نمونه قرارداد مربی ورزشی

قرارداد مربی ورزشی (استخدامی با پورسانت)

فرض می‌کنیم که شما قصد دارید با یک مربی ورزشی وارد همکاری شوید و مربی به استخدام شما در بیاید و علاوه بر حقوق ثابت، مبلغی به عنوان پورسانت (پاداش - درصد) پرداخت شود. این قرارداد برای همین کار است.
بروزرسانی قرارداد: چهارشنبه, 2 ام فروردین 1402
برچسب‌های محصول:

info لوگوی رکلا بر روی صفحات قرارداد درج نشده است.

کد قرارداد (SKY):
RKC-1375
فرمت قرارداد:
Word و PDF

541 نفر این قرارداد را دریافت کرده‌اند.

مبلغ:

89,000 تومان

 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • نظرات

نمونه قرارداد مربی ورزشی برای استفاده و بهره مندی از نیروی تخصصی مربیان ورزشی قابل انعقاد است. علاوه بر در نظر گرفتن جزئیات لازم در زمینه استخدام مربی ورزشی، این قرارداد مسائل مرتبط با استخدام کنندگان را در بردارد. به عبارت دیگر، می‌توان بیان کرد که این قرارداد، به خوبی حقوق و مصالح طرفین را پوشش می‌دهد. در اینجا، برخی از ابعاد این قرارداد را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهیم.

انعقاد یک قرارداد کتبی برای استخدام مربی ورزشی، چه آثاری را به همراه دارد؟

مزیت اصلی انعقاد نمونه قرارداد مربی ورزشی به صورت کتبی، مستند بودن حقوق و تعهدات کارفرما و مربی ورزشی است. به بیانی دیگر این قرارداد، کلیه تعهدات طرفین و آثار ناشی از استخدام را مورد تاکید قرار می‌دهد. به همین ترتیب قرارداد حاضر، یک سند معتبر است که در صورت لزوم، قابلیت استناد دارد. بنابراین شما قادر خواهید بود که در زمان بروز دعاوی، این قرارداد را در محاکم صالح ارائه و حقوق خود را احقاق کنید.

نگاهی به ارکان مورد توجه این قرارداد

به طور کلی، نمونه قرارداد مربی ورزشی ، در 17 ماده طراحی شده است. مواد مذکور تا حد ممکن، جزئیات موجود در روابط فی ما بین کارفرما و مربی ورزشی را پوشش می‌دهد. در این قسمت، برخی از مهم‌ترین ارکان این قرارداد را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

 • نوع قرارداد: این قسمت، ماهیت موقتی این قرارداد را مورد تاکید قرار داده است تا از وقوع هر نوع ابهامی مبنی بر دائمی بودن قرارداد جلوگیری شود.

 • موضوع قرارداد: در قسمت موضوع قرارداد، هدف اصلی از انعقاد این قرارداد را به صورت کلی شرح داده‌ایم.

 • مدت قرارداد: با توجه به ماهیت موقتی این قرارداد، تعیین مدت در آن از موارد قابل توجه است. زیرا عدم قید مدت در نمونه قرارداد مربی ورزشی ، آن را به عنوان یک قرارداد دائمی معرفی می‌کند.

 • ساعات کار: در این قسمت از قرارداد، ساعات آغاز و پایان کار مربی ورزشی را بیان کرده‌ایم.

 • محل انجام کار: در این قسمت، محل کار مربی ورزشی و نشانی آن را مورد اشاره قرار داده‌ایم تا از وقوع ابهامات در زمینه محل ایفای تعهدات مربی ورزشی جلوگیری شود.

 • حقوق و مزایا: در قسمت حقوق و مزایای مربی ورزشی، شرایط حاکم بر دریافتی مربی را بیان کرده‌ایم. در تبیین این قسمت از قرارداد، کلیه استانداردهای قانون کار را مورد توجه قرار داده‌ایم.

 • تعهدات مربی: در این بخش، تعهدات مربی ورزشی را با تمام دقت و ظرافت ارائه کرده‌ایم. به عبارت دیگر این قسمت از قرارداد حاضر، به عنوان مفصل‌ترین قسمت قرارداد به شمار می‌رود. زیرا ما سعی کرده‌ایم بر تمامی تعهدات عام و خاص مربی ورزش در برابر کارفرما تاکید کنیم.

 • تعهدات کارفرما: علاوه بر تعهدات مربی ورزشی، چهارچوب حاکم بر تعهدات کارفرما را نیز در یک قسمت مجزا بیان کرده‌ایم و تعهدات کلی او را در مقابل مربی ورزش مورد تاکید قرار داده‌ایم.

آیا این قرارداد، کارفرما را مکلف به پرداخت درصدی از مجموع سود شهریه‌ها به مربی ورزشی کرده است؟

بله. همانطور که در قسمت نوع نمونه قرارداد مربی ورزشی بیان کرده‌ایم، این قرارداد دربردارنده تدابیری در زمینه برخورداری مربی ورزشی از سود شهریه‌های پرداخت شده توسط شاگردانش است.

آیا این قرارداد، شرایط حاکم بر مالکیت معنوی و محرمانگی اطلاعات را مورد توجه قرار داده است؟

بله. رکلا در یک بخش اختصاصی، کلیه تعهدات مربی ورزشی را در زمینه مالکیت معنوی و محرمانگی اطلاعات پوشش داده است. علاوه بر آن، این قسمت از نمونه قرارداد مربی ورزشی ، تدابیری را در زمینه نقض این تعهدات در بردارد.

آیا این قرارداد، احکام قانون تامین اجتماعی را مورد رعایت قرار داده است؟

بله. همانطور که در قسمت قانون ناظر نمونه قرارداد مربی ورزشی اشاره کرده‌ایم، این قرارداد بر اساس کلیه استانداردهای قانون کار و قانون تامین اجتماعی تنظیم شده است. برای مثال، تاکید بر تعهد کارفرما در خصوص بیمه کردن مربی ورزشی، یکی از نمونه‌های مهم از توجه به استانداردهای این قانون است.

این قرارداد، چه راه حلی را برای حل و فصل دعاوی احتمالی کارفرما و مربی ورزشی در نظر گرفته است؟

نمونه قرارداد مربی ورزشی در دو مرحله، شرایط حاکم بر پیگیری اختلافات فی ما بین کارفرما و مربی ورزشی را تعیین و تکلیف کرده است. به این صورت که در این مواقع، طرفین باید دعوای خود را از طریق مذاکره و سازش حل و فصل و در صورت عدم حصول توافق، آن‌ها باید به محاکم ذی صلاح مراجعه کنند

89,000تومان