نمونه قرارداد استخدام برنامه نویس

قرارداد استخدام برنامه نویس

نمونه قرارداد استخدام برنامه نویس یک نوع قرارداد کار است.تصور کنید قصد دارید یک یا چند برنامه نویس را (فرانت اند یا بک اند) استخدام کنید و می‌خواهید همه چیز تحت حمایت‌های قانونی و حقوقی باشد. این قرارداد برای همین کار است.

بروزرسانی قرارداد: پنجشنبه, 2 ام فروردین 1403
برچسب‌های محصول:

info لوگوی رکلا بر روی صفحات قرارداد درج نشده است.

کد قرارداد (SKY):
RKC-1140
فرمت قرارداد:
Word و PDF

1009 نفر این قرارداد را دریافت کرده‌اند.

مبلغ:

119,000 تومان

  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • نظرات1

نمونه قرارداد استخدام برنامه نویس

​اگر می‌خواهید یک یا چند برنامه نویس را استخدام و به عنوان نیروی کار جذب کنید و انتظار دارید مسائل مرتبط با محرمانگی اطلاعات، عدم رقابت و مالکیت فکری کارها مورد حمایت قانونی قرار بگیرد جای درستی آمده‌اید. نمونه قرارداد استخدام برنامه نویس همان قراردادی است که باید بین طرفین تنظیم و امضا شود.

این نمونه قرارداد استخدام برنامه نویس چه خصوصیاتی دارد؟

  1. جزئیات دقیق حقوق و مزایای برنامه نویس به صورت کامل مشخص خواهد شد.

  2. متن دقیقی در خصوص محرمانگی اطلاعات کارفرما تنظیم شده است و برای حالت نقض تعهدات، ضمانت اجرا تعیین کرده‌ ایم.

  3. متن کاملی در خصوص مالکیت معنوی (فکری) کارفرما بر کلیه پروژه‌های ساخته شده توسط برنامه نویس تنظیم شده است و در خصوص تخلف از آن، ضمانت اجرا تعیین شده است.

  4. در خصوص منع برنامه نویس از همکاری با کسب و کارهای رقیب کارفرما (شرط عدم رقابت) در تمام مدت قرارداد و حتی مدتی پس از پایان قرارداد، متن کاملی نوشته شده است.

  5. متن دقیقی در خصوص تضمین حسن انجام کار برنامه نویس تنظیم و نوشته شده است.

  6. این نمونه قرارداد استخدام برنامه نویس در دو نسخه word  (قابل ویرایش) و pdf (قابل چاپ) تنظیم شده است.

  7. تمام صفحات دارای محل امضا و اثر انگشت کارفرما و برنامه نویس است.

برای آنکه این قرارداد اعتبار داشته باشد باید آن را رسمی کنیم؟

برای آنکه این قرارداد معتبر شود ضرورتی ندارد که به دفترخانه مراجعه کنید. بلکه صِرف امضای کارفرما و برنامه نویس زیر تک تک صفحات این قرارداد برای اعتبار دادن به آن کافی خواهد بود. به عبارت دیگر، شرط اعتبار این قرارداد، امضای طرفین زیر تک تک صفحات آن است و این قرارداد برای معتبر شدن نیازمند مراجعه به دفترخانه نخواهد بود.

119,000تومان