد، شکل می‌گیرد، البته در این خصوص طرفین می‌توانند توافق کنند که قرارداد بر اساس قانون یکی از کشور‌ها باشد.

در‌واقع تنظیم نمونه قرارداد نمایندگی بین المللی در تجارت بین‌المللی، جزء مهم‌ترین امور تلقی می‌شود و حوزه‌های دیگر موجود در تجارت بین‌ المللی، در حقیقت در حاشیه قرارداد و در راستای آن قرار می‌گیرند. بنابراین یک رابطه تجاری بین‌ المللی ابتدا از یک قرارداد بین المللی شروع شده و تمامی موضوعات مختلف در سطح بین‌ المللی را شامل می‌شود.

تنظیم این قرارداد، با توجه به مسائل حقوقی و نکات ریز آن، در‌واقع عصاره‌ای از مباحث و موضوعات تجارت بین‌ المللی است و البته امری که درتنظیم آن بسیار اهمیت دارد، تسلط به حقوق قرارداد بین المللی بر اساس دانش قرارداد‌ها و با توجه به اقتضائات بین‌ المللی است.

همان‌طور که اشاره شد، با توجه به پیشرفت چشم‌گیری که در تجارت بین‌ الملل شاهد آن هستیم، یک نمونه قرارداد نمایندگی بین المللی را بر‌اساس اصول حقوقی بین‌ المللی می‌توان تنظیم کرد که البته این اصول برای تمامی کشور‌ها به صورت همه‌جانبه، قابل قبول نیست و از این روی، عدم نفوذ یا عدم استناد این‌ گونه قرارداد‌ها، موثر بر اعتبار یک قرارداد تجاری بین‌ المللی خواهد بود.

بهترین قانون، لزوماً قانون ایران نیست!

در حقیقت در نمونه قرارداد نمایندگی بین المللی به این خاطر که هر دو طرف قرارداد، از دو کشور متفاوت با اصول حقوقی متفاوت هستند و شناخت چندانی از قانون ملی کشور متبوع طرف مقابل ندارند، کم‌تر اتفاق می‌افتد که قانون یکی از طرفین قابل قبول و توافق طرف دیگر قرار بگیرد؛ البته این بدین معنا نیست که همیشه پذیرش قانون طرف مقابل، قرار است به ضرر طرف دیگر باشد، بلکه در بسیاری موارد مشاهده شده که حاکم بودن قانون طرف مقابل، نه‌ تنها به ضرر و زیان شخص واقع نمی‌شود، بلکه می‌تواند با توجه به مسائل مختلف، مساعد‌تر نیز به نظر بیاید.

در نتیجه، در تنظیم این قرارداد، همیشه لازم نیست، اصرار بر حاکم کردن قانون متبوع کشور خود داشته‌ باشیم؛ چرا که این نگاهی سطحی به مسئله تنظیم قرارداد بین‌ المللی محسوب شده و گاهی به ضرر ما تمام می‌شود.

با توجه به تمام این تفاسیر، متاسفانه گاهی با مواردی برخورد می‌کنیم که باز هم طرفین، با وجود ان‌که تعهدات یکدیگر را پذیرفته و مسیر اجرای قرارداد را برای خود مشخص و شفاف‌ سازی کرده‌اند، در انتخاب قانون حاکم بر نمونه قرارداد نمایندگی بین المللی به توافق نمی‌رسند. در این مواقع، برای حل اختلاف به وجود آمده، قانون یک کشور ثالث را بر قرارداد حاکم می‌کنند که در این خصوص، کنوانسیون قرارداد بین‌ المللی وین، در بسیاری از قرارداد‌های بین‌ المللی به چشم می‌خورد. در هر حال روشن شدن قانون حاکم بر نمونه قرارداد نمایندگی بین المللی بسیار اهمیت دارد و در‌واقع تنظیم این‌گونه قرارداد‌ها یک جانبه نبوده و نیاز به مشارکت فعال هر دو طرف قرارداد دارد. همان‌طور که اشاره شد، برای تنظیم قرارداد‌های بین‌ المللی، مسائل و نکات حقوقی بسیاری را باید در نظر گرفت، که شامل مقدمه و شرایط عمومی و خصوصی بسیاری می‌شود.

قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی

نکات مهم تنظیم نمونه قرارداد نمایندگی بین المللی

در تنظیم نمونه قرارداد نمایندگی بین المللی توجه به نکات و شرایط زیر ضروری است؛

  1. تفسیر قرارداد؛
  2. شروط قرارداد؛
  3. عنصر و ارکان قرارداد؛
  4. نحوه تعهدات طرفین قرارداد؛
  5. نحوه داوری قرارداد؛
  6. نحوه پرداخت.

نکاتی که ذکر شد، از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ارکان برای فهم این قرارداد است.

در‌واقع می‌توان گفت که قانون قرارداد‌های بین‌ المللی، شاخه‌ای از قوانین حقوق بین‌ المللی خصوصی محسوب می‌شود، قرارداد‌های بین‌ المللی دارای خصوصیاتی هستند که در قرارداد‌ها‌ی داخلی مشاهده نمی‌شود.

برای تنظیم این قرارداد بیش از هرچیز لازم است که اهداف و خواسته‌های طرفین مشخص شود و هم‌چنین علاوه‌ بر آن، ریسک‌ها و ارزش‌ها بیان گردد؛ بدین ترتیب، چارچوب کلی قرارداد مشخص شده و مطابق آن پیش نویس اولیه نمونه قرارداد نمایندگی بین المللی تنظیم می‌شود.

در پیش نویس، موضوعات مورد مذاکره مشخص شده و در مرحله مذاکرات، مدیریت حقوقی قرارداد یاد شده صورت می‌گیرد، پس از آن، نوبت به امضای متن قرارداد بین طرفین می‌رسد.

قرارداد‌های بین‌ المللی، مانند سایر قراردادها بیشتر به صورت کتبی هستند، اگرچه قرارداد شفاهی هم وجود دارد.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد خود را به ما بسپارید. برای این کار، روی اینجا بزنید.

ثبت نظر یا سوال