نمونه قرارداد کارگزاری خرید زمین

قرارداد کارگزاری خرید زمین

فرض کنید می‌خواهید شخص دیگری مطابق با انتظارات مالی شما، نسبت به یافتن زمین مورد نظرتان اقدام کند و در نهایت، پس از شناسایی و معرفی زمین مناسب، مستحق دریافت حق الزحمه شود. این قرارداد برای همین کار است.
بروزرسانی قرارداد: سه‌شنبه, 27 ام تیر 1402
برچسب‌های محصول:

info لوگوی رکلا بر روی صفحات قرارداد درج نشده است.

کد قرارداد (SKY):
RKC-1422
فرمت قرارداد:
Word و PDF

573 نفر این قرارداد را دریافت کرده‌اند.

مبلغ:

159,000 تومان

  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • نظرات

نمونه قرارداد کارگزاری خرید زمین برای واگذاری امر خرید زمین به سایر اشخاص قابل انعقاد است. به عبارت دیگر به موجب عقد این قرارداد، شخصی به عنوان کارگزار،‌ مسئول خرید زمین مطابق با انتظارات شما خواهد شد. بنابراین این قرارداد، فی ما بین کارفرما و کارگزار منعقد می‌شود و فرایند معامله زمین را مورد بررسی قرار می‌دهد. یکی از موارد قابل توجه در خصوص قرارداد حاضر، تامین حقوق و منافع کارفرما و کارگزار است. در ادامه این نوشتار، سایر نکات و ابعاد این قرارداد را مورد اشاره قرار خواهیم داد.

این قرارداد را به چه صورت دریافت می‌کنم؟

نمونه قرارداد کارگزاری خرید زمین دارای ۱۴ ماده اصلی است. علاوه بر آن، قرارداد حاضر برای پوشش دادن سایر جزئیات، از بند یا تبصره‌هایی تشکیل می‌شود. در این بخش، ‌مهم‌ترین ابعاد این قرارداد را به صورت خلاصه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

- مشخصات طرفین: در بخش مشخصات طرفین، اطلاعات هویتی کارفرما و کارگزار بیان می‌شود. این بخش به نوعی تنظیم شده است که شما بتوانید بر اساس حقیقی یا حقوقی بودن طرف مقابل خود، اطلاعات لازم را در متن قرارداد وارد کنید.

- موضوع قرارداد: در بخش موضوع قرارداد، هدف اصلی از انعقاد قرارداد و دامنه کلی آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. علاوه بر آن، در این قسمت مشخصات و اوصاف مهم حاکم بر زمین مورد نظر کارفرما جهت خریداری مشخص می‌شود.

- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن: در بخش حاضر، شرایط حاکم بر دستمزد کارگزار مشخص می‌شود. ما در این قسمت از نمونه قرارداد کارگزاری خرید زمین ، درصدی از مبلغ زمین خریداری شده را به عنوان مبلغ قرارداد و دستمزد کارگزار تعیین کرده‌ایم.

- مدت قرارداد: در بخش مدت،‌ بازه زمانی اعتبار این قرارداد و آثار ناشی از آن را بیان کرده‌ایم. علاوه بر آن، این بخش، بازه زمانی تحقق تعهدات قراردادی کارگزار را تعیین می‌کند.

- حقوق و تعهدات طرفین: ما در دو بخش مجزا، حقوق و تعهدات کارفرما و کارگزار را بیان کرده‌ایم. تمام تلاش ما در این قسمت، بیان جزئی تعهدات طرفین بوده است.

- شرایط اضطراری: این قرارداد شرایط حاکم بر فورس ماژور و تاثیر آن بر تعهدات قراردادی طرفین را مورد بررسی قرار داده است.

- خیارات: این قرارداد شرایط حاکم بر فسخ قرارداد از سوی طرفین را تعیین و تکلیف کرده است.

این قرارداد، چه راه حلی را برای نقض احتمالی تعهدات کارفرما و کارگزار در نظر گرفته است؟

نمونه قرارداد کارگزاری خرید زمین ، دارای یک بخش مجزا در خصوص ضمانت‌های اجرا است. به این بیان که در قسمت اخیر، شرایط حاکم بر تخلفات کارفرما و کارگزار از تعهداتشان مشخص می‌شود. رویکرد اصلی ما در چنین مواقعی، پرداخت جریمه نقدی از سوی شخص متخلف است. به همین ترتیب این بخش از قرارداد در بردارنده قسمتی برای تعیین مبالغ جریمه است.

آیا می‌توان مراجع رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از این قرارداد را بر اساس توافق انتخاب کرد؟

بله. نمونه قرارداد کارگزاری خرید زمین ، دارای تدابیری در این زمینه است. به این صورت که برای حل و فصل دعاوی کارفرما و کارگزار،‌ این قرارداد دو مرجع دادگاه و داوری را پیشنهاد می‌کند. به همین ترتیب شما قادر خواهید بود بر اساس توافقات خود،‌ یکی از این مراجع را برای قرارداد خود تعیین کنید.

آیا می‌توان این قرارداد را ویرایش کرد؟

بله. نمونه قرارداد کارگزاری خرید زمین ، به صورت Word و PDF برای شما در نظر گرفته شده است. بنابراین پس از خریداری این قرارداد،‌ شما می‌توانید با استفاده از فایل Word، آن را ویرایش یا شخصی سازی کنید.

آیا این قرارداد، برای امضا و اثر انگشت کارفرما و کارگزار قسمت مجزایی دارد؟

بله. در انتهای هر یک از صفحات نمونه قرارداد کارگزاری خرید زمین ، قسمت مجزایی را برای امضا و اثر انگشت کارفرما و کارگزار در نظر گرفته‌ایم. این امر سبب می‌شود که از دخل و تصرف‌های احتمالی در متن قرارداد جلوگیری شود.

159,000تومان