نمونه قرارداد کارگزاری خرید ملک

قرارداد کارگزاری خرید ملک

فرض کنید می‌خواهید شخص دیگری، با توجه به میزان نقدینگی مورد نظر شما، ملک مناسبی را جهت خرید به شما معرفی کند و در نهایت، مطابق با توافق قبلی بین شما، حق الزحمه خود را دریافت کند. این قرارداد را با همین منظور تنظیم کرده‌ایم.
بروزرسانی قرارداد: سه‌شنبه, 27 ام تیر 1402
برچسب‌های محصول:

info لوگوی رکلا بر روی صفحات قرارداد درج نشده است.

کد قرارداد (SKY):
RKC-1423
فرمت قرارداد:
Word و PDF

444 نفر این قرارداد را دریافت کرده‌اند.

مبلغ:

159,000 تومان

  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • نظرات

اگر قصد دارید فرایند خرید ملک مورد نظر خود را به اشخاص دیگری بسپارید، نمونه قرارداد کارگزاری خرید ملک برای شما کاربرد خواهد داشت. موضوع اصلی این قرارداد، خرید یک ملک مطابق با معیارهای مورد توافق، توسط شخص ثالث است. قرارداد حاضر، فی ما بین کارفرما و کارگزار امضا می‌شود. در ازای خرید ملک مورد نظر کارفرما توسط کارگزار، کارگزار مبلغی را دریافت خواهد کرد. این قرارداد علاوه بر در نظر گرفتن حقوق و منافع کارفرما، حقوق و منافع کارگزار را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. در ادامه این نوشتار، مهم‌ترین ابعاد قرارداد حاضر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نمونه کتبی این قرارداد چه مزیتی نسبت به نمونه شفاهی آن دارد؟

زمانی که شما نمونه قرارداد کارگزاری خرید ملک را به صورت کتبی منعقد کنید، ایمنی و آرامش خاطر بیشتری فی ما بین شما و طرف مقابلتان وجود خواهد داشت. به بیان دیگر، نمونه کتبی این قرارداد بر کلیه حقوق و تعهدات کارفرما و کارگزار تاکید می‌ورزد. به همین دلیل؛ این قرارداد به عنوان یک سند به شمار می‌رود. این خاصیت باعث می‌شود که فرایند اثبات حقوق و تعهدات در این قرارداد، با سهولت بیشتری انجام و از چالش‌های آن کاسته شود.

این قرارداد، بر کدام جوانب خرید ملک توسط کارگزار اشاره دارد؟

ما نمونه قرارداد کارگزاری خرید ملک را تحت ۱۴ ماده تنظیم کرده‌ایم. هر یک از مواد این قرارداد، جوانبی از خرید ملک را توسط کارگزار در بر می‌گیرند. در این بخش، مهم‌ترین مواد این قرارداد را به صورت خلاصه مرور خواهیم کرد:

- مشخصات طرفین: در این بخش از قرارداد حاضر، اطلاعات هویتی کارفرما و کارگزار بر اساس نوع شخصیت حقیقی یا حقوقی آن‌ها مورد اشاره قرار می‌گیرد. این بخش از قرارداد، دارای دو بخش مجزا است.

- موضوع قرارداد: در قسمت موضوع قرارداد، اوصاف مهم ملک موضوع کارگزاری و نیز انتظارات کارفرما در خصوص آن بیان می‌شود. در این راستا، کاربری، متراژ و موقعیت مکانی ملک، در قسمت مزبور قید خواهد شد.

- مبلغ قرارداد: در این بخش از قرارداد، دستمزد کارگزار در خصوص خرید ملک مورد نظر کارفرما مشخص می‌شود. مبلغ متعلق به کارگزار، بر اساس درصد مورد توافقی از مبلغ ملک خریداری شده خواهد بود.

- مدت قرارداد: در بخش مدت قرارداد،‌ مهلتی که کارگزار موظف به انجام تعهدات قراردادی خود است مشخص می‌شود. علاوه بر آن، ما در این بخش از قرارداد، مدت اعتبار قرارداد و شرایط حاکم بر آن را بیان کرده‌ایم.

- حقوق و تعهدات کارفرما و کارگزار: بخش اعظمی از نمونه قرارداد کارگزاری خرید ملک ، در خصوص حقوق و تعهدات کارفرما و کارگزار است. ما این بخش از قرارداد را به نوعی تنظیم کرده‌ایم که کلیه تعهدات کارفرما و کارگزار در برابر یکدیگر مشخص و از وقوع ابهام در حیطه تعهدات آن‌ها جلوگیری شود.

- ضمانت اجرای قرارداد: در بخش ضمانت اجرا، تدابیری را برای نقض احتمالی تعهدات این قرارداد در نظر گرفته‌ایم. ما در این بخش، کارفرما و کارگزار را ملزم به پرداخت جریمه در ازای تخلفاتشان کرده‌ایم.

- فورس ماژور: این قرارداد در خصوص وقوع شرایط اضطراری و نیز تبیین حدود روابط طرفین در چنین شرایطی تعیین و تکلیف می‌کند.

این قرارداد،‌ چه مراجعی را برای رسیدگی به دعاوی احتمالی کارفرما و کارگزار در نظر گرفته است؟

نمونه قرارداد کارگزاری خرید ملک ،‌ دو مرجع داوری و دادگاه را به عنوان مراجع قابل انتخاب معرفی کرده است. به این صورت که شما می‌توانید از میان این مراجع، یکی را بر حسب توافق، برای قرارداد خود در نظر بگیرید. البته توجه به این نکته ضروری است که عدم انتخاب این مراجع در قرارداد، دادگاه را موظف به تعقیب دعاوی شما خواهد کرد.

در این قرارداد، چه تدابیری برای امضا و اثر انگشت کارفرما و کارگزار در نظر گرفته شده است؟

ما در انتهای هر یک از صفحات نمونه قرارداد کارگزاری خرید ملک ، قسمتی را برای امضا و اثر انگشت کارفرما و کارگزار طراحی کرده‌ایم. این امر باعث کسب اعتبار بیشتر برای قرارداد خواهد شد.

159,000تومان