نمونه قرارداد واگذاری نمایندگی فروش ؛ راهی برای افزایش سهم از بازار تجاری

نویسنده:سارا آریا
-
بروزرسانی:1401/10/14
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد واگذاری نمایندگی فروش

قرارداد واگذاری نمایندگی فروش ، از جمله قراردادهای واگذاری نمایندگی به شخص نماینده، برای فروش محصولات تولیدی یا وارداتی یک شرکت و همچنین ارائه خدمات پس از فروش مطابق با قوانین شرکت در یک محدوده جغرافیایی مشخص ‌شده می‌باشد. در حقیقت موضوع نمونه قرارداد واگذاری نمایندگی فروش، اعطای نمایندگی به شخص نماینده، جهت فروش محصولات تولیدی و وارداتی یک شرکت با توجه به شرایط و قیمت‌های تعیین شده توسط شرکت مربوطه می‌باشد. این قرارداد در دسته بندی قرارداد نمایندگی یا قرارداد اعطای نمایندگی قرار می‌گیرد.

مدت نمونه قرارداد واگذاری نمایندگی فروش

مدت قرارداد مذکور، با توجه به توافق کتبی میان طرفین تعیین می‌شود. همچنین پس از اتمام مهلت قرارداد اشاره شده، طرفین می‌توانند با توجه به توافقات میان خود، قرارداد را تمدید کنند و در نتیجه نیازی به تنظیم مجدد وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال، شرکت فعالیت شخص نماینده را در مقاطع زمانی مختلف، ارزیابی می‌کند و چنانچه فعالیت نماینده به تشخیص شرکت اصلی، قابل توجه و چشمگیر باشد، معمولا با تمدید قرارداد، به صورت مجدد امکان همکاری با شخص نماینده را برای خود فراهم می‌کند.

شرایط حاکم بر این قرارداد

 1. شرکت طرف نمونه قرارداد واگذاری نمایندگی فروش ، از راه‌های مختلف مانند مراجعه مستقیم، مصاحبه کردن، بررسی مدارک و… ، فعالیت نماینده را به طور موردی یا به صورت مستمر، بررسی و ارزیابی می‌کند.
 2. در صورتی که نماینده به تعهدات خود برای فروش محصولات شرکت (از قبیل انجام امور، عمل به شرایط موجود در نمونه قرارداد واگذاری نمایندگی فروش ، پرداخت به موقع وجه دریافتی محصولات شرکت، کارسازی به موقع وجه اسناد تضمینی و تجاری و…) عمل نکند، کلیه بدهی‌های نماینده، به صورت حال به حساب می‌آید و در نتیجه شرکت می‌تواند از اموال احتمالی و همچنین تضمینات نماینده نزد خود یا نزد نمایندگان دیگر یا به هر روشی دیگر که صلاح بداند، مطالبات خود را همراه با هزینه ها و خساراتی که وارد شده‌است، از شخص نماینده دریافت کند یا اینکه در صورت توافق قبلی طرفین، قرارداد را فسخ کند.
 3. در صورتی‌ که در طول مدت این قرارداد، نماینده فوت کند، ادامه قرارداد یا تنظیم قرارداد جدید با ورثه شخص متوفی، با موافقت از طرف شرکت انجام می‌شود. شرکت در رد یا قبول واگذاری نمایندگی فروش به هر یک از ورثه یا تمامی آن‌ها مختار است.
 4. از جمله شروطی که در نمونه قرارداد واگذاری نمایندگی فروش وجود دارد، مباشرت نماینده در انجام موضوع قرارداد می‌باشد. در اینجا شخصیت نماینده، علت اصلی تنظیم قرارداد است. بنابراین نماینده حق ندارد نمایندگی خود را به صورت کلی یا جزئی، به شخص دیگری واگذار کند.
 5. برای تنظیم قرارداد اشاره شده، نماینده باید توانمندی، تجربه و مهارت لازم را برای انجام موضوع قرارداد داشته‌ باشد و آن ‌را به شخص اعطاء کننده نمایندگی ثابت کند.

تعهدات شخص نماینده

 1. نماینده متعهد می‌شود برای تامین محصولاتی که به آن‌ها نیاز دارد، به صورت تلفنی یا کتبی، از راه فاکس، پست الکترونیک و… به موقع و با ذکر دقیق نوع و تعداد، به شرکت اصلی توضیحات لازم را ارائه دهد.
 2. نماینده طرف قرارداد واگذاری نمایندگی فروش متعهد می‌شود که فقط نمایندگی شرکت در امر فروش و توزیع محصولات را مطابق قوانین شرکت و با رعایت شرایط موجود در قرارداد به انجام برساند.
 3. نماینده حق ندارد کاری را انجام دهد که به اعتبار و شهرت تجاری شرکت، لطمه وارد شود یا از عنوان نمایندگی، نماد بازرگانی (علامت تجاری)، سربرگ‌ها و مهر شرکت، سوء استفاده‌ به عمل آید.
 4. نماینده متعهد می‌شود که برای اجرای نمونه قرارداد واگذاری نمایندگی فروش ، تلاش لازم را به انجام برساند و شرکت را از وضعیتی که در بازار حوزه فعالیت خود وجود دارد، مطلع کند.
 5. شخص نماینده متعهد است بلافاصله شرکت را از هرگونه شکایت یا اعتراض که از سوی مشتریان در مورد کالاهای موضوع قرارداد دریافت می‌کند، آگاه کند.

نمونه قرارداد واگذاری نمایندگی انحصاری

تعهدات شرکت اعطاء کننده نمایندگی

 1. شرکت در قبال فروش محصولات خود توسط شخص نماینده، کارمزدی که در نمونه قرارداد واگذاری نمایندگی فروش تعیین شده است را به شخص نماینده و در موعد مقرر پرداخت می‌کند.
 2. در صورتیکه شرکت صلاح بداند، نماینده را برای انجام فعالیت بازاریابی و انجام موضوع قرارداد به هر مرجع و به هر فردی که شخص نماینده درخواست کند، کتباً معرفی می‌کند.
 3. شرکت موظف است اطلاعات لازم در خصوص محصولات تولیدی و وارداتی، لیست قیمت‌ها و… را در اسرع وقت در اختیار نماینده قرار بدهد.

قرارداد واگذاری نمایندگی انحصاری

از جمله قراردادی نمایندگی تجاری، قرارداد واگذاری نمایندگی انحصاری است.

منظور از کلمه انحصار (exclusivity) در قرارداد واگذاری نمایندگی انحصاری ، این است که فرد نماینده، تنها شخصی است که در منطقه مورد توافق طرفین، عملیات فروش محصولات را انجام می‌دهد.

تنظیم این قرارداد توسط بسیاری از اشخاص متقاضی اخذ نمایندگی و همچنین طرف دیگر آن‌ها، امری رایج است، زیرا از طریق قرارداد اشاره شده، شخص اصیل با واگذاری نمایندگی و ارائه امتیاز آن به شخص نماینده، تکلیف خود را نسبت به دخالت و حضور مستقیم در فعالیت شخص نماینده از بین می‌برد و در عین حال بازار فروش محصولات خود را خواهد‌ داشت.

یک جانبه و دو جانبه!

به طور کلی قرارداد واگذاری نمایندگی انحصاری به دو قسمت تقسیم می‌شود:

 1. نمایندگی انحصاری یک جانبه
 2. نمایندگی انحصاری دو جانبه

قرارداد انحصاری یک جانبه

در قرارداد واگذاری نمایندگی انحصاری یک جانبه ، شخص اصیل متعهد می‌شود که مناطق بازاریابی و فعالیت شخص نماینده را به طور انحصاری تعیین کند. به عبارت دیگر مکان اخذ نمایندگی را تنها برای یک نماینده در نظر خواهد گرفت و در صورتی که قرارداد موضوع این نوشتار میان شرکت و شخص نماینده تنظیم شود، برای منطقه تحت اختیار نماینده، شرکت شعبه نمایندگی دیگری را در نظر نخواهد گرفت.

تعیین این شرط در قرارداد واگذاری نمایندگی فروش برای شخص نماینده اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا می‌تواند در شرایط کاری او و میزان کسب سود و درآمد از این حوزه تاثیر قابل توجهی داشته باشد. به همین دلیل، بسیاری از مشاوران حقوقی یا وکلایی که به صورت حرفه‌ای در حوزه نوشتن قرارداد فعالیت می‌کنند، حتما بخشی از محتوای قرارداد را به بیان این شرط و شرح تعهدات مربوط به آن اختصاص می‌دهند.

قرارداد انحصاری دو جانبه

در قرارداد واگذاری نمایندگی انحصاری دو جانبه ، علاوه بر اینکه شخص اعطاء کننده نمایندگی تعهد اشاره شده در قرارداد انحصاری یک جانبه را به عهده می‌گیرد، شخص نماینده نیز موظف است که کالاهای تولید شده توسط شرکت‌های دیگر را به فروش نرساند.

بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، یکی از نکات مهم در قرارداد واگذاری نمایندگی انحصاری ، تعیین کردن یک جانبه یا دو جانبه بودن آن می‌باشد.

حق الزحمه نماینده در قرارداد واگذاری نمایندگی انحصاری

یکی از نکاتی که حتما باید در قرارداد واگذاری نمایندگی انحصاری قید شود، کارمزد یا حق الزحمه شخص نماینده می‌باشد. همچنین از جمله بهترین روش‌ها برای پرداخت حق الزحمه نماینده در قرارداد واگذاری نمایندگی انحصاری ، کمیسیون می‌باشد. بر اساس این روش، شرکت اعطاء کننده نمایندگی از محل درآمد حاصل از فروش محصولات خود، درصد مشخصی را به عنوان حق الزحمه یا کمیسیون به شخص نماینده پرداخت می‌کند.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید تنظیم قرارداد واگذاری نمایندگی فروش خود را به ما بسپارید. به منظور ثبت درخواست تنظیم قرارداد یا مشاوره حقوقی تلفنی روی هریک از لینک‌های قبل بزنید. ضمن آنکه ما یک نمونه قرارداد کامل تنظیم کرده‌ایم. روی تصویر زیر بزنید و وارد توضیحات این قرارداد شوید.

نمونه قرارداد کامل

همین حالا روی تصویر زیر بزنید و این قرارداد را تهیه کنید.

نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی
دانلود قرارداد
سارا آریا
«سارا آریا» فارغ التحصیل رشته حقوق و علاقه مند به مباحث حقوقی و امور قراردادها است و در تیم تحریریه رکلا، فعالیت می‌کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات