صلح نامه مال غیر منقول رهنی اقساطی

صلح نامه مال غیر منقول رهنی اقساطی | قرارداد صلح مرهونه قسطی

صلح نامه غیر منقول رهنی اقساطی برای کسانی است که قصد دارند یک خانه ، زمین ، مغازه ، آپارتمان و… را به هم منتقل کنند. اما مال در رهن یک بانک، یا شرکت یا… است و البته میخواهند بخشی از مبلغ قرارداد را در زمان مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی یا هر زمان دیگری غیر از روز تنظیم قرارداد پرداخت کنند.

بروزرسانی قرارداد: سه‌شنبه, 19 ام اردیبهشت 1402
برچسب‌های محصول:

info لوگوی رکلا بر روی صفحات قرارداد درج نشده است.

کد قرارداد (SKY):
RKC-1014
فرمت قرارداد:
Word و PDF

466 نفر این قرارداد را دریافت کرده‌اند.

مبلغ:

89,000 تومان

 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • نظرات

صلح نامه مال غیر منقول رهنی اقساطی به منظور اجتناب از محدودیت‌های قانونیِ موجود در هر نمونه قرارداد دیگری، تنظیم می‌شود. تنظیم قرارداد صلح مرهونه قسطی وسیله ای برای انتقال قانونی اموال محسوب می‌شود. بدون آنکه اجباری در خصوص رعایت اصول قراردادی خاصی وجود داشته باشد.

تنظیم یک قرارداد صلح مرهونه قسطی به منظور انتقال قسطی مال غیر منقول ( ملک ، زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، خانه ، مغازه و ... ) مثل هر قرارداد دیگری نیازمند به آگاهی کافی و تجربۀ مورد نیاز در مسائل حقوقی می‌باشد.

یک نمونه قرارداد صلح مرهونه قسطی در صورتی کامل است که :

 • تمامی حقوق و تکالیف طرفین (یعنی مُتصالِح و مُصالِح) را به صورت برابر و بدون تبعیض مورد توجه قرار داده باشد؛
 • برای تمامی تکالیفی که به طرفین صلح نامه است تضمین و جریمۀ تخلف از تعهدات پیش بینی شده باشد؛
 • در صورت بروز حوادثی که از اختیار طرفین قرارداد خارج است، راه حل منطقی و قابل قبول ارائه دهد؛
 • در صورت ایجاد اختلاف بین طرفین، یک راه حل مناسب و کاربری برای حل اختلافات ارائه نماید؛
 • مسئول خسارت‌های ناشی از اجرای قرارداد مشخص شده باشد؛
 • تکلیف شرایط مراجعه به دفترخانۀ اسناد رسمی و نحوۀ رسمی کردن صلح نامه مال را دقیقاً روشن نماید؛
 • شرایط فسخ قرارداد صلح نامه را به صورت دقیق و بدون ابهام بیان و تفسیر سازد؛
 • و غیره.

صلح نامه مال غیر منقول رهنی اقساطی با لحاظ مصلحت هر دو طرف قرارداد و به دور از جانبداری تنظیم شده است. تلاش کرده‌ایم حقوق طرفین قرارداد را به صورت مساوی لحاظ کرده و تعهداتی را هم که بر عهدۀ طرفین قرارداد قرار گرفته است به صورت عادلانه تقسیم کنیم.

هم اکنون قرارداد صلح مرهونه قسطی با حق الزحمۀ بسیار پایین و با هدف توسعۀ فرهنگ قرارداد نویسی در کشور، در دسترس شماست.

89,000تومان