نمونه قرارداد مشارکت باشگاه ورزشی (بین چهار شخص)

قرارداد مشارکت باشگاه ورزشی (بین چهار شخص)

این قرارداد برای مشارکت بین چهار شخص، تنظیم شده است و شما می‌توانید میان خودتان (با فرض اینکه چهار شریک اعم از حقیقی یا حقوقی هستید) این قرارداد کامل را تنظیم کنید.
بروزرسانی قرارداد: دوشنبه, 20 ام فروردین 1403
برچسب‌های محصول:

info لوگوی رکلا بر روی صفحات قرارداد درج نشده است.

کد قرارداد (SKY):
RKC-1564
فرمت قرارداد:
Word و PDF

317 نفر این قرارداد را دریافت کرده‌اند.

مبلغ:

139,000 تومان

 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • نظرات

قرارداد‌های مشارکت مدنی، در دنیای کسب و کار و تجارت کاربرد زیادی دارند. این قراردادها به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا می‌کنند و معمولاً هدف از تنظیم آن‌ها راه اندازی و اداره یک کسب و کار شراکتی و تقسیم عواید حاصل از آن است. نمونه قرارداد مشارکت باشگاه ورزشی (بین چهار شخص) نیز یکی از انواع قراردادهای مشارکت مدنی است. با این تفاوت که قرارداد مشارکت مدنی، به واسطه توافق میان دسته کم دو شخص تحقق پیدا می‌کند اما این نمونه قرارداد برای حالتی تنظیم شده است که تعداد شرکای حاضر در آن، منحصر به چهار شخص باشند. موضوع این نمونه قرارداد، مشارکت چهار شخص در یک باشگاه ورزشی و تقسیم سود و زیان حاصل از آن است.

تهیه و تکمیل این نمونه قرارداد را برای حالتی توصیه می‌کنیم که چهار شخص، دارایی‌های نقدی و غیر نقدی خود را در راستای راه اندازی باشگاه سرمایه گذاری کرده‌اند و قصد تقسیم سود و زیان حاصل از آن را دارند.

نمونه قرارداد مشارکت باشگاه ورزشی (بین چهار شخص) ، دارای چه بخش‌هایی است؟

نمونه قرارداد مشارکت باشگاه ورزشی (بین چهار شخص) ، توسط کارشناسان حقوقی رکلا تنظیم شده و دارای 10 صفحه و 15 ماده است. کارشناسان حقوقی رکلا، این نمونه قرارداد را براساس اصل آزادی قراردادها، ماده 10 قانون مدنی و باب مشارکت این قانون تنظیم کرده‌اند. لازم به ذکر است که کارشناسان حقوقی رکلا، این نمونه قرارداد را پس از تنظیم، بارها مورد بازنگری قرار داده‌اند و سعی کرده‌اند تا تمام مسائل قانونی و عرفی مرتبط با مشارکت در باشگاه را در آن لحاظ کنند. در ادامه، بخش‌هایی از این نمونه قرارداد را بررسی می‌کنیم.

آورده شرکا در نمونه قرارداد مشارکت باشگاه ورزشی (بین چهار شخص)

مبنای اصلی تقسیم سود و زیان میان شرکا، آورده متعلق به هر یک از آن‌ها است. به عبارت دیگر، سود و زیان حاصل از باشگاه شراکتی با توجه به آورده هر یک از شرکا میان آن‌ها تقسیم می‌شود. آورده‌های شرکا می‌تواند نقدی یا غیر نقدی باشد. در هنگام تنظیم این قرارداد باید مبلغ آورده‌های نقدی، مشخص شوند و آورده‌های غیر نقدی نیز قیمت گذاری شده باشند. هدف اصلی از تنظیم و اجرای قرارداد مشارکت، کسب سود و منفعت است. سود و زیان حاصل از باشگاه مشارکتی نیز با توجه به مبلغ آورده‌های نقدی و ارزش اقتصادی آورده‌های غیر نقدی میان شرکا تقسیم می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت، تعیین مبلغ آورده نقدی و قیمت گذاری آورده‌های غیر نقدی، مهمترین و اصلی‌ترین موردی است که شرکا در هنگام تنظیم این نمونه قرارداد باید درباره آن تعیین تکلیف کنند.

ماده 4 نمونه قرارداد مشارکت باشگاه ورزشی (بین چهار شخص) را به گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم که امکان تعیین دقیق و جزئی آورده‌های نقدی و غیر نقدی را برای شرکا فراهم می‌کند.

سهام حاصل از مشارک در باشگاه نیز با توجه به آورده شرکا میان آن‌ها تقسیم می‌شود. تعداد سهمی که به هر یک از چهار شریک تعلق می‌گیرد، مبنای اصلی تقسیم سود و زیان میان آن‌ها است. ماده 6 این نمونه قرارداد را به تعیین جزئیات تعلق سهم به هر یک از چهار شریک، اختصاص داده‌ایم.

همچنین در این نمونه قرارداد برای ثبت محاسبات مالی در دفاتر حسابداری و بستن حساب‌های مشارکت در پایان سال نیز پیش بینی‌های لازم اتخاذ شده است.

تعهدات شرکا در نمونه قرارداد مشارکت باشگاه ورزشی (بین چهار شخص)

نمونه قرارداد مشارکت باشگاه ورزشی (بین چهار شخص) ، یک توافق الزام آور است و امضای آن باعث ایجاد تعهداتی برای هر یک از چهار شریک می‌شود. تعهدات مندرج در این نمونه قرارداد، شرح وظایف و مسئولیت‌های هر یک از شرکا را تعیین می‌کند. راه اندازی و ادامه کسب و کار باشگاه مشارکتی در صورتی سودآور و موفقیت آمیز است که هر یک از شرکا، وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده او قرار می‌گیرد را به نحو احسن انجام بدهد. در همین راستا، ماده 7 این نمونه قرارداد را به شرح وظایف شرکا اختصاص داده‌ایم. این ماده، یک متن کامل است که تمام وظایف و مسئولیت‌های شرکا در آن به صورت دقیق و جزئی شرح داده می‌شود. در ادامه، بخشی از تعهداتی که در این نمونه قرارداد برای شرکا تعیین شده است را بررسی می‌کنیم:

 1. هر یک از شرکا برای راه اندازی و ادامه فعالیت باشگاه مشارکتی، باید به صورت کامل و مستمر با سه شریک دیگر همکاری کند؛

 2. هر یک از سه شریک باید هزینه‌های مصرفی باشگاه مشارکتی و همچنین عوارض و مالیات آن را به نسبت سهم خود بپردازد؛

 3. شرکا باید از اموال و دارایی‌های نقدی و غیر نقدی باشگاه مشارکتی به نحو احسن محافظت کنند و تا جای ممکن مانع از ورود خسارت به آن‌ها شوند؛

 4. هیچ شریکی نمی‌تواند اسناد مالی مرتبط با شراکت در باشگاه راه تحریف کند یا تغییر دهد مگر در صورتی که رضایت سه شریک دیگر را جلب کرده باشد؛

 5. هیچ یک از شرکا تا پیش از به پایان رسیدن مدت این قرارداد، حق فسخ آن را ندارد زیرا در این نمونه قرارداد، حق فسخ را از شرکا سلب کرده‌ایم.

 6. ماده 10 این نمونه قرارداد را به تعیین ضمانت اجرا برای تخلف از تعهدات مندرج در آن، اختصاص داده‌ایم.

دیگر قابلیت‌های نمونه قرارداد مشارکت باشگاه ورزشی (بین چهار شخص)

در این نمونه قرارداد، امکان تعیین تکلیف در خصوص موارد زیر نیز برای شرکا فراهم شده است:

 1. طرفین قرارداد (چهار شریک حاضر در قرارداد)؛

 2. شرح موضوع قرارداد؛

 3. تعیین مدت قرارداد؛

 4. اتخاذ پیش بینی‌ها و تصمیمات لازم برای وقوع شرایط فورس ماژور؛

 5. پذیرش اصل محرمانگی اطلاعات و اسرار مربوط به باشگاه شراکتی و تعیین استثنائات این اصل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن؛

 6. تعیین اسناد و مدارک مالی و غیر مالی که به قرارداد پیوست شده‌اند؛

 7. مشخص کردن اقامتگاه هر یک از چهار شریک حاضر در قرارداد؛

 8. تعیین مرجع حل اختلافات ناشی از این نمونه قرارداد و امکان تعیین نهاد داوری به عنوان مرجع حل اختلاف؛

 9. تعیین تعداد نسخه‌هایی که شرکا از این نمونه قرارداد تهیه کرده‌اند.

139,000تومان