قرارداد دو‌جانبه محرمانگی NCND یا قرارداد محرمانگی دو جانبه چیست؟

قرارداد محرمانگی دوجانبه

قرارداد دو‌جانبه محرمانگی NCND یا قرارداد محرمانگی دو جانبه قراردادی برای تجارت حرفه ای است!

بعید نیست که مشغول استخدام شخص جدیدی در شرکت خود باشید!

و یا مشغول فعالیت در یک تیم استارتاپی باشید و حالا نگران افشای اطلاعات استارتاپ و سایر مسائل مربوط به تیم هستید!

البته ما قبل از این ها، در خصوص قرارداد هم بنیان گذاران به طور مفصل بحث نموده ایم.

از طرفی نکات مهمی را در خصوص قرارداد عدم افشای اطلاعات محرمانه با شما تبادل کردیم.

اول- قرارداد دو جانبه محرمانگی NCND چیست ؟!

قرارداد دو‌جانبه محرمانگی یک قرارداد کاملاً دو طرفه است.

یعنی هر دو طرف قرارداد، دارای اطلاعات محرمانه ای هستند که قصد تبادل آن اطلاعات را با یکدیگر دارند.

در واقع طرف اول قرارداد اطلاعاتی را به طرف دیگر میدهد و در مقابل، اطلاعاتی را هم دریافت میکند.

اگر صرفاً یکی از طرفین اطلاعاتی را در اختیار طرف دیگر قرار دهد، بحث متفاوت میشود و قرارداد محرمانگی یک‌جانبه مطرح میگردد.

دوم- فرق قرارداد محرمانگی یک جانبه و محرمانگی دو‌جانبه چیست ؟!

دو نوع قرارداد عدم افشای اطلاعات محرمانه NDA وجود دارد:

1- قرارداد محرمانگی یک‌جانبه

2- قرارداد محرمانگی دو‌جانبه

همانطور که قبلاً نیز در این خصوص به طور مفصل صحبت کرده ایم، قرارداد محرمانگی یکجانبه ، زمانی کاربرد دارد که یکی از طرفین قرارداد، اطلاعاتی را در اختیار طرف دیگر قرار دهد بدون آنکه اطلاعاتی را دریافت کند.

اما قرارداد دوجانبه محرمانگی ، در زمانی که دو طرف قرارداد اطلاعاتی را در اختیار هم قرار میدهند مورد استفاده قرار میگیرد.

سوم- تمامی صفحات قرارداد را امضا کنید!

تمامی صفحات قرارداد عدم افشای اطلاعات محرمانه دو جانبه توسط طرفین توافق نامه امضا شود.

لطفاً به امضای صفحه آخر اکتفا نکنید!

چرا که هر قرارداد نشان دهنده اراده امضا کنندگان آن است.

و وقتی قراردادی تنها در صفحه آخر دارای امضا است، یعنی توافق صرفاً در خصوص قسمت آخر آن انجام شده است.

ضمن آن که در دادگاه، اثبات ارتباط صفحات امضا نشده با صفحه امضا شده بسیار دشوار است.

قرارداد دو‌جانبه محرمانگی

چهارم- اول امضا قرارداد محرمانگی دو‌جانبه سپس اطلاعات !

ضروری است اطلاعات محرمانه طرف های قرارداد بعد از تنظیم قرارداد به هم منتقل شود.

قبل از تحویل اطلاعات به طرف مقابل، به فکر امضای قرارداد محرمانگی دو‌جانبه باشید!

پنجم- اطلاعات محرمانه را کاملا مشخص کنید!

تمامی اطلاعاتی که از نظر شما مهم محسوب میشود را در قسمت تعریف اطلاعات محرمانه دوجانبه مشخص کنید.

قاضی بر اساس همین بند از قرارداد دوجانبه محرمانگی ، اطلاعات محرمانه مورد نظر شما را استنباط میکند و اقدام به صدور حکم مینماید.

بنابراین در این خصوص کوتاهی نکنید.

ششم- مدت محرمانگی اطلاعات

مدت زمان دقیق اعتبار قرارداد دو جانبه محرمانگی را مشخص کنید.

این مهلت ممکن است تا مدتی پس از پایان اعتبار قرارداد محرمانگی دو جانبه نیز ادامه داشته باشد.

پیشنهاد ما

تیم حقوقی رکلا دو نمونه کاربردی از این قرارداد را تنظیم کرده است. این قراردادها در بانک قراردادهای رکلا وجود دارد و شما می‌توانید با زدن بر روی هریک از تصاویر زیر، وارد توضیحات این قراردادها شوید.

نمونه قرارداد دو‌ جانبه محرمانگی

همین حالا روی تصویر زیر بزنید و وارد صفحه توضیحات قرارداد شوید.

نمونه قرارداد دو‌ جانبه محرمانگی
دانلود قرارداد

ثبت نظر یا سوال