نمونه قرارداد مشارکت گاوداری

قرارداد مشارکت گاوداری

فرض کنید با یک یا چند نفر دیگر، قصد راه اندازی گاوداری دارید و انتظار همه طرفین این همکاری آن است که یک قرارداد کامل، روابط مهم میان طرفین را تشریح کند تا از اختلافات بعدی جلوگیری شود. این قرارداد برای همین هدف است.
بروزرسانی قرارداد: چهارشنبه, 23 ام فروردین 1402
برچسب‌های محصول:

info لوگوی رکلا بر روی صفحات قرارداد درج نشده است.

کد قرارداد (SKY):
RKC-1411
فرمت قرارداد:
Word و PDF

442 نفر این قرارداد را دریافت کرده‌اند.

مبلغ:

109,000 تومان

  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • نظرات1

نمونه قرارداد مشارکت گاوداری برای شراکت در امر راه اندازی گاوداری و آغاز فعالیت در آن قابل انعقاد است. قرارداد حاضر، نوعی از شراکت را در نظر دارد که در آن شرکا با گردآوری سرمایه‌های نقدی و غیر نقدی خود، در شراکت سهیم می‌شوند. اگر قصد دارید در این حوزه با سایر اشخاص همکاری خود را آغاز کنید، تهیه و امضای این قرارداد ‌مسیر شما را هموارتر و پیچیدگی آن را کمتر می‌کند. در ادامه، مهم‌ترین ابعاد این قرارداد را مورد اشاره قرار می‌دهیم و نکاتی را در این خصوص بیان خواهیم کرد.

چرا انعقاد این قرارداد برای شراکت در گاوداری لازم است؟

توجه داشته باشید که شراکت در گاوداری، پیچیدگی‌های بسیاری دارد. این پیچیدگی‌ها شامل موارد حقوقی و نیز فنی می‌شود. در این راستا،‌ امضای نمونه قرارداد مشارکت گاوداری سبب خواهد شد که این مسائل در متن قرارداد تعیین و تکلیف شوند. بنابراین شما با امضای این قرارداد قادر خواهید بود با آرامش خاطر بیشتری، همکاری خود را با شرکایتان ادامه دهید.

این قرارداد، بر کدام ابعاد همکاری شرکا در شراکت گاوداری تاکید دارد؟

نمونه قرارداد مشارکت گاوداری تحت ۱۵ بخش،‌ جزئیات شراکت در گاوداری و حدود روابط شرکا را مورد بررسی قرار داده است. این قرارداد ‌تا حد ممکن، اساسی‌ترین تعهدات و حقوق شرکا را مورد توجه قرار می‌دهد. در این قسمت، اجزای این قرارداد را به صورت خلاصه بیان می‌کنیم:

- مشخصات هویتی شرکا: در بخش مشخصات، ‌اطلاعات شناسایی شرکا بیان می‌شود. این بخش در دو قسمت طراحی شده است. به این صورت که اطلاعات شرکای حقیقی و شرکای حقوقی، ‌در دو بخش مجزا بیان خواهد شد.

- موضوع قرارداد: در قسمت موضوع قرارداد،‌ هدف شراکت بیان می‌شود. به عبارت دیگر، مقصود اصلی شرکا از احداث گاوداری و فعالیت در آن در این قسمت مورد تاکید قرار می‌گیرد.

- مدت قرارداد: در این قسمت از نمونه قرارداد مشارکت گاوداری ، ‌بازه زمانی شراکت شرکا مشخص می‌شود.

- آورده شرکا: در قسمت آورده شرکا، ‌میزان سرمایه هر یک از شرکا بیان می‌شود. به طور کلی، سرمایه شرکا در این شراکت به دو صورت نقدی و غیر نقدی است. به همین ترتیب ما این بخش را به نوعی تنظیم کرده‌ایم که هر دو نوع این سرمایه‌ها پوشش داده شوند.

- جزئیات تعلق هر سهم: در بخش جزئیات تعلق سهام،‌ تعداد سهام هر یک از شرکا مشخص می‌شود. مبنای محاسبه سهام شرکا‌،‌ آورده‌ آن‌ها است. از سوی دیگر سود و ضرر ناشی از این شراکت، ‌بر اساس سهام شرکا تقسیم خواهد شد.

- تعهدات شرکا: اساسی‌ترین بخش از این قرارداد، ‌قسمت تعهدات شرکا است. این قسمت را به نوعی تنظیم کرده‌ایم که تا حد ممکن، از وقوع سر در گمی در چهارچوب تعهدات شرکا جلوگیری شود. علاوه بر آن ما در این قرارداد،‌ برای تخلف احتمالی هر یک از شرکا تدابیری را مد نظر قرار داده‌ایم.

آیا این قرارداد، ‌برای حل و فصل اختلافات احتمالی شرکا، مراجعی را پیش بینی کرده است؟

بله. ما در نمونه قرارداد مشارکت گاوداری ، دو مرجع را برای حل و فصل اختلافات احتمالی شرکا در نظر گرفته‌ایم. این مراجع شامل داوری و دادگاه می‌شود. شما قادر خواهید بود که یکی از این مراجع را بر حسب توافق، برای قرارداد خود تعیین کنید. عدم تعیین این مراجع در متن قرارداد،‌ دادگاه را به عنوان مرجع صالح معرفی می‌کند.

آیا امضای شهود،‌ برای اعتبار پیدا کردن این قرارداد ضرورت دارد؟

خیر. توجه داشته باشید که نمونه قرارداد مشارکت گاوداری ، تنها به واسطه امضای شرکا اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین امضای شهود،‌ نقشی در اعتبار این قرارداد ندارد. البته باید اشاره کرد که در صورت وجود امضای شهود در این قرارداد، صاحبان امضا می‌توانند در زمان وقوع اختلافات،‌ در مراجع صالح به عنوان شاهد شهادت دهند.

آیا در این قرارداد، برای امضا و اثر انگشت شرکا، بخش مستقلی طراحی شده است؟

بله. در انتهای هر یک از صفحات نمونه قرارداد مشارکت گاوداری ، بخش مجزایی برای امضا و اثر انگشت شرکا توسط «رکلا» طراحی شده است. این امر در راستای کسب اطمینان بیشتر و جلوگیری از وقوع سو استفاده‌های احتمالی در متن قرارداد در نظر گرفته می‌شود.

109,000تومان