نمونه قرارداد پیمانکاری عکاسی

قرارداد پیمانکاری عکاسی (برون سپاری به یک فرد)

فرض کنید می‌خواهید برای یک پروژه عکسبرداری، با یک عکاس وارد همکاری شوید یا عکاس هستید و می‌خواهید برای پروژه‌های خود با کارفرمایان، قرارداد داشته باشید. این قرارداد برای عکاسان انفرادی (نه تیم یا شرکت عکاسی) مناسب است.
بروزرسانی قرارداد: شنبه, 16 ام اردیبهشت 1402
برچسب‌های محصول:

info لوگوی رکلا بر روی صفحات قرارداد درج نشده است.

کد قرارداد (SKY):
RKC-1395
فرمت قرارداد:
Word و PDF

460 نفر این قرارداد را دریافت کرده‌اند.

مبلغ:

99,000 تومان

  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • نظرات

اگر قصد دارید برای انجام عملیات عکس برداری از پروژه مورد نظرتان، از مهارت یک شخص عکاس بهره مند شوید، نمونه قرارداد پیمانکاری عکاسی همان قراردادی است که شما به آن نیاز دارید. از سوی دیگر، قرارداد حاضر برای عکاسانی که قصد دارند به صورت پیمانکاری با اشخاص دیگر همکاری داشته باشند، مناسب خواهد بود. ما این قرارداد را به نوعی تنظیم کرده‌ایم که تا حد ممکن، حقوق خدمات گیرنده و پیمانکار تامین شود. امضای این قرارداد سبب می‌شود که شما بتوانید با تضمین بیشتری، همکاری خود را با اشخاص دیگر آغاز کنید و آن را ادامه دهید. در این نوشتار قصد داریم که برخی از ابعاد این قرارداد را برای شما مورد بررسی قرار دهیم.

توجه داشته باشید که این قرارداد یک قرارداد پیمانکاری تک نفره است. یعنی عکاس فقط یک نفر است و در مقابل کارفرما، موظف به انجام تعهدات قراردادی خواهد بود.

آیا می‌توان این قرارداد را در مراجع قانونی ارائه کرد؟

بله. توجه داشته باشید نمونه قرارداد پیمانکاری عکاسی ، بر کلیه حقوق و تعهدات خدمات گیرنده و عکاس تاکید می‌ورزد. از سوی دیگر، خاصیت مکتوب این قرارداد سبب می‌شود که کلیه این حقوق و تعهدات، حالتی مستند به خود بگیرد. بنابراین این قرارداد به عنوان یک سند قانونی مورد نظر قرار می‌گیرد. این موضوع سبب می‌شود که در صورت وقوع اختلاف، شما بتوانید این موافقت نامه را در مراجع صالح قرارداد خود ارائه کنید.

آیا در این قرارداد، عکاس به عنوان شخص حقیقی در نظر گرفته شده است؟

بله. در نمونه قرارداد پیمانکاری عکاسی ، عکاس به عنوان شخص حقیقی و  به صورت تک نفره متعهد به انجام موضوع قرارداد می‌شود. در خصوص خدمات گیرنده، ما حالتی را در نظر گرفته‌ایم که شما بتوانید هم به عنوان شخص حقیقی و هم به عنوان شخص حقوقی، یکی از طرفین این قرارداد قرار بگیرید.

آیا این قرارداد، تدابیری را برای حفاظت از حقوق خدمات گیرنده مورد پیش بینی قرار داده است؟

بله. نمونه قرارداد پیمانکاری عکاسی برای حفاظت از حقوق خدمات گیرنده، مواردی را مورد پیش بینی قرار داده است. به این صورت که این قرارداد، 10 درصد از مبلغ کل قرارداد را برای تضمین حسن انجام تعهدات عکاس کسر می‌کند. این مبلغ با انجام تمام و کمال موضوع قرارداد، به عکاس مسترد خواهد شد. از سوی دیگر ما در این قرارداد، اصلی را به عنوان اصل محرمانگی در نظر گرفته‌ایم. به موجب این اصل، عکاس متعهد به حفظ کلیه اطلاعات محرمانه مرتبط با حوزه کاری خدمات گیرنده می‌‌شود. در صورت نقض تعهد اخیر، عکاس ملزم به جبران خسارات خواهد شد.

البته شما می‌توانید این بندها را با احتیاط از قرارداد حذف کنید.

در چه مواردی می‌توان قرارداد حاضر را به پایان رساند؟

نمونه قرارداد پیمانکاری عکاسی ، دربردانده بخش مجزایی است که شرایطی را در خصوص حق فسخ خدمات گیرنده و عکاس بیان می‌کند. در این بخش از قرارداد، حق فسخ از طرفین سلب شده است و طرفین تنها می‌توانند موافقت نامه خود را در چهارچوب موارد مندرج در قرارداد به طور یک طرفه خاتمه دهند. برای مثال، در صورتی که عدم صلاحیت فنی عکاس نسبت به انجام موضوع قرارداد مشخص شود، این امکان برای خدمات گیرنده وجود دارد که قرارداد را فسخ کند. در مقابل اگر خدمات گیرنده مطالبات عکاس را به نحو مقرر پرداخت نکند، امکان فسخ قرارداد برای عکاس ایجاد خواهد شد.

آیا می‌توان این قرارداد را شخصی سازی کرد؟

بله. اگر چه ما نمونه قرارداد پیمانکاری عکاسی را به نوعی تنظیم کرده‌ایم که تا حد زیادی از نیاز به ویرایش آن کاسته شود، اما شما قادر خواهید بود که در صورت نیاز، این قرارداد را ویرایش یا شخصی سازی کنید. ما قرارداد حاضر را در دو نسخه Word و PDF در اختیار شما قرار می‌دهیم. بنابراین این امکان برای شما وجود دارد که در صورت نیاز، با استفاده از نسخه Word، اصلاحات مورد نظر خود را در مفاد قرارداد اعمال کنید.

آیا در این قرارداد، برای امضا و اثر انگشت خدمات گیرنده و عکاس، بخش مجزایی در نظر گرفته شده است؟

بله. رکلا در انتهای هر یک از صفحات نمونه قرارداد پیمانکاری عکاسی ، بخش مجزایی را برای امضا و اثر انگشت خدمات گیرنده و عکاس طراحی کرده است. بنابراین در این قرارداد، تا حد زیادی از وقوع دخل و تصرف‌های احتمالی کاسته می‌شود.

99,000تومان